Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Revideált új fordítású Biblia konkordanciával - Nagy, bőrkötéses, arany széllel -

Revideált új fordítású Biblia konkordanciával - Nagy, bőrkötéses, arany széllel

Bevezetés a Biblia világába 4. -

Bevezetés a Biblia világába 4.

Biblia

Biblia "Szellemes", kiscsaládi - bőrkötéses, regiszteres, arany széllel

Önképző bibliaiskola - Derek Prince

Derek Prince

Önképző bibliaiskola

Olvasd velem Biblia - Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Olvasd velem Biblia

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Példabeszédek könyve 19. fejezet


 

  <<< >>>  

  Példabeszédek 19:1 Jobb a tökéletesen járó szegény a gonosz nyelvűnél, a ki bolond.
  Példabeszédek 19:1 Jobb a feddhetetlenül élő szegény, mint az álnok beszédű ostoba.
  Példabeszédek 19:1 Better is the poor man whose ways are upright, than the man of wealth whose ways are twisted.
  Példabeszédek 19:2 A lélek sem jó tudomány nélkül; és a ki csak a lábával siet, hibázik.
  Példabeszédek 19:2 Ismeret nélkül az igyekezet sem jó, és a gyors lábú félreléphet.
  Példabeszédek 19:2 Further, without knowledge desire is not good; and he who is over-quick in acting goes out of the right way.
  Példabeszédek 19:3 Az embernek bolondsága fordítja el az ő útát, és az Úr ellen haragszik az ő szíve.
  Példabeszédek 19:3 Az embert a saját bolondsága vezeti félre, mégis az ÚR ellen zúgolódik a szíve.
  Példabeszédek 19:3 By his foolish behaviour a man's ways are turned upside down, and his heart is bitter against the Lord.
  Példabeszédek 19:4 A gazdagság szaporítja a sok barátot; a szegénytől pedig az ő barátja elválik.
  Példabeszédek 19:4 A vagyon sok barátot szerez, a nincstelentől a barátja is elválik.
  Példabeszédek 19:4 Wealth makes a great number of friends; but the poor man is parted from his friend.
  Példabeszédek 19:5 A hamis tanú büntetetlen nem marad, és a hazugságoknak szólója meg nem szabadul.
  Példabeszédek 19:5 Nem marad büntetlen a hamis tanú, és nem menekül meg, aki hazugságot beszél.
  Példabeszédek 19:5 A false witness will not go without punishment, and the breather out of deceit will not go free.
  Példabeszédek 19:6 Sokan hizelegnek a nemeslelkű embernek, és minden barát az adakozóé.
  Példabeszédek 19:6 Sokan hízelegnek az előkelő embernek, és az ajándékozónak mindenki barátja.
  Példabeszédek 19:6 Great numbers will make attempts to get the approval of a ruler: and every man is the special friend of him who has something to give.
  Példabeszédek 19:7 A szegényt minden atyjafia gyűlöli, még barátai is eltávolodnak tőle; unszolja szavakkal, de ők eltünnek.
  Példabeszédek 19:7 A szegényt a testvérei is mind gyűlölik, még inkább eltávolodnak tőle barátai; szavaival unszolja őket, de hiába.
  Példabeszédek 19:7 All the brothers of the poor man are against him: how much more do his friends go far from him! (UNTRANSLATED TEXT)
  Példabeszédek 19:8 A ki értelmet szerez, szereti az életét, a ki megőrzi az értelmességet, jót nyer.
  Példabeszédek 19:8 Aki értelmet szerez, önmagát szereti, aki megőrzi tudását, megtalálja a jót.
  Példabeszédek 19:8 He who gets wisdom has love for his soul: he who keeps good sense will get what is truly good.
  Példabeszédek 19:9 A hamis bizonyság nem marad büntetlen, és a ki hazugságokat beszél, elvész.
  Példabeszédek 19:9 Nem marad büntetlen a hamis tanú, és elpusztul, aki hazugságot beszél.
  Példabeszédek 19:9 A false witness will not go without punishment, and the breather out of deceit will be cut off.
  Példabeszédek 19:10 Nem illik a bolondhoz a gyönyörködés; sokkal inkább nem illik a szolgának uralkodni a fejedelmeken.
  Példabeszédek 19:10 Nem illik az ostobához a fényűzés, sem a szolgához az uralkodás a vezetőkön.
  Példabeszédek 19:10 Material comfort is not good for the foolish; much less for a servant to be put over rulers.
  Példabeszédek 19:11 Az embernek értelme hosszútűrővé teszi őt; és ékességére van néki elhallgatni a vétket.
  Példabeszédek 19:11 Az értelmes ember türelmes, díszére válik, ha megbocsátja a vétket.
  Példabeszédek 19:11 A man's good sense makes him slow to wrath, and the overlooking of wrongdoing is his glory.
  Példabeszédek 19:12 Mint az ifjú oroszlánnak ordítása, olyan a királynak haragja; mint a harmat pedig a füvön, az ő jóakaratja.
  Példabeszédek 19:12 Ha a király haragszik, olyan, mintha oroszlán morogna, de jóakarata olyan, mint a fűre hulló harmat.
  Példabeszédek 19:12 The king's wrath is like the loud cry of a lion, but his approval is like dew on the grass.
  Példabeszédek 19:13 Romlása az ő atyjának a bolond fiú, és mint a szüntelen csepegés, az asszonynak zsémbelődése.
  Példabeszédek 19:13 Apjának szerencsétlensége az ostoba fiú, és mint a szüntelen csepegő háztető, olyan a zsémbes asszony.
  Példabeszédek 19:13 A foolish son is the destruction of his father; and the bitter arguments of a wife are like drops of rain falling without end.
  Példabeszédek 19:14 A ház és marha atyától való örökség; az Úrtól van pedig az értelmes feleség.
  Példabeszédek 19:14 A ház és a vagyon apai örökség, de az ÚRtól van az okos feleség.
  Példabeszédek 19:14 House and wealth are a heritage from fathers, but a wife with good sense is from the Lord.
  Példabeszédek 19:15 A restség álomba merít, és a lomha lélek megéhezik.
  Példabeszédek 19:15 A restség mély álomba merít, és a lusta ember éhezik.
  Példabeszédek 19:15 Hate of work sends deep sleep on a man: and he who has no industry will go without food.
  Példabeszédek 19:16 A ki megtartja a parancsolatot, megtartja ő magát; a ki nem vigyáz útaira, meghal.
  Példabeszédek 19:16 Aki megtartja a parancsot, megtartja életét, de aki nem törődik teendőivel, meghal.
  Példabeszédek 19:16 He who keeps the law keeps his soul; but death will be the fate of him who takes no note of the word.
  Példabeszédek 19:17 Kölcsön ád az Úrnak, a ki kegyelmes a szegényhez; és az ő jótéteményét megfizeti néki.
  Példabeszédek 19:17 Aki könyörül a nincstelenen, az ÚRnak ad kölcsön, mert ő megtéríti jótéteményét.
  Példabeszédek 19:17 He who has pity on the poor gives to the Lord, and the Lord will give him his reward.
  Példabeszédek 19:18 Fenyítsd meg a te fiadat, mert még van remény felőle; de annyira, hogy őt megöld, ne vigyen haragod.
  Példabeszédek 19:18 Fenyítsd meg fiadat, míg van remény, de ne vigyen odáig indulatod, hogy halálát okozd!
  Példabeszédek 19:18 Give your son training while there is hope; let not your heart be purposing his death.
  Példabeszédek 19:19 A nagy haragú ember büntetést szenvedjen, mert ha menteni akarod, még növeled haragját.
  Példabeszédek 19:19 A nagy haragú ember fizessen bírságot, mert ha elengeded neki, még nő a haragja.
  Példabeszédek 19:19 A man of great wrath will have to take his punishment: for if you get him out of trouble you will have to do it again.
  Példabeszédek 19:20 Engedj a tanácsnak, és vedd be az erkölcsi oktatást, hogy bölcs légy végre.
  Példabeszédek 19:20 Hallgass a tanácsra, és fogadd el az intést, hogy végre bölcs légy!
  Példabeszédek 19:20 Let your ear be open to suggestion and take teaching, so that at the end you may be wise.
  Példabeszédek 19:21 Sok gondolat van az ember elméjében; de csak az Úrnak tanácsa áll meg.
  Példabeszédek 19:21 Sokféle szándék van az ember szívében, de csak az ÚR tanácsa valósul meg.
  Példabeszédek 19:21 A man's heart may be full of designs, but the purpose of the Lord is unchanging.
  Példabeszédek 19:22 A mit leginkább kell embernek kivánni, az irgalmasság az, és jobb a szegény a hazug férfiúnál.
  Példabeszédek 19:22 Amit az embertől megkívánnak, az a hűség, ezért jobb a szegény ember a hazugnál.
  Példabeszédek 19:22 The ornament of a man is his mercy, and a poor man is better than one who is false.
  Példabeszédek 19:23 Az Úrnak félelme életre visz; és az ilyen megelégedve tölti az éjet, gonoszszal nem illettetik.
  Példabeszédek 19:23 Az ÚR félelme életet jelent: az ember elégedetten alszik, nem éri veszedelem.
  Példabeszédek 19:23 The fear of the Lord gives life: and he who has it will have need of nothing; no evil will come his way.
  Példabeszédek 19:24 Bemártja a rest az ő kezét a tálba, de már a szájához nem viszi vissza.
  Példabeszédek 19:24 Belenyújtja kezét a rest a tálba, de már a szájához nem viszi.
  Példabeszédek 19:24 The hater of work puts his hand deep into the basin, and will not even take it to his mouth again.
  Példabeszédek 19:25 Ha a csúfolót megvered, az együgyű lesz okosabb; és ha megdorgálod az eszest, megérti a tudományt.
  Példabeszédek 19:25 Ha megvered a csúfolódót, az együgyű okul, ha megfedded az okost, az belátja annak értelmét.
  Példabeszédek 19:25 When blows overtake the man of pride, the simple will get sense; say sharp words to the wise, and knowledge will be made clear to him.
  Példabeszédek 19:26 A ki atyjával erőszakoskodik, anyját elűzi: gyalázatos és megszégyenítő fiú az.
  Példabeszédek 19:26 Szégyellni való és gyalázatos az a fiú, aki bántalmazza apját, vagy elkergeti anyját.
  Példabeszédek 19:26 He who is violent to his father, driving away his mother, is a son causing shame and a bad name.
  Példabeszédek 19:27 Szünjél meg, fiam, hallgatni az olyan tanítást, mely téged arra visz, hogy a bölcseségnek igéjétől eltévedj.
  Példabeszédek 19:27 Ha nem hallgatsz, fiam, az intésre, tévelyegni fogsz, okos tanítások nélkül!
  Példabeszédek 19:27 A son who no longer gives attention to teaching is turned away from the words of knowledge.
  Példabeszédek 19:28 A semmirevaló bizonyság csúfolja a törvényt; az istentelenek szája elnyeli a gonoszságot.
  Példabeszédek 19:28 A haszontalan tanú csúfot űz a törvényből, a bűnösök szája pedig csak úgy nyeli az álnokságot.
  Példabeszédek 19:28 A good-for-nothing witness makes sport of the judge's decision: and the mouth of evil-doers sends out evil like a stream.
  Példabeszédek 19:29 A csúfolóknak készíttettek a büntetések, és az ütések a bolondok hátának.
  Példabeszédek 19:29 A csúfolódókat készen várja az ítélet, és az ostobák hátát az ütleg.
  Példabeszédek 19:29 Rods are being made ready for the man of pride, and blows for the back of the foolish.
  Példabeszédek könyve 18  |  Lap tetejére  |  Példabeszédek könyve 20  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Példabeszédek könyve 19. fejezet - Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia, Bible Basic English