Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

Biblia 365

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Lányok Bibliája - Marion Thomas

Marion Thomas

Lányok Bibliája

Bibliai kézikönyv gyerekeknek - Terry Jean Day, Carol J. Smith és dr. Tim Dowley

Terry Jean Day, Carol J. Smith és dr. Tim Dowley

Bibliai kézikönyv gyerekeknek

Gyermek Bibliaiskola munkafüzet 2. rész -

Gyermek Bibliaiskola munkafüzet 2. rész

A legszebb bibliai történetek - Marion Thomas és Daniele Fabri

Marion Thomas és Daniele Fabri

A legszebb bibliai történetek

Két szövetség, egy Biblia - D.L. Baker

D.L. Baker

Két szövetség, egy Biblia

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Példabeszédek könyve 25. fejezet


 

  <<< >>>  

  Példabeszédek 25:1 Még ezek is Salamon példabeszédei, melyeket összeszedegettek Ezékiásnak, a Júda királyának emberei.
  Példabeszédek 25:1 Ezek is Salamon példabeszédei, amelyeket Ezékiásnak, Júda királyának emberei gyűjtöttek össze:
  Példabeszédek 25:1 These are more wise sayings of Solomon, copied out by the men of Hezekiah, king of Judah.
  Példabeszédek 25:2 Az Istennek tisztességére van a dolgot eltitkolni; a királyoknak pedig tisztességére van a dolgot kikutatni.
  Példabeszédek 25:2 Isten dicsősége az, hogy a dolgokat elrejti. A királyok dicsősége az, hogy a dolgokat kikutatják.
  Példabeszédek 25:2 It is the glory of God to keep a thing secret: but the glory of kings is to have it searched out.
  Példabeszédek 25:3 Az ég magasságra, a föld mélységre, és a királyoknak szíve kikutathatatlan.
  Példabeszédek 25:3 Az ég magassága, a föld mélysége és a királyok szíve kikutathatatlan.
  Példabeszédek 25:3 The heaven is high and the earth is deep, and the hearts of kings may not be searched out.
  Példabeszédek 25:4 Távolítsd el az ezüstből a salakot, és abból edény lesz az ötvösnek:
  Példabeszédek 25:4 Távolítsd el az ezüstből a salakot: az ötvös edényt készít belőle.
  Példabeszédek 25:4 Take away the waste from silver, and a vessel will come out for the silver-worker.
  Példabeszédek 25:5 Távolítsd el a bűnöst a király elől, és megerősíttetik igazsággal az ő széke.
  Példabeszédek 25:5 Távolítsd el a bűnöst a király elől, és trónját megerősíti az igazság.
  Példabeszédek 25:5 Take away evil-doers from before the king, and the seat of his power will be made strong in righteousness.
  Példabeszédek 25:6 Ne dicsekedjél a király előtt, és a nagyok helyére ne állj;
  Példabeszédek 25:6 Ne tetszelegj a király előtt, és az előkelők helyére ne állj,
  Példabeszédek 25:6 Do not take glory for yourself before the king, and do not put yourself in the place of the great:
  Példabeszédek 25:7 Mert jobb, ha azt mondják néked: jer ide fel; hogynem mint levettetned néked a tisztességes előtt, a kit láttak a te szemeid.
  Példabeszédek 25:7 mert jobb, ha azt mondják neked, hogy jöjj előbbre, mint ha megaláznak egy előkelő előtt, akit magad is látsz!
  Példabeszédek 25:7 For it is better to have it said to you, Come up here; than for you to be put down in a lower place before the ruler.
  Példabeszédek 25:8 Ne indulj fel a versengésre hirtelen, hogy azt ne kelljen kérdened, mit cselekedjél az után, mikor gyalázattal illet téged a te felebarátod.
  Példabeszédek 25:8 Ne állj ki elhamarkodottan, amikor perelsz, mert mit csinálsz majd a végén, ha ellenfeled megszégyenít?
  Példabeszédek 25:8 Do not be quick to go to law about what you have seen, for what will you do in the end, when your neighbour has put you to shame?
  Példabeszédek 25:9 A te ügyedet végezd el felebarátoddal; de másnak titkát meg ne jelentsd;
  Példabeszédek 25:9 A magad perét pereld ellenfeleddel, de a más titkát ne fedd föl,
  Példabeszédek 25:9 Have a talk with your neighbour himself about your cause, but do not give away the secret of another:
  Példabeszédek 25:10 Hogy ne gyalázzon téged, a ki hallja; és a te gyalázatod el ne távozzék.
  Példabeszédek 25:10 mert aki hallja, szidalmaz téged, és rágalmazásod nem vonhatod vissza!
  Példabeszédek 25:10 Or your hearer may say evil of you, and your shame will not be turned away.
  Példabeszédek 25:11 Mint az arany alma ezüst tányéron: olyan a helyén mondott ige!
  Példabeszédek 25:11 Mint az aranyalma ezüsttányéron, olyan a helyén mondott ige.
  Példabeszédek 25:11 A word at the right time is like apples of gold in a network of silver.
  Példabeszédek 25:12 Mint az arany függő és színarany ékesség: olyan a bölcs intő a szófogadó fülnél.
  Példabeszédek 25:12 Mint az aranyfüggő és a színarany ékszer, olyan a bölcs feddés a szófogadó fülnek.
  Példabeszédek 25:12 Like a nose-ring of gold and an ornament of the best gold, is a wise man who says sharp words to an ear ready to give attention.
  Példabeszédek 25:13 Mint a havas hideg az aratásnak idején: olyan a hív követ azoknak, a kik őt elbocsátják; mert az ő urainak lelkét megvidámítja.
  Példabeszédek 25:13 Mint a hideg hó aratás idején, olyan a hűséges követ azoknak, akik küldik, mert felüdíti urai lelkét.
  Példabeszédek 25:13 As the cold of snow in the time of grain-cutting, so is a true servant to those who send him; for he gives new life to the soul of his master.
  Példabeszédek 25:14 Mint a felhő és szél, melyekben nincs eső: olyan a férfiú, a ki kérkedik hamis ajándékkal.
  Példabeszédek 25:14 Felhő és szél eső nélkül: ilyen az, aki meg nem adott ajándékkal dicsekszik.
  Példabeszédek 25:14 As clouds and wind without rain, so is one who takes credit for an offering he has not given.
  Példabeszédek 25:15 Tűrés által engeszteltetik meg a fejedelem, és a szelíd beszéd megtöri a csontot.
  Példabeszédek 25:15 Türelemmel a fejedelmet is rá lehet beszélni, és a szelíd szó a csökönyösséget is megtöri.
  Példabeszédek 25:15 A judge is moved by one who for a long time undergoes wrongs without protest, and by a soft tongue even bone is broken.
  Példabeszédek 25:16 Ha mézet találsz, egyél a mennyi elég néked; de sokat ne egyél, hogy ki ne hányd azt.
  Példabeszédek 25:16 Ha mézet találsz, egyél, amennyi jólesik, de túl sokat ne egyél, mert kihányod!
  Példabeszédek 25:16 If you have honey, take only as much as is enough for you; for fear that, being full of it, you may not be able to keep it down.
  Példabeszédek 25:17 Ritkán tedd lábadat a te felebarátodnak házába; hogy be ne teljesedjék te veled, és meg ne gyűlöljön téged.
  Példabeszédek 25:17 Ritkán tedd lábadat embertársad házába, mert megsokallja, és meggyűlöl.
  Példabeszédek 25:17 Let not your foot be frequently in your neighbour's house, or he may get tired of you, and his feeling be turned to hate.
  Példabeszédek 25:18 Pőröly és kard és éles nyíl az olyan ember, a ki hamis bizonyságot szól felebarátja ellen.
  Példabeszédek 25:18 Pöröly, kard és éles nyíl az olyan ember, aki hamisan tanúskodik embertársa ellen.
  Példabeszédek 25:18 One who gives false witness against his neighbour is a hammer and a sword and a sharp arrow.
  Példabeszédek 25:19 Mint a romlott fog és kimarjult láb: olyan a hitetlennek bizodalma a nyomorúság idején.
  Példabeszédek 25:19 Mint a rossz fog és a tántorgó láb, olyan lesz a hűtlenek bizakodása a nyomorúság idején.
  Példabeszédek 25:19 Putting one's faith in a false man in time of trouble is like a broken tooth and a shaking foot.
  Példabeszédek 25:20 Mint a ki leveti ruháját a hidegnek idején, mint az eczet a sziksón: olyan, a ki éneket mond a bánatos szívű ember előtt.
  Példabeszédek 25:20 Mint aki leveti ruháját hideg időben, vagy mint aki ecetet kever lúggal, olyan az, aki a rosszkedvű ember előtt dalol.
  Példabeszédek 25:20 Like one who takes off clothing in cold weather and like acid on a wound, is he who makes melody to a sad heart.
  Példabeszédek 25:21 Ha éhezik, a ki téged gyűlöl: adj enni néki kenyeret; és ha szomjúhozik: adj néki inni vizet;
  Példabeszédek 25:21 Ha éhezik, aki gyűlöl téged, adj neki kenyeret, és ha szomjazik, adj neki vizet,
  Példabeszédek 25:21 If your hater is in need of food, give him bread; and if he is in need of drink, give him water:
  Példabeszédek 25:22 Mert elevenszenet gyűjtesz az ő fejére, és az Úr megfizeti néked.
  Példabeszédek 25:22 mert parazsat gyűjtesz a fejére, az ÚR pedig visszafizeti, amit adtál.
  Példabeszédek 25:22 For so you will put coals of fire on his head, and the Lord will give you your reward.
  Példabeszédek 25:23 Az északi szél esőt szül; és haragos ábrázatot a suttogó nyelv.
  Példabeszédek 25:23 Az északi szél esőt szül, a suttogó nyelv pedig haragos arcot.
  Példabeszédek 25:23 As the north wind gives birth to rain, so is an angry face caused by a tongue saying evil secretly.
  Példabeszédek 25:24 Jobb lakni a tetőnek ormán, mint a háborgó asszonynyal, és közös házban.
  Példabeszédek 25:24 Jobb a háztető sarkán lakni, mint zsémbes asszonnyal együtt a házban.
  Példabeszédek 25:24 It is better to be living in an angle of the house-top, than with a bitter-tongued woman in a wide house.
  Példabeszédek 25:25 Mint a hideg víz a megfáradt embernek, olyan a messze földről való jó hírhallás.
  Példabeszédek 25:25 Mint hideg víz a tikkadt embernek, olyan a messze földről kapott jó hír.
  Példabeszédek 25:25 As cold water to a tired soul, so is good news from a far country.
  Példabeszédek 25:26 Mint a megháborított forrás és megromlott kútfő, olyan az igaz, a ki a gonosz előtt ingadozik.
  Példabeszédek 25:26 Fölkavart forrás és romlott vizű kút: olyan az igaz, ha a bűnös előtt meginog.
  Példabeszédek 25:26 Like a troubled fountain and a dirty spring, is an upright man who has to give way before evil-doers.
  Példabeszédek 25:27 Igen sok mézet enni nem jó; hát a magunk dicsőségét keresni dicsőség?
  Példabeszédek 25:27 Sok mézet enni nem jó, és a nehéz dolgokat kutatni nehéz.
  Példabeszédek 25:27 It is not good to take much honey: so he who is not looking for honour will be honoured.
  Példabeszédek 25:28 Mint a megromlott és kerítés nélkül való város, olyan a férfi, a kinek nincsen birodalma az ő szellemén!
  Példabeszédek 25:28 Mint a város, amelynek csupa rés a kőfala, olyan az az ember, akinek nincs önuralma.
  Példabeszédek 25:28 He whose spirit is uncontrolled is like an unwalled town which has been broken into.
  Példabeszédek könyve 24  |  Lap tetejére  |  Példabeszédek könyve 26  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Példabeszédek könyve 25. fejezet - Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia, Bible Basic English