Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Karácsonyi Bibliai Böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Karácsonyi Bibliai Böngésző

Bibliai hősök kifestő - Dániel -

Bibliai hősök kifestő - Dániel

Bevezetés a Biblia világába 3. -

Bevezetés a Biblia világába 3.

Bibliai Regiszter -

Bibliai Regiszter

Időutazás a Biblia világában - Lois Rock

Lois Rock

Időutazás a Biblia világában

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Példabeszédek könyve 27. fejezet


 

  <<< >>>  

  Példabeszédek 27:1 Ne dicsekedjél a holnapi nappal; mert nem tudod, mit hoz a nap tereád.
  Példabeszédek 27:1 Ne dicsekedj a holnapi nappal, mert nem tudod, mit hoz az a nap!
  Példabeszédek 27:1 Do not make a noise about tomorrow, for you are not certain what a day's outcome may be.
  Példabeszédek 27:2 Dicsérjen meg téged más, és ne a te szájad; az idegen, és ne a te ajkaid.
  Példabeszédek 27:2 Más dicsérjen téged, ne a te szájad, az idegen, és ne a te ajkad!
  Példabeszédek 27:2 Let another man give you praise, and not your mouth; one who is strange to you, and not your lips.
  Példabeszédek 27:3 Nehézség van a kőben, és teher a fövényben; de a bolondnak haragja nehezebb mind a kettőnél.
  Példabeszédek 27:3 Súlyos a kő, és nehéz a homok, de a bolond bosszantása mindkettőnél nehezebb.
  Példabeszédek 27:3 A stone has great weight, and sand is crushing; but the wrath of the foolish is of greater weight than these.
  Példabeszédek 27:4 A búsulásban kegyetlenség van, és a haragban áradás; de ki állhatna meg az irígység előtt?
  Példabeszédek 27:4 Kegyetlen indulat a túláradó harag, de ki állhat meg a féltékenységgel szemben?
  Példabeszédek 27:4 Wrath is cruel, and angry feeling an overflowing stream; but who does not give way before envy?
  Példabeszédek 27:5 Jobb a nyilvánvaló dorgálás a titkos szeretetnél.
  Példabeszédek 27:5 Jobb a nyílt feddés a titkolt szeretetnél.
  Példabeszédek 27:5 Better is open protest than love kept secret.
  Példabeszédek 27:6 Jószándékból valók a barátságos embertől vett sebek; és temérdek a gyűlölőnek csókja.
  Példabeszédek 27:6 Jó szándékúak a baráttól kapott sebek, de csalárd a gyűlölködőnek a csókja.
  Példabeszédek 27:6 The wounds of a friend are given in good faith, but the kisses of a hater are false.
  Példabeszédek 27:7 A jóllakott ember még a lépesmézet is magtapodja; de az éhes embernek minden keserű édes.
  Példabeszédek 27:7 Jóllakott ember a lépes mézet is eltapossa, de az éhes embernek még a keserű is édes.
  Példabeszédek 27:7 The full man has no use for honey, but to the man in need of food every bitter thing is sweet.
  Példabeszédek 27:8 Mint a madárka, ki elbujdosott fészkétől, olyan az ember, a ki elbujdosott az ő lakóhelyétől.
  Példabeszédek 27:8 Mint a madár, amely elhagyja fészkét, olyan az az ember, aki elhagyja lakóhelyét.
  Példabeszédek 27:8 Like a bird wandering from the place of her eggs is a man wandering from his station.
  Példabeszédek 27:9 Mint a kenet és jó illat megvídámítja a szívet: úgy az ő barátjának édes szavai is, melyek lelke tanácsából valók.
  Példabeszédek 27:9 Az olaj és a jó illat vidámít, de a jó barát lélekből jövő tanácsa is.
  Példabeszédek 27:9 Oil and perfume make glad the heart, and the wise suggestion of a friend is sweet to the soul.
  Példabeszédek 27:10 A te barátodat, és a te atyádnak barátját el ne hagyd, és a te atyádfiának házába be ne menj nyomorúságodnak idején. Jobb a közel való szomszéd a messze való atyafinál.
  Példabeszédek 27:10 Barátodat és apád barátját ne hagyd cserben! Ne menj testvéred házába, mikor bajban vagy! Többet ér a közeli szomszéd a távoli testvérnél.
  Példabeszédek 27:10 Do not give up your friend and your father's friend; and do not go into your brother's house in the day of your trouble: better is a neighbour who is near than a brother far off.
  Példabeszédek 27:11 Légy bölcs fiam, és vídámítsd meg az én szívemet; hogy megfelelhessek annak, a ki engem ócsárol.
  Példabeszédek 27:11 Légy bölcs, fiam, és vidíts fel engem, hogy megfelelhessek annak, aki gyaláz.
  Példabeszédek 27:11 My son, be wise and make my heart glad, so that I may give back an answer to him who puts me to shame.
  Példabeszédek 27:12 Az eszes meglátja a bajt, elrejti magát; az esztelenek neki mennek, kárát vallják.
  Példabeszédek 27:12 Ha az okos látja a veszedelmet, elrejtőzik, az együgyűek pedig belekeverednek, és megjárják.
  Példabeszédek 27:12 The sharp man sees the evil and takes cover: the simple go straight on and get into trouble.
  Példabeszédek 27:13 Vedd el a ruháját, mert kezes lett másért, és az idegenért zálogold meg.
  Példabeszédek 27:13 Vedd el ruháját, mert kezességet vállalt másért, és zálogold meg az idegenért!
  Példabeszédek 27:13 Take a man's clothing if he makes himself responsible for a strange man, and get an undertaking from him who gives his word for strange men.
  Példabeszédek 27:14 A ki nagy hangon áldja az ő barátját, reggel jó idején felkelvén; átokul tulajdoníttatik néki.
  Példabeszédek 27:14 Aki kora reggel nagy hangon áldja embertársát, átoknak veszik azt tőle.
  Példabeszédek 27:14 He who gives a blessing to his friend with a loud voice, getting up early in the morning, will have it put to his account as a curse.
  Példabeszédek 27:15 A sebes záporeső idején való szüntelen csepegés, és a morgó asszonyember hasonlók.
  Példabeszédek 27:15 A záporeső idején csepegő háztető és a zsémbes asszony egyformák:
  Példabeszédek 27:15 Like an unending dropping on a day of rain is a bitter-tongued woman.
  Példabeszédek 27:16 Valaki el akarja azt rejteni, szelet rejt el, és az ő jobbja olajjal találkozik.
  Példabeszédek 27:16 aki feltartóztatja, szelet tartóztat fel, és jobbjával olajat fog meg.
  Példabeszédek 27:16 He who keeps secret the secret of his friend, will get himself a name for good faith.
  Példabeszédek 27:17 Miképen egyik vassal a másikat élesítik, a képen az ember élesíti az ő barátjának orczáját.
  Példabeszédek 27:17 Vassal formálják a vasat, és egyik ember formálja a másikat.
  Példabeszédek 27:17 Iron makes iron sharp; so a man makes sharp his friend.
  Példabeszédek 27:18 Mint a ki őrzi a fügét, eszik annak gyümölcséből, úgy a ki az ő urára vigyáz, tiszteltetik.
  Példabeszédek 27:18 Aki a fügefát gondozza, az eszi a gyümölcsét, és aki gondoskodik uráról, azt megbecsülik.
  Példabeszédek 27:18 Whoever keeps a fig-tree will have its fruit; and the servant waiting on his master will be honoured.
  Példabeszédek 27:19 Mint a vízben egyik orcza a másikat megmutatja, úgy egyik embernek szíve a másikat.
  Példabeszédek 27:19 Ahogyan a víz tükrözi az arcot, úgy tükröződik a szívben az ember.
  Példabeszédek 27:19 Like face looking at face in water, so are the hearts of men to one another.
  Példabeszédek 27:20 Mint a sír és a pokol meg nem elégednek, úgy az embernek szemei meg nem elégednek.
  Példabeszédek 27:20 Amilyen telhetetlen a halál és az elmúlás helye, éppoly telhetetlen az emberi szem.
  Példabeszédek 27:20 The underworld and Abaddon are never full, and the eyes of man have never enough.
  Példabeszédek 27:21 Mint az ezüst a tégelyben, és az arany a kemenczében próbáltatik meg, úgy az ember az ő híre-neve szerint.
  Példabeszédek 27:21 Ami az ezüstnek az olvasztótégely és az aranynak az olvasztókemence, az az embernek a jó hírneve.
  Példabeszédek 27:21 The heating-pot is for silver and the oven-fire for gold, and a man is measured by what he is praised for.
  Példabeszédek 27:22 Ha megtörnéd is a bolondot mozsárban mozsártörővel a megtört gabona között, nem távoznék el ő tőle az ő bolondsága.
  Példabeszédek 27:22 Ha apróra töröd is a bolondot mozsárban, mozsártörővel, akkor sem megy ki belőle a bolondság.
  Példabeszédek 27:22 Even if a foolish man is crushed with a hammer in a vessel among crushed grain, still his foolish ways will not go from him.
  Példabeszédek 27:23 Szorgalmasan megismerd a te juhaid külsejét, gondolj a nyájakra.
  Példabeszédek 27:23 Ismerd meg juhaidat egyenként, törődj gondosan a nyájakkal,
  Példabeszédek 27:23 Take care to have knowledge about the condition of your flocks, looking well after your herds;
  Példabeszédek 27:24 Mert nem örökkévaló a gazdagság, és vajjon a korona nemzetségről nemzetségre lesz-é?
  Példabeszédek 27:24 mert a kincs nem marad meg örökké, sem az ékszer nemzedékről nemzedékre!
  Példabeszédek 27:24 For wealth is not for ever, and money does not go on for all generations.
  Példabeszédek 27:25 Mikor levágatott a szénafű, és megtetszett a sarjú, és begyűjtettek a hegyekről a fűvek:
  Példabeszédek 27:25 Amikor behordják a szénát, előtűnik a sarjú, és mikor begyűjtik a hegyekről a takarmányt,
  Példabeszédek 27:25 The grass comes up and the young grass is seen, and the mountain plants are got in.
  Példabeszédek 27:26 Vannak juhaid a te ruházatodra, és kecskebakok mezőnek árául,
  Példabeszédek 27:26 akkor a bárányokért ruhát, a kecskékért mezőt vehetsz;
  Példabeszédek 27:26 The lambs are for your clothing, and the he-goats make the value of a field:
  Példabeszédek 27:27 És elég kecsketej a te ételedre, a te házadnépének ételére, és szolgálóleányaidnak ételül.
  Példabeszédek 27:27 és lesz elég kecsketejed eledelre, házad népe eledelére és szolgálóid megélhetésére.
  Példabeszédek 27:27 There will be goats' milk enough for your food, and for the support of your servant-girls.
  Példabeszédek könyve 26  |  Lap tetejére  |  Példabeszédek könyve 28  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Példabeszédek könyve 27. fejezet - Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia, Bible Basic English