Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

Biblia 365

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Biblia

Biblia "Szellemes", nagy családi - bőrkötéses, regiszteres, arany széllel

Bevezetés a Biblia világába 3. -

Bevezetés a Biblia világába 3.

Puzzle Biblia 1. -

Puzzle Biblia 1.

Színes Bibliai történetek - Ben Alex

Ben Alex

Színes Bibliai történetek

Károli Biblia, közepes, kék -

Károli Biblia, közepes, kék

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Példabeszédek könyve 24. fejezet


 

  <<< >>>  

  Példabeszédek 24:1 Ne irígykedjél a gonosztevőkre, se ne kivánj azokkal lenni.
  Példabeszédek 24:1 Ne irigyeld a rossz embereket, és ne kívánj velük lenni!
  Példabeszédek 24:1 Have no envy for evil men, or any desire to be with them:
  Példabeszédek 24:2 Mert pusztítást gondol az ő szívök, és bajt szólnak az ő ajkaik.
  Példabeszédek 24:2 Mert pusztításon töpreng a szívük, és bántó, amit beszél az ajkuk.
  Példabeszédek 24:2 For the purposes of their hearts are destruction, and their lips are talking of trouble.
  Példabeszédek 24:3 Bölcseség által építtetik a ház, és értelemmel erősíttetik meg.
  Példabeszédek 24:3 Bölcsesség építi a házat, értelem szilárdítja meg,
  Példabeszédek 24:3 The building of a house is by wisdom, and by reason it is made strong:
  Példabeszédek 24:4 És tudomány által telnek meg a kamarák minden drága és gyönyörűséges marhával.
  Példabeszédek 24:4 és ismeret tölti meg a szobákat mindenféle drága és kedves értékkel.
  Példabeszédek 24:4 And by knowledge its rooms are full of all dear and pleasing things.
  Példabeszédek 24:5 A bölcs férfiú erős, és a tudós ember nagy erejű.
  Példabeszédek 24:5 A bölcs férfi erős, és a tudós ember nagy erejű.
  Példabeszédek 24:5 A wise man is strong; and a man of knowledge makes strength greater.
  Példabeszédek 24:6 Mert az eszes tanácsokkal viselhetsz hadat hasznodra; és a megmaradás a tanácsosok sokasága által van.
  Példabeszédek 24:6 Irányítás kell a hadviseléshez, és segítséget jelent a sok tanácsadó.
  Példabeszédek 24:6 For by wise guiding you will overcome in war: and in a number of wise guides there is salvation.
  Példabeszédek 24:7 Magas a bolondnak a bölcseség; a kapuban nem nyitja meg az ő száját.
  Példabeszédek 24:7 Magas a bolondnak a bölcsesség: ne nyissa ki száját a kapuban!
  Példabeszédek 24:7 Wisdom is outside the power of the foolish: he keeps his mouth shut in the public place.
  Példabeszédek 24:8 A ki azon gondolkodik, hogy gonoszt cselekedjék, azt cselszövőnek hívják.
  Példabeszédek 24:8 Aki gonosz tettet tervez, azt alattomos embernek hívják.
  Példabeszédek 24:8 He whose purposes are bad will be named a man of evil designs.
  Példabeszédek 24:9 A balgatag dolognak gondolása bűn; és a rágalmazó az ember előtt útálatos.
  Példabeszédek 24:9 Az alattomos bolondság vétek, és utálják az emberek a csúfolódót.
  Példabeszédek 24:9 The purpose of the foolish is sin: and the hater of authority is disgusting to others.
  Példabeszédek 24:10 Ha lágyan viselted magadat a nyomorúságnak idején: szűk a te erőd.
  Példabeszédek 24:10 Ha a nyomorúság idején gyenge vagy, kevés az erőd.
  Példabeszédek 24:10 If you give way in the day of trouble, your strength is small.
  Példabeszédek 24:11 Szabadítsd meg azokat, a kik a halálra vitetnek, és a kik a megöletésre tántorognak, tartóztasd meg!
  Példabeszédek 24:11 Mentsd meg azokat, akiket halálra visznek, és ne fordulj el azoktól, akiket a vesztőhelyre hurcolnak!
  Példabeszédek 24:11 Be the saviour of those who are given up to death, and do not keep back help from those who are slipping to destruction.
  Példabeszédek 24:12 Ha azt mondanád: ímé, nem tudtuk ezt; nemde, a ki vizsgálja az elméket, ő érti, és a ki őrzi a te lelkedet, ő tudja? és kinek-kinek az ő cselekedetei szerint fizet.
  Példabeszédek 24:12 Ha azt mondanád, hogy erről nem tudunk, az, aki a szíveket vizsgálja, beléd lát, és aki lelkedet őrzi, ismer; ő megfizet az embernek cselekedete szerint.
  Példabeszédek 24:12 If you say, See, we had no knowledge of this: does not the tester of hearts give thought to it? and he who keeps your soul, has he no knowledge of it? and will he not give to every man the reward of his work?
  Példabeszédek 24:13 Egyél, fiam, mézet, mert jó; és a színméz édes a te ínyednek.
  Példabeszédek 24:13 Egyél, fiam, mézet, mert jó, és a lépes méz édes az ínyednek.
  Példabeszédek 24:13 My son, take honey, for it is good; and the flowing honey, which is sweet to your taste:
  Példabeszédek 24:14 Ilyennek ismerd a bölcseséget a te lelkedre nézve: ha azt megtalálod, akkor lesz jó véged, és a te reménységed el nem vész!
  Példabeszédek 24:14 Tudd meg hát, hogy ilyen a bölcsesség a lelkednek: ha megtalálod, van jövendőd, és reménységed nem semmisül meg.
  Példabeszédek 24:14 So let your desire be for wisdom: if you have it, there will be a future, and your hope will not be cut off.
  Példabeszédek 24:15 Ne leselkedjél, oh te istentelen, az igaznak háza ellen, ne pusztítsd el az ő ágyasházát!
  Példabeszédek 24:15 Ne ólálkodj, te bűnös, az igaz lakóhelyénél, ne pusztítsd el nyugvóhelyét!
  Példabeszédek 24:15 Do not keep a secret watch, O evil-doer, against the fields of the upright man, or send destruction on his resting-place:
  Példabeszédek 24:16 Mert ha hétszer elesik is az igaz, ugyan felkél azért; az istentelenek pedig csak egy nyavalyával is elvesznek.
  Példabeszédek 24:16 Mert ha hétszer elesik is az igaz, mégis fölkel, de a bűnösök elbuknak a bajban.
  Példabeszédek 24:16 For an upright man, after falling seven times, will get up again: but trouble is the downfall of the evil.
  Példabeszédek 24:17 Mikor elesik a te ellenséged: ne örülj; és mikor megütközik: ne vígadjon a te szíved,
  Példabeszédek 24:17 Ha elesik ellenséged, ne örülj, és ha elbukik, ne vigadjon a szíved,
  Példabeszédek 24:17 Do not be glad at the fall of your hater, and let not your heart have joy at his downfall:
  Példabeszédek 24:18 Hogy az Úr meg ne lássa és gonosz ne legyen szemeiben, és el ne fordítsa arról az ő haragját te reád.
  Példabeszédek 24:18 mert az ÚR meglátja, rosszallja, és elfordítja haragját róla.
  Példabeszédek 24:18 For fear that the Lord may see it, and it may be evil in his eyes, and his wrath may be turned away from him.
  Példabeszédek 24:19 Ne gerjedj haragra a gonosztevők ellen, ne irígykedjél az istentelenekre;
  Példabeszédek 24:19 Ne haragudj a gonosztevőkre, ne irigyeld a bűnösöket!
  Példabeszédek 24:19 Do not be troubled because of evil-doers, or have envy of sinners:
  Példabeszédek 24:20 Mert a gonosznak nem lesz jó vége, az istentelenek szövétneke kialszik.
  Példabeszédek 24:20 Mert nincs jövője a gonosznak, a bűnösök mécsese kialszik.
  Példabeszédek 24:20 For there will be no future for the evil man; the light of sinners will be put out.
  Példabeszédek 24:21 Féld az Urat, fiam, és a királyt; a pártütők közé ne elegyedjél.
  Példabeszédek 24:21 Féljed, fiam, az URat és a királyt, és felforgatók közé ne keveredj!
  Példabeszédek 24:21 My son, go in fear of the Lord and the king: have nothing to do with those who are in high positions:
  Példabeszédek 24:22 Mert hirtelenséggel feltámad az ő nyomorúságok, és e két rendbeliek büntetését ki tudja?
  Példabeszédek 24:22 Mert hirtelen támad rájuk a veszedelem; és ki tudja: kettőjüktől milyen pusztulás jön?
  Példabeszédek 24:22 For their downfall will come suddenly; and who has knowledge of the destruction of those in high positions?
  Példabeszédek 24:23 Ezek is a bölcsek szavai. Személyt válogatni az ítéletben nem jó.
  Példabeszédek 24:23 Ezek is a bölcsek mondásai: Nem jó a személyválogatás a törvénykezésben.
  Példabeszédek 24:23 These are more sayings of the wise: To have respect for a person's position when judging is not good.
  Példabeszédek 24:24 A ki azt mondja az istentelennek: igaz vagy, ezt megátkozzák a népek, megútálják a nemzetek.
  Példabeszédek 24:24 Aki igaznak mondja a bűnöst, azt átkozzák a népek, és kárhoztatják a nemzetek.
  Példabeszédek 24:24 He who says to the evil-doer, You are upright, will be cursed by peoples and hated by nations.
  Példabeszédek 24:25 A kik pedig megfeddik a bűnöst, azoknak gyönyörűségökre lesz, és jó áldás száll reájok!
  Példabeszédek 24:25 De akik igazságot szolgáltatnak: jó dolguk lesz, és gazdag áldás száll rájuk.
  Példabeszédek 24:25 But those who say sharp words to him will have delight, and a blessing of good will come on them.
  Példabeszédek 24:26 Ajkakat csókolgat az, a ki igaz beszédeket felel.
  Példabeszédek 24:26 Ajkakat csókol az, aki helyes választ ad.
  Példabeszédek 24:26 He gives a kiss with his lips who gives a right answer.
  Példabeszédek 24:27 Szerezd el kivül a te dolgodat, és készíts elő a te meződben; annakutána építsd a házadat.
  Példabeszédek 24:27 Lásd el kinti tennivalódat, és végezd el mezei munkádat, azután építsd házadat!
  Példabeszédek 24:27 Put your work in order outside, and make it ready in the field; and after that, see to the building of your house.
  Példabeszédek 24:28 Ne légy bizonyság ok nélkül a te felebarátod ellen; avagy ámítanál-é valakit a te ajkaiddal?
  Példabeszédek 24:28 Ne tanúskodj ok nélkül embertársad ellen: rászednéd-e beszédeddel?
  Példabeszédek 24:28 Do not be a violent witness against your neighbour, or let your lips say what is false.
  Példabeszédek 24:29 Ne mondd ezt: a miképen cselekedett én vele, úgy cselekszem ő vele; megfizetek az embernek az ő cselekedete szerint.
  Példabeszédek 24:29 Ne mondd: Ahogy ő bánt velem, én is úgy bánok vele, megfizetek mindenkinek cselekedete szerint!
  Példabeszédek 24:29 Say not, I will do to him as he has done to me; I will give the man the reward of his work.
  Példabeszédek 24:30 A rest embernek mezejénél elmenék, és az esztelennek szőleje mellett.
  Példabeszédek 24:30 Elmentem a lusta ember földje mellett, és az esztelen ember szőlője mellett,
  Példabeszédek 24:30 I went by the field of the hater of work, and by the vine-garden of the man without sense;
  Példabeszédek 24:31 És ímé, mindenütt felverte a tövis, és színét elfedte a gyom; és kőgyepüje elromlott vala.
  Példabeszédek 24:31 és láttam, hogy egészen fölverte a gaz, színét elfedte a gyom, és kőkerítése összedőlt.
  Példabeszédek 24:31 And it was all full of thorns, and covered with waste plants, and its stone wall was broken down.
  Példabeszédek 24:32 Melyet én látván gondolkodám, és nézvén, ezt a tanulságot vevém abból:
  Példabeszédek 24:32 Amikor ezt láttam, elgondolkoztam, elnéztem, és ezt az okulást szereztem:
  Példabeszédek 24:32 Then looking at it, I gave thought: I saw, and I got teaching from it.
  Példabeszédek 24:33 Egy kis álom, egy ki szunynyadás, egy kis kézösszetevés az alvásra,
  Példabeszédek 24:33 Még egy kis alvás, egy kis szunnyadás, összetett kézzel fekvés:
  Példabeszédek 24:33 A little sleep, a little rest, a little folding of the hands in sleep:
  Példabeszédek 24:34 És így jő el, mint az útonjáró, a te szegénységed, és a te szükséged, mint a paizsos férfiú.
  Példabeszédek 24:34 így tör rád a szegénység, mint az útonálló, és a szűkölködés, mint egy fegyveres ember.
  Példabeszédek 24:34 So loss will come on you like an outlaw, and your need like an armed man.
  Példabeszédek könyve 23  |  Lap tetejére  |  Példabeszédek könyve 25  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Példabeszédek könyve 24. fejezet - Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia, Bible Basic English