Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

Biblia 365

Támogatás

Pályázataink


Könyvkereső

Kategória:


Kiadó:


Szerző:


Cím:


Bonhoeffer-puha - Eric Metaxas

Eric Metaxas

Bonhoeffer-puha

Én soha nem hagy(ta)lak el - Louie Giglio

Louie Giglio

Én soha nem hagy(ta)lak el

Y Design

Immanuel Gyülekezet

 

Hitvallásunk

 

Hisszük, hogy a Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése. Az a Logosz, ami Isten teljes tekintélyét hordozza már az írott Igeként is, amely azonban Jézus Krisztusban testet öltve érte el teljes és tökéletes megnyilvánulását!

Hisszük, hogy egy igaz és élő Isten létezik, Aki öröktől fogva örökké való, és Aki az Atya, a Fiú, és a Szent Szellem három személyében nyilvánul meg az ember(iség) számára.

Hisszük, hogy Jézus Krisztus Isten Fia, Akiben az isteni teljesség jelent meg emberi formában. Hisszük, hogy szűztől született, és bár mindenféle emberi kísértést megtapasztalt, bűntelen maradt a kereszten vállalt haláláig. Halála helyettesítő és kiengesztelő áldozat mindazok számára, akik hisznek Benne. Hisszük, hogy halála és eltemettetése után feltámadt testileg is, és együtt időzött tanítványaival. Ezután a Mennybe vitetett, ahol az Atya Isten jobbján foglal helyet, ahonnan újra eljön a Földre. Hisszük azokat a csodáit, amikről a Biblia beszámol, és hisszük, hogy a Szent Szellem által a benne hívőkön keresztül ma is folytatja azokat.

Hisszük, az újjászületett keresztények sokaságával együtt, hogy amikor Jézus Krisztus újra eljön, elragadja az övéit, a megváltottak Gyülekezetét.

Hisszük, hogy a bűnös ember számára a bűnös állapottól való szabadulás útja a Bibliában kijelentett - csodálatosan egyszerű - isteni út. Ez azt jelenti, hogy az ember megbánva bűneit, elfordul azoktól - bibliai szóval: megtér - és hit által elfogadja egész életére - szelleme, lelke és teste számára - Jézus Krisztus drága vérének tisztító erejét.

Hisszük, hogy az őszinte megtérésre adott isteni válasz a Szent Szellem általi újjászületés, ami nélkül nincs üdvössége egy embernek sem. Ennek az új teremtésnek az eredménye, hogy a bűnös természet elveszti uralmát a hívő életében, és Jézus Krisztus természete kezd kiformálódni személyiségében.

Hisszük, hogy a megtérést a bibliai rendnek megfelelően a hívők vízben való bemerítkezése kell, hogy kövesse.

Hisszük, hogy Jézus Krisztus megváltói, üdvözítői munkájának csodálatos velejárója a test, és a lélek gyógyulása is, bármilyen betegségről legyen is szó, amennyiben azt a hívők hit általi imáikban elkérik Tőle.

Hisszük, hogy a megtérő bemerítkező hívőt Jézus Krisztus bemeríti a Szent Szellembe is - közismertebb nevén Szent Szellem keresztségben részesíti. Ez által a hívő számára megnyílik Isten kegyelmének az ajándékaihoz - a karizmákhoz - való hozzáférés lehetősége is.

Hisszük, hogy a Szent Szellem munkája azokban, akikben lakozást vehetett, a megszentelődés munkáját is magában foglalja. Ennek az eredménye a szent élet a hívők számára.

Hisszük, hogy eljön a feltámadás napja mind a hívők, mind a bűnösök számára. A Szentírás egyértelmű kinyilatkoztatása szerint ez a hívőknek az örökkévaló üdvösséget hozza a Mennyben, míg az Isten kegyelmét elutasító bűnösre a Pokol örökké tartó ítélete vár.

Hisszük azt is, hogy nem a véletlen műve, hogy Te most ezen a honlapon, ezeket a sorokat olvasod! Isten szeretete Jézus Krisztusban a Szent Szellem munkája által számodra is valóságos lehet! Csak hinned kell. Szeretettel kérünk - amennyiben még nincs gyülekezeted -, adj hírt magadról!