Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Olvasd velem Biblia (kék) - Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Olvasd velem Biblia (kék)

Olvasd velem Biblia (lila) - Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Olvasd velem Biblia (lila)

Üzleti titkok a Bibliából - Rabbi Daniel Lapin

Rabbi Daniel Lapin

Üzleti titkok a Bibliából

Karácsonyi Bibliai Böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Karácsonyi Bibliai Böngésző

Bibliai böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Bibliai böngésző

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM -  Michael Berghof

Michael Berghof

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
János Evangéliuma 3. fejezet


 

  <<< >>>  

  János 3:1 Volt a farizeusok között egy ember, akit Nikodémusnak hívtak. A zsidók egyik vezetője volt.
  János 3:1 Volt a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, ki elöljáró volt a zsidóknál.
  János 3:1 Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik vezető embere.
  János 3:2 Egy éjjel elment Jézushoz, és azt mondta neki: „Rabbi, tudjuk, hogy Istentől jött tanító vagy, mert senki nem tudja megtenni azokat a csodákat, amelyeket te teszel, ha Isten nincs vele.”
  János 3:2 Ez Jézushoz ment éjjel és megszólította: „Rabbi, tudjuk, hogy Istent?l jöttél tanítónak! Hiszen senkinek sincs hatalmában, hogy ezeket a jeleket tegye, csak ha Isten van vele.”
  János 3:2 Ő egy éjjel elment Jézushoz, és így szólt hozzá: "Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, hacsak nincs vele az Isten."
  János 3:3 Jézus pedig így szólt hozzá: „Igazán mondom neked, ha valaki nem születik újjá, nem láthatja meg Isten Királyságát.”
  János 3:3 „Bizony, bizony ezt mondom neked – felelte neki Jézus –, hogy senki sem láthatja meg Isten királyságát, ha felülr?l nem születik.”
  János 3:3 Jézus így válaszolt: "Bizony, bizony, mondom néked: ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát."
  János 3:4 Erre Nikodémus ezt kérdezte: „Hogyan születhet újjá az ember amikor már öreg? Csak nem mehet vissza az anyja méhébe, hogy újból megszülessen?!”
  János 3:4 „Hogy születhetik egy ember, ha vén – kérdezte t?le Nikodémus. – Vajon bemehet ? az anyja méhébe, és másodszor születhetik?”
  János 3:4 Nikodémus ezt kérdezte tőle: "Hogyan születhetik az ember, amikor vén? Bemehet anyja méhébe és megszülethetik ismét?"
  János 3:5 Jézus pedig így válaszolt: „Igazán mondom neked, ha valaki nem születik újjá víz és Szent Szellem által, nem mehet be Isten királyságába.
  János 3:5 Jézus ezt felelte: „Bizony, bizony azt mondom néktek, hogy ha valaki vízb?l és Szellemb?l nem születik, nem mehet Isten királyságába be.
  János 3:5 Jézus így felelt: "Bizony, bizony, mondom néked, ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába.
  János 3:6 Ami testtől született, az test, de ami Szent Szellemtől született, az szellem.
  János 3:6 Ami húsból született, az hús, és ami Szellemb?l született, az szellem.
  János 3:6 Ami testtől született, test az, és ami Lélektől született, lélek az.
  János 3:7 Ne csodálkozz, hogy azt mondtam: újjá kell születned!
  János 3:7 Ne csodáld, hogy azt mondtam néked, hogy felülr?l kell születnetek.
  János 3:7 Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked: Újonnan kell születnetek.
  János 3:8 A szél arra fúj amerre, akar. Hallod a hangját, de nem tudod, honnan jön, és hová tart. Így van ez mindenkivel, aki a Szent Szellemtől született.”
  János 3:8 A Szellem odafúj, ahová akar. Hallod a zúgását, de nem tudod, honnan j? és hová megy: Így van mindenkivel, aki Szellemt?l született.”
  János 3:8 A szél arra fúj, amerre akar; hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön, és hova megy: így van mindenki, aki a Lélektől született."
  János 3:9 Nikodémus megkérdezte: „Hogy lehet ez?”
  János 3:9 Nikodémus megszólalt és megkérdezte: „Hogy történhetnek meg ezek?”
  János 3:9 Nikodémus megkérdezte tőle: "Hogyan történhet meg mindez?"
  János 3:10 Jézus pedig így felelt: „Te Isten népének tanítója vagy, és mégsem tudsz ezekről?
  János 3:10 – „Te Izráel tanítója vagy – felelte Jézus – és nem tudod ezeket?
  János 3:10 Jézus így válaszolt: "Te Izráel tanítója vagy, és ezt nem tudod?
  János 3:11 Igazán mondom neked, mi arról beszélünk, amit tudunk, és azt mondjuk el, amit láttunk, de ti nem fogadjátok el, amit mondunk.
  János 3:11 Bizony, bizony azt mondom neked, hogy amit tudunk, azt beszéljük, és amit látunk, arról teszünk bizonyságot. A tanúságtételünket nem fogadjátok el.
  János 3:11 Bizony, bizony, mondom néked: amit tudunk, azt szóljuk, és amit láttunk, arról teszünk bizonyságot, de nem fogadjátok el a mi bizonyságtételünket.
  János 3:12 Földi dolgokról beszéltem nektek, és nem hittetek. Hogyan fogjátok elhinni, ha mennyei dolgokról beszélek?
  János 3:12 Ha földieket szóltam néktek és nem hiszitek, hogy fogtok hinni, ha mennyeieket szólok nektek?
  János 3:12 Ha a földi dolgokról szóltam nektek, és nem hisztek, akkor hogyan fogtok hinni, ha majd a mennyeiekről szólok nektek?
  János 3:13 Senki sem ment fel a Mennybe, csak az, aki a Mennyből jött le: az Emberfia.
  János 3:13 Senki sem jutott fel a mennybe, csak, aki a mennyb?l szállt alá: az embernek Fia.
  János 3:13 Mert nem ment fel a mennybe senki, csak az, aki a mennyből szállt le, az Emberfia.
  János 3:14 Ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az Emberfiát is felemelni,
  János 3:14 Mint ahogy Mózes is felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az ember Fiának is felemeltetnie:
  János 3:14 És ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az Emberfiának is felemeltetnie,
  János 3:15 hogy aki hisz benne, annak örök élete legyen.
  János 3:15 Hogy örök élete legyen mindenkinek, aki hisz.
  János 3:15 hogy aki hisz, annak örök élete legyen őbenne.
  János 3:16 Mert úgy szerette Isten az embereket, hogy egyetlen Fiát adta, hogy aki hisz a Fiúban, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
  János 3:16 Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy senki el ne vesszen, aki ?benne hisz, hanem örök élete legyen.
  János 3:16 Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
  János 3:17 Mert Isten nem azért küldte el a Fiát erre a világra, hogy elítélje az embereket, hanem azért, hogy megmentse őket általa.
  János 3:17 Mert az Isten nem azért küldte a Fiút a világra, hogy elítélje a világot, hanem, hogy rajta keresztül megmentse a világot.
  János 3:17 Mert az Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvözüljön a világ általa.
  János 3:18 Aki hisz benne, nem kerül ítéletre. De aki nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyetlen Fiában.
  János 3:18 Az, aki benne hisz, nem kap ítéletet, aki nem hisz, már ítélet alatt van, mert nincs hite az Isten egyszülött Fiának nevében.
  János 3:18 Aki hisz őbenne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében.
  János 3:19 Az ítélet pedig ez: a világosság eljött az emberek közé, de azok jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert gonosz dolgokat tettek.
  János 3:19 Az ítélet pedig ebben áll: A világosság a világra érkezett, de az emberek inkább szerették meg a sötétséget, mint a világosságot, mert a tetteik rosszak voltak.
  János 3:19 Az ítélet pedig azt jelenti, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak.
  János 3:20 Mindenki, aki gonosz dolgokat tesz, gyűlöli a világosságot, és nem jön a világosságra, nehogy kiderüljön, mit csinált.
  János 3:20 Mindenki gy?löli a világosságot, aki hitványságokat cselekszik, és nem jön a világosságra, hogy tettei rá ne bizonyuljanak.
  János 3:20 Mert aki rosszat cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy le ne lepleződjenek a cselekedetei.
  János 3:21 De aki az igazságot követi, kijön a világosságra. A világosság megmutatja, hogy Isten által tette ezeket a dolgokat.”
  János 3:21 Aki ellenben az igazságot cselekszi, világosságra megy, hogy tetteir?l nyilvánvalóvá legyen, hogy Istenben tette ?ket.”
  János 3:21 Aki pedig az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hogy kitűnjék cselekedeteiről, hogy Isten szerint cselekedte azokat."
  János 3:22 Jézus ezután tanítványaival együtt Júdeába ment. Ott maradt velük, és bemerítette az embereket.
  János 3:22 Ezek után Jézus és tanítványai júdeai földre mentek. Ott id?zött velük és keresztelt.
  János 3:22 Jézus ezután elment tanítványaival együtt Júdea földjére, ott tartózkodott velük, és keresztelt.
  János 3:23 János pedig Szálim közelében, Ainonnál merítette be az embereket, mert ott bőven volt víz. Az emberek pedig odajöttek Jánoshoz, és bemerítkeztek.
  János 3:23 János is bemerítést végzett Sálimhoz közel Ajnónban, mert ott sok volt a víz. Az emberek jöttek és bemerítkeztek.
  János 3:23 János is keresztelt Ainonban, Szálim közelében, mert ott sok víz volt, és az emberek odamentek és megkeresztelkedtek.
  János 3:24 Jánost ugyanis ekkor még nem zárták börtönbe.
  János 3:24 Jánost ugyanis még nem vetették akkor tömlöcbe.
  János 3:24 János ugyanis még nem volt börtönbe vetve.
  János 3:25 Egyszer vita támadt János néhány tanítványa és egy zsidó között a megtisztulás szertartásáról.
  János 3:25 János tanítványai vitatkozni kezdtek egy zsidóval a megtisztulás fel?l.
  János 3:25 János tanítványai vitába szálltak a zsidókkal a megtisztulásról.
  János 3:26 El is mentek Jánoshoz, és így szóltak hozzá: „Mester, az az ember, aki veled volt a Jordánon túl, és akiről beszéltél, most ő is bemeríti az embereket, és mindenki hozzá megy.”
  János 3:26 Majd elmentek Jánoshoz és jelentették neki: „Rabbi, az, aki a Jordánon túl veled volt, aki mellett te tanúságot tettél, lásd, bemerít, és mindenki hozzámegy.”
  János 3:26 Odamentek Jánoshoz, és ezt mondták neki: "Mester, aki veled volt a Jordánon túl, akiről te bizonyságot tettél, íme, az keresztel, és mindenki őhozzá megy."
  János 3:27 János pedig így válaszolt nekik: „Semmit nem kaphat az ember, ha nem a Mennyből adják neki.
  János 3:27 János ezt felelte: „Az ember nem juthat semmihez másképp, csak ha a mennyb?l adják neki.
  János 3:27 János így válaszolt: "Semmit sem szerezhet az ember, ha nem a mennyből adatott meg neki.
  János 3:28 Ti magatok vagytok a tanúk arra, hogy megmondtam: nem én vagyok a Krisztus, hanem előtte küldtek el engem.
  János 3:28 Ti magatok vagytok tanúi, hogy azt mondtam: Nem én vagyok a Krisztus, hanem csak ?el?tte küldöttek el.
  János 3:28 Ti magatok tanúskodhattok arról, hogy megmondtam: Nem én vagyok a Krisztus, hanem előtte küldettem el.
  János 3:29 Akinek menyasszonya van, az a vőlegény. A vőlegény barátja pedig csak vár és figyel, és nagyon örül, amikor hallja a közeledő vőlegény hangját. Ugyanúgy örülök most én is.
  János 3:29 Akié a menyasszony, az a v?legény. A v?legény barátjában, aki ott áll és hallgatja ?t, nagy örömet kelt, ha a v?legény szavát hallhatja. Ez az én örömöm teljessé vált.
  János 3:29 Akié a menyasszony, az a vőlegény, a vőlegény barátja pedig, aki ott áll, és hallja őt, ujjongva örül a vőlegény hangjának: ez az örömöm lett teljessé.
  János 3:30 A Krisztusnak növekednie kell, nekem pedig kisebbé válnom.”
  János 3:30 Neki növekednie kell, nekem kisebbé lennem.
  János 3:30 Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem.
  János 3:31 „Aki Istentől jött, mindenkinél hatalmasabb. De aki a földről származik, az a földhöz tartozik, és földi dolgokról beszél. Aki a Mennyből jött, mindenkinél hatalmasabb.
  János 3:31 Aki felülr?l j?, mindenek fölött való. A földb?l való a földb?l van, a földb?l is beszél. Aki a mennyb?l jön, mindenek fölött van.
  János 3:31 Aki felülről jön, az felette van mindenkinek. Aki a földről való, földi az, és földiekről szól. Aki a mennyből jön (az felette van mindenkinek:)
  János 3:32 Ő arról beszél, amit látott és hallott, de amit mond, senki nem fogadja el.
  János 3:32 Arról tesz tanúságot, ami fel?l látást kapott, és amit hallott, de tanúságtételét senki sem fogadja be.
  János 3:32 és arról tesz bizonyságot, amit látott, és hallott, de bizonyságtételét senki sem fogadja el.
  János 3:33 Aki pedig elfogadja azt amit mond, az elismeri, hogy Isten igaz.
  János 3:33 Aki elfogadja tanúságtételét, azzal pecsétet tett arra, hogy az Isten igaz.
  János 3:33 Aki befogadta bizonyságtételét, az pecsétet tett arra, hogy Isten igaz.
  János 3:34 Akit Isten küldött, az Isten beszédeit mondja, és annak Isten a Szent Szellemet mérték nélkül adja.
  János 3:34 Akit az Isten küldött el, az az Isten beszédeit szólja, mert az Isten nem mértékkel adja a Szellemet.
  János 3:34 Mert akit az Isten küldött, az Isten beszédeit szólja, mert annak ő nem mértékkel mérve adja a Lelket.
  János 3:35 Az Atya szereti a Fiút, és mindent az ő kezébe adott.
  János 3:35 Az Atya szereti a Fiút és mindent az ? kezébe adott.
  János 3:35 Az Atya szereti a Fiút, és kezébe adott mindent.
  János 3:36 Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van. Aki viszont nem engedelmeskedik a Fiúnak, annak nem lesz örök élete, és Isten haragja rajta marad.”
  János 3:36 Aki a Fiúban hisz, annak örök élete van, aki nem engedelmeskedik a Fiúnak, nem fog életet látni, hanem Istennek haragja marad rajta.”
  János 3:36 Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a Fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta."
  János Evangéliuma 2  |  Lap tetejére  |  János Evangéliuma 4  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - János Evangéliuma 3. fejezet - Egyszerű fordítás - Újszövetség, Csia Lajos - Újszövetség, Új fordítású Biblia