Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


A Biblia próféciái: Az alapok - Amir Tsarfati, Barry Stagner

Amir Tsarfati, Barry Stagner

A Biblia próféciái: Az alapok

Olvasd velem Biblia (kék) - Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Olvasd velem Biblia (kék)

Olvasd velem Biblia (lila) - Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Olvasd velem Biblia (lila)

Üzleti titkok a Bibliából - Rabbi Daniel Lapin

Rabbi Daniel Lapin

Üzleti titkok a Bibliából

Karácsonyi Bibliai Böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Karácsonyi Bibliai Böngésző

Bibliai böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Bibliai böngésző

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Példabeszédek könyve 17. fejezet


 

  <<< >>>  

  Példabeszédek 17:1 Jobb a száraz falat, melylyel van csendesség; mint a levágott barmokkal teljes ház, melyben háborúság van.
  Példabeszédek 17:1 Jobb a száraz falat ott, ahol békesség van, mint ha lakomával van tele a ház, de veszekednek benne.
  Példabeszédek 17:1 Better a bit of dry bread in peace, than a house full of feasting and violent behaviour.
  Példabeszédek 17:2 Az értelmes szolga uralkodik a gyalázatos fiún, és az atyafiak között az örökségnek részét veszi.
  Példabeszédek 17:2 Az eszes szolga föléje kerül a haszontalan fiúnak, és a testvérekkel együtt osztozik az örökségben.
  Példabeszédek 17:2 A servant who does wisely will have rule over a son causing shame, and will have his part in the heritage among brothers.
  Példabeszédek 17:3 Az olvasztótégely az ezüst számára van, és a kemencze az aranyéra; a szívek vizsgálója pedig az Úr.
  Példabeszédek 17:3 Az ezüsthöz tégely kell, az aranyhoz olvasztókemence, de a szívek vizsgálója az ÚR.
  Példabeszédek 17:3 The heating-pot is for silver and the oven-fire for gold, but the Lord is the tester of hearts.
  Példabeszédek 17:4 A gonosztevő hallgat az álnok beszédekre, a csalárd hallgat a gonosz nyelvre.
  Példabeszédek 17:4 A gonosztevő az álnok ajakra figyel, a hazug a gonosz nyelvre ügyel.
  Példabeszédek 17:4 A wrongdoer gives attention to evil lips, and a man of deceit gives ear to a damaging tongue.
  Példabeszédek 17:5 A ki megcsúfolja a szegényt, gyalázattal illeti annak Teremtőjét; a ki gyönyörködik másnak nyomorúságában, büntetlen nem lészen!
  Példabeszédek 17:5 Aki gúnyolja a szegényt, Alkotóját gyalázza, és aki a veszedelemnek örül, nem marad büntetlen.
  Példabeszédek 17:5 Whoever makes sport of the poor puts shame on his Maker; and he who is glad because of trouble will not go free from punishment.
  Példabeszédek 17:6 A véneknek ékessége az unokák, és a fiaknak ékessége az atyák.
  Példabeszédek 17:6 Az öregek koronája: az unokák, és a fiak ékessége: az atyák.
  Példabeszédek 17:6 Children's children are the crown of old men, and the glory of children is their fathers.
  Példabeszédek 17:7 Nem illik a bolondnak az ékes beszéd, még kevésbbé a tisztességesnek a hazug beszéd.
  Példabeszédek 17:7 Nem illik a bolondhoz a választékos beszéd, de az előkelőhöz sem a hazug beszéd.
  Példabeszédek 17:7 Fair words are not to be looked for from a foolish man, much less are false lips in a ruler.
  Példabeszédek 17:8 Drága kő az ajándék elfogadójának szemei előtt; mindenütt, a hova csak fordul, okosan cselekszik.
  Példabeszédek 17:8 Drágakőnek véli ajándékát, aki adja, amellyel célt ér, bárhova forduljon is vele.
  Példabeszédek 17:8 An offering of money is like a stone of great price in the eyes of him who has it: wherever he goes, he does well.
  Példabeszédek 17:9 Elfedezi a vétket, a ki keresi a szeretetet; a ki pedig ismétlen előhoz egy dolgot, elszakasztja egymástól a barátságosokat is.
  Példabeszédek 17:9 Aki szeretetre törekszik, fátyolt borít a vétekre, de aki folyton arról beszél, elszakad a barátjától.
  Példabeszédek 17:9 He who keeps a sin covered is looking for love; but he who keeps on talking of a thing makes division between friends.
  Példabeszédek 17:10 Foganatosb a dorgálás az eszesnél, mint ha megvernéd a bolondot százszor is.
  Példabeszédek 17:10 Jobban megrendíti a dorgálás az értelmes embert, mint száz botütés az ostobát.
  Példabeszédek 17:10 A word of protest goes deeper into one who has sense than a hundred blows into a foolish man.
  Példabeszédek 17:11 Csak ellenkezést keres a gonosz, végre kegyetlen követ bocsáttatik ellene.
  Példabeszédek 17:11 Csak pártütésre törekszik a rossz ember, de kegyetlen követet küldenek ellene.
  Példabeszédek 17:11 An uncontrolled man is only looking for trouble, so a cruel servant will be sent against him.
  Példabeszédek 17:12 Találjon valakire a fiától megfosztott medve, csak ne a bolond az ő bolondságában.
  Példabeszédek 17:12 Inkább a fiát vesztett medvével találkozzék az ember, mint egy ostobával, amikor megzavarodik.
  Példabeszédek 17:12 It is better to come face to face with a bear whose young ones have been taken away than with a foolish man acting foolishly.
  Példabeszédek 17:13 A ki fizet gonoszt a jóért, nem távozik el a gonosz annak házától.
  Példabeszédek 17:13 Aki rosszal fizet a jóért, annak a házából nem távozik el a baj.
  Példabeszédek 17:13 If anyone gives back evil for good, evil will never go away from his house.
  Példabeszédek 17:14 Mint a ki árvizet szabadít el, olyan a háborúság kezdete; azért minekelőtte kihatna, hagyd el a versengést.
  Példabeszédek 17:14 A viszály kezdete olyan, mint amikor megindul az árvíz, azért tartsd távol magad a perpatvartól, mielőtt kitör.
  Példabeszédek 17:14 The start of fighting is like the letting out of water: so give up before it comes to blows.
  Példabeszédek 17:15 A ki igaznak mondja a bűnöst, és kárhoztatja az igazat, útálatos az Úrnak egyaránt mind a kettő.
  Példabeszédek 17:15 Aki igaznak mondja a bűnöst, és aki bűnösnek mondja az igazat: mindkettőjüket egyaránt utálja az ÚR.
  Példabeszédek 17:15 He who gives a decision for the evil-doer and he who gives a decision against the upright, are equally disgusting to the Lord.
  Példabeszédek 17:16 Miért van a vétel ára a bolondnak kezében a bölcseség megszerzésére, holott nincsen néki elméje?
  Példabeszédek 17:16 Mire való a vételár az ostoba kezében, hogy bölcsességet vegyen, holott esze sincsen?
  Példabeszédek 17:16 How will money in the hand of the foolish get him wisdom, seeing that he has no sense?
  Példabeszédek 17:17 Minden időben szeret, a ki igaz barát, és testvérül születik a nyomorúság idejére.
  Példabeszédek 17:17 Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik.
  Példabeszédek 17:17 A friend is loving at all times, and becomes a brother in times of trouble.
  Példabeszédek 17:18 Értelmetlen ember az, a ki kezét adja, fogadván kezességet barátja előtt.
  Példabeszédek 17:18 Esztelen ember, aki kezet ad, és kezességet vállal a barátjáért.
  Példabeszédek 17:18 A man without sense gives his hand in an agreement, and makes himself responsible before his neighbour.
  Példabeszédek 17:19 Szereti a gonoszt, a ki szereti a háborúságot; a ki magasbítja kapuját, romlást keres.
  Példabeszédek 17:19 A bűnt szereti, aki veszekedni szeret, és aki nagyra tátja száját, saját romlását keresi.
  Példabeszédek 17:19 The lover of fighting is a lover of sin: he who makes high his doorway is looking for destruction.
  Példabeszédek 17:20 Az elfordult szívű ember nem nyerhet jót, és a ki az ő nyelvével gonosz, esik nyomorúságba.
  Példabeszédek 17:20 Az álnok szívű embernek nem lesz jó vége, és a csalárd nyelvű bajba kerül.
  Példabeszédek 17:20 Nothing good comes to him whose heart is fixed on evil purposes: and he who has an evil tongue will come to trouble.
  Példabeszédek 17:21 A ki szül bolondot, szüli ő magának bánatra; és nem örvendez a bolondnak atyja.
  Példabeszédek 17:21 Az ostoba bánatot okoz szülőjének, és nem tud örülni a bolondnak az apja.
  Példabeszédek 17:21 He who has an unwise son gets sorrow for himself, and the father of a foolish son has no joy.
  Példabeszédek 17:22 A vidám elme jó orvosságul szolgál; a szomorú szellem pedig megszáraztja a csontokat.
  Példabeszédek 17:22 A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is kiszárítja.
  Példabeszédek 17:22 A glad heart makes a healthy body, but a crushed spirit makes the bones dry.
  Példabeszédek 17:23 A kebelből kivett ajándékot az istentelen elveszi, a törvény útának elfordítására.
  Példabeszédek 17:23 A bűnös elfogadja a titokban adott vesztegetést, és elferdíti az igazság ösvényét.
  Példabeszédek 17:23 A sinner takes an offering out of his robe, to get a decision for himself in a cause.
  Példabeszédek 17:24 Az eszesnek orczájából kitetszik a bölcseség; a bolondnak pedig szemei országolnak a földnek végéig.
  Példabeszédek 17:24 Az értelmes ember előtt ott van a bölcsesség, de az ostoba szeme a föld végén kalandozik.
  Példabeszédek 17:24 Wisdom is before the face of him who has sense; but the eyes of the foolish are on the ends of the earth.
  Példabeszédek 17:25 Búsulása az ő atyjának a bolond fiú, és az ő szülőjének keserűsége.
  Példabeszédek 17:25 Az ostoba fiú bosszantja apját, és keseríti anyját.
  Példabeszédek 17:25 A foolish son is a grief to his father, and bitter pain to her who gave him birth.
  Példabeszédek 17:26 Még megbirságolni is az igazat nem jó, a tisztességest megverni igazságáért.
  Példabeszédek 17:26 Nem való megbírságolni az igaz embert, és megverni az elöljárót, ha becsületes.
  Példabeszédek 17:26 To give punishment to the upright is not good, or to give blows to the noble for their righteousness.
  Példabeszédek 17:27 A ki megtartóztatja beszédét, az tudós ember, és a ki higgadt szellemű, az értelmes férfiú.
  Példabeszédek 17:27 A tudós ember takarékoskodik beszédével, és aki értelmes, az higgadt lelkű.
  Példabeszédek 17:27 He who has knowledge says little: and he who has a calm spirit is a man of good sense.
  Példabeszédek 17:28 Még a bolond is, amikor hallgat, bölcsnek ítéltetik; mikor ajkait bezárja, eszesnek.
  Példabeszédek 17:28 Még az ostobát is bölcsnek gondolják, ha hallgat, és értelmesnek azt, aki csukva tartja a száját.
  Példabeszédek 17:28 Even the foolish man, when he keeps quiet, is taken to be wise: when his lips are shut he is credited with good sense.
  Példabeszédek könyve 16  |  Lap tetejére  |  Példabeszédek könyve 18  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Példabeszédek könyve 17. fejezet - Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia, Bible Basic English