Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


A nő a Biblia tükrében - Gene A. Getz és Elaine A. Getz

Gene A. Getz és Elaine A. Getz

A nő a Biblia tükrében

Biblia, Revideált Új ford. (RUF) - nagy méretű, bőrkötéses, regiszteres,cipzáras -

Biblia, Revideált Új ford. (RUF) - nagy méretű, bőrkötéses, regiszteres,cipzáras

A Biblia próféciái: Az alapok - Amir Tsarfati, Barry Stagner

Amir Tsarfati, Barry Stagner

A Biblia próféciái: Az alapok

Revideált Új Fordítású Biblia - Nagy családi -

Revideált Új Fordítású Biblia - Nagy családi

Gyermek Bibliaiskola munkafüzet 1. rész -

Gyermek Bibliaiskola munkafüzet 1. rész

Y Design

Amire a kegyelem tanít


 

  5 Mózes 28:13 És fejjé tesz téged az Úr és nem farkká, és mindinkább feljebbvaló leszesz és nem alábbvaló, ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek parancsolataira, a melyeket én parancsolok ma néked, hogy tartsd meg és teljesítsd azokat;
  5 Mózes 28:13 Elsővé tesz téged az ÚR, nem utolsóvá, mindig fölül leszel, és nem alul, ha hallgatsz az ÚRnak, Istenednek a parancsolataira, amelyeket ma megparancsolok neked, hogy megtartsd és teljesítsd azokat,
  5 Mózes 28:13 The Lord will make you the head and not the tail; and you will ever have the highest place, if you give ear to the orders of the Lord your God which I give you today, to keep and to do them;
  Zsoltárok 40:1 Az éneklőmesternek; Dávid zsoltára. (40:2) Várván vártam az Urat, és hozzám hajolt, és meghallgatta kiáltásomat.
  Zsoltárok 40:1 A karmesternek: Dávid zsoltára. (40:2) Várva vártam az URat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat.
  Zsoltárok 40:1 To the chief music-maker. Of David. A Psalm. When I was waiting quietly for the Lord, his heart was turned to me, and he gave ear to my cry.
  Zsoltárok 40:2 (40:3) És kivont engem a pusztulás gödréből, a sáros fertőből, és sziklára állította fel lábamat, megerősítvén lépteimet.
  Zsoltárok 40:2 (40:3) Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és iszapból. Sziklára állította lábamat, biztossá tette lépteimet.
  Zsoltárok 40:2 He took me up out of a deep waste place, out of the soft and sticky earth; he put my feet on a rock, and made my steps certain.
  Zsoltárok 40:7 (40:8) Akkor azt mondtam: Ímé jövök; a könyvtekercsben írva van felőlem,
  Zsoltárok 40:7 (40:8) Akkor így szóltam: Íme, megjelentem, a könyvtekercsben írva van rólam.
  Zsoltárok 40:7 Then I said, See, I come; it is recorded of me in the roll of the book,
  Zsoltárok 40:8 (40:9) Hogy teljesítsem a te akaratodat; ezt kedvelem, én Istenem, a te törvényed keblem közepette van.
  Zsoltárok 40:8 (40:9) Abban telik kedvem, Istenem, hogy akaratodat teljesítsem, törvényed szívemben van.
  Zsoltárok 40:8 My delight is to do your pleasure, O my God; truly, your law is in my heart.
  Zsoltárok 40:9 (40:10) Vígan hirdetem az igazságosságot a nagy gyülekezetben; ímé, nem tartom vissza ajkamat, te tudod óh Uram!
  Zsoltárok 40:9 (40:10) Hirdetem igazságodat a nagy gyülekezetben, és nem zárom be számat, jól tudod, URam!
  Zsoltárok 40:9 I have given news of righteousness in the great meeting; O Lord, you have knowledge that I have not kept back my words.
  Zsoltárok 40:10 (40:11) Igazságosságodat nem rejtem el szívemben, elmondom a te hűségedet és segítségedet; nem titkolom el kegyelmedet és igazságodat a nagy gyülekezetben.
  Zsoltárok 40:10 (40:11) Igazságodat nem rejtegetem szívem mélyén, hanem beszélek hűségedről és szabadításodról. Nem titkolom el szeretetedet és hűségedet a nagy gyülekezet előtt.
  Zsoltárok 40:10 Your righteousness has not been folded away in my heart; I have made clear your true word and your salvation; I have not kept secret your mercy or your faith from the great meeting.
  Zsoltárok 40:11 (40:12) Te, Uram, ne tartsd vissza tőlem irgalmadat; kegyelmed és igazságod mindig megóvnak engem.
  Zsoltárok 40:11 (40:12) URam, ne vond meg tőlem irgalmadat, szereteted és hűséged őrizzen szüntelen!
  Zsoltárok 40:11 Take not away your gentle mercies from me, O Lord; let your mercy and your faith keep me safe for ever.
  Zsoltárok 40:12 (40:13) Mert bajok vettek engem körül, a melyeknek számuk sincsen; utolértek bűneim, a melyeket végig sem nézhetek; számosabbak a fejem hajszálainál, és a szívem is elhagyott engem.
  Zsoltárok 40:12 (40:13) Mert annyi baj vett engem körül, hogy megszámlálni sem lehet. Bűneim büntetése utolért engem, áttekinteni sem tudom őket, számosabbak hajam szálainál, és a szívem is elhagyott engem.
  Zsoltárok 40:12 For unnumbered evils are round about me; my sins have overtaken me, so that I am bent down with their weight; they are more than the hairs of my head, my strength is gone because of them.
  Zsoltárok 40:13 (40:14) Tessék Uram néked, hogy megments engemet; siess Uram segítségemre!
  Zsoltárok 40:13 (40:14) Légy kegyelmes, URam, és ments meg, URam, siess segítségemre!
  Zsoltárok 40:13 Be pleased, O Lord, to take me out of danger; O Lord, come quickly and give me help.
  Zsoltárok 40:14 (40:15) Szégyenüljenek meg és piruljanak mind, a kik életemre törnek, hogy elragadják azt; riadjanak vissza, gyalázat érje, a kik bajomat kívánják.
  Zsoltárok 40:14 (40:15) Szégyenkezzen, piruljon mindenki, aki életemet el akarja venni! Riadjanak vissza, és érje gyalázat azokat, akik bajomban gyönyörködnek!
  Zsoltárok 40:14 Let those who go after my soul for its destruction have shame and trouble together; let them be turned back and made foolish who take pleasure in my trouble.
  Ézs 61:1 Az Úr Isten szelleme van én rajtam azért, mert fölkent engem az Úr, hogy a szegényeknek örömöt mondjak; elküldött, hogy bekössem a megtört szívűeket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást, és a megkötözötteknek megoldást;
  Ézs 61:1 Uramnak, az ÚRnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az ÚR. Elküldött, hogy örömhírt vigyek az alázatosaknak, bekötözzem a megtört szíveket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek.
  Ézs 61:1 The spirit of the Lord is on me, because I am marked out by him to give good news to the poor; he has sent me to make the broken-hearted well, to say that the prisoners will be made free, and that those in chains will see the light again;
  Ján 10:10 A tolvaj nem egyébért jő, hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson; én azért jöttem, hogy életök legyen, és bővölködjenek.
  Ján 10:10 A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek."
  Ján 10:10 The thief comes only to take the sheep and to put them to death: he comes for their destruction: I have come so that they may have life and have it in greater measure.
  Tit 2:11 Mert megjelent az Isten idvezítő kegyelme minden embernek,
  Tit 2:11 Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek,
  Tit 2:11 For the grace of God has come, giving salvation to all men,
  Tit 2:12 A mely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kivánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelenvaló világon:
  Tit 2:12 és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan, és kegyesen éljünk a világban,
  Tit 2:12 Training us so that, turning away from evil and the desires of this world, we may be living wisely and uprightly in the knowledge of God in this present life;
  Tit 2:13 Várván ama boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusnak dicsősége megjelenését;
  Tit 2:13 mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését,
  Tit 2:13 Looking for the glad hope, the revelation of the glory of our great God and Saviour Jesus Christ;
  Tit 2:14 A ki önmagát adta mi érettünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson önmagának kiváltképen való népet, jó cselekedetekre igyekezőt.
  Tit 2:14 aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetre törekszik.
  Tit 2:14 Who gave himself for us, so that he might make us free from all wrongdoing, and make for himself a people clean in heart and on fire with good works.
  Tit 2:15 Ezeket szóljad, és ints és feddj teljes méltósággal; senki téged meg ne vessen.
  Tit 2:15 Ezt hirdesd. Ints és feddj teljes határozottsággal: senki meg ne vessen téged.
  Tit 2:15 On all these points give teaching and help, and make clear what is right with all authority. Let all men give you honour.

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Károli Biblia - Csia Biblia - Új fordítású Biblia - King James Biblia
Amire a kegyelem tanít