Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

Biblia 365

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


A Biblia próféciái: Az alapok - Amir Tsarfati, Barry Stagner

Amir Tsarfati, Barry Stagner

A Biblia próféciái: Az alapok

Olvasd velem Biblia (kék) - Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Olvasd velem Biblia (kék)

Olvasd velem Biblia (lila) - Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Olvasd velem Biblia (lila)

Üzleti titkok a Bibliából - Rabbi Daniel Lapin

Rabbi Daniel Lapin

Üzleti titkok a Bibliából

Karácsonyi Bibliai Böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Karácsonyi Bibliai Böngésző

Bibliai böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Bibliai böngésző

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Példabeszédek könyve 18. fejezet


 

  <<< >>>  

  Példabeszédek 18:1 A maga kivánsága után megy az agyas ember, minden igaz bölcseség ellen dühösködik.
  Példabeszédek 18:1 A különc a maga kívánsága után jár, és hadakozik minden jóravaló dolog ellen.
  Példabeszédek 18:1 He who keeps himself separate for his private purpose goes against all good sense.
  Példabeszédek 18:2 Nem gyönyörködik a bolond az értelemben, hanem abban, hogy az ő elméje nyilvánvalóvá legyen.
  Példabeszédek 18:2 Az ostoba nem leli kedvét az értelemben, csak saját eszének a fitogtatásában.
  Példabeszédek 18:2 A foolish man has no pleasure in good sense, but only to let what is in his heart come to light.
  Példabeszédek 18:3 Mikor eljő az istentelen, eljő a megútálás; és a szidalommal a gyalázat.
  Példabeszédek 18:3 Ahová bűnös érkezik, oda megérkezik a megvetés is, és a szégyentelenséggel együtt jár a gyalázat.
  Példabeszédek 18:3 When the evil-doer comes, a low opinion comes with him, and with the loss of honour comes shame.
  Példabeszédek 18:4 Mély víz az ember szájának beszéde, buzogó patak a bölcseségnek kútfeje.
  Példabeszédek 18:4 Mély víz az ember szájának a beszéde, áradó patak, bölcsesség forrása.
  Példabeszédek 18:4 The words of a man's mouth are like deep waters: the fountain of wisdom is like a flowing stream.
  Példabeszédek 18:5 A gonosz személyének kedvezni nem jó, elfordítani az igazat az ítéletben.
  Példabeszédek 18:5 Nem jó a bűnösnek kedvezni, sem jogaiból kiforgatni az igaz embert.
  Példabeszédek 18:5 To have respect for the person of the evil-doer is not good, or to give a wrong decision against the upright.
  Példabeszédek 18:6 A bolondnak beszédei szereznek versengést, és az ő szája ütésekért kiált.
  Példabeszédek 18:6 Az ostoba ajka perpatvart okoz, és szája vereséget idéz elő.
  Példabeszédek 18:6 A foolish man's lips are a cause of fighting, and his mouth makes him open to blows.
  Példabeszédek 18:7 A bolondnak szája az ő romlása, és az ő beszédei az ő életének tőre.
  Példabeszédek 18:7 Az ostobának saját szája a romlása, és ajka önmagának a csapdája.
  Példabeszédek 18:7 The mouth of a foolish man is his destruction, and his lips are a net for his soul.
  Példabeszédek 18:8 A susárlónak beszédei hizelkedők; és azok a szív belsejét áthatják.
  Példabeszédek 18:8 A rágalmazó szavai, mint a jó falatok, behatolnak a test belsejébe.
  Példabeszédek 18:8 The words of one who says evil of his neighbour secretly are like sweet food, and go down into the inner parts of the stomach.
  Példabeszédek 18:9 A ki lágyan viseli magát az ő dolgában, testvére annak, a ki tönkre tesz.
  Példabeszédek 18:9 Aki munkájában hanyag, az testvére annak, aki tönkretesz.
  Példabeszédek 18:9 He who does not give his mind to his work is brother to him who makes destruction.
  Példabeszédek 18:10 Erős torony az Úrnak neve, ahhoz folyamodik az igaz, és bátorságos lészen.
  Példabeszédek 18:10 Erős torony az ÚR neve, oda fut az igaz, és védelmet talál.
  Példabeszédek 18:10 The name of the Lord is a strong tower: the upright man running into it is safe.
  Példabeszédek 18:11 A gazdagnak vagyona az ő erős városa, és mint a magas kőfal, az ő gondolatja szerint.
  Példabeszédek 18:11 A gazdagnak a vagyon az erős városa, magas várfalnak képzeli.
  Példabeszédek 18:11 The property of a man of wealth is his strong town, and it is as a high wall in the thoughts of his heart.
  Példabeszédek 18:12 A megromlás előtt felfuvalkodik az ember elméje; a tisztesség előtt pedig alázatosság van.
  Példabeszédek 18:12 Akire romlás vár, annak fölfuvalkodik a szíve, de akire dicsőség, az alázatos.
  Példabeszédek 18:12 Before destruction the heart of man is full of pride, and before honour goes a gentle spirit.
  Példabeszédek 18:13 A ki felel valamit, míg meg nem hallja, ez bolondság és gyalázatos rá nézve.
  Példabeszédek 18:13 Aki arra felel, amit meg sem hallgatott, azt bolondnak tartják, és megpirongatják.
  Példabeszédek 18:13 To give an answer before hearing is a foolish thing and a cause of shame.
  Példabeszédek 18:14 A férfiú szelleme elviseli a maga erőtlenségét; de a megtört szellemet ki viseli el?
  Példabeszédek 18:14 Az ember lelke elviseli a szenvedést, de ha a lélek összetörik, azt el lehet-e hordozni?
  Példabeszédek 18:14 The spirit of a man will be his support when he is ill; but how may a broken spirit be lifted up?
  Példabeszédek 18:15 Az eszesnek elméje tudományt szerez, és a bölcseknek füle tudományt keres.
  Példabeszédek 18:15 Az értelmes ember szíve ismeretet szerez, és a bölcsek füle ismeretre törekszik.
  Példabeszédek 18:15 The heart of the man of good sense gets knowledge; the ear of the wise is searching for knowledge.
  Példabeszédek 18:16 Az embernek ajándéka szabad útat szerez néki, és a nagyoknak orczája elé viszi őt.
  Példabeszédek 18:16 Az ajándék tág teret nyit az ember előtt, és az előkelők elé juttatja.
  Példabeszédek 18:16 A man's offering makes room for him, letting him come before great men.
  Példabeszédek 18:17 Igaza van annak, a ki első a perben; mígnem eljő az ő peresfele, és megvizsgálja őt.
  Példabeszédek 18:17 Igaznak látszik az, aki először szól a perben, de sorra kerül ellenfele is, és megcáfolja.
  Példabeszédek 18:17 The man who first puts his cause before the judge seems to be in the right; but then his neighbour comes and puts his cause in its true light.
  Példabeszédek 18:18 A versengéseket megszünteti a sorsvetés, és az erőseket elválasztja.
  Példabeszédek 18:18 A sorsvetés megszünteti a viszálykodást, és szétválasztja az erőszakosakat.
  Példabeszédek 18:18 The decision of chance puts an end to argument, parting the strong.
  Példabeszédek 18:19 A felingerelt atyafiú erősb az erős városnál, és az ilyen versengések olyanok, mint a vár zárja.
  Példabeszédek 18:19 A rászedett testvér hozzáférhetetlenebb az erős városnál, és a viszály olyan, mint egy váron a zár.
  Példabeszédek 18:19 A brother wounded is like a strong town, and violent acts are like a locked tower.
  Példabeszédek 18:20 A férfi szájának hasznával elégedik meg az ő belseje; az ő beszédének jövedelmével lakik jól.
  Példabeszédek 18:20 Amit mond az ember, annak a gyümölcséből fog jóllakni a teste, és amit a beszéde terem, azzal kell jóllaknia.
  Példabeszédek 18:20 With the fruit of a man's mouth his stomach will be full; the produce of his lips will be his in full measure.
  Példabeszédek 18:21 Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van, és a miképen kiki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét.
  Példabeszédek 18:21 Élet és halál van a nyelv hatalmában, amelyiket szereti az ember, annak a gyümölcsét eszi.
  Példabeszédek 18:21 Death and life are in the power of the tongue; and those to whom it is dear will have its fruit for their food.
  Példabeszédek 18:22 Megnyerte a jót, a ki talált feleséget, és vett jóakaratot az Úrtól!
  Példabeszédek 18:22 Aki jó feleséget talált, kincset talált, és elnyerte az ÚR jóakaratát.
  Példabeszédek 18:22 Whoever gets a wife gets a good thing, and has the approval of the Lord.
  Példabeszédek 18:23 Alázatos kérést szól a szegény; a gazdag pedig keményen felel.
  Példabeszédek 18:23 Könyörögve szól a szegény, de a gazdag keményen válaszol.
  Példabeszédek 18:23 The poor man makes requests for grace, but the man of wealth gives a rough answer.
  Példabeszédek 18:24 Az ember, a kinek sok barátja van, széttöretik; de van barát, a ki ragaszkodóbb a testvérnél.
  Példabeszédek 18:24 Van ember, aki bajba juttatja embertársait, de van olyan barát, aki ragaszkodóbb a testvérnél.
  Példabeszédek 18:24 There are friends who may be a man's destruction, but there is a lover who keeps nearer than a brother.
  Példabeszédek könyve 17  |  Lap tetejére  |  Példabeszédek könyve 19  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Példabeszédek könyve 18. fejezet - Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia, Bible Basic English