Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Olvasd velem Biblia (kék) - Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Olvasd velem Biblia (kék)

Olvasd velem Biblia (lila) - Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Olvasd velem Biblia (lila)

Üzleti titkok a Bibliából - Rabbi Daniel Lapin

Rabbi Daniel Lapin

Üzleti titkok a Bibliából

Karácsonyi Bibliai Böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Karácsonyi Bibliai Böngésző

Bibliai böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Bibliai böngésző

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM -  Michael Berghof

Michael Berghof

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Példabeszédek könyve 7. fejezet


 

  <<< >>>  

  Példabeszédek 7:1 Fiam, tartsd meg az én beszédeimet, és az én parancsolataimat rejtsd el magadnál.
  Példabeszédek 7:1 Fiam, őrizd meg szavaimat, és zárd magadba parancsaimat!
  Példabeszédek 7:1 My son, keep my sayings, and let my rules be stored up with you.
  Példabeszédek 7:2 Az én parancsolatimat tartsd meg, és élsz; és az én tanításomat mint a szemed fényét.
  Példabeszédek 7:2 Tartsd meg parancsaimat, hogy élj, tanításomat őrizd, mint a szemed fényét!
  Példabeszédek 7:2 Keep my rules and you will have life; let my teaching be to you as the light of your eyes;
  Példabeszédek 7:3 Kösd azokat ujjaidra, írd fel azokat szíved táblájára.
  Példabeszédek 7:3 Kösd ujjaidra, írd föl szíved táblájára!
  Példabeszédek 7:3 Let them be fixed to your fingers, and recorded in your heart.
  Példabeszédek 7:4 Mondd ezt a bölcseségnek: Én néném vagy te; és az eszességet ismerősödnek nevezd,
  Példabeszédek 7:4 Mondd a bölcsességnek, hogy a nővéred, és az értelmet nevezd jó ismerősödnek,
  Példabeszédek 7:4 Say to wisdom, You are my sister; let knowledge be named your special friend:
  Példabeszédek 7:5 Hogy megőrizzen téged a nem hozzád tartozó asszonytól, és az ő beszédivel hizelkedő idegentől.
  Példabeszédek 7:5 hogy megőrizzen a más feleségétől és a hízelgő szavú idegen nőtől.
  Példabeszédek 7:5 So that they may keep you from the strange woman, even from her whose words are smooth.
  Példabeszédek 7:6 Mert házam ablakán, a rács mögül néztem,
  Példabeszédek 7:6 Mert házamnak az ablakán, a rácson át kinéztem,
  Példabeszédek 7:6 Looking out from my house, and watching through the window,
  Példabeszédek 7:7 És láték a bolondok között, eszembe vevék a fiak között egy bolond ifjat,
  Példabeszédek 7:7 és láttam a tapasztalatlanok között, észrevettem a fiúk között egy esztelen ifjút.
  Példabeszédek 7:7 I saw among the young men one without sense,
  Példabeszédek 7:8 A ki az utczán jár, annak szeglete mellett, a házához menő úton lépeget,
  Példabeszédek 7:8 Az utcán járkált, egy utcasarkon, és megindult a ház felé,
  Példabeszédek 7:8 Walking in the street near the turn of her road, going on the way to her house,
  Példabeszédek 7:9 Alkonyatkor, nap estjén, és setét éjfélben.
  Példabeszédek 7:9 esti alkonyatkor, a sötét éjszaka közepén.
  Példabeszédek 7:9 At nightfall, in the evening of the day, in the black dark of the night.
  Példabeszédek 7:10 És ímé, egy asszony eleibe jő, paráznának öltözetében, álnok az ő elméjében.
  Példabeszédek 7:10 Egyszer csak egy asszony termett előtte, parázna nőnek öltözve, csalfa szívvel.
  Példabeszédek 7:10 And the woman came out to him, in the dress of a loose woman, with a designing heart;
  Példabeszédek 7:11 Mely csélcsap és vakmerő, a kinek házában nem maradhatnak meg az ő lábai.
  Példabeszédek 7:11 Fecseg az ilyen és féktelen, lábai nem nyughatnak otthon,
  Példabeszédek 7:11 She is full of noise and uncontrolled; her feet keep not in her house.
  Példabeszédek 7:12 Néha az utczán, néha a tereken van, és minden szegletnél leselkedik.
  Példabeszédek 7:12 hol az utcán, hol a tereken van, és minden sarkon leselkedik.
  Példabeszédek 7:12 Now she is in the street, now in the open spaces, waiting at every turning of the road.
  Példabeszédek 7:13 És megragadá őt és megcsókolá őt, és szemtelenségre vetemedvén, monda néki:
  Példabeszédek 7:13 A nő megragadta, megcsókolta, és szemtelen képpel így szólt hozzá:
  Példabeszédek 7:13 So she took him by his hand, kissing him, and without a sign of shame she said to him:
  Példabeszédek 7:14 Hálaáldozattal tartoztam, ma adtam meg fogadásimat.
  Példabeszédek 7:14 Békeáldozatot kellett bemutatnom, ma teljesítettem fogadalmaimat,
  Példabeszédek 7:14 I have a feast of peace-offerings, for today my oaths have been effected.
  Példabeszédek 7:15 Azért jövék ki elődbe, szorgalmatosan keresni a te orczádat, és reád találtam!
  Példabeszédek 7:15 azért jöttem ki eléd, hogy megkeresselek téged, és rád találtam!
  Példabeszédek 7:15 So I came out in the hope of meeting you, looking for you with care, and now I have you.
  Példabeszédek 7:16 Paplanokkal megvetettem nyoszolyámat, égyiptomi szövésű szőnyegekkel.
  Példabeszédek 7:16 Terítőket terítettem fekhelyemre, egyiptomi színes szőtteseket;
  Példabeszédek 7:16 My bed is covered with cushions of needlework, with coloured cloths of the cotton thread of Egypt;
  Példabeszédek 7:17 Beillatoztam ágyamat mirhával, áloessel és fahéjjal.
  Példabeszédek 7:17 illatossá tettem heverőmet mirhával, aloéval és fahéjjal.
  Példabeszédek 7:17 I have made my bed sweet with perfumes and spices.
  Példabeszédek 7:18 No foglaljuk magunkat bőségesen mind virradtig a szeretetben; vígadjunk szerelmeskedésekkel.
  Példabeszédek 7:18 Jöjj, ittasodjunk meg a gyönyörtől reggelig, élvezzük a szerelmet!
  Példabeszédek 7:18 Come, let us take our pleasure in love till the morning, having joy in love's delights.
  Példabeszédek 7:19 Mert nincs otthon a férjem, elment messze útra.
  Példabeszédek 7:19 Mert nincs itthon a férjem, messze útra ment,
  Példabeszédek 7:19 For the master of the house is away on a long journey:
  Példabeszédek 7:20 Egy erszény pénzt vőn kezéhez; holdtöltére jő haza.
  Példabeszédek 7:20 a pénzes zacskót is magával vitte, csak holdtöltekor érkezik haza.
  Példabeszédek 7:20 He has taken a bag of money with him; he is coming back at the full moon.
  Példabeszédek 7:21 És elhiteté őt az ő mesterkedéseinek sokaságával, ajkainak hizelkedésével elragadá őt.
  Példabeszédek 7:21 Sok beszéddel rá is vette, hízelgő szóval elcsábította.
  Példabeszédek 7:21 With her fair words she overcame him, forcing him with her smooth lips.
  Példabeszédek 7:22 Utána megy; mint az ökör a vágóhídra, és mint a bolond, egyszer csak fenyítő békóba;
  Példabeszédek 7:22 Az meg követte őt oktalanul, ahogyan a bika megy a vágóhídra, mint egy bilincsbe békózott bolond.
  Példabeszédek 7:22 The simple man goes after her, like an ox going to its death, like a roe pulled by a cord;
  Példabeszédek 7:23 Mígnem átjárja a nyíl az ő máját. Miképen siet a madár a tőrre, és nem tudja, hogy az az ő élete ellen van.
  Példabeszédek 7:23 De végül nyíl hasít a májába. Úgy jár, mint a kelepcébe siető madár, amely nem tudja, hogy az az életébe kerül.
  Példabeszédek 7:23 Like a bird falling into a net; with no thought that his life is in danger, till an arrow goes into his side.
  Példabeszédek 7:24 Annakokáért most, fiaim, hallgassatok engem, és figyelmezzetek az én számnak beszédeire.
  Példabeszédek 7:24 Azért, fiaim, hallgassatok rám, és figyeljetek szavaimra!
  Példabeszédek 7:24 So now, my sons, give ear to me; give attention to the sayings of my mouth;
  Példabeszédek 7:25 Ne hajoljon annak útaira a te elméd, és ne tévelyegj annak ösvényin.
  Példabeszédek 7:25 Az ilyen nő útjára ne vezessen szíved, ne tévedj rá ösvényeire!
  Példabeszédek 7:25 Let not your heart be turned to her ways, do not go wandering in her footsteps.
  Példabeszédek 7:26 Mert sok sebesültet elejtett, és sokan vannak, a kik attól megölettek.
  Példabeszédek 7:26 Mert sok embert ejtett el megsebezve; életerős volt mind, akiket meggyilkolt.
  Példabeszédek 7:26 For those wounded and made low by her are great in number; and all those who have come to their death through her are a great army.
  Példabeszédek 7:27 Sírba vívő út az ő háza, a mely levisz a halálnak hajlékába.
  Példabeszédek 7:27 Háza a holtak hazájába vezet, a halál kamráiba visz le.
  Példabeszédek 7:27 Her house is the way to the underworld, going down to the rooms of death.
  Példabeszédek könyve 6  |  Lap tetejére  |  Példabeszédek könyve 8  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Példabeszédek könyve 7. fejezet - Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia, Bible Basic English