Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

Biblia 365

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Biblia, Revideált Új ford. (RUF) - nagy méretű, bőrkötéses, regiszteres, arany széllel -

Biblia, Revideált Új ford. (RUF) - nagy méretű, bőrkötéses, regiszteres, arany széllel

Bevezetés a Biblia világába 2. -

Bevezetés a Biblia világába 2.

Színes Bibliai történetek - Ben Alex

Ben Alex

Színes Bibliai történetek

Két szövetség, egy Biblia - D.L. Baker

D.L. Baker

Két szövetség, egy Biblia

Puzzle Biblia 1. -

Puzzle Biblia 1.

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Példabeszédek könyve 3. fejezet


 

  <<< >>>  

  Példabeszédek 3:1 Fiam! az én tanításomról el ne felejtkezzél, és az én parancsolatimat megőrizze a te elméd;
  Példabeszédek 3:1 Fiam, ne felejtsd el tanításomat, és parancsaimat őrizze meg szíved,
  Példabeszédek 3:1 My son, keep my teaching in your memory, and my rules in your heart:
  Példabeszédek 3:2 Mert napoknak hosszú voltát, és sok esztendős életet, és békességet hoznak néked bőven.
  Példabeszédek 3:2 mert hosszú életet, magas életkort és jólétet szereznek azok neked!
  Példabeszédek 3:2 For they will give you increase of days, years of life, and peace.
  Példabeszédek 3:3 Az irgalmasság és igazság ne hagyjanak el téged: kösd azokat a te nyakadra, írd be azokat a te szívednek táblájára;
  Példabeszédek 3:3 A szeretet és hűség ne hagyjon el téged: kösd azokat a nyakadba, írd fel a szíved táblájára!
  Példabeszédek 3:3 Let not mercy and good faith go from you; let them be hanging round your neck, recorded on your heart;
  Példabeszédek 3:4 Így nyersz kedvességet és jó értelmet Istennek és embernek szemei előtt.
  Példabeszédek 3:4 Így találsz kedvességre és jóindulatra Istennél és embereknél.
  Példabeszédek 3:4 So you will have grace and a good name in the eyes of God and men.
  Példabeszédek 3:5 Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből; a magad értelmére pedig ne támaszkodjál.
  Példabeszédek 3:5 Bízzál az ÚRban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj!
  Példabeszédek 3:5 Put all your hope in God, not looking to your reason for support.
  Példabeszédek 3:6 Minden te útaidban megismered őt; akkor ő igazgatja a te útaidat.
  Példabeszédek 3:6 Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet.
  Példabeszédek 3:6 In all your ways give ear to him, and he will make straight your footsteps.
  Példabeszédek 3:7 Ne légy bölcs a te magad ítélete szerint; féld az Urat, és távozzál el a gonosztól.
  Példabeszédek 3:7 Ne tartsd bölcsnek önmagadat, féljed az URat, és kerüld a rosszat!
  Példabeszédek 3:7 Put no high value on your wisdom: let the fear of the Lord be before you, and keep yourself from evil:
  Példabeszédek 3:8 Egészség lesz ez a te testednek, és megújulás a te csontaidnak.
  Példabeszédek 3:8 Gyógyulás lesz ez testednek, és felüdülés csontjaidnak.
  Példabeszédek 3:8 This will give strength to your flesh, and new life to your bones.
  Példabeszédek 3:9 Tiszteld az Urat a te marhádból, a te egész jövedelmed zsengéjéből.
  Példabeszédek 3:9 Tiszteld az URat vagyonodból és egész jövedelmed legjavából,
  Példabeszédek 3:9 Give honour to the Lord with your wealth, and with the first-fruits of all your increase:
  Példabeszédek 3:10 Eképen megtelnek a te csűreid elégséggel, és musttal áradnak el sajtód válúi.
  Példabeszédek 3:10 akkor bőségesen megtelnek csűreid, és must árad sajtóidból.
  Példabeszédek 3:10 So your store-houses will be full of grain, and your vessels overflowing with new wine.
  Példabeszédek 3:11 Az Úrnak fenyítését fiam, ne útáld meg, se meg ne únd az ő dorgálását.
  Példabeszédek 3:11 Az ÚR intését meg ne vesd, fiam, és dorgálását meg ne utáld!
  Példabeszédek 3:11 My son, do not make your heart hard against the Lord's teaching; do not be made angry by his training:
  Példabeszédek 3:12 Mert a kit szeret az Úr, megdorgálja, és pedig mint az atya az ő fiát a kit kedvel.
  Példabeszédek 3:12 Mert akit szeret az ÚR, azt megdorgálja, de mint apa a fiát, akit kedvel.
  Példabeszédek 3:12 For to those who are dear to him the Lord says sharp words, and makes the son in whom he has delight undergo pain.
  Példabeszédek 3:13 Boldog ember, a ki megnyerte a bölcseséget, és az ember, a ki értelmet szerez.
  Példabeszédek 3:13 Boldog az az ember, aki megtalálta a bölcsességet, és az az ember, aki értelmet kap.
  Példabeszédek 3:13 Happy is the man who makes discovery of wisdom, and he who gets knowledge.
  Példabeszédek 3:14 Mert jobb ennek megszerzése az ezüstnek megszerzésénél, és a kiásott aranynál ennek jövedelme.
  Példabeszédek 3:14 Mert több haszna van ennek, mint az ezüstnek, és nagyobb jövedelme, mint a színaranynak.
  Példabeszédek 3:14 For trading in it is better than trading in silver, and its profit greater than bright gold.
  Példabeszédek 3:15 Drágább a fényes kárbunkulusoknál, és minden te gyönyörűségeid nem hasonlíthatók hozzá.
  Példabeszédek 3:15 Drágább ez a gyöngynél, és semmi sem fogható hozzá, amiben kedved leled.
  Példabeszédek 3:15 She is of more value than jewels, and nothing for which you may have a desire is fair in comparison with her.
  Példabeszédek 3:16 Napoknak hosszúsága van jobbjában, baljában gazdagság és tisztesség.
  Példabeszédek 3:16 Hosszú élet van a jobbjában, baljában pedig gazdagság és dicsőség.
  Példabeszédek 3:16 Long life is in her right hand, and in her left are wealth and honour.
  Példabeszédek 3:17 Az ő útai gyönyörűséges útak, és minden ösvényei: békesség.
  Példabeszédek 3:17 Útjai kedves utak, és minden ösvénye békesség.
  Példabeszédek 3:17 Her ways are ways of delight, and all her goings are peace.
  Példabeszédek 3:18 Életnek fája ez azoknak, a kik megragadják, és a kik megtartják boldogok!
  Példabeszédek 3:18 Élet fája ez azoknak, akik megragadják, és akik rá támaszkodnak, boldogok.
  Példabeszédek 3:18 She is a tree of life to all who take her in their hands, and happy is everyone who keeps her.
  Példabeszédek 3:19 Az Úr bölcseséggel fundálta a földet, erősítette az eget értelemmel.
  Példabeszédek 3:19 Az ÚR bölcsességgel vetette meg a föld alapját, értelemmel erősítette meg az eget.
  Példabeszédek 3:19 The Lord by wisdom put in position the bases of the earth; by reason he put the heavens in their place.
  Példabeszédek 3:20 Az ő tudománya által fakadtak ki a mélységből a vizek, és a felhők csepegnek harmatot,
  Példabeszédek 3:20 Az ő tudása által váltak ketté a mélységes vizek, és harmatoznak a magas fellegek.
  Példabeszédek 3:20 By his knowledge the deep was parted, and dew came dropping from the skies.
  Példabeszédek 3:21 Fiam, ne távozzanak el a te szemeidtől, őrizd meg az igaz bölcseséget, és a meggondolást!
  Példabeszédek 3:21 Fiam, ne téveszd ezt szem elől, vigyázz arra, hogy okos és megfontolt légy!
  Példabeszédek 3:21 My son, keep good sense, and do not let wise purpose go from your eyes.
  Példabeszédek 3:22 És lesznek ezek élet a te lelkednek, és kedvesség a te nyakadnak.
  Példabeszédek 3:22 Ez élteti lelkedet, és ékesíti nyakadat.
  Példabeszédek 3:22 So they will be life for your soul, and grace for your neck.
  Példabeszédek 3:23 Akkor bátorsággal járod a te útadat, és a te lábadat meg nem ütöd.
  Példabeszédek 3:23 Utadon biztonságban jársz, és lábadat nem ütöd meg.
  Példabeszédek 3:23 Then you will go safely on your way, and your feet will have no cause for slipping.
  Példabeszédek 3:24 Mikor lefekszel, nem rettegsz; hanem lefekszel és gyönyörűséges lesz a te álmod.
  Példabeszédek 3:24 Ha lefekszel, nem rettensz fel, hanem fekszel, és édesen alszol.
  Példabeszédek 3:24 When you take your rest you will have no fear, and on your bed sleep will be sweet to you.
  Példabeszédek 3:25 Ne félj a hirtelen való félelemtől, és a gonoszok pusztításától, ha eljő;
  Példabeszédek 3:25 Nem kell félned a hirtelen fölrettenéstől, sem attól, hogy viharként rád törnek a bűnösök.
  Példabeszédek 3:25 Have no fear of sudden danger, or of the storm which will come on evil-doers:
  Példabeszédek 3:26 Mert az Úr lesz a te bizodalmad és megőrzi a te lábadat a fogságtól.
  Példabeszédek 3:26 Mert az ÚRban bizakodhatsz, és ő megőrzi lábad a csapdától.
  Példabeszédek 3:26 For the Lord will be your hope, and will keep your foot from being taken in the net.
  Példabeszédek 3:27 Ne fogd meg a jótéteményt azoktól, a kiket illet, ha hatalmadban van annak megcselekedése.
  Példabeszédek 3:27 Ne késs jót tenni a rászorulóval, ha módodban van, hogy megtedd!
  Példabeszédek 3:27 Do not keep back good from those who have a right to it, when it is in the power of your hand to do it.
  Példabeszédek 3:28 Ne mondd a te felebarátodnak: menj el, azután térj meg, és holnap adok; holott nálad van, a mit kér.
  Példabeszédek 3:28 Ha van mit adnod, ne mondd embertársadnak: Menj el, jöjj holnap, majd akkor adok!
  Példabeszédek 3:28 Say not to your neighbour, Go, and come again, and tomorrow I will give; when you have it by you at the time.
  Példabeszédek 3:29 Ne forralj a te felebarátod ellen gonoszt, holott ő együtt ül bátorságosan te veled.
  Példabeszédek 3:29 Ne koholj rosszat embertársad ellen, aki gyanútlanul lakik melletted!
  Példabeszédek 3:29 Do not make evil designs against your neighbour, when he is living with you without fear.
  Példabeszédek 3:30 Ne háborogj egy emberrel is ok nélkül, ha nem illetett gonoszszal téged.
  Példabeszédek 3:30 Ne pörölj ok nélkül olyan emberrel, aki nem bánt rosszul veled!
  Példabeszédek 3:30 Do not take up a cause at law against a man for nothing, if he has done you no wrong.
  Példabeszédek 3:31 Ne irígykedjél az erőszakos emberre, és néki semmi útát ne válaszd.
  Példabeszédek 3:31 Ne irigykedj az erőszakos emberre, és egyik útját se válaszd!
  Példabeszédek 3:31 Have no envy of the violent man, or take any of his ways as an example.
  Példabeszédek 3:32 Mert útálja az Úr az engedetlent; és az igazakkal van az ő titka.
  Példabeszédek 3:32 Mert a rossz úton járókat utálja az ÚR, de a becsületesekkel közösségben van.
  Példabeszédek 3:32 For the wrong-hearted man is hated by the Lord, but he is a friend to the upright.
  Példabeszédek 3:33 Az Úrnak átka van a gonosznak házán; de az igazaknak lakhelyét megáldja.
  Példabeszédek 3:33 Az ÚR átka van a bűnösök házán, de az igazak lakóhelyét megáldja.
  Példabeszédek 3:33 The curse of the Lord is on the house of the evil-doer, but his blessing is on the tent of the upright.
  Példabeszédek 3:34 Ha kik csúfolók, ő megcsúfolja azokat; a szelídeknek pedig ád kedvességet.
  Példabeszédek 3:34 A csúfolódókat ő megcsúfolja, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad.
  Példabeszédek 3:34 He makes sport of the men of pride, but he gives grace to the gentle-hearted.
  Példabeszédek 3:35 A bölcsek tisztességet örökölnek; a bolondok pedig gyalázatot aratnak.
  Példabeszédek 3:35 Dicsőséget örökölnek a bölcsek, az ostobáknak pedig nő a gyalázatuk.
  Példabeszédek 3:35 The wise will have glory for their heritage, but shame will be the reward of the foolish.
  Példabeszédek könyve 2  |  Lap tetejére  |  Példabeszédek könyve 4  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Példabeszédek könyve 3. fejezet - Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia, Bible Basic English