Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Az első Bibliám - Lizzie Ribbons

Lizzie Ribbons

Az első Bibliám

Radír - Biblia -

Radír - Biblia

Az első puzzle Bibliám - Gustavo Mazali

Gustavo Mazali

Az első puzzle Bibliám

A Biblia ismerete kommentársorozat 5. - John F. Walwoord és Roy B. Zuck

John F. Walwoord és Roy B. Zuck

A Biblia ismerete kommentársorozat 5.

Képes Biblia - Újszövetség -

Képes Biblia - Újszövetség

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Mózes IV. könyve 2. fejezet


 

  <<< >>>  

  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 2:1 És szóla az Úr Mózesnek és Áronnak, mondván:
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 2:1 És szóla az Úr Mózesnek és Áronnak, mondván:
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 2:1 Azután így beszélt az ÚR Mózeshez és Áronhoz:
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 2:2 Az Izráel fiai, kiki az ő zászlója alatt, az ő atyáik háznépének jeleivel járjon tábort, a gyülekezet sátora körül járjon tábort annak oldalai felől.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 2:2 Az Izráel fiai, kiki az ő zászlója alatt, az ő atyáik háznépének jeleivel járjon tábort, a gyülekezet sátora körül járjon tábort annak oldalai felől.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 2:2 Izráel fiai mindnyájan a maguk hadijelvénye körül táborozzanak, nagycsaládjaik jelvényeivel ellátva, a kijelentés sátrától távolabbra, körös-körül táborozzanak.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 2:3 Így járjanak pedig tábort: Keletre naptámadat felől Júda táborának zászlója az ő seregeivel; és Júda fiainak fejedelme Naasson, Amminádáb fia.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 2:3 Így járjanak pedig tábort: Keletre naptámadat felől Júda táborának zászlója az ő seregeivel; és Júda fiainak fejedelme Naasson, Amminádáb fia.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 2:3 Keletre, napkelet felől legyen Júda táborának a hadijelvénye a csapatok között. Júda fiainak a fejedelme Nahsón, Ammínádáb fia.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 2:4 Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik: hetvennégy ezer és hatszáz.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 2:4 Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik: hetvennégy ezer és hatszáz.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 2:4 Serege hetvennégyezer-hatszáz számba vett emberből áll.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 2:5 Mellette pedig tábort járjon Izsakhár törzse, és Izsakhár fiainak fejedelme Néthánéel, Suárnak fia.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 2:5 Mellette pedig tábort járjon Izsakhár törzse, és Izsakhár fiainak fejedelme Néthánéel, Suárnak fia.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 2:5 Mellette táborozzék Issakár törzse. Issakár fiainak a fejedelme Netanél, Cúár fia.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 2:6 Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik: ötvennégy ezer és négyszáz.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 2:6 Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik: ötvennégy ezer és négyszáz.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 2:6 Serege ötvennégyezer-négyszáz számba vett emberből áll.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 2:7 Zebulon törzse, és Zebulon fiainak fejedelme Eliáb, Hélon fia.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 2:7 Zebulon törzse, és Zebulon fiainak fejedelme Eliáb, Hélon fia.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 2:7 Azután következik Zebulon törzse. Zebulon fiainak a fejedelme Eliáb, Hélón fia.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 2:8 Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik: ötvenhét ezer és négyszáz.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 2:8 Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik: ötvenhét ezer és négyszáz.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 2:8 Serege ötvenhétezer-négyszáz számba vett emberből áll.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 2:9 Mindnyájan, a kik megszámlálva voltak Júda táborában: száz nyolcvanhat ezer és négyszáz, az ő seregeik szerint. Ezek induljanak előre.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 2:9 Mindnyájan, a kik megszámlálva voltak Júda táborában: száz nyolcvanhat ezer és négyszáz, az ő seregeik szerint. Ezek induljanak előre.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 2:9 Júda táborának a seregei összesen száznyolcvanhatezer-négyszáz számba vett emberből állnak. Nekik kell elsőnek elindulniuk.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 2:10 Rúben táborának zászlója legyen dél felől az ő seregeivel, és Rúben fiainak fejedelme Elisúr, Sedeúr fia.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 2:10 Rúben táborának zászlója legyen dél felől az ő seregeivel, és Rúben fiainak fejedelme Elisúr, Sedeúr fia.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 2:10 Dél felől legyen Rúben táborának a hadijelvénye a csapatok között. Rúben fiainak a fejedelme Elicúr, Sedéúr fia.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 2:11 Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik: negyvenhat ezer és ötszáz.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 2:11 Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik: negyvenhat ezer és ötszáz.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 2:11 Serege negyvenhatezer-ötszáz számba vett emberből áll.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 2:12 Mellette pedig tábort járjon Simeon törzse, és Simeon fiainak fejedelme: Selúmiel, Surisaddai fia.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 2:12 Mellette pedig tábort járjon Simeon törzse, és Simeon fiainak fejedelme: Selúmiel, Surisaddai fia.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 2:12 Mellette táborozzék Simeon törzse. Simeon fiainak a fejedelme Selumiél, Cúrisaddaj fia.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 2:13 Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik: ötvenkilencz ezer és háromszáz.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 2:13 Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik: ötvenkilencz ezer és háromszáz.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 2:13 Serege ötvenkilencezer-háromszáz számba vett emberből áll.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 2:14 Azután Gád törzse, és Gád fiainak fejedelme: Eliásáf, a Réuel fia.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 2:14 Azután Gád törzse, és Gád fiainak fejedelme: Eliásáf, a Réuel fia.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 2:14 Azután Gád törzse. Gád fiainak a fejedelme Eljászáf, Deúél fia.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 2:15 Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik: negyvenöt ezer és hatszáz ötven.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 2:15 Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik: negyvenöt ezer és hatszáz ötven.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 2:15 Serege negyvenötezer-hatszázötven számba vett emberből áll.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 2:16 Mindnyájan, a kik megszámlálva voltak és Rúben táborában: száz ötvenegy ezer és négyszáz ötven az ő seregeik szerint. Ezek másodszorra induljanak.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 2:16 Mindnyájan, a kik megszámlálva voltak és Rúben táborában: száz ötvenegy ezer és négyszáz ötven az ő seregeik szerint. Ezek másodszorra induljanak.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 2:16 Rúben táborának a seregei összesen százötvenegyezer-négyszázötven számba vett emberből állnak. Nekik kell másodiknak elindulniuk.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 2:17 Azután induljon a gyülekezet sátora, a léviták táborával, a táboroknak közepette: A miképen tábort járnak, a képen induljanak, kiki az ő helyén, az ő zászlója mellett.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 2:17 Azután induljon a gyülekezet sátora, a léviták táborával, a táboroknak közepette: A miképen tábort járnak, a képen induljanak, kiki az ő helyén, az ő zászlója mellett.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 2:17 Utánuk induljon a kijelentés sátra, a léviták tábora a táborok között. Ahogyan táboroznak, úgy induljanak meg, mindegyik a maga helyén, hadijelvényeikkel.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 2:18 Efraim táborának zászlója az ő seregeivel nyugot felé legyen, és Efraim fiainak fejedelme: Elisáma, Ammihud fia.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 2:18 Efraim táborának zászlója az ő seregeivel nyugot felé legyen, és Efraim fiainak fejedelme: Elisáma, Ammihud fia.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 2:18 Nyugat felől legyen Efraim táborának a hadijelvénye a csapatok között. Efraim fiainak a fejedelme Elisáma, Ammihúd fia.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 2:19 Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik: negyven ezer és ötszáz.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 2:19 Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik: negyven ezer és ötszáz.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 2:19 Serege negyvenezer-ötszáz számba vett emberből áll.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 2:20 És ő mellette legyen Manasse törzse, és Manasse fiainak fejedelme Gámliel, Pédasur fia.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 2:20 És ő mellette legyen Manasse törzse, és Manasse fiainak fejedelme Gámliel, Pédasur fia.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 2:20 Mellette legyen Manassé törzse. Manassé fiainak a fejedelme Gamliél, Pedácúr fia.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 2:21 Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik, harminczkét ezer és hétszáz.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 2:21 Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik, harminczkét ezer és hétszáz.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 2:21 Serege harminckétezer-kétszáz számba vett emberből áll.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 2:22 Azután legyen Benjámin törzse és Benjámin fiainak fejedelme: Abidám Gideóni fia.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 2:22 Azután legyen Benjámin törzse és Benjámin fiainak fejedelme: Abidám Gideóni fia.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 2:22 Azután következik Benjámin törzse. Benjámin fiainak a fejedelme Abidán, Gideóni fia.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 2:23 Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik: harminczöt ezer és négyszáz.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 2:23 Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik: harminczöt ezer és négyszáz.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 2:23 Serege harmincötezer-négyszáz számba vett emberből áll.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 2:24 Mindnyájan a kik megszámlálva voltak Efraim táborában, száz nyolcezer és száz az ő seregeik szerint. Ezek harmadszorra induljanak.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 2:24 Mindnyájan a kik megszámlálva voltak Efraim táborában, száz nyolcezer és száz az ő seregeik szerint. Ezek harmadszorra induljanak.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 2:24 Efraim táborának a seregei összesen száznyolcezer-száz számba vett emberből állnak. Nekik kell harmadiknak elindulniuk.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 2:25 Dán táborának zászlója legyen észak felől az ő seregeivel, és a Dán fiainak fejedelme: Ahiézer, Ammisaddai fia.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 2:25 Dán táborának zászlója legyen észak felől az ő seregeivel, és a Dán fiainak fejedelme: Ahiézer, Ammisaddai fia.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 2:25 Észak felől legyen Dán táborának a hadijelvénye a csapatok között. Dán fiainak a fejedelme Ahiezer, Ammisaddaj fia.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 2:26 Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik: hatvankét ezer és hétszáz.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 2:26 Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik: hatvankét ezer és hétszáz.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 2:26 Serege hatvankétezer-hétszáz számba vett emberből áll.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 2:27 Mellette pedig tábort járjon Áser törzse, és Áser fiainak fejedelme: Págiel, az Okhrán fia.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 2:27 Mellette pedig tábort járjon Áser törzse, és Áser fiainak fejedelme: Págiel, az Okhrán fia.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 2:27 Mellette táborozzék Ásér törzse. Ásér fiainak a fejedelme Pagiél, Okrán fia.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 2:28 Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik: negyvenegy ezer és ötszáz.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 2:28 Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik: negyvenegy ezer és ötszáz.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 2:28 Serege negyvenegyezer-ötszáz számba vett emberből áll.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 2:29 Azután legyen Nafthali törzse, és Nafthali fiainak fejedelme: Akhira, Enán fia.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 2:29 Azután legyen Nafthali törzse, és Nafthali fiainak fejedelme: Akhira, Enán fia.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 2:29 Azután következik Naftáli törzse. Naftáli fiainak a fejedelme Ahíra, Énán fia.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 2:30 Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik: ötvenhárom ezer és négyszáz.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 2:30 Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik: ötvenhárom ezer és négyszáz.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 2:30 Serege ötvenháromezer-négyszáz számba vett emberből áll.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 2:31 Mindnyájan, a kik megszámlálva voltak Dán táborában, száz ötvenhét ezer és hatszáz; utóljára induljanak az ő zászlóik szerint.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 2:31 Mindnyájan, a kik megszámlálva voltak Dán táborában, száz ötvenhét ezer és hatszáz; utóljára induljanak az ő zászlóik szerint.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 2:31 Dán tábora összesen százötvenhétezer-hatszáz számba vett emberből áll. Nekik kell utoljára elindulniuk hadijelvényeikkel.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 2:32 Ezek Izráel fiainak megszámláltjai az ő atyáiknak háznépei szerint; mindnyájan, a kik megszámlálva voltak táboronként, az ő seregeik szerint: hatszáz háromezer ötszáz és ötven.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 2:32 Ezek Izráel fiainak megszámláltjai az ő atyáiknak háznépei szerint; mindnyájan, a kik megszámlálva voltak táboronként, az ő seregeik szerint: hatszáz háromezer ötszáz és ötven.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 2:32 Ennyien voltak, akiket számba vettek Izráel fiainak a nagycsaládjaiból. Összesen hatszázháromezer-ötszázötvenen voltak a táborban számbavettek seregenként.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 2:33 De a léviták nem voltak számba véve Izráel fiai között, a mint megparancsolta volt az Úr Mózesnek.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 2:33 De a léviták nem voltak számba véve Izráel fiai között, a mint megparancsolta volt az Úr Mózesnek.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 2:33 De a lévitákat nem vették számba Izráel fiai között, ahogyan megparancsolta az ÚR Mózesnek.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 2:34 És cselekedének Izráel fiai mind a szerint, a mint parancsolta volt az Úr Mózesnek: aképen járának tábort, az ő zászlóik szerint, és úgy indulának, kiki az ő nemzetsége szerint.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 2:34 És cselekedének Izráel fiai mind a szerint, a mint parancsolta volt az Úr Mózesnek: aképen járának tábort, az ő zászlóik szerint, és úgy indulának, kiki az ő nemzetsége szerint.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 2:34 Így cselekedtek tehát Izráel fiai. Pontosan úgy táboroztak hadijelvényeik mellett, és úgy indultak el mindnyájan nemzetségenként és nagycsaládonként, ahogyan megparancsolta az ÚR Mózesnek.
  Mózes IV. könyve 1  |  Lap tetejére  |  Mózes IV. könyve 3  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Mózes IV. könyve 2. fejezet - Károli Biblia, Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia