Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

Biblia 365

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


A legszebb bibliai történetek - Marion Thomas és Daniele Fabri

Marion Thomas és Daniele Fabri

A legszebb bibliai történetek

Bibliai hősök kifestő - Eszter -

Bibliai hősök kifestő - Eszter

Olvasd velem Biblia - Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Olvasd velem Biblia

Karácsonyi Bibliai Böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Karácsonyi Bibliai Böngésző

A Biblia próféciái: Az alapok - Amir Tsarfati, Barry Stagner

Amir Tsarfati, Barry Stagner

A Biblia próféciái: Az alapok

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Példabeszédek könyve 15. fejezet


 

  <<< >>>  

  Példabeszédek 15:1 Az engedelmes felelet elfordítja a harag felgerjedését; a megbántó beszéd pedig támaszt haragot.
  Példabeszédek 15:1 A higgadt válasz elhárítja az indulatot, de a bántó beszéd haragot támaszt.
  Példabeszédek 15:1 By a soft answer wrath is turned away, but a bitter word is a cause of angry feelings.
  Példabeszédek 15:2 A bölcsek nyelve beszél jó tudományt: a tudatlanoknak száján pedig bolondság buzog ki.
  Példabeszédek 15:2 A bölcsek nyelve jól alkalmazza a tudást, az ostobák szája meg balgaságot áraszt.
  Példabeszédek 15:2 Knowledge is dropping from the tongue of the wise; but from the mouth of the foolish comes a stream of foolish words.
  Példabeszédek 15:3 Minden helyeken vannak az Úrnak szemei, nézvén a jókat és gonoszokat.
  Példabeszédek 15:3 Mindenen rajta tartja szemét az ÚR, a gonoszakat és a jókat egyaránt figyeli.
  Példabeszédek 15:3 The eyes of the Lord are in every place, keeping watch on the evil and the good.
  Példabeszédek 15:4 A nyelv szelídsége életnek fája; az abban való hamisság pedig a szellemnek gyötrelme.
  Példabeszédek 15:4 A szelíd nyelv életnek a fája, a romlott pedig összetöri a lelket.
  Példabeszédek 15:4 A comforting tongue is a tree of life, but a twisted tongue is a crushing of the spirit.
  Példabeszédek 15:5 A bolond megútálja az ő atyjának tanítását; a ki pedig megbecsüli a dorgálást, igen eszes.
  Példabeszédek 15:5 A bolond utálja az apai intést, de az okos elfogadja a dorgálást.
  Példabeszédek 15:5 A foolish man puts no value on his father's training; but he who has respect for teaching has good sense.
  Példabeszédek 15:6 Az igaznak házában nagy kincs van; az istentelennek jövedelmében pedig háborúság.
  Példabeszédek 15:6 Az igaz házában nagy kincs van, a bűnös jövedelme pedig széthull.
  Példabeszédek 15:6 In the house of the upright man there is a great store of wealth; but in the profits of the sinner there is trouble.
  Példabeszédek 15:7 A bölcseknek ajkaik hintegetnek tudományt; a bolondoknak pedig elméje nem helyes.
  Példabeszédek 15:7 A bölcsek ajka hinti a tudást, az ostobáknak a szíve sem tiszta.
  Példabeszédek 15:7 The lips of the wise keep knowledge, but the heart of the foolish man is not right.
  Példabeszédek 15:8 Az istentelenek áldozatja gyűlölséges az Úrnak; az igazak könyörgése pedig kedves néki.
  Példabeszédek 15:8 A bűnösök áldozatát utálja az ÚR, de a becsületesek imádságát kedveli.
  Példabeszédek 15:8 The offering of the evil-doer is disgusting to the Lord, but the prayer of the upright man is his delight.
  Példabeszédek 15:9 Utálat az Úrnál az istentelennek úta; azt pedig, a ki követi az igazságot, szereti.
  Példabeszédek 15:9 Utálja az ÚR a bűnös útját, de szereti az igazságra törekvőt.
  Példabeszédek 15:9 The way of the evil-doer is disgusting to the Lord, but he who goes after righteousness is dear to him.
  Példabeszédek 15:10 Gonosz dorgálás jő arra, a ki útját elhagyja; a ki gyűlöli a fenyítéket, meghal.
  Példabeszédek 15:10 Rosszul esik az intés annak, aki letér az ösvényről, pedig meghal az, aki gyűlöli a dorgálást.
  Példabeszédek 15:10 There is bitter punishment for him who is turned from the way; and death will be the fate of the hater of teaching.
  Példabeszédek 15:11 A sír és a pokol az Úr előtt vannak; mennyivel inkább az emberek szíve.
  Példabeszédek 15:11 A halálnak és elmúlásnak helye is az ÚR előtt van, mennyivel inkább az emberek szíve!
  Példabeszédek 15:11 Before the Lord are the underworld and destruction: how much more, then, the hearts of the children of men!
  Példabeszédek 15:12 Nem szereti a csúfoló a feddést, és a bölcsekhez nem megy.
  Példabeszédek 15:12 Nem szereti a csúfolódó, ha feddik, és nem jár a bölcsekhez.
  Példabeszédek 15:12 The hater of authority has no love for teaching: he will not go to the wise.
  Példabeszédek 15:13 A vidám elme megvidámítja az orczát; de a szívnek bánatja miatt a szellem megszomorodik.
  Példabeszédek 15:13 Az örvendező szív megszépíti az arcot, a bánatos szív pedig összetöri a lelket.
  Példabeszédek 15:13 A glad heart makes a shining face, but by the sorrow of the heart the spirit is broken.
  Példabeszédek 15:14 Az eszesnek elméje keresi a tudományt; a tudatlanok szája pedig legel bolondságot.
  Példabeszédek 15:14 Az értelmes szív tudásra törekszik, az ostobák szája pedig bolondságon rágódik.
  Példabeszédek 15:14 The heart of the man of good sense goes in search of knowledge, but foolish things are the food of the unwise.
  Példabeszédek 15:15 Minden napjai a szegénynek nyomorúságosak; a vidám elméjűnek pedig szüntelen lakodalma van.
  Példabeszédek 15:15 A csüggedőnek mindig rossz napja van, a jókedvűnek pedig mindig ünnepe.
  Példabeszédek 15:15 All the days of the troubled are evil; but he whose heart is glad has an unending feast.
  Példabeszédek 15:16 Jobb a kevés az Úrnak félelmével, mint a temérdek kincs, a hol háborúság van.
  Példabeszédek 15:16 Jobb a kevés az ÚR félelmével, mint a sok kincs, ha nyugtalanság jár vele.
  Példabeszédek 15:16 Better is a little with the fear of the Lord, than great wealth together with trouble.
  Példabeszédek 15:17 Jobb a paréjnak étele, a hol szeretet van, mint a hízlalt ökör, a hol van gyűlölség.
  Példabeszédek 15:17 Jobb egy tányér főzelék ott, ahol szeretet van, mint a hizlalt ökör, ahol gyűlölet van.
  Példabeszédek 15:17 Better is a simple meal where love is, than a fat ox and hate with it.
  Példabeszédek 15:18 A haragos férfiú szerez háborúságot; a hosszútűrő pedig lecsendesíti a háborgást.
  Példabeszédek 15:18 Az indulatos ember viszályt szít, a türelmes pedig lecsendesíti a perpatvart.
  Példabeszédek 15:18 An angry man makes men come to blows, but he who is slow to get angry puts an end to fighting.
  Példabeszédek 15:19 A restnek útja olyan, mint a tövises sövény; az igazaknak pedig útja megegyengetett.
  Példabeszédek 15:19 A lusta útja olyan, mint a tövises sövény, a becsületesek ösvénye pedig egyenes.
  Példabeszédek 15:19 Thorns are round the way of the hater of work; but the road of the hard worker becomes a highway.
  Példabeszédek 15:20 A bölcs fiú örvendezteti az atyját; a bolond ember pedig megútálja az anyját.
  Példabeszédek 15:20 A bölcs fiú örömet szerez apjának, az ostoba ember pedig megveti anyját.
  Példabeszédek 15:20 A wise son makes a glad father, but a foolish man has no respect for his mother.
  Példabeszédek 15:21 A bolondság öröme az esztelennek; de az értelmes férfiú igazán jár.
  Példabeszédek 15:21 A bolondság az esztelen ember öröme, de az értelmes egyenes úton jár.
  Példabeszédek 15:21 Foolish behaviour is joy to the unwise; but a man of good sense makes his way straight.
  Példabeszédek 15:22 Hiábavalók lesznek a gondolatok, mikor nincs tanács; de a tanácsosok sokaságában előmennek.
  Példabeszédek 15:22 Meghiúsulnak a tervek, ha nincs tanácskozás, de megvalósulnak, ha van sok tanácsadó.
  Példabeszédek 15:22 Where there are no wise suggestions, purposes come to nothing; but by a number of wise guides they are made certain.
  Példabeszédek 15:23 Öröme van az embernek szája feleletében; és az idejében mondott beszéd, oh mely igen jó!
  Példabeszédek 15:23 Örül az ember, ha válaszolni tud, és milyen jó az idején mondott szó!
  Példabeszédek 15:23 A man has joy in the answer of his mouth: and a word at the right time, how good it is!
  Példabeszédek 15:24 Az életnek úta felfelé van az értelmes ember számára, hogy eltávozzék a pokoltól, mely aláfelé van.
  Példabeszédek 15:24 Az értelmes ember életútja fölfelé visz, kikerülve a holtak hazáját odalent.
  Példabeszédek 15:24 Acting wisely is the way of life, guiding a man away from the underworld.
  Példabeszédek 15:25 A kevélyeknek házát kiszakgatja az Úr; megerősíti pedig az özvegynek határát.
  Példabeszédek 15:25 A gőgösök házát összedönti az ÚR, de megszilárdítja az özvegyek határát.
  Példabeszédek 15:25 The house of the man of pride will be uprooted by the Lord, but he will make safe the heritage of the widow.
  Példabeszédek 15:26 Útálatosak az Úrnak a gonosz gondolatok; de kedvesek a tiszta beszédek.
  Példabeszédek 15:26 Utálatosak az ÚR előtt a gonosz gondolatok, de tiszták a kedves szavak.
  Példabeszédek 15:26 Evil designs are disgusting to the Lord, but the words of the clean-hearted are pleasing.
  Példabeszédek 15:27 Megháborítja az ő házát, a ki követi a telhetetlenséget; a ki pedig gyűlöli az ajándékokat, él az.
  Példabeszédek 15:27 Kárt okoz saját házának a nyerészkedő, de aki gyűlöli a vesztegetést, az élni fog.
  Példabeszédek 15:27 He whose desires are fixed on profit is a cause of trouble to his family; but he who has no desire for offerings will have life.
  Példabeszédek 15:28 Az igaznak elméje meggondolja, mit szóljon; az istenteleneknek pedig szája ontja a gonoszt.
  Példabeszédek 15:28 Az igaz megfontolja szívében, hogy mit mondjon, a bűnösök szájából pedig árad a rossz.
  Példabeszédek 15:28 The heart of the upright gives thought to his answer; but from the mouth of the evil-doer comes a stream of evil things.
  Példabeszédek 15:29 Messze van az Úr az istentelenektől; az igazaknak pedig könyörgését meghallgatja.
  Példabeszédek 15:29 Távol van az ÚR a bűnösöktől, de az igazak imádságát meghallgatja.
  Példabeszédek 15:29 The Lord is far from sinners, but his ear is open to the prayer of the upright.
  Példabeszédek 15:30 A szemek világa megvidámítja a szívet; a jó hír megerősíti a csontokat.
  Példabeszédek 15:30 A csillogó szemek megörvendeztetik a szívet, a jó hír felüdíti a testet.
  Példabeszédek 15:30 The light of the eyes is a joy to the heart, and good news makes the bones fat.
  Példabeszédek 15:31 A mely fül hallgatja az életnek dorgálását, a bölcsek között lakik.
  Példabeszédek 15:31 Akinek a füle hallgat az életre való feddésre, az a bölcsek között marad.
  Példabeszédek 15:31 The man whose ear is open to the teaching of life will have his place among the wise.
  Példabeszédek 15:32 A ki elvonja magát az erkölcsi tanítástól, megútálja az ő lelkét; a ki pedig hallgatja a feddést, értelmet szerez.
  Példabeszédek 15:32 Aki semmibe veszi az intést, önmagának árt, aki pedig hallgat a dorgálásra, értelmessé válik.
  Példabeszédek 15:32 He who will not be controlled by training has no respect for his soul, but he who gives ear to teaching will get wisdom.
  Példabeszédek 15:33 Az Úrnak félelme a bölcseségnek tudománya, és a tisztességnek előtte jár az alázatosság.
  Példabeszédek 15:33 Az ÚR félelme bölcsességre int, és aki tisztességet akar, előbb legyen alázatos!
  Példabeszédek 15:33 The fear of the Lord is the teaching of wisdom; and a low opinion of oneself goes before honour.
  Példabeszédek könyve 14  |  Lap tetejére  |  Példabeszédek könyve 16  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Példabeszédek könyve 15. fejezet - Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia, Bible Basic English