Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

Biblia 365

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


A Biblia próféciái: Az alapok - Amir Tsarfati, Barry Stagner

Amir Tsarfati, Barry Stagner

A Biblia próféciái: Az alapok

Olvasd velem Biblia (kék) - Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Olvasd velem Biblia (kék)

Olvasd velem Biblia (lila) - Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Olvasd velem Biblia (lila)

Üzleti titkok a Bibliából - Rabbi Daniel Lapin

Rabbi Daniel Lapin

Üzleti titkok a Bibliából

Karácsonyi Bibliai Böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Karácsonyi Bibliai Böngésző

Bibliai böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Bibliai böngésző

Y Design

Biblia egy év alatt
<<< 2024. május 15. szerda (136. nap) >>>


A Biblia 43. könyve, az Újszövetség 4. könyve: János

  Ján 9:1 És a mint eltávozék, láta egy embert, a ki születésétől kezdve vak vala.
  Ján 9:1 Amikor Jézus továbbment, meglátott egy születése óta vak embert.
  Ján 9:1 And when he went on his way, he saw a man blind from birth.
  Ján 9:2 És kérdezék őt a tanítványai, mondván: Mester, ki vétkezett, ez-é vagy ennek szülei, hogy vakon született?
  Ján 9:2 Tanítványai megkérdezték tőle: "Mester, ki vétkezett: ez vagy a szülei, hogy vakon született?"
  Ján 9:2 And his disciples put a question to him, saying, Master, was it because of this man's sin, or the sin of his father and mother, that he has been blind from birth?
  Ján 9:3 Felele Jézus: Sem ez nem vétkezett, sem ennek szülei; hanem, hogy nyilvánvalókká legyenek benne az Isten dolgai.
  Ján 9:3 Jézus így válaszolt: "Nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei.
  Ján 9:3 Jesus said in answer, It was not because of his sin, or because of his father's or mother's; it was so that the works of God might be seen openly in him.
  Ján 9:4 Nékem cselekednem kell annak dolgait, a ki elküldött engem, a míg nappal van: eljő az éjszaka, mikor senki sem munkálkodhatik.
  Ján 9:4 Nekünk - amíg nappal van - annak a cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem. Mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat.
  Ján 9:4 While it is day we have to do the works of him who sent me: the night comes when no work may be done.
  Ján 9:5 Míg e világon vagyok, e világ világossága vagyok.
  Ján 9:5 Amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok."
  Ján 9:5 As long as I am in the world, I am the light of the world.
  Ján 9:6 Ezeket mondván, a földre köpe, és az ő nyálából sárt csinála, és rákené a sarat a vak szemeire,
  Ján 9:6 Ezt mondta, és a földre köpött, sarat csinált a nyállal, és rákente a sarat a vakon született ember szemeire,
  Ján 9:6 Having said these words, he put earth, mixed with water from his mouth, on the man's eyes,
  Ján 9:7 És monda néki: Menj el, mosakodjál meg a Siloám tavában (a mi azt jelenti: Küldött). Elméne azért és megmosakodék, és megjöve látva.
  Ján 9:7 majd így szólt hozzá: "Menj el, mosakodj meg a Siloám-tavában" - ami azt jelenti: küldött. Az pedig elment, megmosakodott, és már látott, amikor visszatért.
  Ján 9:7 And said to him, Go and make yourself clean in the bath of Siloam the sense of the name is, Sent. So he went away and, after washing, came back able to see.
  Ján 9:8 A szomszédok azért, és a kik az előtt látták azt, hogy vak vala, mondának: Nem ez-é az, a ki itt szokott ülni és koldulni?
  Ján 9:8 A szomszédok pedig, és azok, akik látták azelőtt, hogy koldus volt, így szóltak: "Nem ő az, aki itt szokott ülni és koldulni?"
  Ján 9:8 Then the neighbours and others who had seen him before in the street, with his hand out for money, said, Is not this the man who got money from people?
  Ján 9:9 Némelyek azt mondák, hogy: Ez az; mások pedig, hogy: Hasonlít hozzá. Ő azt mondá, hogy: Én vagyok az.
  Ján 9:9 Egyesek azt mondták, hogy ez az, mások pedig azt, hogy nem, csak hasonlít hozzá. De ő kijelentette: "Én vagyok az."
  Ján 9:9 Some said, It is he: others said, No, but he is like him. He said, I am he.
  Ján 9:10 Mondának azért néki: Mimódon nyiltak meg a te szemeid?
  Ján 9:10 Erre ezt kérdezték tőle: "Akkor hogyan nyílt meg a szemed?"
  Ján 9:10 So they said to him, How then were your eyes made open?
  Ján 9:11 Felele az és monda: Egy ember, a kit Jézusnak mondanak, sarat készíte és rákené a szemeimre, és monda nékem: Menj el a Siloám tavára és mosódjál meg; miután pedig elmenék és megmosakodám, megjöve látásom.
  Ján 9:11 Ő így válaszolt: "Az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált, megkente a szemeimet, és azt mondta nekem: Menj a Siloámhoz, és mosakodj meg. Elmentem tehát, megmosakodtam, és most látok."
  Ján 9:11 His answer was: The man who is named Jesus put earth mixed with water on my eyes, and said to me, Go and make yourself clean in Siloam: so I went away and, after washing, am now able to see.
  Ján 9:12 Mondának azért néki: Hol van az? Monda: Nem tudom.
  Ján 9:12 Megkérdezték tőle: "Hol van ő?" "Nem tudom" - felelte.
  Ján 9:12 And they said to him, Where is he? His answer was: I have no knowledge.
  Ján 9:13 Vivék őt, a ki előbb még vak volt, a farizeusokhoz.
  Ján 9:13 Ezt a nemrég még vak embert a farizeusok elé vezették.
  Ján 9:13 They took him before the Pharisees--this man who had been blind.
  Ján 9:14 Mikor pedig Jézus a sarat csinálá és felnyitá ennek szemeit, szombat vala.
  Ján 9:14 Az a nap pedig, amelyen Jézus a sarat csinálta, és megnyitotta a szemét, szombat volt.
  Ján 9:14 Now the day on which the earth was mixed by Jesus and the man's eyes were made open was the Sabbath.
  Ján 9:15 Szintén a farizeusok is megkérdezék azért őt, mimódon jött meg a látása? Ő pedig monda nékik: Sarat tőn szemeimre, és megmosakodám, és látok.
  Ján 9:15 Ekkor a farizeusok is megkérdezték tőle, hogyan jött meg a látása. Ő ezt mondta nekik: "Sarat tett a szemeimre, aztán megmosakodtam, és most látok."
  Ján 9:15 So the Pharisees put more questions to him about how his eyes had been made open. And he said to them, He put earth on my eyes, and I had a wash and am able to see.
  Ján 9:16 Mondának azért némelyek a farizeusok közül: Ez az ember nincsen Istentől, mert nem tartja meg a szombatot. Mások mondának: Mimódon tehet bűnös ember ilyen jeleket? És hasonlás lőn közöttük.
  Ján 9:16 Erre a farizeusok közül néhányan ezt mondták: "Nem Istentől való ez az ember, mert nem tartja meg a szombatot." Mások így szóltak: "Hogyan tehetne bűnös ember ilyen jeleket?" És meghasonlás támadt köztük.
  Ján 9:16 Then some of the Pharisees said, That man has not come from God, for he does not keep the Sabbath. Others said, How is it possible for a sinner to do such signs? So there was a division among them.
  Ján 9:17 Újra mondának a vaknak: Te mit szólsz ő róla, hogy megnyitá a szemeidet? Ő pedig monda: Hogy próféta.
  Ján 9:17 Ezért ismét a vakhoz fordultak: "Te mit mondasz őróla, hogy megnyitotta szemedet?" Ő azt mondta, hogy próféta.
  Ján 9:17 Again they said to the blind man, What have you to say about him for opening your eyes? And he said, He is a prophet.
  Ján 9:18 Nem hivék azért a zsidók róla, hogy vak vala és megjöve a látása, mígnem előhívák annak szüleit, a kinek megjöve a látása,
  Ján 9:18 A zsidók azonban nem hitték el róla, hogy vak volt, és megjött a látása, amíg oda nem hívták a szüleit,
  Ján 9:18 Now the Jews had no belief in the statement that he had been blind and was now able to see, till they sent for the father and mother of the man whose eyes had been made open,
  Ján 9:19 És megkérdezék azokat, mondván: Ez a ti fiatok, a kiről azt mondjátok, hogy vakon született? mimódon lát hát most?
  Ján 9:19 és meg nem kérdezték tőlük: "A ti fiatok ez, akiről azt állítjátok, hogy vakon született? Akkor hogyan lehetséges, hogy most lát?"
  Ján 9:19 And put the question to them, saying, Is this your son, of whom you say that he was blind at birth? how is it then that he is now able to see?
  Ján 9:20 Felelének nékik annak szülei és mondának: Tudjuk, hogy ez a mi fiunk, és hogy vakon született:
  Ján 9:20 Szülei pedig így válaszoltak: "Azt tudjuk, hogy ez a mi fiunk, és hogy vakon született,
  Ján 9:20 In answer his father and mother said, We are certain that this is our son and that he was blind at birth:
  Ján 9:21 De mimódon lát most, nem tudjuk; vagy ki nyitotta meg a szemeit, mi nem tudjuk: elég idős már ő; őt kérdezzétek; ő beszéljen magáról.
  Ján 9:21 de hogy most mimódon lát, azt nem tudjuk, és hogy ki nyitotta meg a szemét, azt sem tudjuk. Tőle kérdezzétek meg, nagykorú már, majd ő beszél önmagáról."
  Ján 9:21 But how it is he is now able to see, or who made his eyes open, we are not able to say: put the question to him; he is old enough to give an answer for himself.
  Ján 9:22 Ezeket mondák annak szülei, mivelhogy félnek vala a zsidóktól: mert megegyeztek már a zsidók, hogy ha valaki Krisztusnak vallja őt, rekesztessék ki a gyülekezetből.
  Ján 9:22 Ezt azért mondták a szülei, mert féltek a zsidóktól, mivel a zsidók már megegyeztek abban, hogy ha valaki Krisztusnak vallja őt, azt ki kell zárni a zsinagógából.
  Ján 9:22 They said this because of their fear of the Jews: for the Jews had come to an agreement that if any man said that Jesus was the Christ he would be put out of the Synagogue.
  Ján 9:23 Ezért mondák annak szülei, hogy: Elég idős, őt kérdezzétek.
  Ján 9:23 Ezért mondták a szülei: "Nagykorú már, tőle kérdezzétek meg."
  Ján 9:23 That was the reason why they said, He is old enough; put the question to him.
  Ján 9:24 Másodszor is szólíták azért az embert, a ki vak vala, és mondának néki: Adj dicsőséget az Istennek; mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös.
  Ján 9:24 Odahívták tehát másodszor is a nemrég még vak embert, és ezt mondták neki: "Dicsőítsd az Istent: mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös."
  Ján 9:24 So they sent a second time for the man who had been blind and they said to him, Give glory to God: it is clear to us that this man is a sinner.
  Ján 9:25 Felele azért az és monda: Ha bűnös-é, nem tudom: egyet tudok, hogy noha vak voltam, most látok.
  Ján 9:25 Erre ő így válaszolt: "Hogy bűnös-e, nem tudom. Egyet tudok: bár vak voltam, most látok."
  Ján 9:25 He said in answer, I have no knowledge if he is a sinner or not, but one thing I am certain about; I was blind, and now I see.
  Ján 9:26 Újra mondák pedig néki: Mit csinált veled? Mimódon nyitotta meg a szemeidet?
  Ján 9:26 Ekkor megkérdezték tőle: "Mit tett veled? Hogyan nyitotta meg a szemedet?"
  Ján 9:26 Then they said to him, What did he do to you? how did he give you the use of your eyes?
  Ján 9:27 Felele nékik: Már mondám néktek és nem hallátok: miért akarjátok újra hallani? avagy ti is az ő tanítványai akartok lenni?
  Ján 9:27 Ő így válaszolt: "Megmondtam már nektek, de nem hallgattatok rám. Miért akarjátok ismét hallani? Talán ti is a tanítványai akartok lenni?"
  Ján 9:27 His answer was: I have said it before, but your ears were shut: why would you have me say it again? is it your desire to become his disciples?
  Ján 9:28 Szidalmazák azért őt és mondának: Te vagy annak a tanítványa; mi pedig a Mózes tanítványai vagyunk.
  Ján 9:28 Megszidták, és ezt mondták: "Te vagy az ő tanítványa, mi a Mózes tanítványai vagyunk.
  Ján 9:28 And they were angry with him and said, You are his disciple, but we are disciples of Moses.
  Ján 9:29 Mi tudjuk, hogy Mózessel beszélt az Isten: erről pedig azt sem tudjuk, honnan való.
  Ján 9:29 Mi tudjuk, hogy Mózeshez szólt az Isten, de erről azt sem tudjuk, hogy honnan való."
  Ján 9:29 We are certain that God gave his word to Moses: but as for this man, we have no knowledge where he comes from.
  Ján 9:30 Felele az ember és monda nékik: Bizony csodálatos az, hogy ti nem tudjátok honnan való, és az én szemeimet megnyitotta.
  Ján 9:30 Az ember így válaszolt nekik: "Ebben az a csodálatos, hogy ti nem tudjátok, honnan való, mégis megnyitotta a szememet.
  Ján 9:30 The man said in answer, Why, here is a strange thing! You have no knowledge where he comes from though he gave me the use of my eyes.
  Ján 9:31 Pedig tudjuk, hogy az Isten nem hallgatja meg a bűnösöket; hanem ha valaki istenfélő, és az ő akaratát cselekszi, azt hallgatja meg.
  Ján 9:31 Tudjuk, hogy az Isten nem hallgat meg bűnösöket; de ha valaki istenfélő, és az ő akaratát cselekszi, azt meghallgatja.
  Ján 9:31 We have knowledge that God does not give ear to sinners, but if any man is a worshipper of God and does his pleasure, to him God's ears are open.
  Ján 9:32 Öröktől fogva nem hallaték, hogy vakon szülöttnek szemeit valaki megnyitotta volna.
  Ján 9:32 Örök idők óta nem hallotta senki, hogy valaki megnyitotta volna egy vakon született ember szemét.
  Ján 9:32 In all the years nobody has ever before seen the eyes of a man blind from birth made open.
  Ján 9:33 Ha ez nem Istentől volna, semmit sem cselekedhetnék.
  Ján 9:33 Ha ő nem volna Istentől való, semmit sem tudott volna tenni."
  Ján 9:33 If this man did not come from God he would be unable to do anything.
  Ján 9:34 Felelének és mondának néki: Te mindenestől bűnben születtél, és te tanítasz minket? És kiveték őt.
  Ján 9:34 Erre így feleltek neki: "Te mindenestől bűnben születtél, és te tanítasz minket?" És kiközösítették.
  Ján 9:34 Their answer was: You came to birth through sin; do you make yourself our teacher? And they put him out of the Synagogue.

A Biblia 20. könyve: Példabeszédek

  Példabeszédek 12:8 Az ő értelme szerint dicsértetik a férfiú; de az elfordult elméjű útálatos lesz.
  Példabeszédek 12:8 Értelmének megfelelően dicsérik az embert, a fondorlatos szívűt pedig megvetik.
  Példabeszédek 12:8 A man will be praised in the measure of his wisdom, but a wrong-minded man will be looked down on.
  Példabeszédek 12:9 Jobb, a kit kevésre tartanak, és szolgája van, mint a ki magát felmagasztalja, és szűk kenyerű.
  Példabeszédek 12:9 Jobb annak, akit lebecsülnek, de szolgája van, mint annak, aki dicsekszik, de alig van kenyere.
  Példabeszédek 12:9 He who is of low position and has a servant, is better than one who has a high opinion of himself and is in need of bread.
  Példabeszédek 12:10 Az igaz az ő barmának érzését is ismeri, az istentelenek szíve pedig kegyetlen.
  Példabeszédek 12:10 Az igaz törődik még állatjának kívánságával is, a bűnösnek még az irgalma is kegyetlen.
  Példabeszédek 12:10 An upright man has thought for the life of his beast, but the hearts of evil-doers are cruel.
  Példabeszédek 12:11 A ki míveli az ő földét, megelégedik eledellel; a ki pedig követ hiábavalókat, bolond az.
  Példabeszédek 12:11 Aki műveli földjét, jóllakik kenyérrel, de aki hiábavalóságokat hajszol, az esztelen.
  Példabeszédek 12:11 He who does work on his land will not be short of bread; but he who goes after foolish men is without sense.
  Példabeszédek 12:12 Kivánja az istentelen a gonoszok prédáját; de az igaznak gyökere ád gyümölcsöt.
  Példabeszédek 12:12 A bűnös a gonoszsággal szerzett zsákmányra vágyik, az igazak mégis gyökeret vernek.
  Példabeszédek 12:12 The resting-place of the sinner will come to destruction, but the root of upright men is for ever.
  Példabeszédek 12:13 Az ajkaknak vétkében gonosz tőr van, de kimenekedik a nyomorúságból az igaz.
  Példabeszédek 12:13 A vétkes ajak veszedelmes csapda, de az igaz kikerül a bajból.
  Példabeszédek 12:13 In the sin of the lips is a net which takes the sinner, but the upright man will come out of trouble.
  Példabeszédek 12:14 Az ő szájának gyümölcséből elégedik meg a férfi jóval; és az ő cselekedetének fizetését veszi az ember önmagának.
  Példabeszédek 12:14 Amit mond az ember, annak a gyümölcséből lakik jól, és amit tesz az ember, azt fizetik neki vissza.
  Példabeszédek 12:14 From the fruit of his mouth will a man have good food in full measure, and the work of a man's hands will be rewarded.
  Példabeszédek 12:15 A bolondnak úta helyes az ő szeme előtt, de a ki tanácscsal él, bölcs az.
  Példabeszédek 12:15 A bolond helyesnek tartja a maga útját, a bölcs pedig hallgat a tanácsra.
  Példabeszédek 12:15 The way of the foolish man seems right to him? but the wise man gives ear to suggestions.
  Példabeszédek 12:16 A bolondnak haragja azon napon megismertetik; elfedezi pedig a szidalmat az eszes ember.
  Példabeszédek 12:16 A bolond bosszúsága azonnal kitudódik, az okos pedig leplezi szégyenét.
  Példabeszédek 12:16 A foolish man lets his trouble be openly seen, but a sharp man keeps shame secret.
  Példabeszédek 12:17 A ki igazán szól, megjelenti az igazságot, a hamis bizonyság pedig az álnokságot.
  Példabeszédek 12:17 Aki igazán szól, az igazat mondja el, a hamis tanú pedig a csalárdságot.
  Példabeszédek 12:17 The breathing out of true words gives knowledge of righteousness; but a false witness gives out deceit.

Az Ószövetség 8. könyve: Ruth könyve

  Ruth könyve 1:1 És lőn azon napokban, a mikor a bírák bíráskodának, éhség lőn a földön. És elméne egy férfi a Júda Bethleheméből, hogy Moáb mezején tartózkodjék; ő meg a felesége, és a két fia.
  Ruth könyve 1:1 Abban az időben történt, amikor a bírák bíráskodtak, hogy éhínség támadt az országban. Ezért elment a júdai Betlehemből egy férfi, hogy jövevényként lakjék Móáb mezején. Vele volt a felesége és két fia.
  Ruth könyve 1:1 Now there came a time, in the days of the judges, when there was no food in the land. And a certain man went from Beth-lehem-judah, he and his wife and his two sons, to make a living-place in the country of Moab.
  Ruth könyve 1:2 A férfi neve Elimélek és felesége neve Naómi; két fiok neve pedig Mahlon és Kiljon; efrataiak, a Júda Bethleheméből valók. És eljutának Moáb mezejére, és ott valának.
  Ruth könyve 1:2 A férfi neve Elimelek volt, a feleségének Naomi, két fiának pedig Mahlón és Kiljón volt a neve. Efrátaiak voltak, a júdai Betlehemből. El is jutottak Móáb mezejére, és ott éltek.
  Ruth könyve 1:2 And the name of the man was Elimelech, and the name of his wife Naomi, and the name of his two sons Mahlon and Chilion, Ephrathites of Beth-lehem-judah. And they came into the country of Moab, and were there for some time.
  Ruth könyve 1:3 Meghala pedig Elimélek a Naómi férje, és marada ő és az ő két fia.
  Ruth könyve 1:3 De meghalt Elimelek, Naomi férje, és ott maradt az asszony a két fiával.
  Ruth könyve 1:3 And Elimelech, Naomi's husband, came to his end; and only her two sons were with her.
  Ruth könyve 1:4 A kik Moábita leányokat vőnek feleségül; az egyiknek neve Orpa, és a másiknak neve Ruth. És ott lakozának közel tíz esztendeig.
  Ruth könyve 1:4 Ezek móábi leányokat vettek feleségül. Az egyiknek Orpá volt a neve, a másiknak Ruth. Ott laktak mintegy tíz esztendeig.
  Ruth könyve 1:4 And they took two women of Moab as their wives: the name of the one was Orpah, and the name of the other Ruth; and they went on living there for about ten years.
  Ruth könyve 1:5 Meghalának ők is mind a ketten, Mahlon is, Kiljon is, és marada az asszony az ő két fia és férje nélkül.
  Ruth könyve 1:5 De meghaltak ők is mind a ketten, Mahlón és Kiljón is, úgyhogy az asszony ott maradt két fia és férje nélkül.
  Ruth könyve 1:5 And Mahlon and Chilion came to their end; and the woman was without her two sons and her husband.
  Ruth könyve 1:6 Felkele azért ő és az ő menyei, és ő visszatére Moáb mezejéről; mert hallotta vala Moáb mezején, hogy meglátogatta az Úr az ő népét, hogy adjon nékik kenyeret.
  Ruth könyve 1:6 Ekkor útrakelt a menyeivel, hogy hazatérjen Móáb mezejéről, mert meghallotta Móáb mezején, hogy az ÚR rátekintett népére, és kenyeret adott neki.
  Ruth könyve 1:6 So she and her daughters-in-law got ready to go back from the country of Moab, for news had come to her in the country of Moab that the Lord, in mercy for his people, had given them food.
  Ruth könyve 1:7 És kiméne arról a helyről, a hol volt, és véle a két menye. És menének az úton, hogy visszatérjenek Júda földére,
  Ruth könyve 1:7 Elment tehát arról a helyről, ahol élt, és vele a két menye. Így mentek az úton visszatérőben Júda földjére.
  Ruth könyve 1:7 And she went out of the place where she was, and her two daughters-in-law with her; and they went on their way to go back to the land of Judah.
  Ruth könyve 1:8 És monda Naómi az ő két menyének: Menjetek, térjetek vissza, kiki az ő anyjának házához. Cselekedjék az Úr irgalmasságot veletek, a miképen ti cselekedtetek a megholtakkal és én velem!
  Ruth könyve 1:8 De ezt mondta Naomi a két menyének: Menjetek, forduljatok vissza, mindegyik az anyja házába! Bánjék veletek az ÚR olyan szeretettel, amilyennel ti bántatok a meghaltakkal és velem!
  Ruth könyve 1:8 And Naomi said to her two daughters-in-law, Go back to your mothers' houses: may the Lord be good to you as you have been good to the dead and to me:
  Ruth könyve 1:9 Adja az Úr tinéktek, hogy találjatok nyugodalmat, kiki az ő férje házában. És megcsókolá őket; és ők nagy felszóval sírának.
  Ruth könyve 1:9 Adja meg nektek az ÚR, hogy mindegyitek nyugalmat találjon majd a férje házában. Azután megcsókolta őket, és hangosan sírtak.
  Ruth könyve 1:9 May the Lord give you rest in the houses of your husbands. Then she gave them a kiss; and they were weeping bitterly.
  Ruth könyve 1:10 És mondák néki: Bizony mi veled együtt térünk a te népedhez!
  Ruth könyve 1:10 És azt mondták neki: Bizony, veled térünk haza a népedhez.
  Ruth könyve 1:10 And they said to her, No, but we will go back with you to your people.
  Ruth könyve 1:11 Naómi pedig mondá: Térjetek vissza leányaim! Miért jönnétek én velem? Hát ugyan vannak-é még fiak az én méhemben, a kik férjeitek lehetnének?
  Ruth könyve 1:11 De Naomi ezt felelte: Forduljatok vissza leányaim! Miért jönnétek velem? Lehetnek-e még fiak a méhemben, akik férjeitek lennének?
  Ruth könyve 1:11 But Naomi said, Go back, my daughters; why will you come with me? Have I more sons in my body, to become your husbands?
  Ruth könyve 1:12 Térjetek vissza leányaim! menjetek, mert én már vénebb vagyok, semhogy férjhez mehetnék. Még ha azt mondanám is, hogy van reménységem; még ha ez éjjel férjhez mennék is és szülnék is fiakat:
  Ruth könyve 1:12 Forduljatok vissza, leányaim, menjetek, mert én már öreg vagyok ahhoz, hogy férjhez menjek. De ha azt mondanám is, hogy van még reménységem, és ha ma éjjel férjhez mennék is, és fiakat szülnék,
  Ruth könyve 1:12 Go back, my daughters, and go on your way; I am so old now that I may not have another husband. If I said, I have hopes, if I had a husband tonight, and might have sons,
  Ruth könyve 1:13 Ugyan megvárhatnátok-é őket, a míg felnőnek? Ugyan megtartóztatnátok-é magatokat miattok, hogy férjhez ne menjetek? Ne, édes leányaim! Mert nagyobb az én keserüségem, mint a tietek, mert engem talált az Úrnak keze.
  Ruth könyve 1:13 várhattok-e rájuk, amíg felnőnek? Szabad-e benneteket visszatartani attól, hogy férjhez menjetek? Nem, leányaim! Nagyobb az én keserűségem, mint a tiétek, mert elért engem az ÚR keze.
  Ruth könyve 1:13 Would you keep yourselves till they were old enough? would you keep from having husbands for them? No, my daughters; but I am very sad for you that the hand of the Lord is against me.
  Ruth könyve 1:14 Azok pedig nagy felszóval tovább sírának. És Orpa megcsókolá az ő napát; Ruth azonban ragaszkodék hozzá.
  Ruth könyve 1:14 Tovább sírtak hangosan, majd Orpá megcsókolta az anyósát, Ruth azonban ragaszkodott hozzá.
  Ruth könyve 1:14 Then again they were weeping; and Orpah gave her mother-in-law a kiss, but Ruth would not be parted from her.
  Ruth könyve 1:15 Ő pedig monda: Ímé a te sógorasszonyod visszatért az ő népéhez, és az ő isteneihez, térj vissza te is a te sógorasszonyod után.
  Ruth könyve 1:15 Naomi azt mondta: Látod, a sógornőd visszatért népéhez és isteneihez. Térj vissza te is a sógornőddel együtt!
  Ruth könyve 1:15 And Naomi said, See, your sister-in-law has gone back to her people and to her gods: go back after your sister-in-law.
  Ruth könyve 1:16 Ruth pedig monda: Ne unszolj, hogy elhagyjalak, hogy visszaforduljak tőled. Mert a hova te mégy, oda megyek, és a hol te megszállsz, ott szállok meg; néped az én népem, és Istened az én Istenem.
  Ruth könyve 1:16 De Ruth azt felelte: Ne unszolj engem, hogy elhagyjalak és visszatérjek tőled. Mert ahová te mégy, odamegyek, ahol te megszállsz, ott szállok meg. Néped az én népem, és Istened az én Istenem.
  Ruth könyve 1:16 But Ruth said, Give up requesting me to go away from you, or to go back without you: for where you go I will go; and where you take your rest I will take my rest; your people will be my people, and your God my God.
  Ruth könyve 1:17 A hol te meghalsz, ott halok meg, ott temessenek el engem is. Úgy tegyen velem az Úr akármit, hogy csak a halál választ el engem tőled.
  Ruth könyve 1:17 Ahol te meghalsz, ott akarok meghalni én is, ott temessenek el engem! Úgy bánjék velem az ÚR most és ezután is, hogy csak a halál választ el engem tőled!
  Ruth könyve 1:17 Wherever death comes to you, death will come to me, and there will be my last resting-place; the Lord do so to me and more if we are parted by anything but death.
  Ruth könyve 1:18 Mikor pedig látá, hogy erősködik vele menni, nem szóla néki többet.
  Ruth könyve 1:18 Amikor látta, hogy minden áron vele akar menni, nem erőltette tovább.
  Ruth könyve 1:18 And when she saw that Ruth was strong in her purpose to go with her she said no more.
  Ruth könyve 1:19 És menének mind a ketten, míglen Bethlehembe érkezének. És lőn, hogy mikor Bethlehembe érkezének, megmozdult az egész város miattok, és mondák: Nemde nem Naómi ez?
  Ruth könyve 1:19 Így mentek együtt ketten, amíg Betlehembe nem értek. Amikor Betlehembe értek, az egész város megmozdult miattuk, és azt kérdezték: Nem Naomi ez?
  Ruth könyve 1:19 So the two of them went on till they came to Beth-lehem. And when they came to Beth-lehem all the town was moved about them, and they said, Is this Naomi?
  Ruth könyve 1:20 És ő monda nékik: Ne hívjatok engem Naóminak, hívjatok inkább Márának, mert nagy keserűséggel illetett engem a Mindenható.
  Ruth könyve 1:20 Ő azt mondta nekik: Ne hívjatok engem Naominak, hívjatok inkább Márának, mert nagyon megkeserített engem a Mindenható.
  Ruth könyve 1:20 And she said to them, Do not let my name be Naomi, but Mara, for the Ruler of all has given me a bitter fate.
  Ruth könyve 1:21 Többed magammal mentem el, és elárvultan hozott vissza engemet az Úr; miért hívnátok hát engem Naóminak, holott az Úr ellenem fordult, és a Mindenható nyomorúsággal illetett engemet?
  Ruth könyve 1:21 Egész családommal mentem el, és kifosztottan hozott vissza az ÚR. Miért hívnátok engem Naominak, hiszen megalázott engem az ÚR, és bajba döntött a Mindenható.
  Ruth könyve 1:21 I went out full, and the Lord has sent me back again with nothing; why do you give me the name Naomi, seeing that the Lord has given witness against me, and the Ruler of all has sent sorrow on me?
  Ruth könyve 1:22 Így tért vissza Naómi, és vele a Moábita Ruth, az ő menye, a ki hazatért Moáb mezejéről. Megérkezének pedig Bethlehembe az árpaaratás kezdetén.
  Ruth könyve 1:22 Így tért vissza Naomi, és vele együtt jött menye, a móábi Ruth is Móáb mezejéről. Éppen az árpaaratás kezdetén érkeztek meg Betlehembe.
  Ruth könyve 1:22 So Naomi came back out of the country of Moab, and Ruth the Moabitess, her daughter-in-law, with her; and they came to Beth-lehem in the first days of the grain-cutting.
  Ruth könyve 2:1 Vala pedig Naóminak egy rokona az ő férje után, előkelő derék ember Elimélek nemzetségéből; neve Boáz.
  Ruth könyve 2:1 Volt Naominak a férje után egy rokona, név szerint Boáz, egy jómódú ember az Elimelek nemzetségéből.
  Ruth könyve 2:1 And Naomi had a relation of her husband, a man of wealth, of the family of Elimelech; and his name was Boaz.
  Ruth könyve 2:2 És monda a Moábita Ruth Naóminak: Hadd menjek, kérlek, a mezőre, hogy kalászokat szedegessek az után, a kinek szemei előtt kedvességet találok. És az monda: Menj édes leányom.
  Ruth könyve 2:2 Azt mondta egyszer a móábi Ruth Naominak: Hadd menjek ki a mezőre kalászt szedni valaki után, akinek megnyerem a jóindulatát! Naomi azt felelte neki: Eredj, leányom!
  Ruth könyve 2:2 And Ruth the Moabitess said to Naomi, Now let me go into the field and take up the heads of grain after him in whose eyes I may have grace. And she said to her, Go, my daughter.
  Ruth könyve 2:3 Elméne azért és odaérkezék, szedegete a mezőn az aratók után, és történetesen oda talált a Boáz szántóföldjére, a ki Elimélek nemzetségéből való volt.
  Ruth könyve 2:3 El is ment, és kiérve a mezőre, szedegetett az aratók után. Történetesen az Elimelek nemzetségéből származó Boáz szántóföldje volt az.
  Ruth könyve 2:3 And she went, and came and took up the heads of grain in the field after the cutters; and by chance she went into that part of the field which was the property of Boaz, who was of the family of Elimelech.
  Ruth könyve 2:4 És ímé Boáz kijöve Bethlehemből, és monda az aratóknak: Az Úr legyen veletek! És ők mondának néki: Áldjon meg téged az Úr!
  Ruth könyve 2:4 Éppen akkor ment ki Boáz is Betlehemből, és azt mondta az aratóknak: Az ÚR legyen veletek! Azok így feleltek neki: Áldjon meg az ÚR!
  Ruth könyve 2:4 And Boaz came from Beth-lehem, and said to the grain-cutters, The Lord be with you. And they made answer, The Lord give you his blessing.
  Ruth könyve 2:5 És monda Boáz az ő szolgájának, a ki az aratók felügyelője volt: Kié ez a leányzó?
  Ruth könyve 2:5 Majd ezt mondta Boáz annak a legénynek, aki az aratók felügyelője volt: Ki ez a fiatalasszony?
  Ruth könyve 2:5 Then Boaz said to his servant who was in authority over the cutters, Whose girl is this?
  Ruth könyve 2:6 És felele a szolga, az aratók felügyelője, és monda: Az a Moábita leányzó ez, a ki Naómival jött a Moáb mezejéről.
  Ruth könyve 2:6 A legény, az aratók felügyelője ezt felelte: Az a móábi fiatalasszony ő, aki Naomival jött meg Móáb mezejéről.
  Ruth könyve 2:6 And the servant who was in authority over the cutters said, It is a Moabite girl who came back with Naomi out of the country of Moab;
  Ruth könyve 2:7 A ki mondá: Hadd szedegessek, kérlek, és hadd tarlózgassak a kévék közt az aratók után. És ide jöve, és itt marada reggeltől fogva mind mostanig: és csak épen most pihent egy keveset a házban.
  Ruth könyve 2:7 Azt kérte, hogy hadd szedegessen és gyűjtögessen a kévék között az aratók után. Így jött ide, és talpon van reggeltől mostanáig; alig pihent egy keveset.
  Ruth könyve 2:7 And she said to me, Let me come into the grain-field and take up the grain after the cutters. So she came, and has been here from morning till now, without resting even for a minute.
  Ruth könyve 2:8 És mondá Boáz Ruthnak: Ugyan hallod-é édes leányom! Ne menj szedegetni más mezőre és el ne menj innen; hanem menj mindenütt szolgálóim után.
  Ruth könyve 2:8 Ekkor azt mondta Boáz Ruthnak: Hallgass ide, leányom! Ne menj te más mezőre szedegetni, ne is menj innen máshová, hanem maradj csak a szolgáim nyomában!
  Ruth könyve 2:8 Then said Boaz to Ruth, Give ear to me, my daughter: do not go to take up the grain in another field, or go away from here, but keep here by my young women:
  Ruth könyve 2:9 Szemeid legyenek a mezőn, a melyet aratnak, és járj utánok. Ímé meghagytam a szolgáknak, hogy ne bántsanak téged, és ha megszomjúhozol, menj az edényekhez és igyál abból, a mit a szolgák merítenek.
  Ruth könyve 2:9 Legyen szemed a mezőn, ahol aratnak, és menj utánuk! Megparancsoltam a szolgáknak, hogy ne nyúljanak hozzád, és ha megszomjazol, menj az edényekhez, és igyál abból, amiből a szolgák merítenek.
  Ruth könyve 2:9 Keep your eyes on the field they are cutting, and go after them; have I not given orders to the young men not to put a hand on you? And when you are in need of drink go to the vessels and take of what the young men have put there.
  Ruth könyve 2:10 Akkor ez arczra borula és meghajtá magát a földig, és monda néki: Hogy-hogy találtam ilyen kedvességet a te szemeid előtt, hogy rám tekintettél, holott én idegen vagyok?
  Ruth könyve 2:10 Ruth arcra borult, a földig hajolt, és ezt mondta Boáznak: Hogyan nyerhettem el jóindulatodat, hogy pártfogásodba vettél, holott én idegen vagyok?
  Ruth könyve 2:10 Then she went down on her face to the earth, and said to him, Why have I grace in your eyes, that you give attention to me, seeing I am from a strange people?
  Ruth könyve 2:11 Boáz pedig felele, és monda néki: Bizony elmondtak nékem mindent, amit cselekedtél a te napaddal, férjed halála után, hogy elhagytad a te atyádat és a te anyádat és a te születésednek földét, és jöttél ahhoz a néphez, a melyet nem ismertél azelőtt.
  Ruth könyve 2:11 Boáz így válaszolt neki: Apróra elbeszélték nekem mindazt, amit anyósoddal tettél férjed halála után: hogyan hagytad el apádat, anyádat, szülőföldedet, és hogyan jöttél el egy olyan nép közé, amelyet azelőtt nem is ismertél.
  Ruth könyve 2:11 And Boaz answering said to her, I have had news of everything you have done for your mother-in-law after the death of your husband; how you went away from your father and mother and the land of your birth, and came to a people who are strange to you.
  Ruth könyve 2:12 Fizessen meg az Úr a te cselekedetedért, és legyen teljes a te jutalmad az Úrtól, Izráelnek Istenétől, a kinek szárnyai alatt oltalmat keresni jöttél.
  Ruth könyve 2:12 Fizessen meg tetteidért az ÚR, legyen bőséges jutalmad az ÚRtól, Izráel Istenétől, akinek a szárnyai alá jöttél oltalmat keresni.
  Ruth könyve 2:12 The Lord give you a reward for what you have done, and may a full reward be given to you by the Lord, the God of Israel, under whose wings you have come to take cover.
  Ruth könyve 2:13 Ez pedig monda: Találjak kedvességet a te szemeid előtt uram, mert megvigasztaltál engem, és mert a te szolgálódnak szívéhez szóltál, holott én nem vagyok a te szolgálóleányaid közül.
  Ruth könyve 2:13 Az asszony pedig ezt mondta: Milyen jóindulatú vagy hozzám, uram, hiszen megvigasztaltál engem, és szívesen beszéltél szolgálóddal, pedig én még a szolgálód sem vagyok.
  Ruth könyve 2:13 Then she said, May I have grace in your eyes, my lord, for you have given me comfort, and you have said kind words to your servant, though I am not like one of your servants.
  Ruth könyve 2:14 És az evésnek idejekor szóla néki Boáz: Jer ide, és egyél a kenyérből, és mártsd be a te falatodat az eczetes lébe. És ő leüle az aratók mellé. És pergelt gabonát nyújtott néki, és evett, s jóllakott, sőt még hagyott is.
  Ruth könyve 2:14 Az evés idején azt mondta neki Boáz: Jöjj közelebb, egyél kenyeret, és mártsd falatodat az ecetes lébe. Ő tehát leült az aratók mellé. Boáz pörkölt gabonával kínálta, az asszony pedig evett, jóllakott, sőt még hagyott is.
  Ruth könyve 2:14 And at meal-time Boaz said to her, Come here, and take some of the bread, and put your bit into the wine. And she took her seat among the grain-cutters: and he gave her dry grain, and she took it, and there was more than enough for her meal.
  Ruth könyve 2:15 Azután felállott, hogy szedegessen és Boáz megparancsolta az ő szolgáinak, mondván: A kévék között is hadd szedegessen, és meg ne pirongassátok őt.
  Ruth könyve 2:15 Azután fölkelt tovább szedegetni. Boáz pedig megparancsolta szolgáinak: Hadd szedegessen a kévék között is, és ne pirongassátok!
  Ruth könyve 2:15 And when she got ready to take up the grain, Boaz gave his young men orders, saying, Let her take it even from among the cut grain, and say nothing to her.
  Ruth könyve 2:16 Sőt húzogassatok ki néki a kévékből is, és hagyogassatok el, hogy szedje fel, és meg ne dorgáljátok őt.
  Ruth könyve 2:16 Sőt szándékosan is húzogassatok ki neki a kévékből, és hagyjátok ott, hadd szedje föl, és meg ne szidjátok!
  Ruth könyve 2:16 And let some heads of grain be pulled out of what has been corded up, and dropped for her to take, and let no sharp word be said to her.
  Ruth könyve 2:17 És ő szedegete a mezőn mind estiglen, és kicsépelé, a mit szedegetett, és lett abból szinte egy efa árpa.
  Ruth könyve 2:17 Így szedegetett a mezőn egész estig. Amikor kicsépelte, amit szedegetett, majdnem egy vékára való árpa lett.
  Ruth könyve 2:17 So she went on getting together the heads of grain till evening; and after crushing out the seed it came to about an ephah of grain.
  Ruth könyve 2:18 És felvevé és beméne a városba, és napaasszonya látá, a mit ő szedegetett. Aztán elővevé és odaadá néki, a mit meghagyott, minekutána jóllakott vala.
  Ruth könyve 2:18 Fölvette, és hazament a városba. Megmutatta az anyósának, amit szedegetett. Azután elővette, és odaadta neki azt is, amit meghagyott, amikor jóllakott.
  Ruth könyve 2:18 And she took it up and went into the town; and she let her mother-in-law see what she had got, and after taking enough for herself she gave her the rest.
  Ruth könyve 2:19 És monda néki az ő napaasszonya: Hol szedegettél ma, és hol munkálkodtál? Áldott legyen, a ki rád tekintett. És elbeszélte az ő napaasszonyának, hogy kinél munkálkodott, és monda: Annak a férfiúnak a neve, a kinél ma munkálkodtam: Boáz.
  Ruth könyve 2:19 Akkor ezt kérdezte tőle az anyósa: Hol szedegettél, és hol dolgoztál ma? Áldott legyen, aki a pártfogásába vett! Ő megmondta az anyósának, hogy kinél dolgozott, és ezt mondta: Boáz a neve annak a férfinak, akinél ma dolgoztam.
  Ruth könyve 2:19 And her mother-in-law said to her, Where did you take up the grain today, and where were you working? May a blessing be on him who gave such attention to you. And she gave her mother-in-law an account of where she had been working, and said, The name of the man with whom I was working today is Boaz.
  Ruth könyve 2:20 És monda Naómi az ő menyének: Áldott legyen ő az Úrtól, a ki nem vonta meg irgalmasságát az élőktől és a megholtaktól! És Naómi monda néki: Közel valónk nékünk az a férfiú; legközelebbi rokonaink közül való ő.
  Ruth könyve 2:20 Ekkor azt mondta Naomi a menyének: Áldja meg őt az ÚR, aki nem vonta meg szeretetét az élőktől és a holtaktól! Azután azt mondta neki Naomi: Hozzánk tartozó ez az ember, közeli rokonaink közül való.
  Ruth könyve 2:20 And Naomi said to her daughter-in-law, May the blessing of the Lord, who has at all times been kind to the living and to the dead, be on him. And Naomi said to her, The man is of our family, one of our near relations.
  Ruth könyve 2:21 És szóla a Moábita Ruth: Még azt is mondta ő nékem: Menj mindenütt az én munkásaim után, a míg csak el nem végzik az én egész aratásomat.
  Ruth könyve 2:21 A móábi Ruth ezt mondta: Még azt is mondta nekem, hogy járjak a szolgái nyomában, míg csak be nem fejezik az aratást.
  Ruth könyve 2:21 And Ruth the Moabitess said, Truly, he said to me, Keep near my young men till all my grain is cut.
  Ruth könyve 2:22 És monda Naómi Ruthnak, az ő menyének: Jó, édes leányom, hogy az ő szolgálóival jársz, ne is találjanak téged más mezőn.
  Ruth könyve 2:22 Naomi ezt mondta menyének, Ruthnak: Jól teszed, leányom, ha az ő szolgálóival jársz, akkor nem bántanak más mezőn.
  Ruth könyve 2:22 And Naomi said to Ruth, her daughter-in-law, It is better, my daughter, for you to go out with his servant-girls, so that no danger may come to you in another field.
  Ruth könyve 2:23 Így járt ő mindenütt a Boáz szolgálói után, szedegetve, míg az árpaaratás és búzaaratás bevégződött; és az ő napaasszonyával lakott.
  Ruth könyve 2:23 Ruth tehát Boáz szolgálóinak a nyomában járva szedegetett, amíg be nem fejeződött az árpa és búza aratása. De az anyósánál lakott.
  Ruth könyve 2:23 So she kept near the servant-girls of Boaz to take up the grain till the cutting of the early grain and the cutting of the late grain were ended; and she went on living with her mother-in-law.

Biblia egy év alatt
<<< 2024. május 15. szerda (136. nap) >>>


A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Károli Biblia - Csia Biblia - Új fordítású Biblia - King James Biblia
Amire a kegyelem tanít