Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Útravalók a Bibliából - Kathryn Smith

Kathryn Smith

Útravalók a Bibliából

Jézus születése DVD (Legkisebbek Bibliája) - Gwen Ellis

Gwen Ellis

Jézus születése DVD (Legkisebbek Bibliája)

Gyermek Bibliaiskola munkafüzet 2. rész -

Gyermek Bibliaiskola munkafüzet 2. rész

Képes Biblia - Újszövetség -

Képes Biblia - Újszövetség

REVIDEÁLT ÚJ FORDÍTÁSÚ BIBLIA -

REVIDEÁLT ÚJ FORDÍTÁSÚ BIBLIA

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Mózes V. könyve 2. fejezet


 

  <<< >>>  

  Mózes 5. könyve, a törvény summája 2:1 Annakutána megfordulánk, és indulánk a pusztába a Veres tenger felé, a miképen szólott vala nékem az Úr, és kerülgettük a Szeir hegyét sok ideig.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 2:1 Annakutána megfordulánk, és indulánk a pusztába a Veres tenger felé, a miképen szólott vala nékem az Úr, és kerülgettük a Szeir hegyét sok ideig.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 2:1 Ezután megfordultunk, és elindultunk a pusztába, a Vörös-tenger felé, ahogyan meghagyta nekem az ÚR, és sokáig kerülgettük a Széír hegyet.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 2:2 De szóla az Úr nékem, mondván:
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 2:2 De szóla az Úr nékem, mondván:
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 2:2 Majd ezt mondta nekem az ÚR:
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 2:3 Elég már e hegyet kerülgetnetek, forduljatok észak felé.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 2:3 Elég már e hegyet kerülgetnetek, forduljatok észak felé.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 2:3 Elég sokáig kerülgettétek ezt a hegyet, forduljatok észak felé!
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 2:4 Parancsolj azért a népnek, mondván: Mikor általmentek a ti atyátokfiainak, az Ézsau fiainak határán, a kik Szeirben lakoznak: jóllehet félnek tőletek, mindazáltal igen vigyázzatok!
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 2:4 Parancsolj azért a népnek, mondván: Mikor általmentek a ti atyátokfiainak, az Ézsau fiainak határán, a kik Szeirben lakoznak: jóllehet félnek tőletek, mindazáltal igen vigyázzatok!
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 2:4 Parancsold meg azért a népnek: Ti most elmentek testvéreiteknek, Ézsau fiainak a határa mellett, akik Széírben laknak. Ők félnek ugyan tőletek, de azért nagyon vigyázzatok!
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 2:5 Ne ingereljétek őket, mert nem adok az ő földjükből néktek egy talpalatnyit sem; mert Ézsaúnak adtam a Szeir hegyét örökségül.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 2:5 Ne ingereljétek őket, mert nem adok az ő földjükből néktek egy talpalatnyit sem; mert Ézsaúnak adtam a Szeir hegyét örökségül.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 2:5 Ne harcoljatok ellenük, mert egy talpalatnyi földet sem adok nektek az övékből, mert Ézsau birtokába adtam a Széír hegységet.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 2:6 Pénzen vásároljatok tőlük enni valót, hogy egyetek, és vizet is pénzen vegyetek tőlük, hogy igyatok,
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 2:6 Pénzen vásároljatok tőlük enni valót, hogy egyetek, és vizet is pénzen vegyetek tőlük, hogy igyatok,
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 2:6 Ha enni akartok, pénzen vásároljatok tőlük ennivalót, és ha inni akartok, vizet is pénzen vásároljatok tőlük.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 2:7 Mert az Úr, a te Istened megáldott téged a te kezednek minden munkájában; tudja, hogy e nagy pusztaságon jársz; immár negyven esztendeje veled van az Úr, a te Istened; nem szűkölködtél semmiben.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 2:7 Mert az Úr, a te Istened megáldott téged a te kezednek minden munkájában; tudja, hogy e nagy pusztaságon jársz; immár negyven esztendeje veled van az Úr, a te Istened; nem szűkölködtél semmiben.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 2:7 Mert megáldotta kezed minden munkáját Istened, az ÚR, tudta, hogy itt jársz e nagy pusztában. Negyven esztendeje már, hogy veled van Istened, az ÚR, és nem szűkölködtél semmiben.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 2:8 És általmenénk a mi atyánkfiai között, az Ézsaú fiai között, a kik lakoznak vala Szeirben, a síkság útján Eláthtól és Éczjon-Gebertől fogva. Aztán megfordulánk és általmenénk a Moáb pusztájának útjára.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 2:8 És általmenénk a mi atyánkfiai között, az Ézsaú fiai között, a kik lakoznak vala Szeirben, a síkság útján Eláthtól és Éczjon-Gebertől fogva. Aztán megfordulánk és általmenénk a Moáb pusztájának útjára.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 2:8 Így vonultunk el tehát testvéreink, Ézsau fiai mellett, akik Széírben laknak, a síkságon át vezető úton, amely Élatból és Ecjón-Geberből indul ki. Majd megfordultunk, és továbbmentünk Móáb pusztája felé.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 2:9 És monda az Úr nékem: Ne hadakozzál Moáb ellen, és ne ingereld azt hadra, mert nem adok az ő földéből néked semmi örökséget; mert a Lót fiainak adtam Art örökségül.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 2:9 És monda az Úr nékem: Ne hadakozzál Moáb ellen, és ne ingereld azt hadra, mert nem adok az ő földéből néked semmi örökséget; mert a Lót fiainak adtam Art örökségül.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 2:9 Akkor ezt mondta nekem az ÚR: Ne támadjátok meg Móábot, és ne kezdjetek harcot ellenük, mert nem adok neked birtokot az ő földjéből, hiszen Árt Lót fiainak a birtokába adtam.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 2:10 (Az Emeusok laktak abban annak előtte, nagy nép, sok és szálas, mint az Anákok.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 2:10 (Az Emeusok laktak abban annak előtte, nagy nép, sok és szálas, mint az Anákok.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 2:10 Az émiek laktak ott azelőtt, olyan nagy, számos és szálas nép, mint az anákok.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 2:11 Óriásoknak állíttatnak vala azok is, mint az Anákok, és a Moábiták Emeknek hívták őket.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 2:11 Óriásoknak állíttatnak vala azok is, mint az Anákok, és a Moábiták Emeknek hívták őket.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 2:11 A refáiak közé tartoztak ők is, mint az anákok, csak a móábiak émieknek nevezték őket.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 2:12 Szeirben pedig Horeusok laktak az előtt, a kiket az Ézsaú fiai kiűztek, és kiirtottak színök elől, és azoknak helyén laktak, a miképen cselekedék Izráel is az ő örökségének földén, a melyet adott néki az Úr.)
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 2:12 Szeirben pedig Horeusok laktak az előtt, a kiket az Ézsaú fiai kiűztek, és kiirtottak színök elől, és azoknak helyén laktak, a miképen cselekedék Izráel is az ő örökségének földén, a melyet adott néki az Úr.)
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 2:12 Széírben meg a hóriak laktak azelőtt, de Ézsau fiai kiűzték, és kiirtották őket, és a helyükre telepedtek, ugyanúgy, ahogyan Izráel bánt azzal a földdel, amelyet az ÚR adott neki birtokul.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 2:13 Most keljetek fel, és menjetek át a Záred patakán; és átkelénk a Záred patakán.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 2:13 Most keljetek fel, és menjetek át a Záred patakán; és átkelénk a Záred patakán.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 2:13 Most azért induljatok, keljetek át a Zered patakon! Át is keltünk a Zered patakon.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 2:14 Az idő pedig, a melyet eljáránk Kádes-Barneától, míg általmenénk a Záred patakán, harmincznyolcz esztendő, a mely alatt kiveszett a hadra való férfiak egész nemzetsége a táborból, a mint megesküdt vala az Úr nékik.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 2:14 Az idő pedig, a melyet eljáránk Kádes-Barneától, míg általmenénk a Záred patakán, harmincznyolcz esztendő, a mely alatt kiveszett a hadra való férfiak egész nemzetsége a táborból, a mint megesküdt vala az Úr nékik.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 2:14 Harmincnyolc év telt el azóta, hogy elindultunk Kádés-Barneából addig, hogy átkeltünk a Zered patakon, míg ki nem veszett a táborból a harcosok egész nemzedéke, ahogyan megesküdött nekik az ÚR.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 2:15 E felett az Úrnak keze is vala ő rajtok, hogy elveszítse őket a táborból az ő kipusztulásukig.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 2:15 E felett az Úrnak keze is vala ő rajtok, hogy elveszítse őket a táborból az ő kipusztulásukig.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 2:15 Bizony az ÚR keze volt rajtuk, és kiirtotta őket a táborból mind egy szálig.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 2:16 És lőn, hogy a mint a hadakozó férfiak mind elpusztulának, kihalván a nép közül.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 2:16 És lőn, hogy a mint a hadakozó férfiak mind elpusztulának, kihalván a nép közül.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 2:16 Amikor ezek a harcosok mind egy szálig kihaltak a nép közül,
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 2:17 Így szóla az Úr nékem, mondván:
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 2:17 Így szóla az Úr nékem, mondván:
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 2:17 így szólt hozzám az ÚR:
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 2:18 Ma te általmégy a Moáb határán Ar felé,
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 2:18 Ma te általmégy a Moáb határán Ar felé,
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 2:18 Te ma átvonulsz Árnál Móáb határán.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 2:19 És mikor közel jutsz az Ammon fiaihoz, ne háborgasd őket, ne is ingereld őket, mert nem adok néked az Ammon fiainak földjéből örökséget, mert a Lót fiainak adtam azt örökségül.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 2:19 És mikor közel jutsz az Ammon fiaihoz, ne háborgasd őket, ne is ingereld őket, mert nem adok néked az Ammon fiainak földjéből örökséget, mert a Lót fiainak adtam azt örökségül.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 2:19 Amikor Ammón fiai közelébe jutsz, ne támadd meg őket, és ne kezdj harcot velük! Nem adok neked birtokot Ammón fiainak a földjéből, mert Lót fiainak a birtokába adtam azt.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 2:20 (Óriások földének tartották azt is; óriások laktak azon régenten, a kiket az Ammoniták Zanzummoknak hívtak.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 2:20 (Óriások földének tartották azt is; óriások laktak azon régenten, a kiket az Ammoniták Zanzummoknak hívtak.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 2:20 Ez is a refáiak földjéhez tartozott, refáiak laktak ott azelőtt, csak az ammóniak zamzummiaknak nevezték őket.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 2:21 Ez a nép nagy, sok és szálas volt, valamint az Anákok, de kivesztette őket az Úr azok színe elől, hogy bírják azoknak örökségét, és lakjanak azoknak helyén;
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 2:21 Ez a nép nagy, sok és szálas volt, valamint az Anákok, de kivesztette őket az Úr azok színe elől, hogy bírják azoknak örökségét, és lakjanak azoknak helyén;
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 2:21 Olyan nagy, számos és szálas nép volt ez, mint az anákok, de az ÚR kipusztította őket az ammóniak elől; és ezek elfoglalták a birtokukat, és a helyükbe telepedtek,
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 2:22 A miképen cselekedett az Ézsaú fiaival is, a kik Szeir hegyén laknak, a mikor kiveszté előlök a Horeusokat, hogy bírják azoknak örökségét, és lakjanak azoknak helyén mind e mai napig.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 2:22 A miképen cselekedett az Ézsaú fiaival is, a kik Szeir hegyén laknak, a mikor kiveszté előlök a Horeusokat, hogy bírják azoknak örökségét, és lakjanak azoknak helyén mind e mai napig.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 2:22 ugyanúgy, ahogyan a Széírben lakó Ézsau fiaival tette az ÚR: kiirtotta előlük a hóriakat, ezek pedig elfoglalták a birtokukat, és azoknak a helyén laknak ma is.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 2:23 Az Avveusokat, a kik falvakban laknak vala Gázáig, kiirtották a Káftoreusok a kik kijöttek volt Káftorból, és lakának azoknak helyén.)
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 2:23 Az Avveusokat, a kik falvakban laknak vala Gázáig, kiirtották a Káftoreusok a kik kijöttek volt Káftorból, és lakának azoknak helyén.)
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 2:23 Az avviak falvakban laktak Gáza környékén, de kiirtották őket a kaftóriak, akik Kaftórból jöttek, és a helyükbe telepedtek.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 2:24 Keljetek fel azért, induljatok, menjetek át az Arnon patakán; lásd: kezedbe adtam Szihont, Hesbonnak királyát: az Emoreust, és annak földét; kezdj hozzá, foglald el azt, és hadakozzál ő ellene.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 2:24 Keljetek fel azért, induljatok, menjetek át az Arnon patakán; lásd: kezedbe adtam Szihont, Hesbonnak királyát: az Emoreust, és annak földét; kezdj hozzá, foglald el azt, és hadakozzál ő ellene.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 2:24 Induljatok hát útnak, és keljetek át az Arnón patakon, mert kezedbe adom az emóri Szíhónt, Hesbón királyát országával együtt. Ott kezdd el a honfoglalást, indíts háborút ellene!
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 2:25 E napon kezdem rábocsátani a népekre, hogy féljenek és rettegjenek tőled az egész ég alatt, és a kik híredet hallják, rendüljenek meg és reszkessenek te előtted.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 2:25 E napon kezdem rábocsátani a népekre, hogy féljenek és rettegjenek tőled az egész ég alatt, és a kik híredet hallják, rendüljenek meg és reszkessenek te előtted.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 2:25 Most kezdek rettegést és félelmet támasztani a népekben az egész ég alatt, hogy ha híredet hallják, remegjenek és reszkessenek tőled.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 2:26 És követeket küldék a Kedemót pusztából Szihonhoz, Hesbon királyához békességes beszéddel ezt izenvén:
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 2:26 És követeket küldék a Kedemót pusztából Szihonhoz, Hesbon királyához békességes beszéddel ezt izenvén:
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 2:26 Akkor követeket küldtem a Kedémót-pusztából Szíhónhoz, Hesbón királyához ezzel a békés üzenettel:
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 2:27 Hadd menjek át a te földeden! Útról-útra megyek, nem térek le se jobbra, se balra.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 2:27 Hadd menjek át a te földeden! Útról-útra megyek, nem térek le se jobbra, se balra.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 2:27 Szeretnék átvonulni országodon. Mindig csak az úton megyek, nem térek le se jobbra, se balra.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 2:28 Eleséget pénzen adj nékem, hogy egyem; vizet is pénzen adj nékem, hogy igyam; csak gyalog hadd megyek át:
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 2:28 Eleséget pénzen adj nékem, hogy egyem; vizet is pénzen adj nékem, hogy igyam; csak gyalog hadd megyek át:
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 2:28 Ha enni akarok, pénzért adj nekem ennivalót, ha inni akarok, vizet is pénzért adj nekem. Éppen csak át szeretnék gyalogolni.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 2:29 A miképen cselekedtek én velem az Ézsaú fiai, a kik Szeirben laknak; és a Moábiták, a kik Arban laknak; míglen átmegyek a Jordánon arra a földre, a melyet az Úr, a mi Istenünk ád nékünk!
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 2:29 A miképen cselekedtek én velem az Ézsaú fiai, a kik Szeirben laknak; és a Moábiták, a kik Arban laknak; míglen átmegyek a Jordánon arra a földre, a melyet az Úr, a mi Istenünk ád nékünk!
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 2:29 Ugyanígy jártak el Ézsau fiai is, akik Széírben laknak, meg a móábiak is, akik Árban laknak. Így akarok majd átkelni a Jordánon arra a földre, amelyet Istenünk, az ÚR akar nekünk adni.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 2:30 De nem akarta Szihon, Hesbon királya, hogy átmenjünk ő rajta, mert megkeményítette volt az Úr, a te Istened az ő lelkét, és engedetlenné tette az ő szívét, hogy a te kezedbe adja őt, a mint nyilván van e mai napon.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 2:30 De nem akarta Szihon, Hesbon királya, hogy átmenjünk ő rajta, mert megkeményítette volt az Úr, a te Istened az ő szellemét, és engedetlenné tette az Ő szívét, hogy a te kezedbe adja őt, a mint nyilván van e mai napon.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 2:30 De Szíhón, Hesbón királya nem akarta megengedni, hogy átvonuljunk, mert megkeményítette lelkét Istened, az ÚR, és makaccsá tette a szívét, hogy kezedbe adja országát, ahogyan van ma is.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 2:31 Monda pedig az Úr nékem: Lásd: elkezdem átadni néked Szihont és az ő földét; kezdj hozzá, foglald el azt, hogy az ő földe örököd legyen.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 2:31 Monda pedig az Úr nékem: Lásd: elkezdem átadni néked Szihont és az ő földét; kezdj hozzá, foglald el azt, hogy az ő földe örököd legyen.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 2:31 Akkor ezt mondta nekem az ÚR: Lásd, én elhatároztam, hogy neked adom Szíhónt és országát, fogj hozzá tehát országának a birtokbavételéhez!
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 2:32 És kijöve Szihon mi előnkbe minden népével, hogy megvívjon velünk Jahácznál.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 2:32 És kijöve Szihon mi előnkbe minden népével, hogy megvívjon velünk Jahácznál.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 2:32 De Szíhón kivonult ellenünk Jahacba egész hadinépével együtt, hogy megütközzék velünk.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 2:33 De az Úr, a mi Istenünk kezünkbe adá őt, és levertük őt és az ő fiait és minden ő népét.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 2:33 De az Úr, a mi Istenünk kezünkbe adá őt, és levertük őt és az ő fiait és minden ő népét.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 2:33 Istenünk, az ÚR azonban kezünkbe adta őt, úgyhogy megvertük fiaival és egész hadinépével együtt.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 2:34 És elfoglaltuk minden ő városát abban az időben, és fegyverre hánytuk az egész várost: férfiakat, asszonyokat, és kisdedeket; nem hagytunk menekülni senkit.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 2:34 És elfoglaltuk minden ő városát abban az időben, és fegyverre hánytuk az egész várost: férfiakat, asszonyokat, és kisdedeket; nem hagytunk menekülni senkit.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 2:34 Elfoglaltuk abban az időben valamennyi városát, és kiirtottuk minden városában a férfiakat, asszonyokat és gyermekeket, nem hagytunk megmenekülni senkit.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 2:35 De a barmokat prédára vetettük közöttünk, és a városokból való ragadományokat, a melyeket elfoglaltunk volt.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 2:35 De a barmokat prédára vetettük közöttünk, és a városokból való ragadományokat, a melyeket elfoglaltunk volt.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 2:35 Csak az állatokat tartottuk meg zsákmányként és ami az elfoglalt városokban prédára került.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 2:36 Aróertől fogva, a mely van az Arnon patakának partján, és a völgyben lévő várostól fogva Gileádig, egy város sem volt, a melylyel ne bírtunk volna. Mind azokat az Úr, a mi Istenünk adta a mi kezünkbe.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 2:36 Aróertől fogva, a mely van az Arnon patakának partján, és a völgyben lévő várostól fogva Gileádig, egy város sem volt, a melylyel ne bírtunk volna. Mind azokat az Úr, a mi Istenünk adta a mi kezünkbe.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 2:36 Az Arnón patak partján fekvő Aróértól, ettől a patak menti várostól Gileádig egyetlen város sem tudott nekünk ellenállni. Valamennyit nekünk adta Istenünk, az ÚR.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 2:37 De az Ammon fiainak földéhez nem közeledtél, sem a Jabbók patak egész oldalához, sem a hegyen lévő városokhoz, sem semmi olyanhoz, a melyektől eltiltott téged az Úr, a mi Istenünk.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 2:37 De az Ammon fiainak földéhez nem közeledtél, sem a Jabbók patak egész oldalához, sem a hegyen lévő városokhoz, sem semmi olyanhoz, a melyektől eltiltott téged az Úr, a mi Istenünk.
  Mózes 5. könyve, a törvény summája 2:37 De Ammón fiainak a földjéhez nem közeledtél, sem a Jabbók patak egész partjához, sem a hegyvidék városaihoz, mert mindettől eltiltott téged Istenünk, az ÚR.
  Mózes V. könyve 1  |  Lap tetejére  |  Mózes V. könyve 3  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Mózes V. könyve 2. fejezet - Károli Biblia, Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia