Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Biblia - Egyszerű fordítás (keménytáblás) - rózsaszín -

Biblia - Egyszerű fordítás (keménytáblás) - rózsaszín

Bibliai alapfogalmak - Cseri Kálmán

Cseri Kálmán

Bibliai alapfogalmak

Minden napra egy történet a Bibliából - Joy Melissa Jensen

Joy Melissa Jensen

Minden napra egy történet a Bibliából

Az első puzzle Bibliám - Gustavo Mazali

Gustavo Mazali

Az első puzzle Bibliám

Bibliai nevek és fogalmak - Vohmann Péter (Szerk.)

Vohmann Péter (Szerk.)

Bibliai nevek és fogalmak

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Jelenések könyve 22. fejezet


 

  <<< >>>  

  Jelenések 22:1 Azután az angyal megmutatta nekem a folyót, amelyben az élet vize folyik: fénylő és tiszta, mint a kristály. Isten és a Bárány (Jézus) trónjától ered,
  Jelenések 22:1 És megmutatá nékem az élet vizének tiszta folyóját, a mely ragyogó vala, mint a kristály, az Istennek és a Báránynak királyiszékéből jővén ki
  Jelenések 22:1 Azután megmutatta nekem az élet vizének folyóját, amely ragyogó, mint a kristály, s az Isten és a Bárány trónusából ered.
  Jelenések 22:2 és végigfolyik a város utcájának közepén. A folyó mindkét partján az Élet Fája áll, amely évente tizenkétszer terem: minden hónapban gyümölcsöt hoz, levelei pedig a népek gyógyítására valók.
  Jelenések 22:2 Az ő utczájának közepén. És a folyóvízen innen és túl életnek fája vala, mely tizenkét gyümölcsöt terem vala, minden hónapban meghozván gyümölcsét; és levelei a pogányok gyógyítására valók.
  Jelenések 22:2 A város főútjának közepén, a folyó két ága között van az élet fája, amely tizenkétszer hoz termést, minden egyes hónapban megadja termését, és a fa levelei a népek gyógyítására szolgálnak.
  Jelenések 22:3 Abban a városban soha nem lesz semmi átkozott, hanem Isten és a Bárány (Jézus) trónja lesz benne. Szolgái imádják Istent,
  Jelenések 22:3 És semmi elátkozott nem lesz többé; és az Istennek és a Báránynak királyiszéke benne lesz; és ő szolgái szolgálnak néki;
  Jelenések 22:3 Nem lesz többé átok a városon, hanem az Isten és a Bárány trónusa lesz benne: szolgái imádják őt,
  Jelenések 22:4 látják az arcát, és neve homlokukon lesz.
  Jelenések 22:4 És látják az ő orczáját; és az ő neve homlokukon lesz.
  Jelenések 22:4 és látni fogják az ő arcát, és az ő neve lesz a homlokukon.
  Jelenések 22:5 Éjszaka nem lesz ott többé, ezért nem lesz szükségük sem lámpafényre, sem napfényre, mert az Úr Isten világossága fogja beragyogni őket. Isten szolgái királyok lesznek, és örökké uralkodni fognak.
  Jelenések 22:5 És ott éjszaka nem lesz; és nem lesz szükségök szövétnekre és napvilágra; mert az Úr Isten világosítja meg őket, és országolnak örökkön örökké.
  Jelenések 22:5 Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük, és uralkodnak örökkön-örökké.
  Jelenések 22:6 Azután ezt mondta nekem az angyal: „Ezek a szavak megbízhatók és igazak. Az Úr a próféták szellemeinek Istene. Ő küldte el angyalát, hogy az Úr szolgáinak megmutassa azokat a dolgokat, amiknek hamarosan meg kell történniük.”
  Jelenések 22:6 És monda nékem: E beszédek hívek és igazak: és az Úr, a szent próféták Istene bocsátotta el az ő angyalát, hogy megmutassa az ő szolgáinak azokat, a miknek meg kell lenni hamar.
  Jelenések 22:6 És ezt mondta nekem: "Ezek az igék megbízhatók és igazak, mert az Úr, a próféták lelkének Istene küldte el angyalát, hogy közölje szolgáival mindezt, aminek hamarosan meg kell történnie.
  Jelenések 22:7 „Figyelj ide! Hamarosan visszajövök. Áldott, aki engedelmeskedik a próféciáknak, amik ebben a könyvben le vannak írva.”
  Jelenések 22:7 Ímé eljövök hamar. Boldog, a ki megtartja e könyv prófétálásának beszédeit.
  Jelenések 22:7 És íme, eljövök hamar: boldog, aki megtartja e könyv prófétai igéit."
  Jelenések 22:8 Én, János, hallottam és láttam ezeket. Amikor meghallottam és megláttam, leestem az angyal lába elé, aki ezeket megmutatta nekem, hogy imádjam őt.
  Jelenések 22:8 És én János vagyok az, a ki ezeket hallottam és láttam: és mikor hallottam és láttam, leborulék az angyal lábai előtt, hogy őt imádjam, a ki nékem ezeket megmutatta vala.
  Jelenések 22:8 Én, János hallottam és láttam ezeket, és amikor hallottam és láttam, leborultam az angyal lába előtt, hogy imádjam őt, aki megmutatta nekem ezeket.
  Jelenések 22:9 De azt mondta: „Vigyázz! Ne engem imádj! Hiszen szolgatársad vagyok: neked is, a testvéreidnek is, a prófétáknak. Sőt, mindazoknak is, akik engedelmeskednek a beszédeknek, amik ebben a könyvben vannak leírva. Istent imádd!”
  Jelenések 22:9 Az pedig monda nékem: Meglásd, ne tedd; mert szolgatársad vagyok néked, és a te atyádfiainak a prófétáknak, és azoknak, a kik megtartják e könyvnek beszédeit. Az Istent imádd.
  Jelenések 22:9 De ő így szólt hozzám: "Vigyázz, ne tedd, mert szolgatársad vagyok neked és testvéreidnek, a prófétáknak, és azoknak, akik megtartják e könyv igéit: az Istent imádd!"
  Jelenések 22:10 Azután ezt mondta: „Ne tartsd titokban ennek a könyvnek a próféciáit, mert az idő már közeledik, amikor mindezek meg fognak történni!
  Jelenések 22:10 Azután monda nékem: Be ne pecsételd e könyv prófétálásának beszédeit, mert az idő közel van.
  Jelenések 22:10 És így szólt hozzám: "Ne pecsételd le e könyv prófétai igéit, mert az idő közel van.
  Jelenések 22:11 Aki igazságtalan, maradjon továbbra is igazságtalan, aki gonosz, maradjon továbbra is gonosz, aki igaz, maradjon továbbra is igaz, és aki szent, maradjon továbbra is szent!
  Jelenések 22:11 A ki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is; és a ki fertelmes, legyen fertelmes ezután is; és a ki igaz, legyen igaz ezután is; és a ki szent, szenteltessék meg ezután is.
  Jelenések 22:11 Aki gonosz, legyen gonosz ezután is, és aki bűntől szennyes, legyen szennyes ezután is, aki pedig igaz, cselekedjék igazságot ezután is, és aki szent, legyen szent ezután is.
  Jelenések 22:12 Figyelj rám! Hamarosan eljövök, és magammal hozom a jutalmatokat. Mindenkinek odaadom, amit a tettei szerint megérdemel.
  Jelenések 22:12 És ímé hamar eljövök; és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, a mint az ő cselekedete lesz.
  Jelenések 22:12 Íme, eljövök hamar, velem van az én jutalmam, és megfizetek mindenkinek a cselekedete szerint.
  Jelenések 22:13 Én vagyok az Alfa és az Ómega, az Első és az Utolsó, a Elkezdő és a Befejező.
  Jelenések 22:13 Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég, az első és utolsó.
  Jelenések 22:13 Én vagyok az Alfa és az Ómega, az első és az utolsó, a kezdet és a vég".
  Jelenések 22:14 Áldottak, akik kimossák a ruhájukat, mert joguk lesz rá, hogy egyenek az Élet Fájáról, és a kapukon keresztül bemenjenek a városba.
  Jelenések 22:14 Boldogok, a kik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba.
  Jelenések 22:14 "Boldogok, akik megmossák ruhájukat, mert joguk lesz az élet fájához, és bemennek a kapukon a városba.
  Jelenések 22:15 De kívül maradnak a „kutyák” (gonosz emberek), meg akik varázsolnak, akik szexuális bűnökben élnek, és a gyilkosok, a bálványimádók és mindazok, akik szeretik a hazugságot, és hamis dolgokat tesznek.
  Jelenések 22:15 De kinn maradnak az ebek és a bűbájosok, és a paráznák és a gyilkosok, és a bálványimádók és mind a ki szereti és szólja a hazugságot.
  Jelenések 22:15 Kívül maradnak az ebek, a varázslók és a paráznák, a gyilkosok és a bálványimádók, és mindenki, aki szereti és cselekszi a hazugságot!
  Jelenések 22:16 Én, Jézus küldtem el hozzátok angyalomat, hogy mondja el nektek ezeket a dolgokat a gyülekezetek számára. Én vagyok Dávid gyökere és utóda. Én vagyok a ragyogó hajnalcsillag.”
  Jelenések 22:16 Én Jézus küldöttem az én angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen néktek a gyülekezetekben. Én vagyok Dávidnak ama gyökere és ága: ama fényes és hajnali csillag.
  Jelenések 22:16 Én, Jézus küldtem el angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen nektek a gyülekezetek előtt. Én vagyok Dávid gyökere és új hajtása, a fényes hajnalcsillag".
  Jelenések 22:17 A Szellem és a Menyasszony is azt mondja: „Gyere!” Aki hallja ezt, mondja az is: „Gyere!” Jöjjön mindenki, aki szomjas! Aki csak akarja, ihatja és megkaphatja az élet vizét ajándékba!
  Jelenések 22:17 És a Lélek és a menyasszony ezt mondják: Jövel! És a ki hallja, ezt mondja: Jövel! És a ki szomjúhozik, jőjjön el; és a ki akarja, vegye az élet vizét ingyen.
  Jelenések 22:17 A Lélek és a menyasszony így szól: "Jöjj!" Aki csak hallja, az is mondja: "Jöjj!" Aki szomjazik, jöjjön! Aki akarja, vegye az élet vizét ingyen!
  Jelenések 22:18 Figyelmeztetek mindenkit, aki ennek a könyvnek a próféciáit hallgatja: ha hozzátesz valamit ezekhez, akkor Isten elküldi rá azokat a csapásokat, amik le vannak írva ebben a könyvben.
  Jelenések 22:18 Bizonyságot teszek pedig mindenkinek, a ki e könyv prófétálásának beszédeit hallja: Hogy ha valaki ezekhez hozzá tesz, e könyvben megírt csapásokat veti Isten arra;
  Jelenések 22:18 Én bizonyságot teszek mindenkinek, aki a prófécia eme könyvének beszédeit hallja: Ha valaki hozzátesz ezekhez, arra az Isten azokat a csapásokat bocsátja, amelyek meg vannak írva ebben a könyvben;
  Jelenések 22:19 Ha pedig valaki elvesz ennek a prófétai könyvnek a szavaiból, annak részét Isten is elveszi az Élet Fájáról és a Szent Városból, és mindabból, amik le vannak írva ebben a könyvben.
  Jelenések 22:19 És ha valaki elvesz e prófétálás könyvének beszédeiből, az Isten annak részét eltörli az élet könyvéből, és a szent városból, és azokból, a mik e könyvben megírattak.
  Jelenések 22:19 ha pedig valaki elvesz e prófétai könyv igéiből, attól az Isten elveszi osztályrészét az élet fájából, a szent városból és mindabból, ami meg van írva ebben a könyvben.
  Jelenések 22:20 Jézus, aki bizonyítja, hogy ezek a dolgok igazak, ezt mondja: „Igen, hamarosan megérkezem.” „Ámen! Jöjj, Úr Jézus!”
  Jelenések 22:20 Ezt mondja, a ki ezekről bizonyságot tesz: Bizony hamar eljövök. Ámen, bizony jövel Uram Jézus!
  Jelenések 22:20 Így szól az, aki ezekről bizonyságot tesz: "Bizony, hamar eljövök". Ámen. Jöjj, Uram Jézus!
  Jelenések 22:21 Az Úr Jézus kegyelme legyen veletek!
  Jelenések 22:21 A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme legyen mindnyájan ti veletek. Ámen.
  Jelenések 22:21 Az Úr Jézus kegyelme legyen mindnyájatokkal! Ámen.
  Jelenések könyve 21  |  Lap tetejére  |  Mózes I. könyve 1  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Jelenések könyve 22. fejezet - Egyszerű fordítás - Újszövetség, Károli Biblia, Új fordítású Biblia