Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Olvasd velem Biblia (kék) - Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Olvasd velem Biblia (kék)

Olvasd velem Biblia (lila) - Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Olvasd velem Biblia (lila)

Üzleti titkok a Bibliából - Rabbi Daniel Lapin

Rabbi Daniel Lapin

Üzleti titkok a Bibliából

Karácsonyi Bibliai Böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Karácsonyi Bibliai Böngésző

Bibliai böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Bibliai böngésző

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM -  Michael Berghof

Michael Berghof

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Máté Evangéliuma 5. fejezet


 

  <<< >>>  

  A hegyi beszéd
  Máté 5:1 Mikor pedig látta Jézus a sokaságot, felméne a hegyre, és a mint leül vala, hozzámenének az ő tanítványai.
  Máté 5:1 And seeing the multitudes, he went up into a mountain: and when he was set, his disciples came unto him:
  Máté 5:1 And seeing the multitudes, he went up into a mountain: and when he was set, his disciples came unto him:
  Máté 5:2 És megnyitván száját, tanítja vala őket, mondván:
  Máté 5:2 And he opened his mouth, and taught them, saying,
  Máté 5:2 And he opened his mouth, and taught them, saying,
  Máté 5:3 Boldogok a lelki szegények: mert övék a mennyeknek országa.
  Máté 5:3 Blessed are the poor in spirit: for theirs is the kingdom of heaven.
  Máté 5:3 Blessed are the poor in spirit: for theirs is the kingdom of heaven.
  Máté 5:4 Boldogok, a kik sírnak: mert ők megvígasztaltatnak.
  Máté 5:4 Blessed are they that mourn: for they shall be comforted.
  Máté 5:4 Blessed are they that mourn: for they shall be comforted.
  Máté 5:5 Boldogok a szelídek: mert ők örökségül bírják a földet.
  Máté 5:5 Blessed are the meek: for they shall inherit the earth.
  Máté 5:5 Blessed are the meek: for they shall inherit the earth.
  Máté 5:6 Boldogok, a kik éhezik és szomjúhozzák az igazságot: mert ők megelégíttetnek.
  Máté 5:6 Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness: for they shall be filled.
  Máté 5:6 Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness: for they shall be filled.
  Máté 5:7 Boldogok, az irgalmasok: mert ők irgalmasságot nyernek.
  Máté 5:7 Blessed are the merciful: for they shall obtain mercy.
  Máté 5:7 Blessed are the merciful: for they shall obtain mercy.
  Máté 5:8 Boldogok, a kiknek szívök tiszta: mert ők az Istent meglátják.
  Máté 5:8 Blessed are the pure in heart: for they shall see God.
  Máté 5:8 Blessed are the pure in heart: for they shall see God.
  Máté 5:9 Boldogok a békességre igyekezők: mert ők az Isten fiainak mondatnak.
  Máté 5:9 Blessed are the peacemakers: for they shall be called the children of God.
  Máté 5:9 Blessed are the peacemakers: for they shall be called the children of God.
  Máté 5:10 Boldogok, a kik háborúságot szenvednek az igazságért: mert övék a mennyeknek országa.
  Máté 5:10 Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake: for theirs is the kingdom of heaven.
  Máté 5:10 Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake: for theirs is the kingdom of heaven.
  Máté 5:11 Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek én érettem.
  Máté 5:11 Blessed are ye, when men shall revile you, and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely, for my sake.
  Máté 5:11 Blessed are ye, when men shall revile you, and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely, for my sake.
  Máté 5:12 Örüljetek és örvendezzetek, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyekben: mert így háborgatták a prófétákat is, a kik előttetek voltak.
  Máté 5:12 Rejoice, and be exceeding glad: for great is your reward in heaven: for so persecuted they the prophets which were before you.
  Máté 5:12 Rejoice, and be exceeding glad: for great is your reward in heaven: for so persecuted they the prophets which were before you.
  Máté 5:13 Ti vagytok a földnek savai; ha pedig a só megízetlenül, mivel sózzák meg? nem jó azután semmire, hanem hogy kidobják és eltapossák az emberek.
  Máté 5:13 Ye are the salt of the earth: but if the salt have lost his savour, wherewith shall it be salted? it is thenceforth good for nothing, but to be cast out, and to be trodden under foot of men.
  Máté 5:13 Ye are the salt of the earth: but if the salt have lost his savour, wherewith shall it be salted? it is thenceforth good for nothing, but to be cast out, and to be trodden under foot of men.
  Máté 5:14 Ti vagytok a világ világossága. Nem rejtethetik el a hegyen épített város.
  Máté 5:14 Ye are the light of the world. A city that is set on an hill cannot be hid.
  Máté 5:14 Ye are the light of the world. A city that is set on an hill cannot be hid.
  Máté 5:15 Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék és fényljék mindazoknak, a kik a házban vannak.
  Máté 5:15 Neither do men light a candle, and put it under a bushel, but on a candlestick; and it giveth light unto all that are in the house.
  Máté 5:15 Neither do men light a candle, and put it under a bushel, but on a candlestick; and it giveth light unto all that are in the house.
  Máté 5:16 Úgy fényljék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.
  Máté 5:16 Let your light so shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father which is in heaven.
  Máté 5:16 Let your light so shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father which is in heaven.
  A törvény igazi betöltése
  Máté 5:17 Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétának eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem.
  Máté 5:17 Think not that I am come to destroy the law, or the prophets: I am not come to destroy, but to fulfil.
  Máté 5:17 Think not that I am come to destroy the law, or the prophets: I am not come to destroy, but to fulfil.
  Máté 5:18 Mert bizony mondom néktek, míg az ég és a föld elmúlik, a törvényből egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik, a míg minden be nem teljesedik.
  Máté 5:18 For verily I say unto you, Till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law, till all be fulfilled.
  Máté 5:18 For verily I say unto you, Till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law, till all be fulfilled.
  Máté 5:19 Valaki azért csak egyet is megront e legkisebb parancsolatok közül és úgy tanítja az embereket, a mennyeknek országában a legkisebb lészen; valaki pedig cselekszi és úgy tanít, az a mennyeknek országában nagy lészen.
  Máté 5:19 Whosoever therefore shall break one of these least commandments, and shall teach men so, he shall be called the least in the kingdom of heaven: but whosoever shall do and teach them, the same shall be called great in the kingdom of heaven.
  Máté 5:19 Whosoever therefore shall break one of these least commandments, and shall teach men so, he shall be called the least in the kingdom of heaven: but whosoever shall do and teach them, the same shall be called great in the kingdom of heaven.
  Máté 5:20 Mert mondom néktek, hogy ha a ti igazságotok nem több az írástudók és farizeusok igazságánál, semmiképen sem mehettek be a mennyeknek országába.
  Máté 5:20 For I say unto you, That except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, ye shall in no case enter into the kingdom of heaven.
  Máté 5:20 For I say unto you, That except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, ye shall in no case enter into the kingdom of heaven.
  Máté 5:21 Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Ne ölj, mert a ki öl, méltó az ítéletre.
  Máté 5:21 Ye have heard that it was said by them of old time, Thou shalt not kill; and whosoever shall kill shall be in danger of the judgment:
  Máté 5:21 Ye have heard that it was said by them of old time, Thou shalt not kill; and whosoever shall kill shall be in danger of the judgment:
  Máté 5:22 Én pedig azt mondom néktek, hogy mindaz, a ki haragszik az ő atyjafiára ok nélkül, méltó az ítéletre: a ki pedig azt mondja az ő atyjafiának: Ráka, méltó a főtörvényszékre: a ki pedig ezt mondja: Bolond, méltó a gyehenna tüzére.
  Máté 5:22 But I say unto you, That whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment: and whosoever shall say to his brother, Raca, shall be in danger of the council: but whosoever shall say, Thou fool, shall be in danger of hell fire.
  Máté 5:22 But I say unto you, That whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment: and whosoever shall say to his brother, Raca, shall be in danger of the council: but whosoever shall say, Thou fool, shall be in danger of hell fire.
  Máté 5:23 Azért, ha a te ajándékodat az oltárra viszed és ott megemlékezel arról, hogy a te atyádfiának valami panasza van ellened:
  Máté 5:23 Therefore if thou bring thy gift to the altar, and there rememberest that thy brother hath ought against thee;
  Máté 5:23 Therefore if thou bring thy gift to the altar, and there rememberest that thy brother hath ought against thee;
  Máté 5:24 Hagyd ott az oltár előtt a te ajándékodat, és menj el, elébb békélj meg a te atyádfiával, és azután eljövén, vidd fel a te ajándékodat.
  Máté 5:24 Leave there thy gift before the altar, and go thy way; first be reconciled to thy brother, and then come and offer thy gift.
  Máté 5:24 Leave there thy gift before the altar, and go thy way; first be reconciled to thy brother, and then come and offer thy gift.
  Máté 5:25 Légy jóakarója a te ellenségednek hamar, a míg az úton vagy vele, hogy ellenséged valamiképen a bíró kezébe ne adjon, és a bíró oda ne adjon a poroszló kezébe, és tömlöczbe ne vessen téged.
  Máté 5:25 Agree with thine adversary quickly, whiles thou art in the way with him; lest at any time the adversary deliver thee to the judge, and the judge deliver thee to the officer, and thou be cast into prison.
  Máté 5:25 Agree with thine adversary quickly, whiles thou art in the way with him; lest at any time the adversary deliver thee to the judge, and the judge deliver thee to the officer, and thou be cast into prison.
  Máté 5:26 Bizony mondom néked: ki nem jősz onnét, mígnem megfizetsz az utolsó fillérig.
  Máté 5:26 Verily I say unto thee, Thou shalt by no means come out thence, till thou hast paid the uttermost farthing.
  Máté 5:26 Verily I say unto thee, Thou shalt by no means come out thence, till thou hast paid the uttermost farthing.
  Máté 5:27 Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Ne paráználkodjál!
  Máté 5:27 Ye have heard that it was said by them of old time, Thou shalt not commit adultery:
  Máté 5:27 Ye have heard that it was said by them of old time, Thou shalt not commit adultery:
  Máté 5:28 Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kivánságnak okáért, immár paráználkodott azzal az ő szívében.
  Máté 5:28 But I say unto you, That whosoever looketh on a woman to lust after her hath committed adultery with her already in his heart.
  Máté 5:28 But I say unto you, That whosoever looketh on a woman to lust after her hath committed adultery with her already in his heart.
  Máté 5:29 Ha pedig a te jobb szemed megbotránkoztat téged, vájd ki azt és vesd el magadtól; mert jobb néked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül, semhogy egész tested a gyehennára vettessék.
  Máté 5:29 And if thy right eye offend thee, pluck it out, and cast it from thee: for it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not that thy whole body should be cast into hell.
  Máté 5:29 And if thy right eye offend thee, pluck it out, and cast it from thee: for it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not that thy whole body should be cast into hell.
  Máté 5:30 És ha a te jobb kezed botránkoztat meg téged, vágd le azt és vesd el magadtól; mert jobb néked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül, semhogy egész tested a gyehennára vettessék.
  Máté 5:30 And if thy right hand offend thee, cut it off, and cast it from thee: for it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not that thy whole body should be cast into hell.
  Máté 5:30 And if thy right hand offend thee, cut it off, and cast it from thee: for it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not that thy whole body should be cast into hell.
  Máté 5:31 Megmondatott továbbá: Valaki elbocsátja feleségét, adjon néki elválásról való levelet.
  Máté 5:31 It hath been said, Whosoever shall put away his wife, let him give her a writing of divorcement:
  Máté 5:31 It hath been said, Whosoever shall put away his wife, let him give her a writing of divorcement:
  Máté 5:32 Én pedig azt mondom néktek: Valaki elbocsátja feleségét, paráznaság okán kívül, paráznává teszi azt; és a ki elbocsátott asszonyt veszen el, paráználkodik.
  Máté 5:32 But I say unto you, That whosoever shall put away his wife, saving for the cause of fornication, causeth her to commit adultery: and whosoever shall marry her that is divorced committeth adultery.
  Máté 5:32 But I say unto you, That whosoever shall put away his wife, saving for the cause of fornication, causeth her to commit adultery: and whosoever shall marry her that is divorced committeth adultery.
  Máté 5:33 Ismét hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Hamisan ne esküdjél, hanem teljesítsd az Úrnak tett esküidet.
  Máté 5:33 Again, ye have heard that it hath been said by them of old time, Thou shalt not forswear thyself, but shalt perform unto the Lord thine oaths:
  Máté 5:33 Again, ye have heard that it hath been said by them of old time, Thou shalt not forswear thyself, but shalt perform unto the Lord thine oaths:
  Máté 5:34 Én pedig azt mondom néktek: Teljességgel ne esküdjetek; se az égre, mert az az Istennek királyi széke;
  Máté 5:34 But I say unto you, Swear not at all; neither by heaven; for it is God's throne:
  Máté 5:34 But I say unto you, Swear not at all; neither by heaven; for it is God's throne:
  Máté 5:35 Se a földre, mert az az ő lábainak zsámolya; se Jeruzsálemre, mert a nagy Királynak városa;
  Máté 5:35 Nor by the earth; for it is his footstool: neither by Jerusalem; for it is the city of the great King.
  Máté 5:35 Nor by the earth; for it is his footstool: neither by Jerusalem; for it is the city of the great King.
  Máté 5:36 Se a te fejedre ne esküdjél, mert egyetlen hajszálat sem tehetsz fehérré vagy feketévé;
  Máté 5:36 Neither shalt thou swear by thy head, because thou canst not make one hair white or black.
  Máté 5:36 Neither shalt thou swear by thy head, because thou canst not make one hair white or black.
  Máté 5:37 Hanem legyen a ti beszédetek: Úgy úgy; nem nem; a mi pedig ezeken felül vagyon, a gonosztól vagyon.
  Máté 5:37 But let your communication be, Yea, yea; Nay, nay: for whatsoever is more than these cometh of evil.
  Máté 5:37 But let your communication be, Yea, yea; Nay, nay: for whatsoever is more than these cometh of evil.
  Máté 5:38 Hallottátok, hogy megmondatott: Szemet szemért és fogat fogért.
  Máté 5:38 Ye have heard that it hath been said, An eye for an eye, and a tooth for a tooth:
  Máté 5:38 Ye have heard that it hath been said, An eye for an eye, and a tooth for a tooth:
  Máté 5:39 Én pedig azt mondom néktek: Ne álljatok ellene a gonosznak, hanem a ki arczul üt téged jobb felől, fordítsd felé a másik orczádat is.
  Máté 5:39 But I say unto you, That ye resist not evil: but whosoever shall smite thee on thy right cheek, turn to him the other also.
  Máté 5:39 But I say unto you, That ye resist not evil: but whosoever shall smite thee on thy right cheek, turn to him the other also.
  Máté 5:40 És a ki törvénykezni akar veled és elvenni a te alsó ruhádat, engedd oda néki a felsőt is.
  Máté 5:40 And if any man will sue thee at the law, and take away thy coat, let him have thy cloke also.
  Máté 5:40 And if any man will sue thee at the law, and take away thy coat, let him have thy cloke also.
  Máté 5:41 És a ki téged egy mértföldútra kényszerít, menj el vele kettőre.
  Máté 5:41 And whosoever shall compel thee to go a mile, go with him twain.
  Máté 5:41 And whosoever shall compel thee to go a mile, go with him twain.
  Máté 5:42 A ki tőled kér, adj néki; és a ki tőled kölcsön akar kérni, el ne fordulj attól.
  Máté 5:42 Give to him that asketh thee, and from him that would borrow of thee turn not thou away.
  Máté 5:42 Give to him that asketh thee, and from him that would borrow of thee turn not thou away.
  Máté 5:43 Hallottátok, hogy megmondatott: Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet.
  Máté 5:43 Ye have heard that it hath been said, Thou shalt love thy neighbour, and hate thine enemy.
  Máté 5:43 Ye have heard that it hath been said, Thou shalt love thy neighbour, and hate thine enemy.
  Máté 5:44 Én pedig azt mondom néktek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, a kik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, a kik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, a kik háborgatnak és kergetnek titeket.
  Máté 5:44 But I say unto you, Love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you, and persecute you;
  Máté 5:44 But I say unto you, Love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you, and persecute you;
  Máté 5:45 Hogy legyetek a ti mennyei Atyátoknak fiai, a ki felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ád mind az igazaknak, mind a hamisaknak.
  Máté 5:45 That ye may be the children of your Father which is in heaven: for he maketh his sun to rise on the evil and on the good, and sendeth rain on the just and on the unjust.
  Máté 5:45 That ye may be the children of your Father which is in heaven: for he maketh his sun to rise on the evil and on the good, and sendeth rain on the just and on the unjust.
  Máté 5:46 Mert ha azokat szeretitek, a kik titeket szeretnek, micsoda jutalmát veszitek? Avagy a vámszedők is nem ugyanazt cselekeszik-é?
  Máté 5:46 For if ye love them which love you, what reward have ye? do not even the publicans the same?
  Máté 5:46 For if ye love them which love you, what reward have ye? do not even the publicans the same?
  Máté 5:47 És ha csak a ti atyátokfiait köszöntitek, mit cselekesztek másoknál többet? Nemde a vámszedők is nem azonképen cselekesznek-é?
  Máté 5:47 And if ye salute your brethren only, what do ye more than others? do not even the publicans so?
  Máté 5:47 And if ye salute your brethren only, what do ye more than others? do not even the publicans so?
  Máté 5:48 Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes.
  Máté 5:48 Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect.
  Máté 5:48 Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect.
  Máté Evangéliuma 4  |  Lap tetejére  |  Máté Evangéliuma 6  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Máté Evangéliuma 5. fejezet - Károli Biblia, King James Biblia, King James Biblia