Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Mesélő Biblia -

Mesélő Biblia

Bibliai hősök kifestő - Mária -

Bibliai hősök kifestő - Mária

Vidd magaddal BIBLIA - Karin és Torben Juhl

Karin és Torben Juhl

Vidd magaddal BIBLIA

Hangzó Biblia MP3 -

Hangzó Biblia MP3

Színes Bibliai történetek - Ben Alex

Ben Alex

Színes Bibliai történetek

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Példabeszédek könyve 22. fejezet


 

  <<< >>>  

  Példabeszédek 22:1 Kivánatosb a jó hírnév nagy gazdagságnál; ezüstnél és aranynál a kedvesség jobb.
  Példabeszédek 22:1 Többet ér a jó hírnév a nagy gazdagságnál, a jóindulat jobb az ezüstnél és az aranynál.
  Példabeszédek 22:1 A good name is more to be desired than great wealth, and to be respected is better than silver and gold.
  Példabeszédek 22:2 A gazdag és szegény összetalálkoznak, mindkettőt pedig az Úr szerzi.
  Példabeszédek 22:2 Találkozik a gazdag a szegénnyel: mindegyiket az ÚR alkotta.
  Példabeszédek 22:2 The man of wealth and the poor man come face to face: the Lord is the maker of them all.
  Példabeszédek 22:3 Az eszes meglátja a bajt és elrejti magát; a bolondok pedig neki mennek és kárát vallják.
  Példabeszédek 22:3 Ha az okos látja a veszedelmet, elrejtőzik, az együgyűek pedig belekeverednek, és megjárják.
  Példabeszédek 22:3 The sharp man sees the evil and takes cover: the simple go straight on and get into trouble.
  Példabeszédek 22:4 Az alázatosságnak bére az Úr félelme, gazdagság és tisztesség és élet.
  Példabeszédek 22:4 Az alázatnak és az ÚR félelmének jutalma gazdagság, dicsőség és élet.
  Példabeszédek 22:4 The reward of a gentle spirit and the fear of the Lord is wealth and honour and life.
  Példabeszédek 22:5 Tövisek és tőrök vannak a gonosznak útában; a ki megőrzi a maga lelkét, távol jár azoktól.
  Példabeszédek 22:5 Tövisek és kelepcék vannak a görbe úton: aki vigyáz magára, messze elkerüli azokat.
  Példabeszédek 22:5 Thorns and nets are in the way of the twisted: he who keeps watch over his soul will be far from them.
  Példabeszédek 22:6 Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint; még mikor megvénhedik is, el nem távozik attól.
  Példabeszédek 22:6 Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól.
  Példabeszédek 22:6 If a child is trained up in the right way, even when he is old he will not be turned away from it.
  Példabeszédek 22:7 A gazdag a szegényeken uralkodik, és szolgája a kölcsönvevő a kölcsönadónak.
  Példabeszédek 22:7 A gazdag uralkodik a szegényeken, és az adós szolgája a kölcsönadónak.
  Példabeszédek 22:7 The man of wealth has rule over the poor, and he who gets into debt is a servant to his creditor.
  Példabeszédek 22:8 A ki vet álnokságot, arat nyomorúságot; és az ő haragjának vesszeje megtöretik.
  Példabeszédek 22:8 Aki álnokságot vet, bajt arat, és megsemmisül haragjának botja.
  Példabeszédek 22:8 By planting the seed of evil a man will get in the grain of sorrow, and the rod of his wrath will be broken.
  Példabeszédek 22:9 Az irgalmas szemű ember megáldatik, mert adott az ő kenyeréből a szegénynek.
  Példabeszédek 22:9 A jóságos tekintetű ember áldott lesz, mert ad kenyeréből a nincstelennek.
  Példabeszédek 22:9 He who is kind will have a blessing, for he gives of his bread to the poor.
  Példabeszédek 22:10 Ûzd el a csúfolót, és elmegy a háborgás is, és megszünik a patvarkodás és a szidalmazás.
  Példabeszédek 22:10 Ûzd el a csúfolódót, és elmegy vele a perlekedés, megszűnik a peres ügy és a gyalázat.
  Példabeszédek 22:10 Send away the man of pride, and argument will go out; truly fighting and shame will come to an end.
  Példabeszédek 22:11 A ki szereti a szívnek tisztaságát, beszéde kedvesség: annak barátja a király.
  Példabeszédek 22:11 Aki szereti a szív tisztaságát, és jóindulattal beszél, annak barátja a király.
  Példabeszédek 22:11 He whose heart is clean is dear to the Lord; for the grace of his lips the king will be his friend.
  Példabeszédek 22:12 Az Úrnak szemei megőrzik a tudományt; a hitetlennek beszédét pedig felforgatja.
  Példabeszédek 22:12 Az ÚR szeme ügyel az ismeretre, a hűtlenek beszédét meghiúsítja.
  Példabeszédek 22:12 The eyes of the Lord keep knowledge, but by him the acts of the false man will be overturned.
  Példabeszédek 22:13 A rest azt mondja: oroszlán van ottkin, az utczák közepén megölettetném.
  Példabeszédek 22:13 Ezt mondja a rest: Oroszlán van odakinn, megöl engem a szabadban.
  Példabeszédek 22:13 The hater of work says, There is a lion outside: I will be put to death in the streets.
  Példabeszédek 22:14 Mély verem az idegen asszonyoknak szája; a kire haragszik az Úr, oda esik.
  Példabeszédek 22:14 Mély verem az idegen nő szája, beleesik, akire haragszik az ÚR.
  Példabeszédek 22:14 The mouth of strange women is a deep hole: he with whom the Lord is angry will go down into it.
  Példabeszédek 22:15 A gyermek elméjéhez köttetett a bolondság; de a fenyítés vesszeje messze elűzi ő tőle azt.
  Példabeszédek 22:15 A gyermek szívéhez hozzátartozik az ostobaság, de a fenyítő bot kiűzi belőle.
  Példabeszédek 22:15 Foolish ways are deep-seated in the heart of a child, but the rod of punishment will send them far from him.
  Példabeszédek 22:16 A ki elnyomja a szegényt, hogy szaporítsa az ő marháját; a ki ád a gazdagnak: végre szűkölködésre jut.
  Példabeszédek 22:16 Aki elnyomja a nincstelent, hogy maga gyarapodjék, és a gazdagnak ad, egyszer majd ínségre jut.
  Példabeszédek 22:16 He who is cruel to the poor for the purpose of increasing his profit, and he who gives to the man of wealth, will only come to be in need.
  Példabeszédek 22:17 Hajtsd füledet, és hallgasd a bölcseknek beszédeit; és a te elmédet figyelmeztesd az én tudományomra.
  Példabeszédek 22:17 Fordítsd ide füledet, hallgasd a bölcsek szavait, és figyeljen elméd tudományomra!
  Példabeszédek 22:17 Let your ear be bent down for hearing my words, and let your heart give thought to knowledge.
  Példabeszédek 22:18 Mert gyönyörűséges lesz, ha megtartod azokat szívedben; legyenek együtt állandók a te ajkaidon!
  Példabeszédek 22:18 Mert gyönyörűséget szerez, ha őrzöd azokat magadban, ajkadon is állandóan ott lesznek.
  Példabeszédek 22:18 For it is a delight to keep them in your heart, to have them ready on your lips.
  Példabeszédek 22:19 Hogy az Úrban legyen a te bizodalmad, arra tanítottalak ma téged, igen, téged.
  Példabeszédek 22:19 Legyen az ÚRban bizodalmad, ezt tanítom ma neked, bizony, neked!
  Példabeszédek 22:19 So that your faith may be in the Lord, I have made them clear to you this day, even to you.
  Példabeszédek 22:20 Nem írtam-é néked drága szép tanulságokat, tanácsokban és tudományban?
  Példabeszédek 22:20 Már előbb is írtam neked tanácsokat és tudnivalókat,
  Példabeszédek 22:20 Have I not put in writing for you thirty sayings, with wise suggestions and knowledge,
  Példabeszédek 22:21 Hogy tudtodra adjam néked az igazság beszédinek bizonyos voltát: hogy igaz beszédet vígy válaszul elküldőidnek.
  Példabeszédek 22:21 tanítva téged arra, hogy ezek valóban igaz mondások, hogy igaz mondásokkal felelhess annak, aki küldött.
  Példabeszédek 22:21 To make you see how certain are true words, so that you may give a true answer to those who put questions to you?
  Példabeszédek 22:22 Ne rabold ki a szegényt, mert szegény ő; és meg ne rontsd a nyomorultat a kapuban;
  Példabeszédek 22:22 Ne rabold ki a szegényt, mivel szegény ő, és ne tipord el a nyomorultat a kapuban!
  Példabeszédek 22:22 Do not take away the property of the poor man because he is poor, or be cruel to the crushed ones when they come before the judge:
  Példabeszédek 22:23 Mert az Úr forgatja azoknak ügyét, és az ő kirablóik életét elragadja.
  Példabeszédek 22:23 Mert az ÚR perli perüket, és fosztogatóikat megfosztja életüktől.
  Példabeszédek 22:23 For the Lord will give support to their cause, and take the life of those who take their goods.
  Példabeszédek 22:24 Ne tarts barátságot a haragossal, és a dühösködővel ne menj;
  Példabeszédek 22:24 Ne tarts barátságot a haragos természetűvel, és ne járj együtt a heveskedővel,
  Példabeszédek 22:24 Do not be friends with a man who is given to wrath; do not go in the company of an angry man:
  Példabeszédek 22:25 Hogy el ne tanuld az ő útait, és tőrt ne keress tennen magadnak.
  Példabeszédek 22:25 mert megszokod ösvényeit, és magadnak állítasz csapdát!
  Példabeszédek 22:25 For fear of learning his ways and making a net ready for your soul.
  Példabeszédek 22:26 Ne légy azok közt, a kik kézbe csapnak, a kik adósságért kezeskednek.
  Példabeszédek 22:26 Ne tartozz azok közé, akik kezet adnak, és adósságért kezességet vállalnak!
  Példabeszédek 22:26 Be not one of those who give their hands in an agreement, or of those who make themselves responsible for debts:
  Példabeszédek 22:27 Ha nincs néked miből megadnod; miért vegye el a te ágyadat te alólad?
  Példabeszédek 22:27 Miért vegyék el alólad fekvőhelyedet is, ha nem lesz miből fizetned?
  Példabeszédek 22:27 If you have nothing with which to make payment, he will take away your bed from under you.
  Példabeszédek 22:28 Ne bontsd el a régi határt, melyet csináltak a te eleid.
  Példabeszédek 22:28 Ne mozdítsd el az ősi határt, amelyet őseid jelöltek ki!
  Példabeszédek 22:28 Let not the old landmark be moved which your fathers have put in place.
  Példabeszédek 22:29 Láttál-é az ő dolgában szorgalmatos embert? A királyok előtt álland, nem marad meg az alsó rendűek között.
  Példabeszédek 22:29 Ha látsz ügyesen dolgozó embert, az a királyok szolgálatába fog állani, nem marad az alacsonyrangúak szolgálatában.
  Példabeszédek 22:29 Have you seen a man who is expert in his business? he will take his place before kings; his place will not be among low persons.
  Példabeszédek könyve 21  |  Lap tetejére  |  Példabeszédek könyve 23  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Példabeszédek könyve 22. fejezet - Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia, Bible Basic English