Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


A Biblia ismerete kommentársorozat 4. - John F. Walwoord és Roy B. Zuck

John F. Walwoord és Roy B. Zuck

A Biblia ismerete kommentársorozat 4.

Bibliaolvasó Kalauz 2018. évre -

Bibliaolvasó Kalauz 2018. évre

Színes Bibliai történetek - Ben Alex

Ben Alex

Színes Bibliai történetek

Bibliai rejtvényes füzetek - 4. Jónás és a nagy hal - Bethan James, Honor Ayres

Bethan James, Honor Ayres

Bibliai rejtvényes füzetek - 4. Jónás és a nagy hal

A nő a Biblia tükrében - Gene A. Getz és Elaine A. Getz

Gene A. Getz és Elaine A. Getz

A nő a Biblia tükrében

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Példabeszédek könyve 2. fejezet


 

  <<< >>>  

  Példabeszédek 2:1 Fiam! ha beveszed az én beszédimet, és az én parancsolatimat elrejted magadnál,
  Példabeszédek 2:1 Fiam, ha megfogadod mondásaimat, és parancsaimat magadba zárod,
  Példabeszédek 2:1 My son, if you will take my words to your heart, storing up my laws in your mind;
  Példabeszédek 2:2 Ha figyelmeztetvén a bölcsességre a te füleidet, hajtod a te elmédet az értelemre,
  Példabeszédek 2:2 ha figyelmesen hallgatsz a bölcsességre, és szívből törekszel értelemre,
  Példabeszédek 2:2 So that your ear gives attention to wisdom, and your heart is turned to knowledge;
  Példabeszédek 2:3 Igen, ha a bölcseségért kiáltasz, és az értelemért a te szódat felemeled,
  Példabeszédek 2:3 bizony, ha bölcsességért kiáltasz, és hangosan kéred az értelmet,
  Példabeszédek 2:3 Truly, if you are crying out for good sense, and your request is for knowledge;
  Példabeszédek 2:4 Ha keresed azt, mint az ezüstöt, és mint a kincseket kutatod azt:
  Példabeszédek 2:4 ha úgy keresed azt, mint az ezüstöt, és úgy kutatod, mint az elrejtett kincseket,
  Példabeszédek 2:4 If you are looking for her as for silver, and searching for her as for stored-up wealth;
  Példabeszédek 2:5 Akkor megérted az Úrnak félelmét, és az Istennek ismeretére jutsz.
  Példabeszédek 2:5 akkor megérted, mi az ÚR félelme, és rájössz, mi az istenismeret.
  Példabeszédek 2:5 Then the fear of the Lord will be clear to you, and knowledge of God will be yours.
  Példabeszédek 2:6 Mert az Úr ád bölcseséget, az ő szájából tudomány és értelem származik.
  Példabeszédek 2:6 Csak az ÚR ad bölcsességet, szájából ismeret és értelem származik.
  Példabeszédek 2:6 For the Lord gives wisdom; out of his mouth come knowledge and reason:
  Példabeszédek 2:7 Az igazaknak valóságos jót rejteget, paizst a tökéletesen járóknak,
  Példabeszédek 2:7 A becsületeseknek jutalmat tartogat, pajzsot a feddhetetlenül élőknek.
  Példabeszédek 2:7 He has salvation stored up for the upright, he is a breastplate to those in whom there is no evil;
  Példabeszédek 2:8 Hogy megőrizze az igazságnak útait, és kegyeseinek útját megtartja.
  Példabeszédek 2:8 Vigyáz a törvény ösvényeire, és híveinek útját megőrzi.
  Példabeszédek 2:8 He keeps watch on the ways which are right, and takes care of those who have the fear of him.
  Példabeszédek 2:9 Akkor megérted az igazságot, és törvényt és becsületességet, és minden jó útat.
  Példabeszédek 2:9 Majd megérted, mi az igazság és a törvény, a becsületesség és az igazán jó út.
  Példabeszédek 2:9 Then you will have knowledge of righteousness and right acting, and upright behaviour, even of every good way.
  Példabeszédek 2:10 Mert bölcseség megy a te elmédbe, és a tudomány a te lelkedben gyönyörűséges lesz.
  Példabeszédek 2:10 Bölcsesség költözik szívedbe, és az ismeret gyönyörködteti lelked.
  Példabeszédek 2:10 For wisdom will come into your heart, and knowledge will be pleasing to your soul;
  Példabeszédek 2:11 Meggondolás őrködik feletted, értelem őriz téged,
  Példabeszédek 2:11 Megfontolás őrködik feletted, értelem oltalmaz téged.
  Példabeszédek 2:11 Wise purposes will be watching over you, and knowledge will keep you;
  Példabeszédek 2:12 Hogy megszabadítson téged a gonosznak útától, és a gonoszságszóló férfiútól;
  Példabeszédek 2:12 Megment a helytelen úttól, és az álnokul beszélő embertől;
  Példabeszédek 2:12 Giving you salvation from the evil man, from those whose words are false;
  Példabeszédek 2:13 A kik elhagyják az igazságnak útát, hogy járjanak a setétségnek útain.
  Példabeszédek 2:13 azoktól, akik elhagyják az egyenes ösvényeket, és sötét utakon járnak.
  Példabeszédek 2:13 Who give up the way of righteousness, to go by dark roads;
  Példabeszédek 2:14 A kik örülnek gonoszt cselekedvén, vígadnak a gonosz álnokságokon.
  Példabeszédek 2:14 Örülnek, ha rosszat tehetnek, vigadnak a gonosz fonákságokon.
  Példabeszédek 2:14 Who take pleasure in wrongdoing, and have joy in the evil designs of the sinner;
  Példabeszédek 2:15 A kiknek ösvényeik görbék, és a kik az ő útaikban gonoszok.
  Példabeszédek 2:15 Ösvényeik görbék, útjaik hamisak.
  Példabeszédek 2:15 Whose ways are not straight, and whose footsteps are turned to evil:
  Példabeszédek 2:16 Hogy megszabadítson téged a nem hozzád tartozó asszonytól, az idegentől, a ki az ő beszédével hizelkedik,
  Példabeszédek 2:16 De a bölcsesség megment a más asszonyától, a hízelgő szavú idegen nőtől,
  Példabeszédek 2:16 To take you out of the power of the strange woman, who says smooth words with her tongue;
  Példabeszédek 2:17 A ki elhagyja az ő ifjúságának férjét, és az ő Istenének szövetségéről elfelejtkezik;
  Példabeszédek 2:17 aki elhagyja ifjúkorának társát, és megfeledkezik az Isten előtt kötött szövetségről.
  Példabeszédek 2:17 Who is false to the husband of her early years, and does not keep the agreement of her God in mind:
  Példabeszédek 2:18 Mert a halálra hanyatlik az ő háza, és az ő ösvényei az élet nélkül valókhoz.
  Példabeszédek 2:18 Mert halálba süllyed a háza, és útja az árnyak közé.
  Példabeszédek 2:18 For her house is on the way down to death; her footsteps go down to the shades:
  Példabeszédek 2:19 Valakik mennek ahhoz, nem térnek meg, sem meg nem nyerhetik az életnek útait.
  Példabeszédek 2:19 Aki bement hozzá, nem tud visszafordulni, és nem talál rá az élet ösvényeire.
  Példabeszédek 2:19 Those who go to her do not come back again; their feet do not keep in the ways of life:
  Példabeszédek 2:20 Hogy járj a jóknak útjokon, és az igazaknak ösvényeit kövessed.
  Példabeszédek 2:20 Te azért járj a jók útján, és ügyelj az igazak ösvényeire!
  Példabeszédek 2:20 So that you may go in the way of good men, and keep in the footsteps of the upright.
  Példabeszédek 2:21 Mert az igazak lakják a földet, és a tökéletesek maradnak meg rajta.
  Példabeszédek 2:21 Mert a becsületesek fogják lakni a földet, és a feddhetetlenek maradnak meg rajta.
  Példabeszédek 2:21 For the upright will be living in the land, and the good will have it for their heritage.
  Példabeszédek 2:22 A gonoszok pedig a földről kivágattatnak, és a hitetlenül cselekedők kiszaggattatnak abból.
  Példabeszédek 2:22 De a bűnösök kivesznek a földről, és a hűtlenek kipusztulnak onnan.
  Példabeszédek 2:22 But sinners will be cut off from the land, and those whose acts are false will be uprooted.
  Példabeszédek könyve 1  |  Lap tetejére  |  Példabeszédek könyve 3  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Példabeszédek könyve 2. fejezet - Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia, Bible Basic English