Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Olvasd velem Biblia (kék) - Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Olvasd velem Biblia (kék)

Olvasd velem Biblia (lila) - Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Olvasd velem Biblia (lila)

Üzleti titkok a Bibliából - Rabbi Daniel Lapin

Rabbi Daniel Lapin

Üzleti titkok a Bibliából

Karácsonyi Bibliai Böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Karácsonyi Bibliai Böngésző

Bibliai böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Bibliai böngésző

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM -  Michael Berghof

Michael Berghof

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Példabeszédek könyve 16. fejezet


 

  <<< >>>  

  Példabeszédek 16:1 Az embernél vannak az elme gondolatjai; de az Úrtól van a nyelv felelete.
  Példabeszédek 16:1 Az emberi értelem tervezget, de az ÚR adja meg, hogy mit mondjon a nyelv.
  Példabeszédek 16:1 The designs of the heart are man's, but the answer of the tongue comes from the Lord.
  Példabeszédek 16:2 Minden útai tiszták az embernek a maga szemei előtt; de a ki a szellemeket vizsgálja, az Úr az!
  Példabeszédek 16:2 Minden útját helyesnek tartja az ember, de az ÚR megvizsgálja a lelkeket.
  Példabeszédek 16:2 All a man's ways are clean to himself; but the Lord puts men's spirits into his scales.
  Példabeszédek 16:3 Bízzad az Úrra a te dolgaidat; és a te gondolatid véghez mennek.
  Példabeszédek 16:3 Bízd az ÚRra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid.
  Példabeszédek 16:3 Put your works into the hands of the Lord, and your purposes will be made certain.
  Példabeszédek 16:4 Mindent teremtett az Úr az ő maga czéljára; az istentelent is a büntetésnek napjára.
  Példabeszédek 16:4 Mindent rendeltetésének megfelelően készített az ÚR, még a bűnöst is: a veszedelem napjára.
  Példabeszédek 16:4 The Lord has made everything for his purpose, even the sinner for the day of evil.
  Példabeszédek 16:5 Útálatos az Úrnak minden, a ki elméjében felfuvalkodott, kezemet adom rá, hogy nem marad büntetetlen.
  Példabeszédek 16:5 Utál az ÚR minden fölfuvalkodott szívűt, kezet rá, hogy nem marad büntetlen!
  Példabeszédek 16:5 Everyone who has pride in his heart is disgusting to the Lord: he will certainly not go free from punishment.
  Példabeszédek 16:6 Könyörületességgel és igazsággal töröltetik el a bűn; és az Úrnak félelme által távozhatunk el a gonosztól.
  Példabeszédek 16:6 Szeretettel és hűséggel jóvá lehet tenni a bűnt; az ÚRnak félelme távol tart a rossztól.
  Példabeszédek 16:6 By mercy and good faith evil-doing is taken away: and by the fear of the Lord men are turned away from evil.
  Példabeszédek 16:7 Mikor jóakarattal van az Úr valakinek útaihoz, még annak ellenségeit is jóakaróivá teszi.
  Példabeszédek 16:7 Akinek életútját kedveli az ÚR, azt még ellenségeivel is összebékíti.
  Példabeszédek 16:7 When a man's ways are pleasing to the Lord, he makes even his haters be at peace with him.
  Példabeszédek 16:8 Jobb a kevés igazsággal, mint a gazdag jövedelem hamissággal.
  Példabeszédek 16:8 Jobb az igaz úton szerzett kevés, mint a törvénytelenül szerzett nagy jövedelem.
  Példabeszédek 16:8 Better is a little with righteousness, than great wealth with wrongdoing.
  Példabeszédek 16:9 Az embernek elméje gondolja meg az ő útát; de az Úr igazgatja annak járását.
  Példabeszédek 16:9 Az embernek az értelme terveli ki útját, de az ÚR irányítja járását.
  Példabeszédek 16:9 A man may make designs for his way, but the Lord is the guide of his steps.
  Példabeszédek 16:10 Jósige van a király ajkain; az ítéletben ne szóljon hamisságot az ő szája.
  Példabeszédek 16:10 Kijelentés hangzik a király ajkáról: nem szabad téves ítéletet mondania.
  Példabeszédek 16:10 Decision is in the lips of the king: his mouth will not go wrong in judging.
  Példabeszédek 16:11 Az Úré az igaz mérték és mérőserpenyő, az ő műve minden mérőkő.
  Példabeszédek 16:11 Az ÚRé az igaz mérleg és mérőserpenyő, az ő művei a zacskóban tartott súlyok.
  Példabeszédek 16:11 True measures and scales are the Lord's: all the weights of the bag are his work.
  Példabeszédek 16:12 Útálatos legyen a királyoknál istentelenséget cselekedni; mert igazsággal erősíttetik meg a királyiszék.
  Példabeszédek 16:12 Utálniuk kell a királyoknak a bűnös tetteket, mert igazság teszi szilárddá a trónt.
  Példabeszédek 16:12 Evil-doing is disgusting to kings: for the seat of the ruler is based on righteousness.
  Példabeszédek 16:13 Kedvesek a királyoknak az igaz beszédek; és az igazmondót szereti a király.
  Példabeszédek 16:13 A királyoknak kedves az igaz szó, és szeretik azt, aki őszintén beszél.
  Példabeszédek 16:13 Lips of righteousness are the delight of kings; and he who says what is upright is dear to him.
  Példabeszédek 16:14 A királynak felgerjedt haragja olyan, mint a halál követe; de a bölcs férfiú leszállítja azt.
  Példabeszédek 16:14 A király haragja a halál követe, de a bölcs ember kiengeszteli azt.
  Példabeszédek 16:14 The wrath of the king is like those who give news of death, but a wise man will put peace in place of it.
  Példabeszédek 16:15 A királynak vidám orczájában élet van, jóakaratja olyan, mint a tavaszi eső fellege.
  Példabeszédek 16:15 A király arcának ragyogása éltet, jóakarata olyan, mint a tavaszi esőt hozó felleg.
  Példabeszédek 16:15 In the light of the king's face there is life; and his approval is like a cloud of spring rain.
  Példabeszédek 16:16 Szerzeni bölcseséget, oh menynyivel jobb az aranynál; és szerzeni eszességet, kivánatosb az ezüstnél!
  Példabeszédek 16:16 Mennyivel jobb bölcsességet szerezni, mint aranyat, és értelmet szerezni, mint színezüstöt!
  Példabeszédek 16:16 How much better it is to get wisdom than gold! and to get knowledge is more to be desired than silver.
  Példabeszédek 16:17 Az igazak országútja eltávozás a gonosztól; megtartja magát az, a ki megőrzi az ő útát.
  Példabeszédek 16:17 A becsületes emberek útja kikerüli a veszélyt, életét tartja meg, aki útjára vigyáz.
  Példabeszédek 16:17 The highway of the upright is to be turned away from evil: he who takes care of his way will keep his soul.
  Példabeszédek 16:18 A megromlás előtt kevélység jár, és az eset előtt felfuvalkodottság.
  Példabeszédek 16:18 Az összeomlást gőg előzi meg, a bukást pedig felfuvalkodottság.
  Példabeszédek 16:18 Pride goes before destruction, and a stiff spirit before a fall.
  Példabeszédek 16:19 Jobb alázatos szellemmel lenni a szelídekkel, mint zsákmányon osztozni a kevélyekkel.
  Példabeszédek 16:19 Jobb szelíd lelkűnek lenni az alázatosok közt, mint zsákmányon osztozni a gőgösök közt.
  Példabeszédek 16:19 Better it is to have a gentle spirit with the poor, than to take part in the rewards of war with men of pride.
  Példabeszédek 16:20 A ki figyelmez az igére, jót nyer; és a ki bízik az Úrban, oh mely boldog az!
  Példabeszédek 16:20 Aki megérti az igét, annak jó dolga lesz, és boldog az, aki bízik az ÚRban.
  Példabeszédek 16:20 He who gives attention to the law of right will get good; and whoever puts his faith in the Lord is happy.
  Példabeszédek 16:21 A ki elméjében bölcs, hívatik értelmesnek; a beszédnek pedig édessége neveli a tudományt.
  Példabeszédek 16:21 A bölcs szívűt értelmesnek nevezik, a nyájas ajkak gyarapítják a tudást.
  Példabeszédek 16:21 The wise-hearted will be named men of good sense: and by pleasing words learning is increased.
  Példabeszédek 16:22 Életnek kútfeje az értelem annak, a ki bírja azt; de a bolondok fenyítéke bolondságuk.
  Példabeszédek 16:22 Élet forrása az értelem annak, akinek van, de a bolondot még inteni is bolondság.
  Példabeszédek 16:22 Wisdom is a fountain of life to him who has it; but the punishment of the foolish is their foolish behaviour.
  Példabeszédek 16:23 A bölcsnek elméje értelmesen igazgatja az ő száját, és az ő ajkain öregbíti a tudományt.
  Példabeszédek 16:23 A bölcs szívű értelmesen beszél, és ajkával is gyarapítja a tudást.
  Példabeszédek 16:23 The heart of the wise man is the teacher of his mouth, and gives increased learning to his lips.
  Példabeszédek 16:24 Lépesméz a gyönyörűséges beszédek; édesek a léleknek, és meggyógyítói a tetemeknek.
  Példabeszédek 16:24 Lépes méz a kedves beszéd: édes a léleknek és gyógyulás a testnek.
  Példabeszédek 16:24 Pleasing words are like honey, sweet to the soul and new life to the bones.
  Példabeszédek 16:25 Van oly út, mely igaz az ember szeme előtt, de vége a halálnak úta.
  Példabeszédek 16:25 Van út, amely az ember előtt egyenesnek látszik, de végül a halálba vezet.
  Példabeszédek 16:25 There is a way which seems straight before a man, but its end is the ways of death.
  Példabeszédek 16:26 A munkálkodó lelke magának munkálkodik; mert az ő szája kényszeríti őt.
  Példabeszédek 16:26 A munkás önmagáért fáradozik, mert szája kényszeríti rá.
  Példabeszédek 16:26 The desire of the working man is working for him, for his need of food is driving him on.
  Példabeszédek 16:27 A haszontalan ember gonoszt ás ki, és az ő ajkain mintegy égő tűz van;
  Példabeszédek 16:27 A mihaszna ember gonoszul áskálódik, és ajka olyan, mint a perzselő tűz.
  Példabeszédek 16:27 A good-for-nothing man is a designer of evil, and in his lips there is a burning fire.
  Példabeszédek 16:28 A gonosz ember versengést szerez, és a susárló elválasztja a jó barátokat.
  Példabeszédek 16:28 Az álnok ember viszályt támaszt, a rágalmazó szétválasztja a barátokat is.
  Példabeszédek 16:28 A man of twisted purposes is a cause of fighting everywhere: and he who says evil secretly makes trouble between friends.
  Példabeszédek 16:29 Az erőszakos ember elhiteti az ő felebarátját, és nem jó úton viszi őt.
  Példabeszédek 16:29 Az erőszakos ember rászedi embertársát, és nem a jó úton vezeti.
  Példabeszédek 16:29 A violent man puts desire of evil into his neighbour's mind, and makes him go in a way which is not good.
  Példabeszédek 16:30 A ki behúnyja szemeit, azért teszi, hogy álnokságot gondoljon; a ki összeszorítja ajkait, már véghez vitte a gonoszságot.
  Példabeszédek 16:30 Aki behunyja szemét, álnokságot tervez, aki összeszorítja ajkát, gonoszságot hajt végre.
  Példabeszédek 16:30 He whose eyes are shut is a man of twisted purposes, and he who keeps his lips shut tight makes evil come about.
  Példabeszédek 16:31 Igen szép ékes korona a vénség, az igazságnak útában találtatik.
  Példabeszédek 16:31 Ékes korona az ősz haj, az igazság útján található.
  Példabeszédek 16:31 The grey head is a crown of glory, if it is seen in the way of righteousness.
  Példabeszédek 16:32 Jobb a hosszútűrő az erősnél; és a ki uralkodik a maga indulatján, annál, a ki várost vesz meg.
  Példabeszédek 16:32 Többet ér a türelmes ember a hősnél, és az indulatán uralkodó annál, aki várost hódít.
  Példabeszédek 16:32 He who is slow to be angry is better than a man of war, and he who has control over his spirit than he who takes a town.
  Példabeszédek 16:33 Az ember kebelében vetnek sorsot; de az Úrtól van annak minden ítélete.
  Példabeszédek 16:33 Az ember végzi a sorsvetést, de mindig az ÚRtól való a döntés.
  Példabeszédek 16:33 A thing may be put to the decision of chance, but it comes about through the Lord.
  Példabeszédek könyve 15  |  Lap tetejére  |  Példabeszédek könyve 17  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Példabeszédek könyve 16. fejezet - Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia, Bible Basic English