Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

Biblia 365

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Kis asztali naptár 2018 - Egészségről a Bibliában -

Kis asztali naptár 2018 - Egészségről a Bibliában

Képes Biblia  -

Képes Biblia

Revideált Új Fordítású Biblia - kis méretű, műbőrkötéses, cipzáras -

Revideált Új Fordítású Biblia - kis méretű, műbőrkötéses, cipzáras

Biblia - Egyszerű fordítás (keménytáblás) - világoskék -

Biblia - Egyszerű fordítás (keménytáblás) - világoskék

Arab Biblia  -

Arab Biblia

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Márk Evangéliuma 4. fejezet


 

  <<< >>>  

  Márk 4:1 És ismét kezde tanítani a tenger mellett. És nagy sokaság gyűle ő hozzá, úgy hogy ő a hajóba lépvén, a tengeren ül vala, az egész sokaság pedig a tenger mellett a földön vala.
  Márk 4:1 És ismét kezde tanítani a tenger mellett. És nagy sokaság gyűle ő hozzá, úgy hogy ő a hajóba lépvén, a tengeren ül vala, az egész sokaság pedig a tenger mellett a földön vala.
  Márk 4:1 Ismét tanítani kezdett a tengerparton, és igen nagy sokaság gyülekezett hozzá, ezért hajóba szállva a tengeren tartózkodott; az egész sokaság pedig a tengerparton volt.
  Márk 4:2 És sokat tanítja vala őket példázatokban, és ezt mondja vala nékik tanításában:
  Márk 4:2 És sokat tanítja vala őket példázatokban, és ezt mondja vala nékik tanításában:
  Márk 4:2 Sokat tanította őket példázatokban; és ezt mondta nekik tanítás közben:
  Márk 4:3 Halljátok: Ímé, a magvető kiméne vetni.
  Márk 4:3 Halljátok: Ímé, a magvető kiméne vetni.
  Márk 4:3 "Halljátok! Íme, kiment a magvető vetni,
  Márk 4:4 És lőn vetés közben, hogy némely az út mellé esék, és eljövének az égi madarak és megevék azt.
  Márk 4:4 És lőn vetés közben, hogy némely az út mellé esék, és eljövének az égi madarak és megevék azt.
  Márk 4:4 és történt vetés közben, hogy egyik mag az útfélre esett, de jöttek a madarak, és felkapkodták.
  Márk 4:5 Némely pedig a köves helyre esék, a hol nem sok földje vala, és hamar kikele, mivel nem vala mélyen a földben.
  Márk 4:5 Némely pedig a köves helyre esék, a hol nem sok földje vala, és hamar kikele, mivel nem vala mélyen a földben.
  Márk 4:5 Másik meg a sziklás helyre esett, ahol kevés volt a föld, és azonnal kihajtott, mert nem volt mélyen a földben;
  Márk 4:6 Mikor pedig fölkelt a nap, elsűle, és mivelhogy nem volt gyökere, elszárada.
  Márk 4:6 Mikor pedig fölkelt a nap, elsűle, és mivelhogy nem volt gyökere, elszárada.
  Márk 4:6 amikor pedig felkelt a nap, megperzselődött, és mivel nem volt gyökere, kiszáradt.
  Márk 4:7 Némely pedig a tövisek közé esék, és felnevekedének a tövisek és megfojták azt, és nem ada gyümölcsöt.
  Márk 4:7 Némely pedig a tövisek közé esék, és felnevekedének a tövisek és megfojták azt, és nem ada gyümölcsöt.
  Márk 4:7 Egy másik a tövisek közé esett, de a tövisek megnőttek, megfojtották, és így nem hozott termést.
  Márk 4:8 Némely pedig a jó földbe esék; és ád vala nevekedő és bővölködő gyümölcsöt, és némely hoz vala harmincz annyit, némely hatvan annyit, némely pedig száz annyit.
  Márk 4:8 Némely pedig a jó földbe esék; és ád vala nevekedő és bővölködő gyümölcsöt, és némely hoz vala harmincz annyit, némely hatvan annyit, némely pedig száz annyit.
  Márk 4:8 A többi pedig a jó földbe esett, és termést hozott, miután kikelt és szárba szökkent, és meghozta egyik a harmincszorosát, másik a hatvanszorosát, sőt némelyik a százszorosát is."
  Márk 4:9 És monda nékik: A kinek van füle a hallásra, hallja.
  Márk 4:9 És monda nékik: A kinek van füle a hallásra, hallja.
  Márk 4:9 Majd hozzátette: "Akinek van füle a hallásra, hallja!"
  Márk 4:10 Mikor pedig egyedül vala, megkérdezék őt a körülötte lévők a tizenkettővel együtt a példázat felől.
  Márk 4:10 Mikor pedig egyedül vala, megkérdezék őt a körülötte lévők a tizenkettővel együtt a példázat felől.
  Márk 4:10 Amikor egyedül maradt, a körülötte levők a tizenkettővel együtt megkérdezték őt a példázatokról.
  Márk 4:11 ő pedig monda nékik: Néktek adatott, hogy az Isten országának titkát tudjátok, ama kívül levőknek pedig példázatokban adatnak mindenek,
  Márk 4:11 Ő pedig monda nékik: Néktek adatott, hogy az Isten országának titkát tudjátok, ama kívül levőknek pedig példázatokban adatnak mindenek,
  Márk 4:11 Jézus így szólt hozzájuk: "Nektek megadatott az Isten országának titka, de a kívülvalóknak minden példázatokban adatik;
  Márk 4:12 Hogy nézvén nézzenek és ne lássanak; és hallván halljanak és ne értsenek, hogy soha meg ne térjenek és bűneik meg ne bocsáttassanak.
  Márk 4:12 Hogy nézvén nézzenek és ne lássanak; és hallván halljanak és ne értsenek, hogy soha meg ne térjenek és bűneik meg ne bocsáttassanak.
  Márk 4:12 hogy akik néznek, nézzenek ugyan, de ne lássanak, és akik hallanak, halljanak ugyan, de ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és bűneik meg ne bocsáttassanak."
  Márk 4:13 És monda nékik: Nem értitek ezt a példázatot? Akkor mimódon értitek meg majd a többi példázatot?
  Márk 4:13 És monda nékik: Nem értitek ezt a példázatot? Akkor mimódon értitek meg majd a többi példázatot?
  Márk 4:13 Azután így szólt hozzájuk: "Nem értitek ezt a példázatot? Akkor hogyan fogjátok megérteni a többit?
  Márk 4:14 A magvető az ígét hinti.
  Márk 4:14 A magvető az ígét hinti.
  Márk 4:14 A magvető az igét veti.
  Márk 4:15 Az útfélen valók pedig azok, a kiknek hintik az ígét, de mihelyest hallják, azonnal eljő a Sátán és elragadja a szívökbe vetett ígét.
  Márk 4:15 Az útfélen valók pedig azok, a kiknek hintik az ígét, de mihelyest hallják, azonnal eljő a Sátán és elragadja a szívökbe vetett ígét.
  Márk 4:15 Akik az útfélen vannak: oda hull az ige; de amikor meghallják, azonnal jön a Sátán, és kiragadja a beléjük vetett igét.
  Márk 4:16 És hasonlóképen a köves helyre vetettek azok, a kik mihelyst hallják az ígét, mindjárt örömmel fogadják,
  Márk 4:16 És hasonlóképen a köves helyre vetettek azok, a kik mihelyst hallják az ígét, mindjárt örömmel fogadják,
  Márk 4:16 Akiknél a mag a sziklás talajra hullott: amikor meghallják az igét, azonnal örömmel fogadják,
  Márk 4:17 De nincsen ő bennük gyökere, hanem ideig valók; azután ha nyomorúság vagy háborúság támad az íge miatt, azonnal megbotránkoznak.
  Márk 4:17 De nincsen ő bennük gyökere, hanem ideig valók; azután ha nyomorúság vagy háborúság támad az íge miatt, azonnal megbotránkoznak.
  Márk 4:17 de nem gyökerezik meg bennük, ezért csak ideig való, és ha nyomorúságot vagy üldözést kell szenvedniük az ige miatt, azonnal eltántorodnak.
  Márk 4:18 A tövisek közé vetettek pedig azok, a kik az ígét hallják,
  Márk 4:18 A tövisek közé vetettek pedig azok, a kik az ígét hallják,
  Márk 4:18 Másoknál a tövisek közé hullott a mag: ezek meghallják az igét,
  Márk 4:19 De a világi gondok és a gazdagság csalárdsága és egyéb dolgok kívánsága közbejővén, elfojtják az ígét, és gyümölcstelen lesz.
  Márk 4:19 De a világi gondok és a gazdagság csalárdsága és egyéb dolgok kívánsága közbejővén, elfojtják az ígét, és gyümölcstelen lesz.
  Márk 4:19 de e világ gondja, a gazdagság csábítása, vagy egyéb dolgok megkívánása megfojtja az igét, úgyhogy ez sem hoz termést.
  Márk 4:20 A jó földbe vetettek pedig azok, a kik hallják az ígét és beveszik, és gyümölcsöt teremnek, némely harmincz annyit, némely hatvan annyit, némely száz annyit.
  Márk 4:20 A jó földbe vetettek pedig azok, a kik hallják az ígét és beveszik, és gyümölcsöt teremnek, némely harmincz annyit, némely hatvan annyit, némely száz annyit.
  Márk 4:20 Akiknél a jó földbe hullott a mag: ezek hallgatják az igét, befogadják, és az egyik harmincszoros, a másik hatvanszoros és némelyik százszoros termést hoz."
  Márk 4:21 És monda nékik: Avagy azért hozzák-é elő a gyertyát, hogy véka alá tegyék, vagy az ágy alá? És nem azért-é, hogy a gyertyatartóba tegyék?
  Márk 4:21 És monda nékik: Avagy azért hozzák-é elő a gyertyát, hogy véka alá tegyék, vagy az ágy alá? És nem azért-é, hogy a gyertyatartóba tegyék?
  Márk 4:21 Ezután így szólt hozzájuk: Vajon azért veszik-e elő a lámpást, hogy a véka alá tegyék, vagy az ágy alá? Nem azért, hogy a lámpatartóba tegyék?
  Márk 4:22 Mert nincs semmi rejtett dolog, a mi meg ne jelentetnék; és semmi sem volt eltitkolva, hanem hogy nyilvánosságra jusson.
  Márk 4:22 Mert nincs semmi rejtett dolog, a mi meg ne jelentetnék; és semmi sem volt eltitkolva, hanem hogy nyilvánosságra jusson.
  Márk 4:22 Mert nincs semmi rejtett dolog, ami ki ne derülne, és semmi titok, ami napfényre ne jutna.
  Márk 4:23 Ha valakinek van füle a hallásra, hallja.
  Márk 4:23 Ha valakinek van füle a hallásra, hallja.
  Márk 4:23 Ha valakinek van füle a hallásra, hallja!"
  Márk 4:24 És monda nékik: Megjegyezzétek, a mit hallotok: A milyen mértékkel mértek, olyannal mérnek néktek, sőt ráadást adnak néktek, a kik halljátok.
  Márk 4:24 És monda nékik: Megjegyezzétek, a mit hallotok: A milyen mértékkel mértek, olyannal mérnek néktek, sőt ráadást adnak néktek, a kik halljátok.
  Márk 4:24 Ezt is mondta nekik: "Vigyázzatok, hogy mit hallotok! Amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek nektek, sőt ráadást is adnak.
  Márk 4:25 Mert a kinek van, annak adatik; és a kinek nincs, attól az is elvétetik, a mije van.
  Márk 4:25 Mert a kinek van, annak adatik; és a kinek nincs, attól az is elvétetik, a mije van.
  Márk 4:25 Mert akinek van, annak adatik, és akinek nincs, attól az is elvétetik, amije van."
  Márk 4:26 És monda: Úgy van az Isten országa, mint mikor az ember beveti a magot a földbe.
  Márk 4:26 És monda: Úgy van az Isten országa, mint mikor az ember beveti a magot a földbe.
  Márk 4:26 Jézus ezt is mondta: "Úgy van az Isten országa, mint amikor az ember elvetette a magot a földbe,
  Márk 4:27 És alszik és fölkel éjjel és nappal; a mag pedig kihajt és felnő, ő maga sem tudja miképen.
  Márk 4:27 És alszik és fölkel éjjel és nappal; a mag pedig kihajt és felnő, ő maga sem tudja miképen.
  Márk 4:27 azután alszik és felkel, éjjel és nappal: a mag sarjad és nő, ő pedig nem tudja, hogyan.
  Márk 4:28 Mert magától terem a föld, először füvet, azután kalászt, azután teljes buzát a kalászban.
  Márk 4:28 Mert magától terem a föld, először füvet, azután kalászt, azután teljes buzát a kalászban.
  Márk 4:28 Magától terem a föld, először zöld sarjat, azután kalászt, azután érett magot a kalászban.
  Márk 4:29 Mihelyt pedig a gabona arra való, azonnal sarlót ereszt reá, mert az aratás elérkezett.
  Márk 4:29 Mihelyt pedig a gabona arra való, azonnal sarlót ereszt reá, mert az aratás elérkezett.
  Márk 4:29 Amikor pedig a termés engedi, azonnal nekiereszti a sarlót, mert itt az aratás."
  Márk 4:30 És monda: Mihez hasonlítsuk az Isten országát? Avagy milyen példában példázzuk azt?
  Márk 4:30 És monda: Mihez hasonlítsuk az Isten országát? Avagy milyen példában példázzuk azt?
  Márk 4:30 Majd így folytatta: "Mihez hasonlítsuk az Isten országát, vagy milyen példázatba foglaljuk?
  Márk 4:31 A mustármaghoz, a mely mikor a földbe vettetik, minden földi magnál kisebb,
  Márk 4:31 A mustármaghoz, a mely mikor a földbe vettetik, minden földi magnál kisebb,
  Márk 4:31 Olyan, mint a mustármag: mikor elvetik a földbe, kisebb minden magnál a földön,
  Márk 4:32 És mikor elvettetik, felnő, és minden veteménynél nagyobb lesz és nagy ágakat hajt, úgy hogy árnyéka alatt fészket rakhatnak az égi madarak.
  Márk 4:32 És mikor elvettetik, felnő, és minden veteménynél nagyobb lesz és nagy ágakat hajt, úgy hogy árnyéka alatt fészket rakhatnak az égi madarak.
  Márk 4:32 miután pedig elvetették, megnő és nagyobb lesz minden veteménynél, és olyan nagy ágakat hajt, hogy árnyékában fészket rakhatnak az égi madarak."
  Márk 4:33 És sok ilyen példázatban hirdeti vala nékik az ígét, úgy a mint megérthetik vala.
  Márk 4:33 És sok ilyen példázatban hirdeti vala nékik az ígét, úgy a mint megérthetik vala.
  Márk 4:33 Még sok hasonló példázatban hirdette nekik az igét úgy, amint megérthették.
  Márk 4:34 Példázat nélkül pedig nem szól vala nékik; maguk közt azonban a tanítványnak mindent megmagyaráz vala.
  Márk 4:34 Példázat nélkül pedig nem szól vala nékik; maguk közt azonban a tanítványnak mindent megmagyaráz vala.
  Márk 4:34 Példázat nélkül nem is szólt hozzájuk, maguk között azonban tanítványainak megmagyarázott mindent.
  Márk 4:35 Azután monda nékik azon a napon, a mint este lőn: Menjünk át a túlsó partra.
  Márk 4:35 Azután monda nékik azon a napon, a mint este lőn: Menjünk át a túlsó partra.
  Márk 4:35 Ugyanezen a napon, amikor este lett, így szólt hozzájuk: "Menjünk át a túlsó partra."
  Márk 4:36 Elbocsátván azért a sokaságot, elvivék őt, úgy a mint a hajóban vala; de más hajók is valának vele.
  Márk 4:36 Elbocsátván azért a sokaságot, elvivék őt, úgy a mint a hajóban vala; de más hajók is valának vele.
  Márk 4:36 Miután tehát elbocsátották a sokaságot, magukkal vitték őt, úgy, ahogy éppen a hajóban volt; de más hajók is voltak a nyomában.
  Márk 4:37 Akkor nagy szélvihar támada, a hullámok pedig becsapnak vala a hajóba, annyira, hogy már-már megtelék.
  Márk 4:37 Akkor nagy szélvihar támada, a hullámok pedig becsapnak vala a hajóba, annyira, hogy már-már megtelék.
  Márk 4:37 Ekkor nagy szélvihar támadt, és a hullámok becsaptak a hajóba, úgyhogy az már kezdett megtelni.
  Márk 4:38 ő pedig a hajó hátulsó részében a fejaljon aluszik vala. És fölkelték őt és mondának néki: Mester, nem törődöl vele, hogy elveszünk?
  Márk 4:38 Ő pedig a hajó hátulsó részében a fejaljon aluszik vala. És fölkelték őt és mondának néki: Mester, nem törődöl vele, hogy elveszünk?
  Márk 4:38 Ő pedig a hajó hátsó részében volt, és a vánkoson aludt. Ekkor felébresztették, és így szóltak hozzá: "Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk?"
  Márk 4:39 És felkelvén megdorgálá a szelet, és monda a tengernek: Hallgass, némulj el! És elállt a szél, és lőn nagy csendesség.
  Márk 4:39 És felkelvén megdorgálá a szelet, és monda a tengernek: Hallgass, némulj el! És elállt a szél, és lőn nagy csendesség.
  Márk 4:39 Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a tengernek: "Hallgass el, némulj meg!" És elállt a vihar, és nagy csendesség lett.
  Márk 4:40 És monda nékik: Miért vagytok ily félénkek? Hogy van, hogy nincs hitetek?
  Márk 4:40 És monda nékik: Miért vagytok ily félénkek? Hogy van, hogy nincs hitetek?
  Márk 4:40 Akkor ezt mondta nekik: "Miért féltek ennyire? Miért nincs hitetek?"
  Márk 4:41 És megfélemlének nagy félelemmel, és ezt mondják vala egymásnak: Kicsoda hát ez, hogy mind a szél, mind a tenger engednek néki?
  Márk 4:41 És megfélemlének nagy félelemmel, és ezt mondják vala egymásnak: Kicsoda hát ez, hogy mind a szél, mind a tenger engednek néki?
  Márk 4:41 Nagy félelem fogta el őket, és így szóltak egymáshoz: "Ki ez, hogy a szél is, a tenger is engedelmeskedik neki?"
  Márk Evangéliuma 3  |  Lap tetejére  |  Márk Evangéliuma 5  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Márk Evangéliuma 4. fejezet - Károli Biblia, Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia