Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

Biblia 365

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Bibliai hősök kifestő - Mária -

Bibliai hősök kifestő - Mária

Biblia - Egyszerű fordítás (keménytáblás) - rózsaszín -

Biblia - Egyszerű fordítás (keménytáblás) - rózsaszín

Olvasd velem Biblia (kék) - Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Olvasd velem Biblia (kék)

Bibliai hősök kifestő - Pál -

Bibliai hősök kifestő - Pál

Olvasd velem Biblia - Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Olvasd velem Biblia

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Példabeszédek könyve 21. fejezet


 

  <<< >>>  

  Példabeszédek 21:1 Mint a vizeknek folyásai, olyan a királynak szíve az Úrnak kezében, valahová akarja, oda hajtja azt!
  Példabeszédek 21:1 Olyan az ÚR kezében a király szíve, mint a patak vize: arra vezeti, amerre akarja.
  Példabeszédek 21:1 The king's heart in the hands of the Lord is like the water streams, and by him it is turned in any direction at his pleasure.
  Példabeszédek 21:2 Az embernek minden úta igaz a maga szemei előtt; de a szívek vizsgálója az Úr.
  Példabeszédek 21:2 Minden útját helyesnek tartja az ember, de az ÚR vizsgálja meg a szíveket.
  Példabeszédek 21:2 Every way of a man seems right to himself, but the Lord is the tester of hearts.
  Példabeszédek 21:3 Az igazságnak és igaz ítéletnek gyakorlását inkább szereti az Úr az áldozatnál.
  Példabeszédek 21:3 Az igaz és törvényes cselekvést többre becsüli az ÚR, mint az áldozatot.
  Példabeszédek 21:3 To do what is right and true is more pleasing to the Lord than an offering.
  Példabeszédek 21:4 A szemnek fenhéjázása és az elmének kevélysége: az istentelenek szántása, bűn.
  Példabeszédek 21:4 A gőgös tekintet és a kevély szív a bűnösök mécsese: vétek.
  Példabeszédek 21:4 A high look and a heart of pride, of the evil-doer is sin.
  Példabeszédek 21:5 A szorgalmatosnak igyekezete csak gyarapodásra van; valaki pedig hirtelenkedik, csak szükségre jut.
  Példabeszédek 21:5 A szorgalmasnak a tervei csak hasznot hoznak, de mindenki, aki elsieti a dolgát, csak ínségbe jut.
  Példabeszédek 21:5 The purposes of the man of industry have their outcome only in wealth; but one who is over-quick in acting will only come to be in need.
  Példabeszédek 21:6 A hamisságnak nyelvével gyűjtött kincs elveszett hiábavalósága azoknak, a kik a halált keresik.
  Példabeszédek 21:6 A hazug nyelvvel szerzett kincs tovaszálló pára és halálos csapda.
  Példabeszédek 21:6 He who gets stores of wealth by a false tongue, is going after what is only breath, and searching for death.
  Példabeszédek 21:7 Az istentelenek pusztítása magával ragadja őket; mert nem akartak igazságot cselekedni.
  Példabeszédek 21:7 A bűnösöket elsodorja erőszakosságuk, mert nem akarják teljesíteni a törvényt.
  Példabeszédek 21:7 By their violent acts the evil-doers will be pulled away, because they have no desire to do what is right.
  Példabeszédek 21:8 Tekervényes a bűnös embernek úta; a tisztának cselekedete pedig igaz.
  Példabeszédek 21:8 Tekervényes a bűnös ember útja, de a tisztának az eljárása egyenes.
  Példabeszédek 21:8 Twisted is the way of him who is full of crime; but as for him whose heart is clean, his work is upright.
  Példabeszédek 21:9 Jobb a tető ormán lakni, mint háborgó asszonynyal, és közös házban.
  Példabeszédek 21:9 Jobb a tető sarkán lakni, mint zsémbes asszonnyal együtt a házban.
  Példabeszédek 21:9 It is better to be living in an angle of the house-top, than with a bitter-tongued woman in a wide house.
  Példabeszédek 21:10 Az istentelennek lelke kiván gonoszt; és az ő szeme előtt nem talál könyörületre az ő felebarátja.
  Példabeszédek 21:10 A bűnös lelke rosszat kíván, még a barátjára sem néz jóindulattal.
  Példabeszédek 21:10 The desire of the evil-doer is fixed on evil: he has no kind feeling for his neighbour.
  Példabeszédek 21:11 Mikor a csúfolót büntetik, az együgyű lesz bölcs; mikor pedig a bölcset oktatják, ő veszi eszébe a tudományt.
  Példabeszédek 21:11 Ha megbírságolják a csúfolódót, az együgyű lesz bölcs, de ha a bölcset oktatják, maga okul belőle.
  Példabeszédek 21:11 When the man of pride undergoes punishment, the simple man gets wisdom; and by watching the wise he gets knowledge.
  Példabeszédek 21:12 Nézi az igaz az istentelennek házát, hogy milyen veszedelembe jutottak az istentelenek.
  Példabeszédek 21:12 Az igaz szemmel tartja a bűnös házát, és a bűnösöket romlásba dönti.
  Példabeszédek 21:12 The Upright One, looking on the house of the evil-doer, lets sinners be overturned to their destruction.
  Példabeszédek 21:13 A ki bedugja fülét a szegény kiáltására; ő is kiált, de meg nem hallgattatik.
  Példabeszédek 21:13 Aki bedugja fülét a nincstelen segélykiáltására, annak sem válaszolnak majd, amikor ő kiált.
  Példabeszédek 21:13 He whose ears are stopped at the cry of the poor, will himself get no answer to his cry for help.
  Példabeszédek 21:14 A titkon adott ajándék elfordítja a haragot; és a kebelben való ajándék a kemény búsulást.
  Példabeszédek 21:14 A titkon adott ajándék megenyhíti a haragot, és a zsebbe dugott vesztegetés a heves indulatot.
  Példabeszédek 21:14 By a secret offering wrath is turned away, and the heat of angry feelings by money in the folds of the robe.
  Példabeszédek 21:15 Vígasság az igaznak igazat cselekedni; de ijedelem a hamisság cselekedőinek.
  Példabeszédek 21:15 Az igaznak öröm, ha a törvény jut érvényre, de a gonosztevőnek rettegés.
  Példabeszédek 21:15 It is a joy to the good man to do right, but it is destruction to the workers of evil.
  Példabeszédek 21:16 Az ember, a ki eltévelyedik az értelemnek útáról, az élet nélkül valók gyülekezetiben nyugszik.
  Példabeszédek 21:16 Az értelem útjáról letévedő ember az árnyak gyülekezetébe jut majd.
  Példabeszédek 21:16 The wanderer from the way of knowledge will have his resting-place among the shades.
  Példabeszédek 21:17 Szűkölködő ember lesz, a ki szereti az örömet; a ki szereti a bort és az olajat, nem lesz gazdag!
  Példabeszédek 21:17 Ínségre jut, aki szeret vigadozni, aki szereti a bort és az olajat, nem gazdagszik meg.
  Példabeszédek 21:17 The lover of pleasure will be a poor man: the lover of wine and oil will not get wealth.
  Példabeszédek 21:18 Az igazért váltságdíj az istentelen, és az igazak helyett a hitetlen büntettetik meg.
  Példabeszédek 21:18 Váltságdíj lesz az igazért a bűnös, és a becsületesek helyett a hűtlen.
  Példabeszédek 21:18 The evil-doer will be given as a price for the life of the good man, and the worker of deceit in the place of the upright.
  Példabeszédek 21:19 Jobb lakozni a pusztának földén, mint a feddődő és haragos asszonynyal.
  Példabeszédek 21:19 Jobb a puszta földjén lakni, mint zsémbes és bosszús asszonnyal.
  Példabeszédek 21:19 It is better to be living in a waste land, than with a bitter-tongued and angry woman.
  Példabeszédek 21:20 Kivánatos kincs és kenet van a bölcsnek házában; a bolond ember pedig eltékozolja azt.
  Példabeszédek 21:20 Drága kincs és olaj van a bölcs hajlékában, az ostoba ember pedig eltékozolja azt.
  Példabeszédek 21:20 There is a store of great value in the house of the wise, but it is wasted by the foolish man.
  Példabeszédek 21:21 A ki követi az igazságot és az irgalmasságot, nyer életet, igazságot és tisztességet.
  Példabeszédek 21:21 Aki igazságra és hűségre törekszik, életet, igazságot és megbecsülést talál.
  Példabeszédek 21:21 He who goes after righteousness and mercy will get life, righteousness, and honour.
  Példabeszédek 21:22 A hősök városába felmegy a bölcs, és lerontja az ő bizodalmoknak erejét.
  Példabeszédek 21:22 Behatol a bölcs a hősök városába, és lerombolja megbízhatónak vélt erődjét.
  Példabeszédek 21:22 A wise man goes up into the town of the strong ones, and overcomes its strength in which they put their faith.
  Példabeszédek 21:23 A ki megőrzi száját és nyelvét, megtartja életét a nyomorúságtól.
  Példabeszédek 21:23 Aki vigyáz a szájára és a nyelvére, életét őrzi meg a nyomorúságtól.
  Példabeszédek 21:23 He who keeps watch over his mouth and his tongue keeps his soul from troubles.
  Példabeszédek 21:24 A kevély dölyfösnek csúfoló a neve, a ki haragjában kevélységet cselekszik.
  Példabeszédek 21:24 A kevély gőgösnek csúfolódó a neve, dühében gőgösen viselkedik.
  Példabeszédek 21:24 The man of pride, lifted up in soul, is named high-hearted; he is acting in an outburst of pride.
  Példabeszédek 21:25 A restnek kivánsága megemészti őt; mert az ő kezei nem akarnak dolgozni.
  Példabeszédek 21:25 A restet megöli vágyakozása, mert nem akar dolgozni kezével;
  Példabeszédek 21:25 The desire of the hater of work is death to him, for his hands will do no work.
  Példabeszédek 21:26 Egész nap kivánságtól gyötretik; az igaz pedig ád, és nem tartóztatja meg adományát.
  Példabeszédek 21:26 egész nap csak vágyakozik, az igaz pedig ad, és nem fukarkodik.
  Példabeszédek 21:26 All the day the sinner goes after his desire: but the upright man gives freely, keeping nothing back.
  Példabeszédek 21:27 Az istentelenek áldozatja útálatos; kivált mikor gonosz tettért viszi.
  Példabeszédek 21:27 A bűnösök áldozata utálatos, kivált ha galád dologért hozzák.
  Példabeszédek 21:27 The offering of evil-doers is disgusting: how much more when they give it with an evil purpose!
  Példabeszédek 21:28 A hazug bizonyság elvész; a ki pedig jól figyelmez, örökké szól.
  Példabeszédek 21:28 Aki hazugságot tanúsít, elvész, de aki meggyőződött az ügyről, az mindig beszélhet.
  Példabeszédek 21:28 A false witness will be cut off, (UNTRANSLATED TEXT)
  Példabeszédek 21:29 Megkeményíti az istentelen ember az ő orczáját; az igaz pedig jól rendeli az ő útát.
  Példabeszédek 21:29 Szemtelen képet vág a bűnös ember, a becsületes pedig rendben tartja dolgait.
  Példabeszédek 21:29 The evil-doer makes his face hard, but as for the upright, he gives thought to his way.
  Példabeszédek 21:30 Nincs bölcseség, és nincs értelem, és nincs tanács az Úr ellen.
  Példabeszédek 21:30 Nem használ a bölcsesség és az értelem, sem a tanács az ÚRral szemben.
  Példabeszédek 21:30 Wisdom and knowledge and wise suggestions are of no use against the Lord.
  Példabeszédek 21:31 Készen áll a ló az ütközetnek napjára; de az Úré a megtartás!
  Példabeszédek 21:31 Készen áll a ló a csata napján, de az ÚR adja a győzelmet.
  Példabeszédek 21:31 The horse is made ready for the day of war, but power to overcome is from the Lord.
  Példabeszédek könyve 20  |  Lap tetejére  |  Példabeszédek könyve 22  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Példabeszédek könyve 21. fejezet - Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia, Bible Basic English