Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

Biblia 365

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Bevezetés a Biblia világába 4. -

Bevezetés a Biblia világába 4.

Színes Bibliai történetek - Ben Alex

Ben Alex

Színes Bibliai történetek

Zsebméretű Károli Biblia - Bőrkötés, aranymetszés -

Zsebméretű Károli Biblia - Bőrkötés, aranymetszés

Beszélgető Biblia - Miklya Luzsányi Mónika, Miklya Zsolt

Miklya Luzsányi Mónika, Miklya Zsolt

Beszélgető Biblia

Bibliaborító - vászon (kis méretű) -

Bibliaborító - vászon (kis méretű)

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Példabeszédek könyve 20. fejezet


 

  <<< >>>  

  Példabeszédek 20:1 A bor csúfoló, a részegítő ital háborgó, és valaki abba beletéved, nem bölcs!
  Példabeszédek 20:1 A bor csúfolódóvá tesz, a részegítő ital lármássá, senki sem bölcs, aki attól tántorog.
  Példabeszédek 20:1 Wine makes men foolish, and strong drink makes men come to blows; and whoever comes into error through these is not wise.
  Példabeszédek 20:2 Mint a fiatal oroszlán ordítása, olyan a királynak rettentése; a ki azt haragra ingerli, vétkezik a maga élete ellen.
  Példabeszédek 20:2 A király haragja olyan, mint az oroszlán morgása, aki fölidézi, maga ellen vét.
  Példabeszédek 20:2 The wrath of a king is like the loud cry of a lion: he who makes him angry does wrong against himself.
  Példabeszédek 20:3 Tisztesség az embernek elmaradni a versengéstől; valaki pedig bolond, patvarkodik.
  Példabeszédek 20:3 Távol maradni a perpatvartól: dicsőség, a bolond mind belekeveredik.
  Példabeszédek 20:3 It is an honour for a man to keep from fighting, but the foolish are ever at war.
  Példabeszédek 20:4 A hideg miatt nem szánt a rest; aratni akar majd, de nincs mit.
  Példabeszédek 20:4 Nem szánt ősszel a rest, de ha majd aratni akar, nem lesz mit.
  Példabeszédek 20:4 The hater of work will not do his ploughing because of the winter; so at the time of grain-cutting he will be requesting food and will get nothing.
  Példabeszédek 20:5 Mély víz a férfiúnak elméjében a tanács; mindazáltal a bölcs ember kimeríti azt.
  Példabeszédek 20:5 Mély víz az ember szívének a terve, de az okos ember kimeríti.
  Példabeszédek 20:5 The purpose in the heart of a man is like deep water, but a man of good sense will get it out.
  Példabeszédek 20:6 A legtöbb ember talál valakit, a ki jó hozzá; de hű embert, azt ki találhat?
  Példabeszédek 20:6 Sok ember hirdeti, hogy ő hűséges, de ki találhat megbízható embert?
  Példabeszédek 20:6 Most men make no secret of their kind acts: but where is a man of good faith to be seen?
  Példabeszédek 20:7 A ki az ő tökéletességében jár, igaz ember; boldogok az ő fiai ő utána!
  Példabeszédek 20:7 Feddhetetlenül él az igaz, még a fiai is boldogok lesznek.
  Példabeszédek 20:7 An upright man goes on in his righteousness: happy are his children after him!
  Példabeszédek 20:8 A király, ha az ő ítélőszékiben ül, tekintetével minden gonoszt eltávoztat.
  Példabeszédek 20:8 Ha a király az ítélőszékben ül, tekintete észrevesz minden rosszat.
  Példabeszédek 20:8 A king on the seat of judging puts to flight all evil with his eyes.
  Példabeszédek 20:9 Ki mondhatná azt: megtisztítottam szívemet, tiszta vagyok az én bűnömtől?
  Példabeszédek 20:9 Ki mondhatja: tisztán tartottam szívemet, tiszta vagyok, nincs vétkem?
  Példabeszédek 20:9 Who is able to say, I have made my heart clean, I am free from my sin?
  Példabeszédek 20:10 A kétféle font és a kétféle mérték, útálatos az Úrnál egyaránt mind a kettő.
  Példabeszédek 20:10 A kétféle súlyt és a kétféle vékát egyaránt utálja az ÚR.
  Példabeszédek 20:10 Unequal weights and unequal measures, they are all disgusting to the Lord.
  Példabeszédek 20:11 Az ő cselekedetiből ismerteti meg magát még a gyermek is, ha tiszta-é, és ha igaz-é az ő cselekedete.
  Példabeszédek 20:11 Már egy gyermek tetteiből is fel lehet ismerni, hogy tiszta és helyes-e, amit tesz!
  Példabeszédek 20:11 Even a child may be judged by his doings, if his work is free from sin and if it is right.
  Példabeszédek 20:12 A halló fület és a látó szemet, az Úr teremtette egyaránt mindkettőt.
  Példabeszédek 20:12 A halló fület és a látó szemet egyaránt az ÚR alkotta.
  Példabeszédek 20:12 The hearing ear and the seeing eye are equally the Lord's work.
  Példabeszédek 20:13 Ne szeresd az álmot, hogy ne légy szegény; nyisd fel a te szemeidet, és megelégszel kenyérrel.
  Példabeszédek 20:13 Ne szeresd az alvást, mert elszegényedsz; tartsd nyitva a szemed, és jóllakhatsz kenyérrel.
  Példabeszédek 20:13 Do not be a lover of sleep, or you will become poor: keep your eyes open, and you will have bread enough.
  Példabeszédek 20:14 Hitvány, hitvány, azt mondja a vevő; de mikor elmegy, akkor dicsekedik.
  Példabeszédek 20:14 Rossz! Rossz! - mondja a vevő, de amint elmegy, már dicsekszik.
  Példabeszédek 20:14 A poor thing, a poor thing, says he who is giving money for goods: but when he has gone on his way, then he makes clear his pride in what he has got.
  Példabeszédek 20:15 Van arany és drágagyöngyök sokasága; de drága szer a tudománynyal teljes ajak.
  Példabeszédek 20:15 Lehet bőven arany és gyöngy, de legdrágább kincs az okosan beszélő száj.
  Példabeszédek 20:15 There is gold and a store of corals: but the lips of knowledge are a jewel of great price.
  Példabeszédek 20:16 Vedd el ruháját, mert kezes lett másért, és az idegenért vedd el zálogát.
  Példabeszédek 20:16 Vedd el a ruháját, mert kezességet vállalt másért, és zálogold meg az idegenért!
  Példabeszédek 20:16 Take a man's clothing if he makes himself responsible for a strange man, and get an undertaking from him who gives his word for strange men.
  Példabeszédek 20:17 Gyönyörűséges az embernek az álnokságnak kenyere; de annakutána betelik az ő szája kavicsokkal.
  Példabeszédek 20:17 Ízlik az embernek a hazugsággal szerzett kenyér, de végül kaviccsal lesz tele a szája.
  Példabeszédek 20:17 Bread of deceit is sweet to a man; but after, his mouth will be full of sand.
  Példabeszédek 20:18 A gondolatok tanácskozással erősek; és bölcs vezetéssel folytass hadakozást.
  Példabeszédek 20:18 Tanácsadás erősíti meg a terveket, és irányítás kell a hadviseléshez.
  Példabeszédek 20:18 Every purpose is put into effect by wise help: and by wise guiding make war.
  Példabeszédek 20:19 Megjelenti a titkot, a ki rágalmazó; tehát a ki fecsegő szájú, azzal ne barátkozzál.
  Példabeszédek 20:19 A rágalmazó titkokat fed fel, azért a fecsegővel ne barátkozz!
  Példabeszédek 20:19 He who goes about talking of the business of others gives away secrets: so have nothing to do with him whose lips are open wide.
  Példabeszédek 20:20 A ki az ő atyját vagy anyját megátkozza, annak kialszik szövétneke a legnagyobb setétségben.
  Példabeszédek 20:20 Aki apját vagy anyját átkozza, annak mécsese a legnagyobb sötétben alszik ki.
  Példabeszédek 20:20 If anyone puts a curse on his father or his mother, his light will be put out in the blackest night.
  Példabeszédek 20:21 A mely örökséget először siettetnek, annak vége meg nem áldatik.
  Példabeszédek 20:21 Az előre kikövetelt örökségen végül is nem lesz áldás.
  Példabeszédek 20:21 A heritage may be got quickly at first, but the end of it will not be a blessing.
  Példabeszédek 20:22 Ne mondd: bosszút állok rajta! Várjad az Urat, és megszabadít téged!
  Példabeszédek 20:22 Ne mondd: Megfizetek a rosszért! Reménykedj az ÚRban, ő megsegít téged.
  Példabeszédek 20:22 Do not say, I will give punishment for evil: go on waiting for the Lord, and he will be your saviour.
  Példabeszédek 20:23 Útálatos az Úrnál a kétféle súly; és a hamis fontok nem jó dolgok.
  Példabeszédek 20:23 Utálja az ÚR a kétféle súlyt, és a hamis mérleg nem jó dolog.
  Példabeszédek 20:23 Unequal weights are disgusting to the Lord, and false scales are not good.
  Példabeszédek 20:24 Az Úrtól vannak a férfi lépései; az ember pedig mit ért az ő útában?
  Példabeszédek 20:24 Az ÚR irányítja a férfi lépteit, az ember hogyan érthetné meg útját?
  Példabeszédek 20:24 A man's steps are of the Lord; how then may a man have knowledge of his way?
  Példabeszédek 20:25 Tőr az embernek meggondolatlanul mondani: szent, és a fogadástétel után megfontolni.
  Példabeszédek 20:25 Csapdába esik, aki valamit meggondolatlanul odaszentel, mert a fogadalomtétel után hiába bánkódik.
  Példabeszédek 20:25 It is a danger to a man to say without thought, It is holy, and, after taking his oaths, to be questioning if it is necessary to keep them.
  Példabeszédek 20:26 Szétszórja a gonoszokat a bölcs király, és fordít reájok kereket.
  Példabeszédek 20:26 A bölcs király leteríti a bűnösöket, és kocsival hajt rájuk.
  Példabeszédek 20:26 A wise king puts evil-doers to flight, and makes their evil-doing come back on them.
  Példabeszédek 20:27 Az Úrtól való szövétnek az embernek lelke, a ki megvizsgálja a szívnek minden rejtekét.
  Példabeszédek 20:27 Az ember lelke az ÚRtól kapott mécses, egészen átkutatja a test belsejét.
  Példabeszédek 20:27 The Lord keeps watch over the spirit of man, searching all the deepest parts of the body.
  Példabeszédek 20:28 A kegyelmesség és az igazság megőrzik a királyt, megerősíti irgalmasság által az ő székét.
  Példabeszédek 20:28 Szeretet és hűség őrzi a királyt, és szeretet támogatja trónját.
  Példabeszédek 20:28 Mercy and good faith keep the king safe, and the seat of his power is based on upright acts.
  Példabeszédek 20:29 Az ifjaknak ékessége az ő erejök; és a véneknek dísze az ősz haj.
  Példabeszédek 20:29 Az ifjaknak dísze az erő, az öregek ékessége pedig az ősz haj.
  Példabeszédek 20:29 The glory of young men is their strength, and the honour of old men is their grey hairs.
  Példabeszédek 20:30 A kékek és a sebek távoztatják el a gonoszt, és a belső részekig ható csapások.
  Példabeszédek 20:30 Zúzódások, sebek tisztítanak meg a gonoszságtól, és a test belsejében is érzett csapások.
  Példabeszédek 20:30 By the wounds of the rod evil is taken away, and blows make clean the deepest parts of the body.
  Példabeszédek könyve 19  |  Lap tetejére  |  Példabeszédek könyve 21  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Példabeszédek könyve 20. fejezet - Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia, Bible Basic English