Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Üzleti titkok a Bibliából - Rabbi Daniel Lapin

Rabbi Daniel Lapin

Üzleti titkok a Bibliából

Karácsonyi Bibliai Böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Karácsonyi Bibliai Böngésző

Bibliai böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Bibliai böngésző

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM -  Michael Berghof

Michael Berghof

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM

Vidd magaddal BIBLIA - Karin és Torben Juhl

Karin és Torben Juhl

Vidd magaddal BIBLIA

Színes Bibliai történetek - Ben Alex

Ben Alex

Színes Bibliai történetek

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Máté Evangéliuma 5. fejezet


 

  <<< >>>  

  A hegyi beszéd
  Máté 5:1 Amikor Jézus meglátta a tömeget, fölment a hegyre és leült. Odamentek hozzá a tanítványai is.
  Máté 5:1 Amikor meglátta a sokaságot, felment a hegyre, és miután leült, odamentek hozzá tanítványai.
  Máté 5:1 Ahogy a tömegeket meglátta, felment a hegyre. Ott leült és hozzámentek tanítványai.
  Máté 5:2 Ő pedig így kezdte tanítani őket:
  Máté 5:2 Ő pedig megszólalt, és így tanította őket:
  Máté 5:2 Ekkor megnyitotta száját és így tanította ?ket:
  Máté 5:3 „Boldogok, akik felismerik, hogy szükségük van Istenre, mert övék a mennyek királysága.
  Máté 5:3 "Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa.
  Máté 5:3 „Boldogok a Szellem által a szegények, mert övék a mennyek királyi uralma!
  Máté 5:4 Boldogok, akik most sírnak, mert Isten megvigasztalja őket.
  Máté 5:4 Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak.
  Máté 5:4 Boldogok, akik sírnak, mert meg fogják bátorítani ?ket!
  Máté 5:5 Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. (lásd Zsolt37:11.)
  Máté 5:5 Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet.
  Máté 5:5 Boldogok a szelídek, mert örökrészül fogják kapni a földet!
  Máté 5:6 Boldogok, akik mindennél jobban vágynak a igazságra, mert Isten teljesen megelégíti őket.
  Máté 5:6 Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégíttetnek.
  Máté 5:6 Boldogok azok, akik az igazságosságra éheznek és szomjaznak, mert majd kielégítik ?ket!
  Máté 5:7 Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmat kapnak Istentől.
  Máté 5:7 Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek.
  Máté 5:7 Boldogok a könyörül?k, mert rajtuk is könyörülni fognak!
  Máté 5:8 Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent.
  Máté 5:8 Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent.
  Máté 5:8 Boldogok a tisztaszív?ek, mert látni fogják az Istent.
  Máté 5:9 Boldogok, akik békét teremtenek, mert őket Isten gyermekeinek nevezik.
  Máté 5:9 Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek.
  Máté 5:9 Boldogok a békességet készít?k, mert majd Isten fiainak hívják ?ket!
  Máté 5:10 Boldogok, akiket Isten igazsága miatt üldöznek, mert övék a mennyek királysága.
  Máté 5:10 Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa.
  Máté 5:10 Boldogok azok, akiket az igazságosságért üldöznek, mert övék a mennyek királyi uralma!
  Máté 5:11 Boldogok vagytok, amikor az emberek miattam megsértenek titeket, üldöznek, és mindenféle gonoszságot hazudnak rólatok.
  Máté 5:11 Boldogok vagytok, ha énmiattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok.
  Máté 5:11 Boldogok lesztek, még ha gyaláznak is titeket, ha énérettem üldöznek, és hazugul mindenféle rosszat mondanak majd ellenetek!
  Máté 5:12 Legyetek boldogok és örüljetek, mert hatalmas jutalom vár rátok a Mennyben! Hiszen így üldözték az előttetek élő prófétákat is.”
  Máté 5:12 Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek."
  Máté 5:12 Örüljetek, ujjongjatok ilyenkor, mert nagy a béretek a mennyekben! Hiszen már a prófétákat is így üldözték, akik el?ttetek éltek!
  Máté 5:13 „Ti vagytok a föld sója. Ha azonban a só elveszti az ízét, ugyan mi tehetné újra ízessé? Semmire sem jó többé, ezért az emberek kidobják és eltapossák.
  Máté 5:13 "Ti vagytok a föld sója. Ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják, és eltapossák az emberek.
  Máté 5:13 Ti vagytok a föld sava! Ha a só ízét vesztené, mivel sóznak azután? Semmi ereje nincs többé, másra nem való, minthogy kivessék, és az emberek rajta tapossanak.
  Máté 5:14 Ti vagytok a világ világossága. Nem lehet elrejteni a hegyen épült várost.
  Máté 5:14 Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város.
  Máté 5:14 Ti vagytok a világ világossága. Lehetetlen elrejteni a hegyen épített várost.
  Máté 5:15 Aki lámpást gyújt, nem azért teszi, hogy edény alá rejtse, hanem hogy a lámpatartóra tegye és így mindenkinek világítson, aki a házban van.
  Máté 5:15 A lámpást sem azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban.
  Máté 5:15 Mécsest sem azért gyújtanak, hogy véka alá tegyék, hanem a mécslábra, onnan világít mindenkinek, aki a házban van.
  Máté 5:16 Ugyanígy ragyogjon a ti világosságotok is az emberek előtt, hogy lássák jó tetteiteket és dicsőítsék mennyei Atyátokat.”
  Máté 5:16 Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat."
  Máté 5:16 A ti világosságotok is úgy ragyogjon fel az emberek el?tt, hogy mikor nemes tetteiteket látják, mennyekben lakó Atyátokat dics?ítsék!
  A törvény igazi betöltése
  Máté 5:17 „Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy eltöröljem a törvényt vagy a próféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy eltöröljem, hanem hogy teljessé tegyem.
  Máté 5:17 "Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt vagy a próféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat.
  Máté 5:17 Ne gondoljátok, hogy a törvényt, vagy a prófétákat eltörölni jöttem. Nem eltörölni, hanem betölteni jöttem ?ket.
  Máté 5:18 Igazán mondom nektek: amíg az ég és a föld létezik, egyetlen betű vagy pont sem vész el a törvényből, amíg minden be nem teljesedik.
  Máté 5:18 Mert bizony mondom néktek, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, egy ióta vagy egy vessző sem vész el a törvényből, míg minden be nem teljesedik.
  Máté 5:18 Bizony azt mondom nektek, hogy amíg a menny és a föld elmúlnak, a törvényb?l egy i bet? vagy egy vessz?cske sem múlik el, amíg csak minden meg nem történik.
  Máté 5:19 Ha valaki nem tart fontosnak akár csak egyet is a parancsolatok közül, nem engedelmeskedik neki, és ezt tanítja az embeknek, az a legkisebb lesz a mennyek királyságában. Aki viszont megtartja a parancsolatokat, és ezt tanítja az embereknek is, az nagy lesz a mennyek királyságában.
  Máté 5:19 Tehát ha valaki a legkisebb parancsolatok közül akár csak egyet is eltöröl, és úgy tanítja az embereket, az a legkisebb lesz a mennyek országában; ha pedig valaki ezeket megtartja és tanítja, nagy lesz az a mennyek országában.
  Máté 5:19 Ha tehát valaki a legkisebb parancsolatok közül egyet megront, és úgy tanítja az embereket, azt a mennyek királyságában a legkisebbnek fogják nevezni. Azt ellenben, aki megteszi és tanítja is, nagynak fogják nevezni a mennyek királyságában.
  Máté 5:20 Igazán mondom nektek: ha nem vagytok sokkal különbek, mint a törvénytanítók és a farizeusok, nem mentek be a mennyek királyságába.”
  Máté 5:20 Mert mondom nektek, ha a ti igazságotok messze felül nem múlja az írástudókét és farizeusokét, akkor semmiképpen sem mentek be a mennyek országába."
  Máté 5:20 Mert azt mondom nektek, hogyha igazságosságotok felül nem fogja múlni az írástudókét és farizeusokét, semmiképp be nem mehettek a mennyek királyságába.
  Máté 5:21 „Hallottátok, meg lett mondva népünknek már régen: »Ne ölj!« Ha valaki öl, annak bíróság elé kell állnia.(idézet: 2Móz 20:13; 5Móz 5:17)
  Máté 5:21 "Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Ne ölj! Mert aki öl, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette.
  Máté 5:21 Hallottátok, hogy az ?söknek azt mondották: Ne ölj! Aki öl, az ítéletre kerül!
  Máté 5:22 Én azonban azt mondom nektek: ha valaki megharagszik egy másik emberre, el lesz ítélve. Ha valaki azt mondja egy másik embernek: »Te ostoba!«, az megérdemli, hogy a Főtanács elé állítsák. Ha bárki azt mondja egy másik embernek: »Te bolond!«, az méltó, hogy a pokol tüzére dobják.(ostoba, bolond „Ráka”, jelentése: „semmirekellő bolond” vagy „hülye”)
  Máté 5:22 Én pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik atyjafiára, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette, aki pedig azt mondja atyjafiának: Ostoba! - méltó a főtörvényszéki eljárásra; aki pedig azt mondja: Bolond! - méltó a gyehenna tüzére.
  Máté 5:22 Én azonban azt mondom nektek: Mindenki ítéletre kerül, aki testvérével haragot tart. Annak, aki testvérének azt mondja: Bolond, a nagy tanács elé kell kerülnie! Azt pedig, aki azt mondja: Ostoba, megfogta már a tüzes gyehenna.
  Máté 5:23 Ezért ha ajándékot viszel az oltárhoz, és ott eszedbe jut, hogy egy embertársadnak panasza van ellened,
  Máté 5:23 Ha tehát áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott jut eszedbe, hogy atyádfiának valami panasza van ellened,
  Máté 5:23 Ha tehát adományodat oltárra viszed, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van ellened,
  Máté 5:24 hagyd ott az oltár előtt az ajándékodat, menj el, és előbb békülj ki azzal az emberrel. Utána menj vissza, és így ajánld fel ajándékodat Istennek!
  Máté 5:24 hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, menj el, békülj ki előbb atyádfiával, és csak azután térj vissza, s vidd fel ajándékodat.
  Máté 5:24 hagyd az adományt az oltár el?tt, eredj el, békülj ki el?bb testvéreddel, és csak aztán jöjj el és vidd fel adományodat.
  Máté 5:25 Békülj ki hamar ellenségeddel, amíg még úton vagytok a bíróság felé, nehogy átadjon a bírónak, a bíró a börtönőrnek, az pedig börtönbe zárjon!
  Máté 5:25 Békülj meg ellenfeleddel hamar, amíg az úton együtt van veled, hogy át ne adjon ellenfeled a bírónak, a bíró pedig a szolgának, és így börtönbe kerülj.
  Máté 5:25 Siess megegyezni ellenfeleddel, míg az úton együtt vagy vele, hogy ellenfeled valahogy a bírónak ne adjon át, a bíró meg a törvényszolgának és a börtönbe ne vessenek! ?
  Máté 5:26 Igazán mondom neked: nem jöhetsz ki onnan addig, amíg az utolsó fillérig ki nem fizetted a tartozásodat!”
  Máté 5:26 Bizony, mondom néked, ki nem jössz onnan, amíg meg nem adod az utolsó fillért is."
  Máté 5:26 Bizony azt mondom neked, el? nem jössz onnan, amíg meg nem fizetsz az utolsó fillérig.
  Máté 5:27 „Hallottátok, hogy megmondták: »Ne kövess el házasságtörést!«(idézet: 2Móz 20:14; 5Móz 5:18.)
  Máté 5:27 "Hallottátok, hogy megmondatott: Ne paráználkodj!
  Máté 5:27 Hallottátok, hogy azt mondták: Ne törj házasságot!
  Máté 5:28 Én viszont azt mondom nektek: ha valaki vággyal néz egy asszonyra, az a szívében már házasságtörést követett el.
  Máté 5:28 Én pedig azt mondom nektek: aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már paráznaságot követett el vele szívében.
  Máté 5:28 De én azt mondom nektek, hogy szívében már házasságot tört az is mind, aki úgy nézett asszonyra, hogy megkívánta azt.
  Máté 5:29 Ha a jobb szemed visz bűnbe, vájd ki, és dobd el, mert jobb neked, ha tested egy részét veszíted el, mintha egész testedet vetnék a pokolra!
  Máté 5:29 Ha a jobb szemed visz bűnre, vájd ki, és dobd el magadtól, mert jobb neked, ha egy vész el tagjaid közül, mintha egész tested vettetik a gyehennára.
  Máté 5:29 Ha jobb szemed t?rbe ejt, vájd ki, vesd el magadtól! Hasznosabb neked, hogy tagjaid közül egy vesszen el, mint hogy egész testedet a gyehennára vessék!
  Máté 5:30 Ha pedig a jobb kezed visz bűnbe, vágd le azt, és dobd el, mert jobb neked, ha tested egy részét veszíted el, mintha egész tested menne a pokolra!”
  Máté 5:30 Ha pedig jobb kezed visz bűnre, vágd le, és dobd el magadtól, mert jobb neked, ha egy vész el tagjaid közül, mintha egész tested vettetik a gyehennára."
  Máté 5:30 És ha jobb kezed ejt t?rbe, vágd le, dobd el magadtól! Hasznosabb neked, ha tagjaid közül egy vész el és nem egész tested jut a gyehennára!
  Máté 5:31 „Ezt is megmondták: »Aki elválik feleségétől, adjon neki válólevelet!« (idézet: 5Móz 24:1.)
  Máté 5:31 "Megmondatott ez is: Aki elbocsátja feleségét, adjon neki válólevelet.
  Máté 5:31 Azt mondták, aki feleségét elbocsátja, adjon válólevelet neki!
  Máté 5:32 Én viszont azt mondom nektek: aki elválik a feleségétől, az maga viszi a feleségét a házasságtörés bűnébe. Kivéve, ha az asszony volt hűtlen a férjéhez. Az is házasságtörést követ el, aki az elbocsátott asszonyt elveszi feleségül.”
  Máté 5:32 Én pedig azt mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét, paráznaság esetét kivéve, az házasságtörővé teszi őt, és aki elbocsátott asszonyt vesz feleségül, az házasságtörést követ el."
  Máté 5:32 Én azonban azt mondom néktek: Maga hajtja házasságtörésbe feleségét mindenki, aki azt paráznaság okán kívül elbocsátja és házasságtör? az, aki elbocsátottal összeházasodik.
  Máté 5:33 „Hallottátok, hogy azt is megmondták népünknek már régen: »Ne esküdj hamisan, hanem tartsd meg, amit esküvel ígértél az Úrnak!« (»Ne … Úrnak!« Lásd 3Móz 19:12;4Móz 30:2; 5Móz 23:21.)
  Máté 5:33 "Hallottátok azt is, hogy megmondatott a régieknek: Ne esküdj hamisan az Úrnak pedig add meg, amit esküvel fogadtál.
  Máté 5:33 Azt is hallottátok, hogy az ?söknek azt mondták: Hamisan ne esküdj! Add meg, amire megesküdtél az Úrnak!
  Máté 5:34 Én viszont azt mondom nektek: egyáltalán ne esküdjetek se az égre, hiszen Isten királyi széke az,
  Máté 5:34 Én pedig azt mondom nektek, hogy egyáltalán ne esküdjetek: se az égre, mert az az Isten királyi széke,
  Máté 5:34 De én azt mondom nektek, hogy egyáltalán ne esküdjetek! Se az égre, mert az az Isten trónusa!
  Máté 5:35 se a földre, mert az az Ő lábtartója, se Jeruzsálemre, mert az a nagy Király városa!
  Máté 5:35 se a földre, mert az lábainak zsámolya, se Jeruzsálemre, mert az a nagy Király városa;
  Máté 5:35 Se a földre, mert az lábának zsámolya. Se Jeruzsálemre, mert az ama nagy Királynak városa!
  Máté 5:36 Még a saját fejedre se esküdj, mert egyetlen hajszáladat sem tudod feketévé vagy fehérré tenni!
  Máté 5:36 de ne esküdj saját fejedre sem, hiszen egyetlen hajad szálát sem tudod fehérré vagy feketévé tenni.
  Máté 5:36 Fejedre se esküdj, mert hajad egyetlen szálát sem tudod fehérré, vagy feketévé tenni!
  Máté 5:37 Inkább mondjatok igent, ha igenre gondoltok, és nemet, ha nemre gondoltok! Ezen a két szón kívül már minden a gonosztól van!”
  Máté 5:37 Ellenben a ti beszédetekben az igen legyen igen, a nem pedig nem, ami pedig túlmegy ezen, az a gonosztól van."
  Máté 5:37 Beszédetek igen-igen, nem-nem legyen! Ami ennél több, az a rossztól való.
  Máté 5:38 „Hallottátok, hogy megmondták: »Szemet szemért és fogat fogért!« (idézet: 2Móz 21:24; 3Móz 24:20; 5Móz 19:21.)
  Máté 5:38 "Hallottátok, hogy megmondatott: Szemet szemért, fogat fogért.
  Máté 5:38 Hallottátok, hogy azt mondták: Szemet szemért és fogat fogért!
  Máté 5:39 Én viszont azt mondom nektek: ne szálljatok szembe egyetlen gonosz emberrel se! Ezért ha valaki megüti az arcod jobb felét, tartsd oda neki a másikat is!
  Máté 5:39 Én pedig azt mondom nektek, hogy ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem annak, aki arcul üt jobb felől, tartsd oda másik arcodat is.
  Máté 5:39 De én azt mondom nektek: Ne álljatok ellene a rossznak, hanem ha valaki jobb fel?l arcul üt, fordítsd oda a másik arcodat is,
  Máté 5:40 Ha valaki pereskedni akar veled és el akarja venni a ruhádat, add oda neki a kabátodat is!
  Máté 5:40 Ha valaki pereskedni akar veled, és el akarja venni az alsó ruhádat, engedd át neki a felsőt is.
  Máté 5:40 annak pedig, aki el akarja perelni a köntösödet, add oda neki a köpenyedet is.
  Máté 5:41 Ha valaki arra kényszerít, hogy menj el vele egy mérföldre, menj el vele kettőre!
  Máté 5:41 Ha pedig valaki egy mérföldnyi útra kényszerít, menj el vele kettőre.
  Máté 5:41 Ha valaki egy mérföldnyi futárszolgálatra kényszerít, menj el neki kett?re!
  Máté 5:42 Adj annak, aki kér tőled, és ne fordulj el attól, aki kölcsönkér tőled!”
  Máté 5:42 Aki kér tőled, annak adj, és aki kölcsön akar kérni tőled, attól ne fordulj el."
  Máté 5:42 Adj annak, aki kér t?led, s el ne fordulj attól, aki kölcsönt akar t?led!
  Máté 5:43 „Hallottátok, hogy megmondták: »Szeresd embertársadat és gyűlöld ellenségedet!« (idézet: 3Móz 19:18.)
  Máté 5:43 "Hallottátok, hogy megmondatott: Szeresd felebarátodat, és gyűlöld ellenségedet.
  Máté 5:43 Hallottátok, hogy azt mondták: Szeresd felebarátodat, gy?löld ellenségedet!
  Máté 5:44 Én viszont azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket!
  Máté 5:44 Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket,
  Máté 5:44 De én azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, imádkozzatok üldöz?itekért,
  Máté 5:45 Így valóban mennyei Atyátok fiai lesztek. Ő ugyanis felkelti napját a gonoszoknak is és a jóknak is. Ad esőt az igazaknak is és a bűnösöknek is.
  Máté 5:45 hogy legyetek mennyei Atyátoknak fiai, aki felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak.
  Máté 5:45 hogy mennybéli Atyátok fiaivá lehessetek, mert ? napját rosszakra is, jókra is felhozza, es?t ad igazságosoknak is, hamisaknak is.
  Máté 5:46 Ha csak azokat szeretitek, akik szeretnek titeket, ugyan milyen jutalmat kaptok? Ugyanezt teszik a vámszedők is.
  Máté 5:46 Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok? Nem ugyanezt teszik-e a vámszedők is?
  Máté 5:46 Ha csak azokat fogjátok szeretni, akik szeretnek titeket, micsoda béretek lesz? Hát a vámszed?k nem ugyanazt cselekszik-e?
  Máté 5:47 Ha csak testvéreiteket köszöntitek, ugyan mennyivel tesztek többet, mint mások? Hiszen ezt még a nem zsidó népek is megteszik.
  Máté 5:47 És ha csak atyátokfiait köszöntitek, mennyivel tesztek többet másoknál? Nem ugyanezt teszik-e a pogányok is?
  Máté 5:47 Ha csak testvéreiteket köszöntitek, mivel tesztek többet? Hát a pogányok nem ugyanazt teszik-e?
  Máté 5:48 Legyetek tehát tökéletesek, mint ahogy mennyei Atyátok tökéletes!”
  Máté 5:48 Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei Atyátok tökéletes."
  Máté 5:48 Legyetek tökéletesekké, ahogy mennyei Atyátok is tökéletes (célját betöltött).
  Máté Evangéliuma 4  |  Lap tetejére  |  Máté Evangéliuma 6  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Máté Evangéliuma 5. fejezet - Egyszerű fordítás - Újszövetség, Új fordítású Biblia, Csia Lajos - Újszövetség