Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

Biblia 365

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Kézzel készített Bibliaborító -

Kézzel készített Bibliaborító

Bibliaolvasó Kalauz 2018. évre -

Bibliaolvasó Kalauz 2018. évre

Puzzle Biblia 1. -

Puzzle Biblia 1.

Beszélgető Biblia - Miklya Luzsányi Mónika, Miklya Zsolt

Miklya Luzsányi Mónika, Miklya Zsolt

Beszélgető Biblia

Bibliai Regiszter -

Bibliai Regiszter

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Példabeszédek könyve 11. fejezet


 

  <<< >>>  

  Példabeszédek 11:1 Az álnok font útálatos az Úrnál; az igaz mérték pedig kedves néki.
  Példabeszédek 11:1 A hamis mérleget utálja az ÚR, de a pontos súlyt kedveli.
  Példabeszédek 11:1 Scales of deceit are hated by the Lord, but a true weight is his delight.
  Példabeszédek 11:2 Kevélység jő: gyalázat jő; az alázatosoknál pedig bölcseség van.
  Példabeszédek 11:2 Ha jön a kevélység, jön a szégyen is, a szerénységgel pedig bölcsesség jár együtt.
  Példabeszédek 11:2 When pride comes, there comes shame, but wisdom is with the quiet in spirit.
  Példabeszédek 11:3 Az igazakat tökéletességök vezeti; de a hitetleneket gonoszságuk elpusztítja.
  Példabeszédek 11:3 A becsületeseket feddhetetlenség vezeti, de a hűtleneket elpusztítja romlottságuk.
  Példabeszédek 11:3 The righteousness of the upright will be their guide, but the twisted ways of the false will be their destruction.
  Példabeszédek 11:4 Nem használ a vagyon a haragnak idején; az igazság pedig kiragad a halálból.
  Példabeszédek 11:4 Nem használ a vagyon a harag napján, az igazság azonban megment a haláltól.
  Példabeszédek 11:4 Wealth is of no profit in the day of wrath, but righteousness keeps a man safe from death.
  Példabeszédek 11:5 A tökéletesnek igazsága igazgatja az ő útát; de önnön istentelenségében esik el az istentelen.
  Példabeszédek 11:5 A feddhetetlenek útját igazságuk egyengeti, de a bűnös elbukik bűnössége miatt.
  Példabeszédek 11:5 The righteousness of the good man will make his way straight, but the sin of the evil-doer will be the cause of his fall.
  Példabeszédek 11:6 Az igazaknak igazságok megszabadítja őket; de az ő kivánságokban fogatnak meg a hitetlenek.
  Példabeszédek 11:6 A becsületeseket megmenti igazságuk, de a hűtleneket rabul ejti saját mohóságuk.
  Példabeszédek 11:6 The righteousness of the upright will be their salvation, but the false will themselves be taken in their evil designs.
  Példabeszédek 11:7 Mikor meghal az istentelen ember, elvész az ő reménysége; a bűnösök várakozása is elvész.
  Példabeszédek 11:7 Ha meghal a bűnös ember, odalesz a reménysége, és odalesz az erősökhöz fűzött várakozása is.
  Példabeszédek 11:7 At the death of an upright man his hope does not come to an end, but the hope of the evil-doer comes to destruction.
  Példabeszédek 11:8 Az igaz a nyomorúságból megszabadul; az istentelen ő helyette beesik abba.
  Példabeszédek 11:8 Az igaz megmenekül a nyomorúságból, helyére pedig a bűnös jut.
  Példabeszédek 11:8 The upright man is taken out of trouble, and in his place comes the sinner.
  Példabeszédek 11:9 Szájával rontja meg a képmutató felebarátját; de az igazak a tudomány által megszabadulnak.
  Példabeszédek 11:9 Megrontja szájával embertársát az elvetemült, de az igazak tudásuk által megmenekülnek.
  Példabeszédek 11:9 With his mouth the evil man sends destruction on his neighbour; but through knowledge the upright are taken out of trouble.
  Példabeszédek 11:10 Az igazak javán örül a város; és mikor elvesznek az istentelenek, örvendezés van.
  Példabeszédek 11:10 Vigad a város az igazak javán, és ujjong a bűnösök pusztulásán.
  Példabeszédek 11:10 When things go well for the upright man, all the town is glad; at the death of sinners, there are cries of joy.
  Példabeszédek 11:11 Az igazaknak áldása által emelkedik a város; az istentelenek szája által pedig megromol.
  Példabeszédek 11:11 A becsületesek áldása építi a várost, de a bűnösök szája romlásba dönti.
  Példabeszédek 11:11 By the blessing of the upright man the town is made great, but it is overturned by the mouth of the evil-doer.
  Példabeszédek 11:12 Megútálja felebarátját a bolond; az eszes férfiú pedig hallgat.
  Példabeszédek 11:12 Kigúnyolja embertársát az esztelen, az értelmes ember pedig hallgat.
  Példabeszédek 11:12 He who has a poor opinion of his neighbour has no sense, but a wise man keeps quiet.
  Példabeszédek 11:13 A rágalmazó megjelenti a titkot; de a hűséges szellemű elfedezi a dolgot.
  Példabeszédek 11:13 A rágalmazó titkokat tár fel, de a hűséges lélek leplezi a dolgot.
  Példabeszédek 11:13 He who goes about talking of others makes secrets public, but the true-hearted man keeps things covered.
  Példabeszédek 11:14 A hol nincs vezetés, elvész a nép; a megmaradás pedig a sok tanácsos által van.
  Példabeszédek 11:14 Vezetés nélkül elbukik a nép, de segítséget jelent, ha sok a tanácsadó.
  Példabeszédek 11:14 When there is no helping suggestion the people will have a fall, but with a number of wise guides they will be safe.
  Példabeszédek 11:15 Teljességgel megrontatik, a ki kezes lesz idegenért; a ki pedig gyűlöli a kezességet, bátorságos lesz.
  Példabeszédek 11:15 Igen rosszul jár, aki idegenért vállal kezességet, de biztonságban marad, aki gyűlöli a jótállást.
  Példabeszédek 11:15 He who makes himself responsible for a strange man will undergo much loss; but the hater of such undertakings will be safe.
  Példabeszédek 11:16 A kedves asszony megtartja a tiszteletet, a hatalmaskodók pedig megtartják a gazdagságot.
  Példabeszédek 11:16 A kedves asszony a tisztességhez ragaszkodik. Az erőszakos emberek a gazdagsághoz ragaszkodnak.
  Példabeszédek 11:16 A woman who is full of grace is honoured, but a woman hating righteousness is a seat of shame: those hating work will undergo loss, but the strong keep their wealth.
  Példabeszédek 11:17 Ő magával tesz jól a kegyes férfiú; a kegyetlen pedig öntestének okoz fájdalmat.
  Példabeszédek 11:17 Önmagával tesz jót a szeretet embere, a kegyetlen pedig saját magának árt.
  Példabeszédek 11:17 The man who has mercy will be rewarded, but the cruel man is the cause of trouble to himself.
  Példabeszédek 11:18 Az istentelen munkál álnok keresményt; az igazságszerzőnek pedig jutalma valóságos.
  Példabeszédek 11:18 A bűnös hamis keresményt szerez, de igaz bérhez jut az, aki igazságot vet.
  Példabeszédek 11:18 The sinner gets the payment of deceit; but his reward is certain who puts in the seed of righteousness.
  Példabeszédek 11:19 A ki őszinte az igazságban, az életére -, a ki pedig a gonoszt követi, az vesztére míveli azt.
  Példabeszédek 11:19 Aki ragaszkodik az igazsághoz, az az életre jut, de aki a rosszat hajhássza, az a halálra.
  Példabeszédek 11:19 So righteousness gives life; but he who goes after evil gets death for himself.
  Példabeszédek 11:20 Útálatosok az Úrnál az álnok szívűek; kedvesek pedig ő nála, a kik az ő útjokban tökéletesek.
  Példabeszédek 11:20 Utálja az ÚR az álnok szívűeket, de kedveli azokat, akiknek útja feddhetetlen.
  Példabeszédek 11:20 The uncontrolled are hated by the Lord, but those whose ways are without error are his delight
  Példabeszédek 11:21 Kézadással erősítem, hogy nem marad büntetlen a gonosz; az igazaknak pedig magva megszabadul.
  Példabeszédek 11:21 Kezet rá, hogy nem marad büntetlenül a gonosz! De az igazak utódai megmenekülnek.
  Példabeszédek 11:21 Certainly the evil-doer will not go free from punishment, but the seed of the upright man will be safe.
  Példabeszédek 11:22 Mint a disznó orrában az aranyperecz, olyan a szép asszony, a kinek nincs okossága.
  Példabeszédek 11:22 Mint disznó orrában az aranykarika, olyan a szép asszony, ha nincs jó ízlése.
  Példabeszédek 11:22 Like a ring of gold in the nose of a pig, is a beautiful woman who has no sense.
  Példabeszédek 11:23 Az igazaknak kivánsága csak jó, az istentelenek várakozása pedig harag.
  Példabeszédek 11:23 Az igazak csak jóra várhatnak, a bűnösök pedig csak haragot remélhetnek.
  Példabeszédek 11:23 The desire of the upright man is only for good, but wrath is waiting for the evil-doer.
  Példabeszédek 11:24 Van olyan, a ki bőven adakozik, és annál inkább gazdagodik; és a ki megtartóztatja a járandóságot, de ugyan szűkölködik.
  Példabeszédek 11:24 Van, aki bőven osztogat, mégis gyarapszik, más meg szűken méri a járandóságot, mégis ínségbe jut.
  Példabeszédek 11:24 A man may give freely, and still his wealth will be increased; and another may keep back more than is right, but only comes to be in need.
  Példabeszédek 11:25 A mással jóltevő ember megkövéredik; és a ki mást felüdít, maga is üdül.
  Példabeszédek 11:25 Az ajándékozó bővelkedik, és aki mást felüdít, maga is felüdül.
  Példabeszédek 11:25 He who gives blessing will be made fat, but the curser will himself be cursed.
  Példabeszédek 11:26 A ki búzáját visszatartja, átkozza azt a nép; annak fején pedig, a ki eladja, áldás van.
  Példabeszédek 11:26 Átkozza azt a nép, aki búzáját visszatartja, de áldás száll annak a fejére, aki eladja.
  Példabeszédek 11:26 He who keeps back grain will be cursed by the people; but a blessing will be on the head of him who lets them have it for a price.
  Példabeszédek 11:27 A ki jóra igyekezik, jóakaratot szerez: a ki pedig gonoszt keres, ő magára jő az.
  Példabeszédek 11:27 Aki jóra törekszik, jóakaratot szerez, de eljön a rossz arra, aki azt hajhássza.
  Példabeszédek 11:27 He who, with all his heart, goes after what is good is searching for grace; but he who is looking for trouble will get it.
  Példabeszédek 11:28 A ki bízik az ő gazdagságában, elesik; de mint a fa ága, az igazak kivirágoznak.
  Példabeszédek 11:28 Elbukik, aki gazdagságában bízik, de az igazak virulnak, mint a lomb.
  Példabeszédek 11:28 He who puts his faith in wealth will come to nothing; but the upright man will be full of growth like the green leaf.
  Példabeszédek 11:29 A ki megháborítja az ő házát, annak öröksége szél lesz; és a bolond szolgája a bölcs elméjűnek.
  Példabeszédek 11:29 Aki kárt okoz háza népének, szelet örököl, és szolgája lesz a bölcsnek a bolond.
  Példabeszédek 11:29 The troubler of his house will have the wind for his heritage, and the foolish will be servant to the wise-hearted.
  Példabeszédek 11:30 Az igaznak gyümölcse életnek fája; és lelkeket nyer meg a bölcs.
  Példabeszédek 11:30 Az igaz gyümölcse életnek a fája, és a bölcs lelkeket nyer meg.
  Példabeszédek 11:30 The fruit of righteousness is a tree of life, but violent behaviour takes away souls.
  Példabeszédek 11:31 Ímé, az igaz e földön megnyeri jutalmát; mennyivel inkább az istentelen és a bűnös!
  Példabeszédek 11:31 Bizony, az igaz is elnyeri jutalmát a földön, hát még a bűnös és vétkes ember!
  Példabeszédek 11:31 If the upright man is rewarded on earth, how much more the evil-doer and the sinner!
  Példabeszédek könyve 10  |  Lap tetejére  |  Példabeszédek könyve 12  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Példabeszédek könyve 11. fejezet - Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia, Bible Basic English