Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


A Biblia ismerete kommentársorozat 2. - John F. Walwoord és Roy B. Zuck

John F. Walwoord és Roy B. Zuck

A Biblia ismerete kommentársorozat 2.

Bibliai nevek és fogalmak - Vohmann Péter (Szerk.)

Vohmann Péter (Szerk.)

Bibliai nevek és fogalmak

Biblia, Revideált Új ford. (RUF) - kis méretű, bőrkötéses, regiszteres, arany széllel -

Biblia, Revideált Új ford. (RUF) - kis méretű, bőrkötéses, regiszteres, arany széllel

Problémamegoldás a Biblia alapján - John Hagee

John Hagee

Problémamegoldás a Biblia alapján

A Biblia alaptanításai II. - Derek Prince

Derek Prince

A Biblia alaptanításai II.

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Mózes IV. könyve 1. fejezet


 

  <<< >>>  

  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:1 Szóla pedig az Úr Mózesnek a Sinai pusztájában, a gyülekezet sátorában, a második hónapnak elsején, az Egyiptom földéből való kijövetelök után a második esztendőben, mondván:
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:1 Szóla pedig az Úr Mózesnek a Sinai pusztájában, a gyülekezet sátorában, a második hónapnak elsején, az Egyiptom földéből való kijövetelök után a második esztendőben, mondván:
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:1 Így beszélt az ÚR Mózeshez a Sínai-pusztában, a kijelentés sátrában, a második év második hónapjának elsején azután, hogy kijöttek Egyiptomból:
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:2 Vegyétek számba Izráel fiainak egész gyülekezetét, az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a neveknek száma szerint, minden férfiút főről főre,
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:2 Vegyétek számba Izráel fiainak egész gyülekezetét, az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a neveknek száma szerint, minden férfiút főről főre,
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:2 Vegyétek névjegyzékbe fejenként Izráel fiainak egész közösségét, nemzetségenként és nagycsaládonként egytől egyig minden férfit,
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:3 Húsz esztendőstől fogva és feljebb, mindent, a ki hadba mehet Izráelben; számláljátok meg őket az ő seregök szerint, te és Áron.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:3 Húsz esztendőstől fogva és feljebb, mindent, a ki hadba mehet Izráelben; számláljátok meg őket az ő seregök szerint, te és Áron.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:3 húszévestől fölfelé minden hadkötelest Izráelben! Vegyétek őket számba seregenként, te és Áron!
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:4 És legyen veletek egy-egy férfiú mindenik törzsből, mindenik feje legyen az ő atyái házának.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:4 És legyen veletek egy-egy férfiú mindenik törzsből, mindenik feje legyen az ő atyái házának.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:4 Legyen segítségetekre törzsenként egy-egy férfi, mindegyik egy nagycsalád feje legyen.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:5 Ezek pedig a férfiak nevei, a kik veletek legyenek: Rúbenből Elisúr, Sedeúrnak fia.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:5 Ezek pedig a férfiak nevei, a kik veletek legyenek: Rúbenből Elisúr, Sedeúrnak fia.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:5 Ez a neve azoknak a férfiaknak, akik segíteni fognak nektek: Rúbenből Elicúr, Sedéúr fia,
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:6 Simeonból Selúmiel, Surisaddainak fia.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:6 Simeonból Selúmiel, Surisaddainak fia.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:6 Simeonból Selumiél, Cúrisaddaj fia,
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:7 Júdából Naasson, Amminádábnak fia.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:7 Júdából Naasson, Amminádábnak fia.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:7 Júdából Nahsón, Ammínádáb fia,
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:8 Izsakhárból Néthánéel, Suárnak fia.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:8 Izsakhárból Néthánéel, Suárnak fia.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:8 Issakárból Netanél, Cúár fia,
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:9 Zebulonból Eliáb, Hélonnak fia.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:9 Zebulonból Eliáb, Hélonnak fia.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:9 Zebulonból Eliáb, Hélón fia.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:10 József fiai közül: Efraimból Elisama, Ammihudnak fia; Manasséból Gámliel, Pédasurnak fia.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:10 József fiai közül: Efraimból Elisama, Ammihudnak fia; Manasséból Gámliel, Pédasurnak fia.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:10 József fiai közül: Efraimból Elisámá, Ammihúd fia, Manasséból pedig Gamliél, Pedácúr fia,
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:11 Benjáminból Adibán, Gideóni fia.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:11 Benjáminból Adibán, Gideóni fia.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:11 Benjáminból Abídán, Gideóni fia,
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:12 Dánból Ahiézer, Ammisaddai fia.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:12 Dánból Ahiézer, Ammisaddai fia.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:12 Dánból Ahiezer, Ammisaddaj fia,
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:13 Áserből Págiel, Okránnak fia.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:13 Áserből Págiel, Okránnak fia.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:13 Ásérból Pagiél, Okrán fia,
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:14 Gádból Eleásaf, Déhuelnek fia.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:14 Gádból Eleásaf, Déhuelnek fia.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:14 Gádból Eljászáf, Deúél fia,
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:15 Nafthaliból Akhira, Enánnak fia.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:15 Nafthaliból Akhira, Enánnak fia.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:15 Naftáliból Ahira, Énán fia.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:16 Ezek a gyülekezetnek hivatalosai, az ő atyjok törzseinek fejei, Izráel ezereinek is fejei ők.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:16 Ezek a gyülekezetnek hivatalosai, az ő atyjok törzseinek fejei, Izráel ezereinek is fejei ők.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:16 Ezek a közösség képviselői, az ősi törzsek fejedelmei, Izráel nemzetségfői.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:17 Maga mellé vevé azért Mózes és Áron e férfiakat, a kik név szerint is előszámláltattak vala.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:17 Maga mellé vevé azért Mózes és Áron e férfiakat, a kik név szerint is előszámláltattak vala.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:17 Maga mellé vette azért Mózes és Áron ezeket a név szerint kijelölt férfiakat,
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:18 És összegyűjték az egész gyülekezetet a második hónapnak első napján; és vallást tőnek az ő születésökről, az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a neveknek száma szerint, húsz esztendőstől fogva és feljebb főről főre.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:18 És összegyűjték az egész gyülekezetet a második hónapnak első napján; és vallást tőnek az ő születésökről, az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a neveknek száma szerint, húsz esztendőstől fogva és feljebb főről főre.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:18 és összegyűjtötték az egész közösséget a második hónap elsején. Azok pedig bejegyeztették magukat a névjegyzékbe nemzetségenként és nagycsaládonként, húszévestől fölfelé egytől egyig.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:19 A miképen megparancsolta vala az Úr Mózesnek, úgy számlálá meg őket a Sinai pusztájában.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:19 A miképen megparancsolta vala az Úr Mózesnek, úgy számlálá meg őket a Sinai pusztájában.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:19 Úgy vették őket számba a Sínai-pusztában, ahogyan az ÚR megparancsolta Mózesnek.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:20 Valának pedig Rúbennek, Izráel elsőszülöttének fiai, azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a nevek száma szerint, főről főre, minden férfiú, húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető;
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:20 Valának pedig Rúbennek, Izráel elsőszülöttének fiai, azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a nevek száma szerint, főről főre, minden férfiú, húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető;
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:20 Rúbennek, Izráel elsőszülöttének a fiai, azok leszármazottai nemzetségenként és nagycsaládonként, névjegyzékbe véve egytől egyig minden férfi, húszévestől fölfelé minden hadköteles,
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:21 A kik megszámláltattak a Rúben törzséből: negyvenhat ezer és ötszáz.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:21 A kik megszámláltattak a Rúben törzséből: negyvenhat ezer és ötszáz.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:21 akiket számba vettek Rúben törzséből, negyvenhatezer-ötszázan voltak.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:22 Simeon fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, az ő megszámláltjai, a neveknek száma szerint, főről főre, minden férfiú, húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető;
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:22 Simeon fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, az ő megszámláltjai, a neveknek száma szerint, főről főre, minden férfiú, húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető;
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:22 Simeon fiainak a leszármazottai nemzetségenként és nagycsaládonként, akiket számba vettek, névjegyzékbe véve egytől egyig minden férfi, húszévestől fölfelé minden hadköteles,
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:23 A kik megszámláltattak Simeon törzséből; ötvenkilencz ezer és háromszáz.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:23 A kik megszámláltattak Simeon törzséből; ötvenkilencz ezer és háromszáz.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:23 akiket számba vettek Simeon törzséből, ötvenkilencezer-háromszázan voltak.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:24 Gád fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a neveknek száma szerint, húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető;
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:24 Gád fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a neveknek száma szerint, húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető;
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:24 Gád fiainak a leszármazottai, nemzetségenként és nagycsaládonként névjegyzékbe véve, húszévestől fölfelé minden hadköteles,
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:25 A kik megszámláltattak Gád törzséből: negyvenöt ezer és hatszáz ötven.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:25 A kik megszámláltattak Gád törzséből: negyvenöt ezer és hatszáz ötven.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:25 akiket számba vettek Gád törzséből, negyvenötezer-hatszázötvenen voltak.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:26 Júda fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a nevek száma szerint, húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető;
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:26 Júda fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a nevek száma szerint, húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető;
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:26 Júda fiainak a leszármazottai, nemzetségenként és nagycsaládonként névjegyzékbe véve, húszévestől fölfelé minden hadköteles,
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:27 A kik megszámláltattak Júda törzséből: hetvennégy ezer és hatszáz.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:27 A kik megszámláltattak Júda törzséből: hetvennégy ezer és hatszáz.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:27 akiket számba vettek Júda törzséből, hetvennégyezer-hatszázan voltak.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:28 Izsakhár fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a nevek száma szerint, húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető;
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:28 Izsakhár fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a nevek száma szerint, húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető;
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:28 Issakár fiainak a leszármazottai, nemzetségenként és nagycsaládonként névjegyzékbe véve, húszévestől fölfelé minden hadköteles,
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:29 A kik megszámláltattak Izsakhár törzséből, ötvennégy ezer és négyszáz.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:29 A kik megszámláltattak Izsakhár törzséből, ötvennégy ezer és négyszáz.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:29 akiket számba vettek Issakár törzséből, ötvennégyezer-négyszázan voltak.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:30 Zebulon fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a nevek száma szerint, húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető;
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:30 Zebulon fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a nevek száma szerint, húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető;
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:30 Zebulon fiainak a leszármazottai, nemzetségenként és nagycsaládonként névjegyzékbe véve, húszévestől fölfelé minden hadköteles,
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:31 A kik megszámláltattak Zebulon törzséből; ötvenhét ezer és négyszáz.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:31 A kik megszámláltattak Zebulon törzséből; ötvenhét ezer és négyszáz.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:31 akiket számba vettek Zebulon törzséből, ötvenhétezer-négyszázan voltak.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:32 József fiaiból Efraim fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a neveknek száma szerint, húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető;
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:32 József fiaiból Efraim fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a neveknek száma szerint, húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető;
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:32 József fiai közül Efraim fiainak a leszármazottai nemzetségenként és nagycsaládonként névjegyzékbe véve, húszévestől fölfelé minden hadköteles,
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:33 A kik megszámláltattak Efraim törzséből; negyvenezer és ötszáz.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:33 A kik megszámláltattak Efraim törzséből; negyvenezer és ötszáz.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:33 akiket számba vettek Efraim törzséből, negyvenezer-ötszázan voltak.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:34 Manasse fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a nevek száma szerint, húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető;
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:34 Manasse fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a nevek száma szerint, húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető;
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:34 Manassé fiainak a leszármazottai pedig, nemzetségenként és nagycsaládonként névjegyzékbe véve, húszévestől fölfelé minden hadköteles,
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:35 A kik megszámláltattak Manasse törzséből; harminczkét ezer és kétszáz.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:35 A kik megszámláltattak Manasse törzséből; harminczkét ezer és kétszáz.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:35 akiket számba vettek Manassé törzséből, harminckétezer-kétszázan voltak.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:36 Benjámin fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a nevek száma szerint, húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető;
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:36 Benjámin fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a nevek száma szerint, húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető;
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:36 Benjámin fiainak a leszármazottai, nemzetségenként és nagycsaládonként névjegyzékbe véve, húszévestől fölfelé minden hadköteles,
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:37 A kik megszámláltattak Benjámin törzséből; harminczöt ezer és négyszáz.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:37 A kik megszámláltattak Benjámin törzséből; harminczöt ezer és négyszáz.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:37 akiket számba vettek Benjámin törzséből, harmincötezer-négyszázan voltak.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:38 Dán fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a nevek száma szerint, húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető;
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:38 Dán fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a nevek száma szerint, húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető;
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:38 Dán fiainak a leszármazottai, nemzetségenként és nagycsaládonként névjegyzékbe véve, húszévestől fölfelé minden hadköteles,
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:39 A kik megszámláltattak Dán törzséből; hatvankét ezer és hétszáz.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:39 A kik megszámláltattak Dán törzséből; hatvankét ezer és hétszáz.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:39 akiket számba vettek Dán törzséből, hatvankétezer-hétszázan voltak.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:40 Áser fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a neveknek száma szerint, húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető;
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:40 Áser fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a neveknek száma szerint, húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető;
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:40 Ásér fiainak a leszármazottai, nemzetségenként és nagycsaládonként névjegyzékbe véve, húszévestől fölfelé minden hadköteles,
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:41 A kik megszámláltattak Áser törzséből; negyvenegy ezer és ötszáz.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:41 A kik megszámláltattak Áser törzséből; negyvenegy ezer és ötszáz.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:41 akiket számba vettek Ásér törzséből, negyvenezer-ötszázan voltak.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:42 A Nafthali fiainak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a neveknek száma szerint, húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető;
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:42 A Nafthali fiainak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a neveknek száma szerint, húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető;
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:42 Naftáli fiainak a leszármazottai, nemzetségenként és nagycsaládonként névjegyzékbe véve, húszévestől fölfelé minden hadköteles,
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:43 A kik megszámláltattak a Nafthali törzséből; ötvenhárom ezer és négyszáz.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:43 A kik megszámláltattak a Nafthali törzséből; ötvenhárom ezer és négyszáz.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:43 akiket számba vettek Naftáli törzséből, ötvenháromezer-négyszázan voltak.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:44 Ezek azok a megszámláltattak, a kiket megszámláltak Mózes és Áron és Izráel fejedelmei, tizenkét férfiú; egy-egy férfiú vala az ő atyáiknak házanépéből.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:44 Ezek azok a megszámláltattak, a kiket megszámláltak Mózes és Áron és Izráel fejedelmei, tizenkét férfiú; egy-egy férfiú vala az ő atyáiknak házanépéből.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:44 Ezeket vették számba. Mózes és Áron vette számba őket, meg Izráel tizenkét fejedelme, mindegyik egy-egy nagy család képviseletében.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:45 Valának azért mindnyájan, a kik megszámláltattak az Izráel fiai közűl az ő atyáiknak háznépe szerint, húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető az Izráelben;
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:45 Valának azért mindnyájan, a kik megszámláltattak az Izráel fiai közűl az ő atyáiknak háznépe szerint, húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető az Izráelben;
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:45 Mindazok, akiket számba vettek Izráel fiai közül nagycsaládonként húszévestől fölfelé, mindazok, akik hadkötelesek voltak Izráelben,
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:46 Valának mindnyájan a megszámláltattak: hatszáz háromezer és ötszáz ötven.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:46 Valának mindnyájan a megszámláltattak: hatszáz háromezer és ötszáz ötven.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:46 akiket számba vettek, összesen hatszázháromezer-ötszázötvenen voltak.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:47 De a léviták az ő atyáiknak háznépe szerint nem számláltattak közéjök.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:47 De a léviták az ő atyáiknak háznépe szerint nem számláltattak közéjök.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:47 De a léviták ősi törzséből származókat nem vették számba közöttük.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:48 Mert szólott vala az Úr Mózesnek, mondván:
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:48 Mert szólott vala az Úr Mózesnek, mondván:
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:48 Így beszélt az ÚR Mózeshez:
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:49 Csak a Lévi törzsét ne vedd számba, és azokat ne számláld Izráel fiai közé;
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:49 Csak a Lévi törzsét ne vedd számba, és azokat ne számláld Izráel fiai közé;
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:49 Csak Lévi törzsét ne vedd számba, és ne sorold őket Izráel fiai közé,
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:50 Hanem a lévitákat rendeld a bizonyság hajlékához, és minden edényéhez, és minden ahhoz valókhoz; ők hordozzák a hajlékot, és annak minden edényét, és ők szolgáljanak mellette, és a hajlék körül táborozzanak.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:50 Hanem a lévitákat rendeld a bizonyság hajlékához, és minden edényéhez, és minden ahhoz valókhoz; ők hordozzák a hajlékot, és annak minden edényét, és ők szolgáljanak mellette, és a hajlék körül táborozzanak.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:50 hanem tedd a lévitákat a bizonyság hajlékának és az ahhoz tartozó egész fölszerelésnek a felügyelőivé. Ők vigyék a hajlékot és annak egész fölszerelését, ott szolgáljanak, és táborozzanak a hajlék körül.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:51 És mikor a hajléknak elébb kell indulni, a léviták szedjék azt szét, mikor pedig megáll a hajlék, a léviták állassák azt fel, az idegen pedig, a ki oda járul, meghaljon.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:51 És mikor a hajléknak elébb kell indulni, a léviták szedjék azt szét, mikor pedig megáll a hajlék, a léviták állassák azt fel, az idegen pedig, a ki oda járul, meghaljon.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:51 Amikor elindul a hajlék, a léviták bontsák le azt, amikor pedig letáborozik a hajlék, a léviták állítsák föl. Ha illetéktelen közeledik hozzá, meg kell halnia.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:52 És tábort járjanak az Izráel fiai kiki az ő táborában, és kiki az ő zászlója alatt, az ő seregeik szerint.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:52 És tábort járjanak az Izráel fiai kiki az ő táborában, és kiki az ő zászlója alatt, az ő seregeik szerint.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:52 Izráel fiai mindnyájan a maguk táborában táborozzanak, mindenki a maga seregének a hadijelvénye körül.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:53 A léviták pedig tábort járjanak a bizonyság hajléka körül, hogy ne legyen harag Izráel fiainak gyülekezetén; és megtartsák a léviták a bizonyság hajlékának őrizetét.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:53 A léviták pedig tábort járjanak a bizonyság hajléka körül, hogy ne legyen harag Izráel fiainak gyülekezetén; és megtartsák a léviták a bizonyság hajlékának őrizetét.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:53 De a léviták a bizonyság hajléka körül táborozzanak, hogy ne törjön ki haragom Izráel fiainak a közössége ellen. A léviták végezzék a tennivalókat a bizonyság hajlékánál.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:54 Cselekedének azért az Izráel fiai mind a szerint, a mint parancsolta vala az Úr Mózesnek, úgy cselekedének.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:54 Cselekedének azért az Izráel fiai mind a szerint, a mint parancsolta vala az Úr Mózesnek, úgy cselekedének.
  Mózes 4. könyve, a nép megszámlálásáról 1:54 Egészen így cselekedtek tehát Izráel fiai. Mindent úgy cselekedtek, ahogyan megparancsolta az ÚR Mózesnek.
  Mózes III. könyve 27  |  Lap tetejére  |  Mózes IV. könyve 2  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Mózes IV. könyve 1. fejezet - Károli Biblia, Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia