Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Biblia magyarázó jegyzetekkel (RÚF 2014) -

Biblia magyarázó jegyzetekkel (RÚF 2014)

Ki kicsoda a Bibliában - Stephen Motyer

Stephen Motyer

Ki kicsoda a Bibliában

Bevezetés a Biblia világába 1. -

Bevezetés a Biblia világába 1.

Magyarázatos Biblia -

Magyarázatos Biblia

A Biblia világa 1. -

A Biblia világa 1.

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Példabeszédek könyve 10. fejezet


 

  <<< >>>  

  Példabeszédek 10:1 Salamon bölcs mondásai. A bölcs fiú örvendezteti az ő atyját; a bolond fiú pedig szomorúsága az ő anyjának.
  Példabeszédek 10:1 Salamon példabeszédei. A bölcs fiú örömet szerez apjának, az ostoba fiú azonban szomorúsága anyjának.
  Példabeszédek 10:1 A wise son makes a glad father, but a foolish son is a sorrow to his mother.
  Példabeszédek 10:2 Nem használnak a gonoszság kincsei; az igazság pedig megszabadít a halálból.
  Példabeszédek 10:2 Nem használnak a bűnnel szerzett kincsek, de az igazság megment a haláltól.
  Példabeszédek 10:2 Wealth which comes from sin is of no profit, but righteousness gives salvation from death.
  Példabeszédek 10:3 Az Úr nem hagyja éhezni az igaznak lelkét; az istenteleneknek kivánságát pedig elveti.
  Példabeszédek 10:3 Nem hagyja az ÚR éhezni az igaz embert, de a bűnösök mohóságát elveti.
  Példabeszédek 10:3 The Lord will not let the upright be in need of food, but he puts far from him the desire of the evil-doers.
  Példabeszédek 10:4 Szegénynyé lesz, a ki cselekszik rest kézzel; a gyors munkások keze pedig meggazdagít.
  Példabeszédek 10:4 Aki lustán dolgozik, elszegényedik, de a szorgalmas munka meggazdagít.
  Példabeszédek 10:4 He who is slow in his work becomes poor, but the hand of the ready worker gets in wealth.
  Példabeszédek 10:5 Gyűjt nyárban az eszes fiú; álomba merül az aratás idején a megszégyenítő fiú.
  Példabeszédek 10:5 Aki nyáron gyűjt, az eszes fiú, de aki aratáskor alszik, az szégyellni való.
  Példabeszédek 10:5 He who in summer gets together his store is a son who does wisely; but he who takes his rest when the grain is being cut is a son causing shame.
  Példabeszédek 10:6 Áldások vannak az igaznak fején; az istentelenek szája pedig erőszaktételt fed be.
  Példabeszédek 10:6 Áldások szállnak az igaz fejére, a bűnösök szája pedig erőszakot rejteget.
  Példabeszédek 10:6 Blessings are on the head of the upright, but the face of sinners will be covered with sorrow.
  Példabeszédek 10:7 Az igaznak emlékezete áldott; a hamisaknak neve pedig megrothad.
  Példabeszédek 10:7 Az igaznak az emlékezete áldott, de a bűnösök neve semmivé lesz.
  Példabeszédek 10:7 The memory of the upright is a blessing, but the name of the evil-doer will be turned to dust.
  Példabeszédek 10:8 A bölcs elméjű beveszi a parancsolatokat; a bolond ajkú pedig elveszti magát.
  Példabeszédek 10:8 A bölcs szívű megfogadja a parancsokat, a bolond beszédű pedig elbukik.
  Példabeszédek 10:8 The wise-hearted man will let himself be ruled, but the man whose talk is foolish will have a fall.
  Példabeszédek 10:9 A ki tökéletességben jár, bátorsággal jár; a ki pedig elferdíti az ő útát, kiismertetik.
  Példabeszédek 10:9 Aki feddhetetlenül él, biztonságban él, de aki görbe úton jár, az kitudódik róla.
  Példabeszédek 10:9 He whose ways are upright will go safely, but he whose ways are twisted will be made low.
  Példabeszédek 10:10 A ki szemmel hunyorgat, bántást szerez; és a bolond ajkú elesik.
  Példabeszédek 10:10 Aki kacsingat, fájdalmat okoz, a bolond beszédű pedig elbukik.
  Példabeszédek 10:10 He who makes signs with his eyes is a cause of trouble, but he who makes a man see his errors is a cause of peace.
  Példabeszédek 10:11 Életnek kútfeje az igaznak szája; az istenteleneknek szája pedig erőszaktételt fedez el.
  Példabeszédek 10:11 Életnek forrása az igaz ember szája, de a bűnösök szája erőszakot rejteget.
  Példabeszédek 10:11 The mouth of the upright man is a fountain of life, but the mouth of the evil-doer is a bitter cup.
  Példabeszédek 10:12 A gyűlölség szerez versengést; minden vétket pedig elfedez a szeretet.
  Példabeszédek 10:12 A gyűlölet viszályt teremt, de minden hűtlenséget eltakar a szeretet.
  Példabeszédek 10:12 Hate is a cause of violent acts, but all errors are covered up by love.
  Példabeszédek 10:13 Az eszesek ajkain bölcseség találtatik; a vessző pedig a bolond hátának való.
  Példabeszédek 10:13 Az értelmes ember ajkán bölcsesség található, de bot való az esztelen hátára.
  Példabeszédek 10:13 In the lips of him who has knowledge wisdom is seen; but a rod is ready for the back of him who is without sense.
  Példabeszédek 10:14 A bölcsek tudományt rejtegetnek; a bolondnak szája pedig közeli romlás.
  Példabeszédek 10:14 A bölcsek tartózkodók tudásukkal, a bolondot pedig hamar romlásba viszi a szája.
  Példabeszédek 10:14 Knowledge is stored up by the wise, but the mouth of the foolish man is a destruction which is near.
  Példabeszédek 10:15 A gazdagnak marhája az ő megerősített városa; szűkölködőknek romlása az ő szegénységök.
  Példabeszédek 10:15 A gazdagnak a vagyon az erős városa, a nincsteleneknek romlásuk a szegénység.
  Példabeszédek 10:15 The property of the man of wealth is his strong town: the poor man's need is his destruction.
  Példabeszédek 10:16 Az igaznak keresménye életre, az istentelennek jövedelme bűnre van.
  Példabeszédek 10:16 Az igaznak a keresetéből élet lesz, a bűnösnek a jövedelméből vétek.
  Példabeszédek 10:16 The work of the upright gives life: the increase of the evil-doer is a cause of sin.
  Példabeszédek 10:17 A bölcseség megőrizőnek útja életre van; a fenyítéket elhagyó pedig tévelyeg.
  Példabeszédek 10:17 Az élet ösvényén jár, aki megfogadja az intést, de tévelyegni fog, aki megveti a dorgálást.
  Példabeszédek 10:17 He who takes note of teaching is a way of life, but he who gives up training is a cause of error.
  Példabeszédek 10:18 A ki elfedezi a gyűlölséget, hazug ajkú az; és a ki szól gyalázatot, bolond az.
  Példabeszédek 10:18 Gyűlöletet rejteget a hazug ajak, és rágalmakat terjeszt az ostoba.
  Példabeszédek 10:18 Hate is covered up by the lips of the upright man, but he who lets out evil about another is foolish.
  Példabeszédek 10:19 A sok beszédben elmaradhatatlan a vétek; a ki pedig megtartóztatja ajkait, az értelmes.
  Példabeszédek 10:19 A sok beszédnél elkerülhetetlen a tévedés, de az eszes ember vigyáz a beszédre.
  Példabeszédek 10:19 Where there is much talk there will be no end to sin, but he who keeps his mouth shut does wisely.
  Példabeszédek 10:20 Választott ezüst az igaznak nyelve; a gonosznak elméje kevés érő.
  Példabeszédek 10:20 Színezüst az igaz ember nyelve, a bűnösöknek a szíve is keveset ér.
  Példabeszédek 10:20 The tongue of the upright man is like tested silver: the heart of the evil-doer is of little value.
  Példabeszédek 10:21 Az igaznak ajkai sokakat legeltetnek; a bolondok pedig esztelenségökben halnak meg.
  Példabeszédek 10:21 Az igaznak az ajka sokakat vezet, a bolondok pedig meghalnak esztelenségük miatt.
  Példabeszédek 10:21 The lips of the upright man give food to men, but the foolish come to death for need of sense.
  Példabeszédek 10:22 Az Úrnak áldása, az gazdagít meg, és azzal semmi nem szerez bántást.
  Példabeszédek 10:22 Az ÚR áldása gazdagít meg, a gyarapodást nem lehet erőltetni.
  Példabeszédek 10:22 The blessing of the Lord gives wealth: hard work makes it no greater.
  Példabeszédek 10:23 Miképen játék a bolondnak bűnt cselekedni, azonképen az eszes férfiúnak bölcsen cselekedni.
  Példabeszédek 10:23 Az ostobának a galádságban telik öröme, az értelmes embernek pedig a bölcsességben.
  Példabeszédek 10:23 It is sport to the foolish man to do evil, but the man of good sense takes delight in wisdom.
  Példabeszédek 10:24 A mitől retteg az istentelen, az esik ő rajta; a mit pedig kivánnak az igazak, meg lesz.
  Példabeszédek 10:24 Utoléri a bűnöst az, amitől retteg, az igazak kívánsága pedig teljesül.
  Példabeszédek 10:24 The thing feared by the evil-doer will come to him, but the upright man will get his desire.
  Példabeszédek 10:25 A mint a forgószél ráfuvall, már oda van az istentelen; az igaznak pedig örökké való fundamentoma van.
  Példabeszédek 10:25 Ha ráfúj a forgószél a bűnösre, nincs többé, de az igaz örökké tartó alapon áll.
  Példabeszédek 10:25 When the storm-wind is past, the sinner is seen no longer, but the upright man is safe for ever.
  Példabeszédek 10:26 Minémű az eczet a fogaknak és a füst a szemeknek, olyan a rest azoknak, a kik azt elküldötték.
  Példabeszédek 10:26 Amilyen az ecet a fognak és a füst a szemnek, olyan a rest a megbízóinak.
  Példabeszédek 10:26 Like acid drink to the teeth and as smoke to the eyes, so is the hater of work to those who send him.
  Példabeszédek 10:27 Az Úrnak félelme hosszabbítja meg a napokat; az istenteleneknek pedig esztendeik megrövidülnek.
  Példabeszédek 10:27 Az ÚR félelme gyarapítja a napokat, de a bűnösök esztendei megrövidülnek.
  Példabeszédek 10:27 The fear of the Lord gives long life, but the years of the evil-doer will be cut short.
  Példabeszédek 10:28 Az igazaknak reménysége öröm; az istenteleneknek várakozása pedig elvész.
  Példabeszédek 10:28 Az igazak várakozása örömre fordul, de a bűnösök reménysége semmivé lesz.
  Példabeszédek 10:28 The hope of the upright man will give joy, but the waiting of the evil-doer will have its end in sorrow.
  Példabeszédek 10:29 Erősség a tökéletesnek az Úrnak úta: de romlás a hamisság cselekedőinek.
  Példabeszédek 10:29 Az ÚRnak útja a feddhetetlennek erősség, de a gonosztevőknek romlás.
  Példabeszédek 10:29 The way of the Lord is a strong tower for the upright man, but destruction to the workers of evil.
  Példabeszédek 10:30 Az igaz soha meg nem mozdul; de az istentelenek nem lakják a földet.
  Példabeszédek 10:30 Az igaz soha meg nem inog, de a bűnösök nem maradnak meg a földön.
  Példabeszédek 10:30 The upright man will never be moved, but evil-doers will not have a safe resting-place in the land.
  Példabeszédek 10:31 Az igaznak szája bőségesen szól bölcsességet; a gonoszság nyelve pedig kivágatik.
  Példabeszédek 10:31 Az igaz ember szája bölcsességet áraszt, az álnok nyelvet azonban kivágják.
  Példabeszédek 10:31 The mouth of the upright man is budding with wisdom, but the twisted tongue will be cut off.
  Példabeszédek 10:32 Az igaznak ajkai azt tudják, a mi kedves; az istenteleneknek szája pedig a gonoszságot.
  Példabeszédek 10:32 Az igaz ember ajka kedvesen tud szólni, a bűnösök szája pedig csak álnokul.
  Példabeszédek 10:32 The lips of the upright man have knowledge of what is pleasing, but twisted are the mouths of evil-doers.
  Példabeszédek könyve 9  |  Lap tetejére  |  Példabeszédek könyve 11  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Példabeszédek könyve 10. fejezet - Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia, Bible Basic English