Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás

 

 

Derek Prince: Isten Igéjének megvallása

Olvasd velem Biblia - Dennis Jones

Igazából Mennyország - Colton Burpo

Színes Bibliai Történetek

A HAMASZ FIA - MOSZAB HASSZÁN JUSZEF - RON BRACKIN közreműködésével

 

Y Design

Ima élet vagy rima élet


 

  Ezé 16:1 És lőn az Úr beszéde hozzám, mondván:
  Ezé 16:1 Így szólt hozzám az ÚR igéje:
  Ezé 16:1 And the word of the Lord came to me, saying,
  Ezé 16:2 Embernek fia! add tudtára Jeruzsálemnek az ő útálatosságait,
  Ezé 16:2 Emberfia! Ismertesd meg Jeruzsálemmel, hogy milyen utálatosak a dolgai!
  Ezé 16:2 Son of man, make clear to Jerusalem her disgusting ways,
  Ezé 16:3 És mondjad: Így szól az Úr Isten Jeruzsálemnek: A te származásod és születésed Kanaán földjéről való; atyád az Emoreus és anyád Hitteus asszony.
  Ezé 16:3 Ezt mondd: Így szól az én Uram, az ÚR Jeruzsálemhez: Kánaán földjéről származol, ott születtél; apád emóri, anyád pedig hettita.
  Ezé 16:3 And say, This is what the Lord has said to Jerusalem: Your start and your birth was from the land of the Canaanite; an Amorite was your father and your mother was a Hittite.
  Ezé 16:4 Születésed pedig ilyen volt: a mely napon születtél, el nem metszették a köldöködet, és vízzel meg nem mostak, hogy tiszta lennél, sóval sem töröltek meg, sem be nem póláltak.
  Ezé 16:4 Ilyen volt a születésed: Amikor megszülettél, nem kötötték el a köldökzsinórodat, nem mostak tisztára vízzel, nem dörzsöltek le sóval, pólyába sem tettek.
  Ezé 16:4 As for your birth, on the day of your birth your cord was not cut and you were not washed in water to make you clean; you were not salted or folded in linen bands.
  Ezé 16:5 Szem meg nem szánt téged, hogy ezekből valamit veled cselekedett volna, könyörülvén rajtad; hanem kivetettek a nyilt mezőre, mert útáltak, a mely napon születtél.
  Ezé 16:5 Senki sem szánakozott rajtad, semmit sem tettek meg veled ezekből, nem könyörültek rajtad. Kidobtak a mezőre, mert utáltak, amikor megszülettél.
  Ezé 16:5 No eye had pity on you to do any of these things to you or to be kind to you; but you were put out into the open country, because your life was hated at the time of your birth.
  Ezé 16:6 Ekkor elmenék melletted és látálak véredben eltapodva, és mondék néked: A te véredben élj! mondék ismét néked: A te véredben élj!
  Ezé 16:6 De én elmentem melletted, és megláttam, hogy véredben fetrengsz. Azt mondtam neked, bár csupa vér voltál: Maradj életben! Igen, azt mondtam neked, bár csupa vér voltál: Maradj életben!
  Ezé 16:6 And when I went past you and saw you stretched out in your blood, I said to you, Though you are stretched out in your blood, have life;
  Ezé 16:7 Sok ezerekre szaporítottalak, mint a mezei füvet, és megszaporodál és fölnevekedél és jutál nagy szépségre; emlőid duzzadának s szőröd kinőtt vala, de te mezítelen és befedezetlen valál.
  Ezé 16:7 Nagyra növeltelek, mint a mező füvét. Nagyra nőttél, fölserdültél, melled kitelt, szőröd kinőtt, de teljesen meztelen voltál.
  Ezé 16:7 And be increased in number like the buds of the field; and you were increased and became great, and you came to the time of love: your breasts were formed and your hair was long; but you were uncovered and without clothing.
  Ezé 16:8 Ekkor elmenék melletted, és látálak, és ímé a te korod a szerelem kora vala, és kiterjesztém fölötted szárnyamat s befödözém mezítelenségedet, és megesküvém néked s frigyre léptem veled; azt mondja az Úr Isten, és lől az enyém.
  Ezé 16:8 Elmentem melletted, és láttam, hogy már a szerelem korában vagy. Ezért rád terítettem ruhám szárnyát, és betakartam meztelen testedet. Megesküdtem neked, és szövetségre léptem veled - így szól az én Uram, az ÚR -, és az enyém lettél
  Ezé 16:8 Now when I went past you, looking at you, I saw that your time was the time of love; and I put my skirts over you, covering your unclothed body: and I gave you my oath and made an agreement with you, says the Lord, and you became mine.
  Ezé 16:9 És megmosálak vízzel és elmosám rólad véredet, és megkenélek olajjal.
  Ezé 16:9 Megfürdettelek vízben, lemostam rólad a vért, és bekentelek olajjal.
  Ezé 16:9 Then I had you washed with water, washing away all your blood and rubbing you with oil.
  Ezé 16:10 És felöltöztetélek hímes ruhába, és felsaruztalak borjúfóka bőrrel, s övezélek fehér gyolcscsal s befedélek selyemmel.
  Ezé 16:10 Tarka ruhába öltöztettelek, és delfinbőr sarut húztam a lábadra; gyolcsba takartalak, selymet terítettem rád.
  Ezé 16:10 And I had you clothed with needlework, and put leather shoes on your feet, folding fair linen about you and covering you with silk.
  Ezé 16:11 És felékesítélek ékeségekkel, s adtam karpereczeket kezeidre és lánczot nyakadra.
  Ezé 16:11 Földíszítettelek ékszerekkel, karpereceket tettem a kezeidre és a nyakadra láncot.
  Ezé 16:11 And I made you fair with ornaments and put jewels on your hands and a chain on your neck.
  Ezé 16:12 És adtam orrpereczet orrodra és függőket füleidre és ékes koronát fejedre.
  Ezé 16:12 Orrodba orrperecet tettem, füleidbe fülbevalót, a fejedre pedig ékes koronát.
  Ezé 16:12 And I put a ring in your nose and ear-rings in your ears and a beautiful crown on your head.
  Ezé 16:13 És felékesítéd magadat aranynyal és ezüsttel, és öltözeted vala fehér gyolcs és selyem és hímes ruha; lánglisztet, mézet és olajat ettél, és megszépülél felette igen, s királyságra jutál.
  Ezé 16:13 Földíszítetted magad arannyal, ezüsttel; gyolcsba, selyembe és tarka ruhába öltöztél; ételed finomliszt, méz és olaj volt. Igen-igen megszépültél, sőt még a királyságot is elérted.
  Ezé 16:13 So you were made beautiful with gold and silver; and your clothing was of the best linen and silk and needlework; your food was the best meal and honey and oil: and you were very beautiful.
  Ezé 16:14 És kiméne híred a pogányok közé a te szépségedért; mert tökéletes vala az ékességeim által, a melyeket reád tettem, azt mondja az Úr Isten.
  Ezé 16:14 Szépségednek híre ment a népek között, mert tökéletessé tették azok az ékszerek, amelyeket rád raktam - így szól az én Uram, az ÚR.
  Ezé 16:14 You were so beautiful that the story of you went out into all nations; you were completely beautiful because of my glory which I had put on you, says the Lord.
  Ezé 16:15 De elbízád magadat szépségedben és paráznává lőn híred szerint, elárasztál paráznaságaiddal minden melletted elmenőt: legyen kedve szerint!
  Ezé 16:15 De elbizakodtál szépséged miatt, és hírhedt parázna lettél. Elárasztottad paráznaságoddal, aki csak elment melletted, és az övé lettél.
  Ezé 16:15 But you put your faith in the fact that you were beautiful, acting like a loose woman because you were widely talked of, and offering your cheap love to everyone who went by, whoever it might be.
  Ezé 16:16 És vevél a te ruháidból s csinálál magadnak magaslatokat különböző szinnel borítva, s paráználkodál azokon; ilyen még nem volt és nem is lesz.
  Ezé 16:16 Fogtad a ruháidat, csináltál tarka sátrakat a halmokon, és ott paráználkodtál. Ilyen még nem volt, és nem is lesz!
  Ezé 16:16 And you took your robes and made high places for yourself ornamented with every colour, acting like a loose woman on them, without shame or fear.
  Ezé 16:17 És vevéd a te ékességidet az én aranyomból és ezüstömből, melyeket néked adtam, és csináltál magadnak férfiú képeket, és azokkal paráználkodál.
  Ezé 16:17 Fogtad arany és ezüst ékszereidet, amelyeket én adtam neked, férfiszobrokat készítettél, és azokkal paráználkodtál.
  Ezé 16:17 And you took the fair jewels, my silver and gold which I had given to you, and made for yourself male images, acting like a loose woman with them;
  Ezé 16:18 És vevéd hímes ruháidat és befedezéd azokat, és olajomat és füstölőszeremet veted eléjök.
  Ezé 16:18 Fogtad tarka ruháidat, és rájuk terítetted, a nekem járó olajat és illatszert pedig eléjük tetted.
  Ezé 16:18 And you took your robes of needlework for their clothing, and put my oil and my perfume before them.
  Ezé 16:19 És az én eledelemet, melyet néked adtam, - lángliszttel és olajjal és mézzel etettelek vala, - ő eléjök rakád kedves illatul; így lőn, ezt mondja az Úr Isten.
  Ezé 16:19 Az ételt, amelyet neked adtam, a finomlisztet, az olajat és a mézet, amellyel tápláltalak, eléjük raktad jó illatú áldozatul. Ez történt - így szól az én URam, az ÚR.
  Ezé 16:19 And my bread which I gave you, the best meal and oil and honey which I gave you for your food, you put it before them for a sweet smell, says the Lord.
  Ezé 16:20 És vevéd a te fiaidat és leányaidat, kiket nékem szültél vala, és megáldozád őket azoknak eledelül. Avagy nem volt-é már elég paráznaságodból,
  Ezé 16:20 Fogtad fiaidat és leányaidat, akiket nekem szültél, és őket is feláldoztad nekik eledelül. Hát nem volt eleged a paráznaságból,
  Ezé 16:20 And you took your sons and your daughters whom I had by you, offering even these to them to be their food. Was your loose behaviour so small a thing,
  Ezé 16:21 Hogy megölted fiaimat is, és oda adád őket, mindőn tűzben nékik áldozád?
  Ezé 16:21 hogy még fiaimat is levágtad, és odaadtad, feláldozva őket?!
  Ezé 16:21 That you put my children to death and gave them up to go through the fire to them?
  Ezé 16:22 És minden útálatosságaidban és paráznaságaidban meg nem emlékeztél a te ifjúságod napjairól mikor mezítelen és befedezetlen valál, véredben eltapodva voltál.
  Ezé 16:22 Sok utálatosságodban és paráznaságodban nem emlékeztél vissza ifjúkorodra, amikor teljesen meztelen voltál, és véredben fetrengtél.
  Ezé 16:22 And in all your disgusting and false behaviour you had no memory of your early days, when you were uncovered and without clothing, stretched out in your blood.
  Ezé 16:23 És lőn minden gonoszságod után, (Jaj, jaj néked! azt mondja az Úr Isten,)
  Ezé 16:23 Sok gonoszságod után - jaj, jaj neked! így szól az én Uram, az ÚR -
  Ezé 16:23 And it came about, after all your evil-doing, says the Lord,
  Ezé 16:24 Építél magadnak tetőt, és csináltál magaslatot minden utczán.
  Ezé 16:24 dombot emeltél, és magaslatot készítettél minden téren.
  Ezé 16:24 That you made for yourself an arched room in every open place.
  Ezé 16:25 És minden keresztútnál megépítéd magaslatodat, s útálatossá tevéd szépségedet, és kétfelé vetéd lábaidat minden melletted elmenőnek, és sokasítád paráznaságodat.
  Ezé 16:25 Magaslatot építettél minden keresztúton, és szépségedet utálatosságra használtad: szétterpesztetted lábaidat minden arra járó előtt, és rengeteget paráználkodtál.
  Ezé 16:25 You put up your high places at the top of every street, and made the grace of your form a disgusting thing, opening your feet to everyone who went by, increasing your loose ways.
  Ezé 16:26 És paraználkodál Égyiptom fiaival, szomszédiddal, a nagytestűekkel, és sokasítád paráznaságodat, hogy engem ingerelj.
  Ezé 16:26 Paráználkodtál a szomszédos egyiptomiakkal, a nagy testűekkel, rengeteget paráználkodtál: így bosszantottál engem.
  Ezé 16:26 And you went with the Egyptians, your neighbours, great of flesh; increasing your loose ways, moving me to wrath.
  Ezé 16:27 És ímé kinyújtottam kezemet ellened, s megkisebbítém rendelt részedet, és adálak téged a te gyűlölőidnek, a Filiszteusok leányainak csúfolásukra, a kik átallák fajtalan útadat.
  Ezé 16:27 Ezért kinyújtottam kezemet ellened, elvettem a részedből, és kiszolgáltattalak a téged gyűlölő filiszteusok indulatának, akik szégyenkeznek fajtalankodásod miatt.
  Ezé 16:27 Now, then, my hand is stretched out against you, cutting down your fixed amount, and I have given you up to the desire of your haters, the daughters of the Philistines who are shamed by your loose ways.
  Ezé 16:28 S Assiria fiaival is paráználkodál, mert meg nem elégedél; paráználkodál velök, és még sem elégedél meg.
  Ezé 16:28 Az asszírokkal is paráználkodtál telhetetlenül; paráználkodtál, de nem érted be vele.
  Ezé 16:28 And you went with the Assyrians, because of your desire which was without measure; you were acting like a loose woman with them, and still you had not enough.
  Ezé 16:29 És sokasítád paráználkodásodat a kalmárok földe, Káldea felé, de még ezzel sem elégedél meg.
  Ezé 16:29 Rengeteget paráználkodtál a kalmár káldeusok országával, de ezzel sem érted be.
  Ezé 16:29 And you went on in your loose ways, even as far as the land of Chaldaea, and still you had not enough.
  Ezé 16:30 Mily gyenge a szíved, azt mondja az Úr Isten, hogy mindezeket cselekedted, egy rakonczátlan rima cselekedeteit!
  Ezé 16:30 Mennyire epekedett a szíved! - így szól az én Uram, az ÚR -, hogy mindezt meg tudtad tenni, egy nagy parázna tetteit,
  Ezé 16:30 How feeble is your heart, says the Lord, seeing that you do all these things, the work of a loose and overruling woman;
  Ezé 16:31 Hogy állítál magadnak fedelet minden keresztúton, és magaslatokat csinálál minden utczán, de nem voltál olyan, mint a rima, kicsibe véve a bért.
  Ezé 16:31 amikor dombot emeltél minden keresztúton, és magaslatot készítettél minden téren! Csak abban nem voltál olyan, mint a parázna, hogy nem törődtél a bérrel.
  Ezé 16:31 For you have made your arched room at the top of every street, and your high place in every open place; though you were not like a loose woman in getting together your payment.
  Ezé 16:32 Te házasságtörő asszony! férje helyett idegeneket fogad el!
  Ezé 16:32 Te házasságtörő asszony, aki az ura helyett idegeneket fog magának!
  Ezé 16:32 The untrue wife who takes strange lovers in place of her husband!
  Ezé 16:33 Minden rimának bért adnak, te pedig magad adtad ajándékidat minden szeretődnek, így megvásárlád őket, hogy bemenjenek hozzád mindenfelől paráznaságidért.
  Ezé 16:33 Minden paráznának fizetséget adnak, de te magad adtál fizetséget minden szeretődnek: megfizetted őket, hogy jöjjenek hozzád mindenünnen paráználkodni.
  Ezé 16:33 They give payment to all loose women: but you give rewards to your lovers, offering them payment so that they may come to you on every side for your cheap love.
  Ezé 16:34 És lőn különbség közted és más asszonyok közt paráznaságaidban; mert utánad nem jártak a paráznák; te adtál bért nékik és bért ők nem adának néked, így lőn különbséged.
  Ezé 16:34 Paráznaságod fordítva történt, mint más asszonyoké: nem te utánad jártak paráználkodni; te adtál bért, és nem neked adtak bért; veled tehát fordítva történt.
  Ezé 16:34 And in your loose behaviour you are different from other women, for no one goes after you to make love to you: and because you give payment and no payment is given to you, in this you are different from them.
  Ezé 16:35 Azért te rima, halld meg az Úr beszédét!
  Ezé 16:35 Ezért halld meg az ÚR igéjét, te parázna!
  Ezé 16:35 For this cause, O loose woman, give ear to the voice of the Lord:
  Ezé 16:36 Így szól az Úr Isten: A miatt, hogy eláradt gyalázatod és föl van takarva mezítelenséged a te szeretőiddel való paráznaságaidban; és minden útálatos bálványaid miatt és fiaid vére miatt, kiket azoknak adtál:
  Ezé 16:36 Így szól az én Uram, az ÚR: Mivel meztelenre vetkőztél, és mutogattad szemérmedet, amikor paráználkodtál szeretőiddel és minden utálatos bálványoddal, sőt fiaid vérét is nekik adtad,
  Ezé 16:36 This is what the Lord has said: Because your unclean behaviour was let loose and your body uncovered in your loose ways with your lovers and with your disgusting images, and for the blood of your children which you gave to them;
  Ezé 16:37 Ezokáért ímé egybegyűjtöm minden szeretődet, kiknek kedves valál, és mindazokat, a kiket szerettél, együtt azokkal, a kiket gyűlöltél, és egybegyűjtöm őket ellened mindenfelől, és föltakarom mezítelenségedet előttök hogy lássák minden te mezítelenségedet.
  Ezé 16:37 ezért majd összegyűjtöm minden szeretődet, akiknek kelletted magad: azokat is, akiket szerettél, meg azokat is, akiket gyűlöltél. Köréd gyűjtöm őket mindenfelől, és leleplezem előttük szemérmedet, hadd lássák egészen szemérmedet.
  Ezé 16:37 For this cause I will get together all your lovers with whom you have taken your pleasure, and all those to whom you have given your love, with all those who were hated by you; I will even make them come together against you on every side, and I will have you uncovered before them so that they may see your shame.
  1Ti 1:5 A parancsolatnak vége pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és igaz hitből való szeretet:
  1Ti 1:5 A parancs célja pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és képmutatás nélküli hitből fakadó szeretet.
  1Ti 1:5 But the effect of the order is love coming from a clean heart, and a knowledge of what is right, and true faith:

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Károli Biblia - Csia Biblia - Új fordítású Biblia - King James Biblia
Ima élet vagy rima élet