Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


A férfi a Biblia tükrében - Gene A. Getz

Gene A. Getz

A férfi a Biblia tükrében

A rejtőzködő bibliafordító – Károlyi Gáspár - Szabó András

Szabó András

A rejtőzködő bibliafordító – Károlyi Gáspár

Gyermek Bibliaiskola munkafüzet 2. rész -

Gyermek Bibliaiskola munkafüzet 2. rész

Fiúk Bibliája - Rhona Davies

Rhona Davies

Fiúk Bibliája

Időutazás a Biblia világában - Lois Rock

Lois Rock

Időutazás a Biblia világában

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Példabeszédek könyve 6. fejezet


 

  <<< >>>  

  Példabeszédek 6:1 Fiam! ha kezes lettél a te barátodért, és kezedet adván, kötelezted magadat másért:
  Példabeszédek 6:1 Fiam, ha kezességet vállaltál embertársadért, és kezet adtál egy idegenért,
  Példabeszédek 6:1 My son, if you have made yourself responsible for your neighbour, or given your word for another,
  Példabeszédek 6:2 Szádnak beszédei által estél tőrbe, megfogattattál a te szádnak beszédivel.
  Példabeszédek 6:2 ha csapdába estél saját kijelentéseid miatt, és megfogtak téged saját kijelentéseid,
  Példabeszédek 6:2 You are taken as in a net by the words of your mouth, the sayings of your lips have overcome you.
  Példabeszédek 6:3 Ezt míveld azért fiam, és mentsd ki magadat, mert a te felebarátodnak kezébe jutottál; eredj, alázd meg magadat, és kényszerítsd felebarátodat.
  Példabeszédek 6:3 akkor így cselekedj, fiam, hogy megmenekülj, ha embertársad kezébe jutottál: Menj hozzá sietve, és ostromold embertársadat!
  Példabeszédek 6:3 Do this, my son, and make yourself free, because you have come into the power of your neighbour; go without waiting, and make a strong request to your neighbour.
  Példabeszédek 6:4 Még álmot se engedj szemeidnek, se szunnyadást szemöldökidnek,
  Példabeszédek 6:4 Ne engedj álmot szemednek, és szunnyadást szempilládnak!
  Példabeszédek 6:4 Give no sleep to your eyes, or rest to them;
  Példabeszédek 6:5 Szabadítsd ki magadat, mint a zerge a vadász kezéből, és mint a madár a madarásznak kezéből.
  Példabeszédek 6:5 Menekülj, mint a gazella a vadász elől, és mint a madár a madarász kezéből!
  Példabeszédek 6:5 Make yourself free, like the roe from the hand of the archer, and the bird from him who puts a net for her.
  Példabeszédek 6:6 Eredj a hangyához, te rest, nézd meg az ő útait, és légy bölcs!
  Példabeszédek 6:6 Eredj a hangyához, te rest, figyeld, hogy mit tesz, és okulj!
  Példabeszédek 6:6 Go to the ant, you hater of work; give thought to her ways and be wise:
  Példabeszédek 6:7 A kinek nincs vezére, igazgatója, vagy ura,
  Példabeszédek 6:7 Bár nincs vezére, elöljárója vagy uralkodója,
  Példabeszédek 6:7 Having no chief, overseer, or ruler,
  Példabeszédek 6:8 Nyárban szerzi meg az ő kenyerét, aratáskor gyűjti eledelét.
  Példabeszédek 6:8 mégis biztosítja a kenyerét nyáron, begyűjti eledelét aratáskor.
  Példabeszédek 6:8 She gets her meat in the summer, storing up food at the time of the grain-cutting.
  Példabeszédek 6:9 Oh te rest, meddig fekszel? mikor kelsz fel a te álmodból?
  Példabeszédek 6:9 Meddig fekszel, te rest, mikor hagyod abba az alvást?
  Példabeszédek 6:9 How long will you be sleeping, O hater of work? when will you get up from your sleep?
  Példabeszédek 6:10 Még egy kis álom, még egy kis szunnyadás, még egy kis kéz-összefonás, hogy pihenjek;
  Példabeszédek 6:10 Még egy kis alvás, egy kis szunnyadás, összetett kézzel fekvés:
  Példabeszédek 6:10 A little sleep, a little rest, a little folding of the hands in sleep:
  Példabeszédek 6:11 Így jő el, mint az útonjáró, a te szegénységed, és a te szűkölködésed, mint a paizsos férfiú!
  Példabeszédek 6:11 így tör rád a szegénység, mint útonálló, és a szűkölködés, mint egy fegyveres ember.
  Példabeszédek 6:11 Then loss will come on you like an outlaw, and your need like an armed man
  Példabeszédek 6:12 Haszontalan ember, hamis férfiú, a ki álnok szájjal jár,
  Példabeszédek 6:12 A mihaszna és rosszindulatú ember hamis szájjal jár-kel,
  Példabeszédek 6:12 A good-for-nothing man is an evil-doer; he goes on his way causing trouble with false words;
  Példabeszédek 6:13 A ki hunyorgat szemeivel; lábaival is szól, és ujjaival jelt ád.
  Példabeszédek 6:13 szemével kacsingat, lábával jelt ad, és ujjával integet.
  Példabeszédek 6:13 Making signs with his eyes, rubbing with his feet, and giving news with his fingers;
  Példabeszédek 6:14 Álnokság van az ő szívében, gonoszt forral minden időben, háborúságot indít.
  Példabeszédek 6:14 Fonákság van szívében, rosszat kohol mindenkor, és viszálykodást szít.
  Példabeszédek 6:14 His mind is ever designing evil: he lets loose violent acts.
  Példabeszédek 6:15 Annakokáért hirtelen eljő az ő nyomorúsága, gyorsan megrontatik, s nem lesz gyógyulása.
  Példabeszédek 6:15 Azért hirtelen tör rá a veszedelem, egy pillanat alatt összetörik menthetetlenül.
  Példabeszédek 6:15 For this cause his downfall will be sudden; quickly he will be broken, and there will be no help for him.
  Példabeszédek 6:16 E hat dolgot gyűlöli az Úr, és hét dolog útálat az ő lelkének:
  Példabeszédek 6:16 Hat dolgot gyűlöl az ÚR, sőt hét dolog utálatos előtte:
  Példabeszédek 6:16 Six things are hated by the Lord; seven things are disgusting to him:
  Példabeszédek 6:17 A kevély szemek, a hazug nyelv, és az ártatlan vért ontó kezek,
  Példabeszédek 6:17 A nagyravágyó szemek, a hazug nyelv, az ártatlan vért ontó kezek,
  Példabeszédek 6:17 Eyes of pride, a false tongue, hands which take life without cause;
  Példabeszédek 6:18 Az álnok gondolatokat forraló elme, a gonoszra sietséggel futó lábak,
  Példabeszédek 6:18 a gonosz terveket koholó szív, a rosszra sietve futó lábak,
  Példabeszédek 6:18 A heart full of evil designs, feet which are quick in running after sin;
  Példabeszédek 6:19 A hazugságlehelő hamis tanú, és a ki szerez háborúságokat az atyafiak között!
  Példabeszédek 6:19 a hazugságot beszélő hamis tanú és a testvérek közt viszályt szító ember.
  Példabeszédek 6:19 A false witness, breathing out untrue words, and one who lets loose violent acts among brothers.
  Példabeszédek 6:20 Őrizd meg, fiam, atyád parancsolatját, és anyád tanítását el ne hagyd.
  Példabeszédek 6:20 Őrizd meg, fiam, apád parancsát, és ne hagyd el anyád tanítását!
  Példabeszédek 6:20 My son, keep the rule of your father, and have in memory the teaching of your mother:
  Példabeszédek 6:21 Kösd azokat szívedre mindenkor, fűzd a nyakadba.
  Példabeszédek 6:21 Kösd mindenkor a szívedre, hordozd a nyakadra fűzve!
  Példabeszédek 6:21 Keep them ever folded in your heart, and have them hanging round your neck.
  Példabeszédek 6:22 Valahová mégysz, vezérel téged, mikor aluszol, őriz téged, mikor felserkensz, beszélget te veled.
  Példabeszédek 6:22 Jártodban vezessen, fektedben őrizzen, és ha felébredsz, irányítsa gondolataidat!
  Példabeszédek 6:22 In your walking, it will be your guide; when you are sleeping, it will keep watch over you; when you are awake, it will have talk with you.
  Példabeszédek 6:23 Mert szövétnek a parancsolat, és a tudomány világosság és életnek úta a tanító-feddések.
  Példabeszédek 6:23 Mert lámpás a parancs, világosság a tanítás, az élet útja a figyelmeztető intés.
  Példabeszédek 6:23 For the rule is a light, and the teaching a shining light; and the guiding words of training are the way of life.
  Példabeszédek 6:24 Hogy a gonosz asszonytól téged megőrizzenek, az idegen asszony nyelvének hizelkedésétől.
  Példabeszédek 6:24 Ez őriz meg a rossz nőtől, az idegen nő hízelgő nyelvétől.
  Példabeszédek 6:24 They will keep you from the evil woman, from the smooth tongue of the strange woman.
  Példabeszédek 6:25 Ne kivánd az ő szépségét szivedben, és meg ne fogjon téged szemöldökeivel;
  Példabeszédek 6:25 Ne kívánd meg szépségét szívedben, és ne fogjon meg szempilláival!
  Példabeszédek 6:25 Let not your heart's desire go after her fair body; let not her eyes take you prisoner.
  Példabeszédek 6:26 Mert a parázna asszony miatt jut az ember egy darab kenyérre, és más férfi felesége drága életet vadász!
  Példabeszédek 6:26 Mert a parázna nő csak egy darab kenyérre, de a férjes asszony drága életedre vadászik.
  Példabeszédek 6:26 For a loose woman is looking for a cake of bread, but another man's wife goes after one's very life.
  Példabeszédek 6:27 Vehet-é valaki tüzet az ő kebelébe, hogy ruhái meg ne égnének?
  Példabeszédek 6:27 Vihet-e valaki tüzet a keblében úgy, hogy meg ne gyulladjon a ruhája?
  Példabeszédek 6:27 May a man take fire to his breast without burning his clothing?
  Példabeszédek 6:28 Vagy járhat-é valaki elevenszénen, hogy lábai meg ne égnének?
  Példabeszédek 6:28 Vagy járhat-e valaki parázson úgy, hogy a lába meg ne égjen?
  Példabeszédek 6:28 Or may one go on lighted coals, and his feet not be burned?
  Példabeszédek 6:29 Így van, valaki bemegy felebarátjának feleségéhez, nem marad büntetlen, valaki illeti azt!
  Példabeszédek 6:29 Pedig így jár, aki bemegy embertársa feleségéhez, senki sem marad büntetlen, aki megérinti.
  Példabeszédek 6:29 So it is with him who goes in to his neighbour's wife; he who has anything to do with her will not go free from punishment.
  Példabeszédek 6:30 Nem útálják meg a lopót, ha lop az ő kivánságának betöltésére, mikor éhezik;
  Példabeszédek 6:30 Nem vetik meg a tolvajt, ha azért lop, hogy jóllakjék, mert éhezik;
  Példabeszédek 6:30 Men do not have a low opinion of a thief who takes food when he is in need of it:
  Példabeszédek 6:31 És ha rajta kapatik, hétannyit kell adnia, az ő házának minden marháját érette adhatja;
  Példabeszédek 6:31 mégis hétannyit kell fizetnie, ha rajtakapják, háza egész vagyonába is kerülhet.
  Példabeszédek 6:31 But if he is taken in the act he will have to give back seven times as much, giving up all his property which is in his house.
  Példabeszédek 6:32 A ki pedig asszonynyal paráználkodik, bolond; a ki magát el akarja veszteni, az cselekszi ezt!
  Példabeszédek 6:32 De aki asszonnyal lesz házasságtörő, az esztelen, önmagát rontja meg, aki ilyet csinál.
  Példabeszédek 6:32 He who takes another man's wife is without all sense: he who does it is the cause of destruction to his soul.
  Példabeszédek 6:33 Vereséget és gyalázatot nyer, és az ő gyalázatja el nem töröltetik.
  Példabeszédek 6:33 Csapás és szégyen éri, gyalázata letörölhetetlen.
  Példabeszédek 6:33 Wounds will be his and loss of honour, and his shame may not be washed away.
  Példabeszédek 6:34 Mert a féltékenység a férfiú haragja, és nem cselekszik kegyelmességgel a bosszúállásnak napján.
  Példabeszédek 6:34 Mert a féltékenység haragra lobbantja a férfit, és ő nem ismer szánalmat a bosszúállás napján.
  Példabeszédek 6:34 For bitter is the wrath of an angry husband; in the day of punishment he will have no mercy.
  Példabeszédek 6:35 Nem gondol semmi váltsággal, nem nyugszik meg rajta, még ha nagy sok ajándékot adsz is néki.
  Példabeszédek 6:35 Nem fogad el semmiféle váltságot, nem enged, bármennyi ajándékot adnak is neki!
  Példabeszédek 6:35 He will not take any payment; and he will not make peace with you though your money offerings are increased.
  Példabeszédek könyve 5  |  Lap tetejére  |  Példabeszédek könyve 7  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Példabeszédek könyve 6. fejezet - Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia, Bible Basic English