Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


A Biblia próféciái: Az alapok - Amir Tsarfati, Barry Stagner

Amir Tsarfati, Barry Stagner

A Biblia próféciái: Az alapok

Olvasd velem Biblia (kék) - Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Olvasd velem Biblia (kék)

Olvasd velem Biblia (lila) - Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Olvasd velem Biblia (lila)

Üzleti titkok a Bibliából - Rabbi Daniel Lapin

Rabbi Daniel Lapin

Üzleti titkok a Bibliából

Karácsonyi Bibliai Böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Karácsonyi Bibliai Böngésző

Bibliai böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Bibliai böngésző

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Példabeszédek könyve 12. fejezet


 

  <<< >>>  

  Példabeszédek 12:1 A ki szereti a dorgálást, szereti a tudományt; a ki pedig gyűlöli a fenyítéket, oktalan az.
  Példabeszédek 12:1 Aki szereti az intelmet, szereti a tudást, aki pedig gyűlöli a feddést, az ostoba marad.
  Példabeszédek 12:1 A lover of training is a lover of knowledge; but a hater of teaching is like a beast.
  Példabeszédek 12:2 A jó ember jóakaratot nyer az Úrtól; de a gonosz embert kárhoztatja ő.
  Példabeszédek 12:2 A jó ember jóakaratot nyer az ÚRtól, de az alattomos embert ő bűnösnek tartja.
  Példabeszédek 12:2 A good man has grace in the eyes of the Lord; but the man of evil designs gets punishment from him.
  Példabeszédek 12:3 Nem erősül meg ember az istentelenséggel; az igazaknak pedig gyökerök ki nem mozdul.
  Példabeszédek 12:3 Nem áll szilárdan a bűnösen élő ember, de az igazak gyökere mozdíthatatlan.
  Példabeszédek 12:3 No man will make himself safe through evil-doing; but the root of upright men will never be moved.
  Példabeszédek 12:4 A derék asszony koronája az ő férjének; de mint az ő csontjaiban való rothadás, olyan a megszégyenítő.
  Példabeszédek 12:4 A derék asszony urának koronája, de mint a csontszú, olyan a szégyentelen.
  Példabeszédek 12:4 A woman of virtue is a crown to her husband; but she whose behaviour is a cause of shame is like a wasting disease in his bones.
  Példabeszédek 12:5 Az igazaknak gondolatjaik igazak; az istentelenek tanácsa csalás.
  Példabeszédek 12:5 Az igazak gondolatai helyesek, a bűnösök szándékai csalárdak.
  Példabeszédek 12:5 The purposes of upright men are right, but the designs of evil-doers are deceit.
  Példabeszédek 12:6 Az istenteleneknek beszédei leselkednek a vér után; az igazaknak pedig szája megszabadítja azokat.
  Példabeszédek 12:6 A bűnösök szavai vérszomjasak, de a becsületeseket megmenti beszédük.
  Példabeszédek 12:6 The words of sinners are destruction for the upright; but the mouth of upright men is their salvation.
  Példabeszédek 12:7 Leomlanak az istentelenek, és oda lesznek; az igazak háza pedig megáll.
  Példabeszédek 12:7 Romlás éri a bűnösöket, és odalesznek, de az igazak háza megmarad.
  Példabeszédek 12:7 Evil-doers are overturned and never seen again, but the house of upright men will keep its place.
  Példabeszédek 12:8 Az ő értelme szerint dicsértetik a férfiú; de az elfordult elméjű útálatos lesz.
  Példabeszédek 12:8 Értelmének megfelelően dicsérik az embert, a fondorlatos szívűt pedig megvetik.
  Példabeszédek 12:8 A man will be praised in the measure of his wisdom, but a wrong-minded man will be looked down on.
  Példabeszédek 12:9 Jobb, a kit kevésre tartanak, és szolgája van, mint a ki magát felmagasztalja, és szűk kenyerű.
  Példabeszédek 12:9 Jobb annak, akit lebecsülnek, de szolgája van, mint annak, aki dicsekszik, de alig van kenyere.
  Példabeszédek 12:9 He who is of low position and has a servant, is better than one who has a high opinion of himself and is in need of bread.
  Példabeszédek 12:10 Az igaz az ő barmának érzését is ismeri, az istentelenek szíve pedig kegyetlen.
  Példabeszédek 12:10 Az igaz törődik még állatjának kívánságával is, a bűnösnek még az irgalma is kegyetlen.
  Példabeszédek 12:10 An upright man has thought for the life of his beast, but the hearts of evil-doers are cruel.
  Példabeszédek 12:11 A ki míveli az ő földét, megelégedik eledellel; a ki pedig követ hiábavalókat, bolond az.
  Példabeszédek 12:11 Aki műveli földjét, jóllakik kenyérrel, de aki hiábavalóságokat hajszol, az esztelen.
  Példabeszédek 12:11 He who does work on his land will not be short of bread; but he who goes after foolish men is without sense.
  Példabeszédek 12:12 Kivánja az istentelen a gonoszok prédáját; de az igaznak gyökere ád gyümölcsöt.
  Példabeszédek 12:12 A bűnös a gonoszsággal szerzett zsákmányra vágyik, az igazak mégis gyökeret vernek.
  Példabeszédek 12:12 The resting-place of the sinner will come to destruction, but the root of upright men is for ever.
  Példabeszédek 12:13 Az ajkaknak vétkében gonosz tőr van, de kimenekedik a nyomorúságból az igaz.
  Példabeszédek 12:13 A vétkes ajak veszedelmes csapda, de az igaz kikerül a bajból.
  Példabeszédek 12:13 In the sin of the lips is a net which takes the sinner, but the upright man will come out of trouble.
  Példabeszédek 12:14 Az ő szájának gyümölcséből elégedik meg a férfi jóval; és az ő cselekedetének fizetését veszi az ember önmagának.
  Példabeszédek 12:14 Amit mond az ember, annak a gyümölcséből lakik jól, és amit tesz az ember, azt fizetik neki vissza.
  Példabeszédek 12:14 From the fruit of his mouth will a man have good food in full measure, and the work of a man's hands will be rewarded.
  Példabeszédek 12:15 A bolondnak úta helyes az ő szeme előtt, de a ki tanácscsal él, bölcs az.
  Példabeszédek 12:15 A bolond helyesnek tartja a maga útját, a bölcs pedig hallgat a tanácsra.
  Példabeszédek 12:15 The way of the foolish man seems right to him? but the wise man gives ear to suggestions.
  Példabeszédek 12:16 A bolondnak haragja azon napon megismertetik; elfedezi pedig a szidalmat az eszes ember.
  Példabeszédek 12:16 A bolond bosszúsága azonnal kitudódik, az okos pedig leplezi szégyenét.
  Példabeszédek 12:16 A foolish man lets his trouble be openly seen, but a sharp man keeps shame secret.
  Példabeszédek 12:17 A ki igazán szól, megjelenti az igazságot, a hamis bizonyság pedig az álnokságot.
  Példabeszédek 12:17 Aki igazán szól, az igazat mondja el, a hamis tanú pedig a csalárdságot.
  Példabeszédek 12:17 The breathing out of true words gives knowledge of righteousness; but a false witness gives out deceit.
  Példabeszédek 12:18 Van olyan, a ki beszél hasonlókat a tőrszúrásokhoz; de a bölcseknek nyelve orvosság.
  Példabeszédek 12:18 Van, akinek a fecsegése olyan, mint a tőrdöfés, a bölcsek nyelve pedig gyógyít.
  Példabeszédek 12:18 There are some whose uncontrolled talk is like the wounds of a sword, but the tongue of the wise makes one well again.
  Példabeszédek 12:19 Az igazmondó ajak megáll mind örökké; a hazugságnak pedig nyelve egy szempillantásig.
  Példabeszédek 12:19 Az igaz ajak mindig állhatatos, a hazug nyelv pedig egy pillanatig sem az.
  Példabeszédek 12:19 True lips are certain for ever, but a false tongue is only for a minute.
  Példabeszédek 12:20 Álnokság van a gonosz gondolóknak szívében; a békességnek tanácsosiban pedig vígasság.
  Példabeszédek 12:20 Csalárdság van a rosszat koholók szívében, de akik békés tanácsot adnak, azokéban öröm.
  Példabeszédek 12:20 Deceit is in the heart of those whose designs are evil, but for those purposing peace there is joy.
  Példabeszédek 12:21 Nem vettetik az igaz semmi bántásba; az istentelenek pedig teljesek nyavalyával.
  Példabeszédek 12:21 Nem éri az igazat semmi veszedelem, de a bűnösök élete bajjal lesz tele.
  Példabeszédek 12:21 No trouble will come to upright men, but sinners will be full of evil.
  Példabeszédek 12:22 Útálatosok az Úrnál a csalárd beszédek; a kik pedig cselekesznek hűségesen, kedvesek ő nála.
  Példabeszédek 12:22 Utálja az ÚR a hazug ajkat, de akik igazan élnek, azokat kedveli.
  Példabeszédek 12:22 False lips are hated by the Lord, but those whose acts are true are his delight.
  Példabeszédek 12:23 Az eszes ember elfedezi a tudományt; a bolondok elméje pedig kiáltja a bolondságot.
  Példabeszédek 12:23 Az okos ember nem fitogtatja tudását, az esztelen pedig kérkedik bolondságával.
  Példabeszédek 12:23 A sharp man keeps back his knowledge; but the heart of foolish men makes clear their foolish thoughts.
  Példabeszédek 12:24 A gyorsaknak keze uralkodik; a rest pedig adófizető lesz.
  Példabeszédek 12:24 A szorgalmasak uralkodni fognak, a lusta pedig robotolni fog.
  Példabeszédek 12:24 The hand of the ready worker will have authority, but he who is slow in his work will be put to forced work.
  Példabeszédek 12:25 A férfiúnak elméjében való gyötrelem megalázza azt; a jó szó pedig megvidámítja azt.
  Példabeszédek 12:25 Aki aggódik szívében, az levertté lesz, a jó szó viszont felvidítja.
  Példabeszédek 12:25 Care in the heart of a man makes it weighted down, but a good word makes it glad.
  Példabeszédek 12:26 Útba igazítja az ő felebarátját az igaz; de az istentelenek útja eltévelyíti őket.
  Példabeszédek 12:26 Az igaz utat tud mutatni másnak is, a bűnösöket pedig tévelygésbe viszi saját útjuk.
  Példabeszédek 12:26 The upright man is a guide to his neighbour, but the way of evil-doers is a cause of error to them.
  Példabeszédek 12:27 Nem süti meg a rest, amit vadászásával fogott; de drága marhája az embernek serénysége.
  Példabeszédek 12:27 A lusta a vadászzsákmányt sem süti meg, pedig drága kincse az embernek a szorgalom.
  Példabeszédek 12:27 He who is slow in his work does not go in search of food; but the ready worker gets much wealth.
  Példabeszédek 12:28 Az igazságnak útjában van élet; és az ő ösvényének úta halhatatlanság.
  Példabeszédek 12:28 Az igazság ösvényén élet van, és útja nem a halál felé vezet.
  Példabeszédek 12:28 In the road of righteousness is life, but the way of the evil-doer goes to death.
  Példabeszédek könyve 11  |  Lap tetejére  |  Példabeszédek könyve 13  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Példabeszédek könyve 12. fejezet - Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia, Bible Basic English