Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Karácsonyi Bibliai Böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Karácsonyi Bibliai Böngésző

Bibliai böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Bibliai böngésző

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM -  Michael Berghof

Michael Berghof

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM

Vidd magaddal BIBLIA - Karin és Torben Juhl

Karin és Torben Juhl

Vidd magaddal BIBLIA

Színes Bibliai történetek - Ben Alex

Ben Alex

Színes Bibliai történetek

Olvasd velem Biblia - Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Olvasd velem Biblia

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Prédikátor könyve 1. fejezet


 

  <<< >>>  

  A prédikátor könyve 1:1 A prédikátornak, Dávid fiának, Jeruzsálem királyának beszédei.
  A prédikátor könyve 1:1 A prédikátornak, Dávid fiának, Jeruzsálem királyának beszédei.
  A prédikátor könyve 1:1 A Prédikátornak, Dávid fiának, Jeruzsálem királyának beszédei:
  A prédikátor könyve 1:2 Felette nagy hiábavalóság, azt mondja a prédikátor; felette nagy hiábavalóság! Minden hiábavalóság!
  A prédikátor könyve 1:2 Felette nagy hiábavalóság, azt mondja a prédikátor; felette nagy hiábavalóság! Minden hiábavalóság!
  A prédikátor könyve 1:2 Igen nagy hiábavalóság - mondja a Prédikátor -, igen nagy hiábavalóság! Minden hiábavalóság!
  A prédikátor könyve 1:3 Micsoda haszna van az embernek minden ő munkájában, melylyel munkálkodik a nap alatt?
  A prédikátor könyve 1:3 Micsoda haszna van az embernek minden ő munkájában, melylyel munkálkodik a nap alatt?
  A prédikátor könyve 1:3 Mi haszna van az embernek minden fáradozásából, ha fáradozik a nap alatt?
  A prédikátor könyve 1:4 Egyik nemzetség elmegy, és a másik eljő; a föld pedig mindörökké megmarad.
  A prédikátor könyve 1:4 Egyik nemzetség elmegy, és a másik eljő; a föld pedig mindörökké megmarad.
  A prédikátor könyve 1:4 Nemzedékek jönnek, nemzedékek mennek, de a föld örökké megmarad.
  A prédikátor könyve 1:5 És a nap feltámad, és elnyugszik a nap; és az ő helyére siet, a hol ő ismét feltámad.
  A prédikátor könyve 1:5 És a nap feltámad, és elnyugszik a nap; és az ő helyére siet, a hol ő ismét feltámad.
  A prédikátor könyve 1:5 Fölkel a nap, és lemegy a nap, siet vissza arra a helyre, ahol majd újból fölkel.
  A prédikátor könyve 1:6 Siet délre, és átmegy észak felé; körbe-körbe siet a szél, és a maga keringéséhez visszatér a szél.
  A prédikátor könyve 1:6 Siet délre, és átmegy észak felé; körbe-körbe siet a szél, és a maga keringéséhez visszatér a szél.
  A prédikátor könyve 1:6 A szél fúj délre, majd északnak fordul, körbefordul a szél járása, és visszatér oda, ahonnan elindult.
  A prédikátor könyve 1:7 Minden folyóvíz siet a tengerbe; mindazáltal a tenger mégis meg nem telik: akármicsoda helyre a folyóvizek siessenek, ugyanazon helyre térnek vissza.
  A prédikátor könyve 1:7 Minden folyóvíz siet a tengerbe; mindazáltal a tenger mégis meg nem telik: akármicsoda helyre a folyóvizek siessenek, ugyanazon helyre térnek vissza.
  A prédikátor könyve 1:7 Minden folyó a tengerbe ömlik, és a tenger mégsem telik meg, pedig ugyanoda folynak a folyók, újra meg újra oda folynak.
  A prédikátor könyve 1:8 Minden dolgok mint fáradoznak, senki ki nem mondhatja; nem elégednék meg a szem látván, sem be nem teljesednék hallásával a fül.
  A prédikátor könyve 1:8 Minden dolgok mint fáradoznak, senki ki nem mondhatja; nem elégednék meg a szem látván, sem be nem teljesednék hallásával a fül.
  A prédikátor könyve 1:8 Minden dolog fárasztó, el sem tudja mondani az ember. Szemünk nem győz eleget nézni, fülünk nem tud eleget hallani.
  A prédikátor könyve 1:9 A mi volt, ugyanaz, a mi ezután is lesz, és a mi történt, ugyanaz, a mi ezután történik; és semmi nincs új dolog a nap alatt.
  A prédikátor könyve 1:9 A mi volt, ugyanaz, a mi ezután is lesz, és a mi történt, ugyanaz, a mi ezután történik; és semmi nincs új dolog a nap alatt.
  A prédikátor könyve 1:9 Ami volt, ugyanaz lesz majd, és ami történt, ugyanaz fog történni, mert nincs semmi új a nap alatt.
  A prédikátor könyve 1:10 Van valami, a miről mondják: nézd ezt, új ez; régen volt már száz esztendőkön át, melyek mi előttünk voltak.
  A prédikátor könyve 1:10 Van valami, a miről mondják: nézd ezt, új ez; régen volt már száz esztendőkön át, melyek mi előttünk voltak.
  A prédikátor könyve 1:10 Ha van is olyan dolog, amiről azt mondják, hogy új, az is megvolt már régen, megvolt már jóval előttünk.
  A prédikátor könyve 1:11 Nincs emlékezet az előbbiekről; azonképen az utolsó dolgokról is, melyek jövendők, nem lesz emlékezet azoknál, a kik azután lesznek.
  A prédikátor könyve 1:11 Nincs emlékezet az előbbiekről; azonképen az utolsó dolgokról is, melyek jövendők, nem lesz emlékezet azoknál, a kik azután lesznek.
  A prédikátor könyve 1:11 Nem emlékszünk az elmúltakra, de ami ezután következik, arra sem fognak emlékezni, akik majd azután lesznek.
  A prédikátor könyve 1:12 Én prédikátor, királya voltam Izráelnek Jeruzsálemben.
  A prédikátor könyve 1:12 Én prédikátor, királya voltam Izráelnek Jeruzsálemben.
  A prédikátor könyve 1:12 Én, a Prédikátor, Izráel királya voltam Jeruzsálemben,
  A prédikátor könyve 1:13 És adám az én elmémet mindazok vizsgálására és bölcsen való tudakozására, melyek lesznek az ég alatt. Ez gonosz hiábavaló foglalatosság, melyet adott Isten az emberek fiainak, hogy gyötrődjenek vele.
  A prédikátor könyve 1:13 És adám az én elmémet mindazok vizsgálására és bölcsen való tudakozására, melyek lesznek az ég alatt. Ez gonosz hiábavaló foglalatosság, melyet adott Isten az emberek fiainak, hogy gyötrődjenek vele.
  A prédikátor könyve 1:13 és rászántam magam arra, hogy megvizsgálok, és bölcsen kikutatok mindent, ami az ég alatt történik. Rossz foglalkozás ez; azért adta Isten az embereknek, hogy bajlódjanak vele.
  A prédikátor könyve 1:14 Láttam minden dolgokat, melyek lesznek a nap alatt, és ímé minden csak hiábavalóság, és a léleknek gyötrelme!
  A prédikátor könyve 1:14 Láttam minden dolgokat, melyek lesznek a nap alatt, és ímé minden csak hiábavalóság, és a szellemnek gyötrelme!
  A prédikátor könyve 1:14 Láttam, hogy mindaz, amit véghez visznek a nap alatt, csak hiábavalóság és hasztalan erőlködés.
  A prédikátor könyve 1:15 Az egyenetlen meg nem egyenesíthető, és a fogyatkozás meg nem számlálható.
  A prédikátor könyve 1:15 Az egyenetlen meg nem egyenesíthető, és a fogyatkozás meg nem számlálható.
  A prédikátor könyve 1:15 Ami görbe, azt nem lehet kiegyenesíteni, és ami nincs, azt nem lehet számba venni.
  A prédikátor könyve 1:16 Szóltam az én elmémmel, mondván: ímé, én nagygyá lettem, és gyűjtöttem bölcseséget mindazok felett, a kik fők voltak én előttem Jeruzsálemben, és az én elmém bőven látott bölcseséget és tudományt!
  A prédikátor könyve 1:16 Szóltam az én elmémmel, mondván: ímé, én nagygyá lettem, és gyűjtöttem bölcseséget mindazok felett, a kik fők voltak én előttem Jeruzsálemben, és az én elmém bőven látott bölcseséget és tudományt!
  A prédikátor könyve 1:16 Így gondolkodtam magamban: Én sokkal nagyobb bölcsességre tettem szert, mint azok, akik elődeim voltak Jeruzsálemben; sok bölcsességet és ismeretet szereztem.
  A prédikátor könyve 1:17 Adtam annakfelette az én elmémet a bölcseségnek tudására, és az esztelenségnek és bolondságnak megtudására. Megtudtam, hogy ez is a lélek gyötrelme.
  A prédikátor könyve 1:17 Adtam annakfelette az én elmémet a bölcseségnek tudására, és az esztelenségnek és bolondságnak megtudására. Megtudtam, hogy ez is a szellem gyötrelme.
  A prédikátor könyve 1:17 Amikor azonban rászántam magam, hogy megismerjem a bölcsességet, megismertem az esztelenséget és oktalanságot is. Megtudtam, hogy ez is hasztalan erőlködés.
  A prédikátor könyve 1:18 Mert a bölcsességnek sokaságában sok búsulás van, és valaki öregbíti a tudományt, öregbíti a gyötrelmet.
  A prédikátor könyve 1:18 Mert a bölcsességnek sokaságában sok búsulás van, és valaki öregbíti a tudományt, öregbíti a gyötrelmet.
  A prédikátor könyve 1:18 Mert ahol sok a bölcsesség, sok a bosszúság is; és aki gyarapítja az ismeretet, gyarapítja a szenvedést is.
  Példabeszédek könyve 31  |  Lap tetejére  |  Prédikátor könyve 2  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Prédikátor könyve 1. fejezet - Károli Biblia, Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia