Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Biblia, Revideált Új ford. (RUF) - nagy méretű, bőrkötéses, regiszteres,cipzáras -

Biblia, Revideált Új ford. (RUF) - nagy méretű, bőrkötéses, regiszteres,cipzáras

Biblia - Egyszerű fordítás (keménytáblás) - rózsaszín -

Biblia - Egyszerű fordítás (keménytáblás) - rózsaszín

Bibliai böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Bibliai böngésző

Olvasd velem Biblia - Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Olvasd velem Biblia

Bibliai kézikönyv gyerekeknek - Terry Jean Day, Carol J. Smith és dr. Tim Dowley

Terry Jean Day, Carol J. Smith és dr. Tim Dowley

Bibliai kézikönyv gyerekeknek

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Példabeszédek könyve 13. fejezet


 

  <<< >>>  

  Példabeszédek 13:1 A bölcs fiú enged atyja intésének; de a csúfoló semmi dorgálásnak helyt nem ád.
  Példabeszédek 13:1 A bölcs fiú megfogadja az apai intést, de a csúfolódó nem hallgat a dorgálásra.
  Példabeszédek 13:1 A wise son is a lover of teaching, but the ears of the haters of authority are shut to sharp words.
  Példabeszédek 13:2 A férfi az ő szájának gyümölcséből él jóval; a hitetlenek lelke pedig bosszúságtétellel.
  Példabeszédek 13:2 Amit mond az ember, annak a gyümölcsével lakik jól, a hűtlenek mégis erőszakra vágynak.
  Példabeszédek 13:2 A man will get good from the fruit of his lips, but the desire of the false is for violent acts.
  Példabeszédek 13:3 A ki megőrzi az ő száját, megtartja önmagát; a ki felnyitja száját, romlása az annak.
  Példabeszédek 13:3 Aki vigyáz a szájára, megtartja életét, aki feltátja száját, arra romlás vár.
  Példabeszédek 13:3 He who keeps a watch on his mouth keeps his life; but he whose lips are open wide will have destruction.
  Példabeszédek 13:4 Kivánsággal felindul, de hiába, a restnek lelke; a gyorsak lelke pedig megkövéredik.
  Példabeszédek 13:4 Vágyakozik a lusta lelke, de hiába, a szorgalmas lelke pedig bővelkedik.
  Példabeszédek 13:4 The hater of work does not get his desires, but the soul of the hard workers will be made fat.
  Példabeszédek 13:5 A hamis dolgot gyűlöli az igaz; az istentelen pedig gyűlölségessé tesz és megszégyenít.
  Példabeszédek 13:5 Gyűlöli az igaz a hazug beszédet, a bűnös pedig szégyent és gyalázatot okoz.
  Példabeszédek 13:5 The upright man is a hater of false words: the evil-doer gets a bad name and is put to shame.
  Példabeszédek 13:6 Az igazság megőrzi azt, a ki útjában tökéletes; az istentelenség pedig elveszíti a bűnöst.
  Példabeszédek 13:6 Az igazság megtartja a feddhetetlenül élőt, a bűn pedig elbuktatja a vétkest.
  Példabeszédek 13:6 Righteousness keeps safe him whose way is without error, but evil-doers are overturned by sin.
  Példabeszédek 13:7 Van, a ki hányja gazdagságát, holott semmije sincsen; viszont tetteti magát szegénynek, holott sok marhája van.
  Példabeszédek 13:7 Van, aki gazdagnak mutatja magát, pedig semmije sincs; van, aki szegénynek, pedig nagy a vagyona.
  Példabeszédek 13:7 A man may be acting as if he had wealth, but have nothing; another may seem poor, but have great wealth.
  Példabeszédek 13:8 Az ember életének váltsága lehet az ő gazdagsága; a szegény pedig nem hallja a fenyegetést.
  Példabeszédek 13:8 A gazdagság az ember életének váltságdíja lehet, a szegény pedig fenyegetést sem hall.
  Példabeszédek 13:8 A man will give his wealth in exchange for his life; but the poor will not give ear to sharp words.
  Példabeszédek 13:9 Az igazak világossága vígassággal ég; de az istenteleneknek szövétneke kialszik.
  Példabeszédek 13:9 Az igazak világossága vígan ég, de a bűnösök lámpása kialszik.
  Példabeszédek 13:9 There is a glad dawn for the upright man, but the light of the sinner will be put out.
  Példabeszédek 13:10 Csak háborúság lesz a kevélységből: azoknál pedig, a kik a tanácsot beveszik, bölcseség van.
  Példabeszédek 13:10 A kevélységből csak civódás lesz, de a tanács megfogadásában bölcsesség van.
  Példabeszédek 13:10 The only effect of pride is fighting; but wisdom is with the quiet in spirit.
  Példabeszédek 13:11 A hiábavalóságból keresett marha megkisebbül; a ki pedig kezével gyűjt, megőregbíti azt.
  Példabeszédek 13:11 Könnyen szerzett vagyon elfogy, de aki keze munkájával gyűjt, az gyarapodik.
  Példabeszédek 13:11 Wealth quickly got will become less; but he who gets a store by the work of his hands will have it increased.
  Példabeszédek 13:12 A halogatott reménység beteggé teszi a szívet; de a megadatott kivánság életnek fája.
  Példabeszédek 13:12 A hosszú várakozás beteggé teszi a szívet, de a beteljesült kívánság az élet fája.
  Példabeszédek 13:12 Hope put off is a weariness to the heart; but when what is desired comes, it is a tree of life.
  Példabeszédek 13:13 Az igének megútálója megrontatik; a ki pedig féli a parancsolatot, jutalmát veszi.
  Példabeszédek 13:13 Aki megveti az igét, eladósodik miatta, de aki tiszteli a parancsot, elnyeri jutalmát.
  Példabeszédek 13:13 He who makes sport of the word will come to destruction, but the respecter of the law will be rewarded.
  Példabeszédek 13:14 A bölcsnek tanítása életnek kútfeje, a halál tőrének eltávoztatására.
  Példabeszédek 13:14 A bölcs tanítás az élet forrása a halál csapdáinak kikerülésére.
  Példabeszédek 13:14 The teaching of the wise is a fountain of life, turning men away from the nets of death.
  Példabeszédek 13:15 Jó értelem ád kedvességet; a hitetleneknek pedig útja kemény.
  Példabeszédek 13:15 A jóindulat kedvessé tesz, de a hűtlenek útja saját romlásukat okozza.
  Példabeszédek 13:15 Wise behaviour gets approval, but the way of the false is their destruction.
  Példabeszédek 13:16 Minden eszes cselekszik bölcseséggel; a bolond pedig kijelenti az ő bolondságát.
  Példabeszédek 13:16 Minden eszes ember okosan cselekszik, de az esztelen bolondságot terjeszt.
  Példabeszédek 13:16 A sharp man does everything with knowledge, but a foolish man makes clear his foolish thoughts.
  Példabeszédek 13:17 Az istentelen követ bajba esik; a hívséges követ pedig gyógyulás.
  Példabeszédek 13:17 A gonosz követ bajba esik, az igazi küldött pedig gyógyulást hoz.
  Példabeszédek 13:17 A man taking false news is a cause of trouble, but he who gives news rightly makes things well.
  Példabeszédek 13:18 Szegénység és gyalázat lesz azon, a ki a fenyítéktől magát elvonja; a ki pedig megfogadja a dorgálást, tiszteltetik.
  Példabeszédek 13:18 Szegénység és gyalázat éri azt, aki megveti az intést, de tisztelik azt, aki megfogadja a feddést.
  Példabeszédek 13:18 Need and shame will be the fate of him who is uncontrolled by training; but he who takes note of teaching will be honoured.
  Példabeszédek 13:19 A megnyert kivánság gyönyörűséges a léleknek, és útálatosság a bolondoknak eltávozniok a gonosztól.
  Példabeszédek 13:19 A beteljesült kívánság jólesik az embernek, az ostobának pedig utálatos eltérni a rossztól.
  Példabeszédek 13:19 To get one's desire is sweet to the soul, but to give up evil is disgusting to the foolish.
  Példabeszédek 13:20 A ki jár a bölcsekkel, bölcs lesz; a ki pedig magát társul adja a bolondokhoz, megromol.
  Példabeszédek 13:20 Aki bölcsekkel jár, bölccsé lesz, az ostobák barátja pedig romlottá lesz.
  Példabeszédek 13:20 Go with wise men and be wise: but he who keeps company with the foolish will be broken.
  Példabeszédek 13:21 A bűnösöket követi a gonosz; az igazaknak pedig jóval fizet Isten.
  Példabeszédek 13:21 A vétkeseket üldözi a baj, az igazaknak pedig szép jutalmuk lesz.
  Példabeszédek 13:21 Evil will overtake sinners, but the upright will be rewarded with good.
  Példabeszédek 13:22 A jó örökséget hágy unokáinak; a bűnösnek marhái pedig eltétetnek az igaz számára.
  Példabeszédek 13:22 A jó ember örökséget hagy még unokáinak is, a vétkes vagyona pedig az igazra vár.
  Példabeszédek 13:22 The heritage of the good man is handed down to his children's children; and the wealth of the sinner is stored up for the upright man.
  Példabeszédek 13:23 Bő étele lesz a szegényeknek az új törésen; de van olyan, a ki igazságtalansága által vész el.
  Példabeszédek 13:23 Sok eledelt terem a szegények szántóföldje, de van, akit tönkretesz a törvénytelenség.
  Példabeszédek 13:23 There is much food in the ploughed land of the poor; but it is taken away by wrongdoing.
  Példabeszédek 13:24 A ki megtartóztatja az ő vesszejét, gyűlöli az ő fiát; a ki pedig szereti azt, megkeresi őt fenyítékkel.
  Példabeszédek 13:24 Aki kíméli botját, gyűlöli a fiát, de aki szereti, idejében megfenyíti.
  Példabeszédek 13:24 He who keeps back his rod is unkind to his son: the loving father gives punishment with care.
  Példabeszédek 13:25 Az igaz eszik az ő kivánságának megelégedéséig; az istentelenek hasa pedig szűkölködik.
  Példabeszédek 13:25 Az igaz jóllakásig ehet, de a bűnösök hasa éhen marad.
  Példabeszédek 13:25 The upright man has food to the full measure of his desire, but there will be no food for the stomach of evil-doers.
  Példabeszédek könyve 12  |  Lap tetejére  |  Példabeszédek könyve 14  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Példabeszédek könyve 13. fejezet - Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia, Bible Basic English