Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Karácsonyi Bibliai Böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Karácsonyi Bibliai Böngésző

Bibliai böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Bibliai böngésző

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM -  Michael Berghof

Michael Berghof

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM

Vidd magaddal BIBLIA - Karin és Torben Juhl

Karin és Torben Juhl

Vidd magaddal BIBLIA

Színes Bibliai történetek - Ben Alex

Ben Alex

Színes Bibliai történetek

Olvasd velem Biblia - Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Olvasd velem Biblia

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Mózes III. könyve 27. fejezet


 

  <<< >>>  

  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 27:1 Szóla ismét az Úr Mózesnek, mondván:
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 27:1 Szóla ismét az Úr Mózesnek, mondván:
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 27:1 Azután így beszélt Mózeshez az ÚR:
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 27:2 Szólj Izráel fiainak, és mondd meg nékik: Ha valaki fogadásul a te becslésed szerint való személyeket szentel az Úrnak:
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 27:2 Szólj Izráel fiainak, és mondd meg nékik: Ha valaki fogadásul a te becslésed szerint való személyeket szentel az Úrnak:
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 27:2 Szólj Izráel fiaihoz, és mondd meg nekik: Ha valaki különleges fogadalmat tesz, föl kell becsülni az ÚRnak szánt személyeket.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 27:3 Akkor, ha férfit kell becslened, húsz esztendőstől hatvan esztendősig ötven ezüst siklusra becsüljed, a szent siklus szerint.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 27:3 Akkor, ha férfit kell becslened, húsz esztendőstől hatvan esztendősig ötven ezüst siklusra becsüljed, a szent siklus szerint.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 27:3 Ha férfit kell fölbecsülni, húszévestől hatvanévesig ötven ezüstsekelre becsüld, a szent sekel szerint.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 27:4 Ha pedig asszony-személy az, harmincz siklusra becsüljed.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 27:4 Ha pedig asszony-személy az, harmincz siklusra becsüljed.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 27:4 Ha pedig asszony az, akkor harminc sekelre becsüld.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 27:5 Ha pedig öt esztendőstől húsz esztendősig való, akkor a fiúgyermeket húsz siklusra becsüljed, a leányt pedig tíz siklusra.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 27:5 Ha pedig öt esztendőstől húsz esztendősig való, akkor a fiúgyermeket húsz siklusra becsüljed, a leányt pedig tíz siklusra.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 27:5 Ha ötévestől húszévesig való, a fiút húsz sekelre becsüld, a leányt tíz sekelre.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 27:6 Ha pedig egy hónapostól öt esztendősig való, akkor a fiút öt ezüst siklusra becsüld, a leányt pedig három ezüst siklusra.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 27:6 Ha pedig egy hónapostól öt esztendősig való, akkor a fiút öt ezüst siklusra becsüld, a leányt pedig három ezüst siklusra.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 27:6 Ha egyhónapostól ötévesig való, akkor a fiút öt ezüstsekelre becsüld, a leányt pedig három ezüstsekelre becsüld.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 27:7 Ha pedig hatvan esztendős és azon felül való, ha férfi, akkor becsüljed tizenöt siklusra, az asszony-személyt pedig tíz siklusra.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 27:7 Ha pedig hatvan esztendős és azon felül való, ha férfi, akkor becsüljed tizenöt siklusra, az asszony-személyt pedig tíz siklusra.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 27:7 Ha hatvanéves, vagy annál idősebb, akkor a férfit tizenöt sekelre becsüld, az asszonyt pedig tíz sekelre.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 27:8 Ha pedig szegényebb az, mint te becsülted, akkor állassák a pap elé, és becsülje meg azt a pap; a szerint becsülje azt a pap, a milyen módja van a fogadást tevőnek.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 27:8 Ha pedig szegényebb az, mint te becsülted, akkor állassák a pap elé, és becsülje meg azt a pap; a szerint becsülje azt a pap, a milyen módja van a fogadást tevőnek.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 27:8 Ha azonban szegényebb, mint amennyire becsülted, akkor állítsák a pap elé, és a pap becsülje meg őt. Aszerint becsülje meg a pap, amilyen módja van a fogadalmat tevőnek.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 27:9 Ha pedig olyan barom az, a miből áldozni szoktak az Úrnak: mindaz, a mit az eféléből ád valaki az Úrnak, szent legyen.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 27:9 Ha pedig olyan barom az, a miből áldozni szoktak az Úrnak: mindaz, a mit az eféléből ád valaki az Úrnak, szent legyen.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 27:9 Ha olyan állatról van szó, amilyet áldozatul szoktak bemutatni az ÚRnak, minden olyan, amilyet az ÚRnak szoktak adni, szent.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 27:10 Ne adjon mást helyette, és ki ne cserélje azt: jót hitványért, vagy hitványat jóért, de ha mégis kicserélne barmot barommal: mind ez, mind az, a mivel kicserélte, szent legyen.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 27:10 Ne adjon mást helyette, és ki ne cserélje azt: jót hitványért, vagy hitványat jóért, de ha mégis kicserélne barmot barommal: mind ez, mind az, a mivel kicserélte, szent legyen.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 27:10 Ne adjanak helyette mást, ne cseréljék ki, se a jót rosszabbra, se a rosszat jobbra, mert ha mégis kicserélnék az állatot egy másik állatra, akkor az is, meg a csereállat is szent lesz.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 27:11 Ha pedig valamely tisztátalan barom az, a melyből nem vihetnek áldozatot az Úrnak: állassák azt a barmot a pap elé.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 27:11 Ha pedig valamely tisztátalan barom az, a melyből nem vihetnek áldozatot az Úrnak: állassák azt a barmot a pap elé.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 27:11 Ha pedig valamilyen tisztátalan állatról van szó, amilyet nem szoktak áldozatul bemutatni az ÚRnak, akkor állítsák oda az állatot a pap elé.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 27:12 És becsülje meg azt a pap akár jó, akár hitvány, és a mint becsüli a pap, úgy legyen.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 27:12 És becsülje meg azt a pap akár jó, akár hitvány, és a mint becsüli a pap, úgy legyen.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 27:12 Becsülje meg azt a pap, hogy jó-e vagy rossz-e, és ahogyan a pap megbecsülte, úgy legyen.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 27:13 Ha pedig meg akarja váltani, adja hozzá annak ötödrészét a te becsléseden felül.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 27:13 Ha pedig meg akarja váltani, adja hozzá annak ötödrészét a te becsléseden felül.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 27:13 De ha mindenképpen meg akarja azt váltani, akkor tegye hozzá a becsértékének még egy ötödét.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 27:14 És ha valaki az ő házát szenteli az Úrnak szentségül, azt is becsülje meg a pap: akár jó, akár hitvány, és a mennyire a pap becsüli azt, úgy maradjon.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 27:14 És ha valaki az ő házát szenteli az Úrnak szentségül, azt is becsülje meg a pap: akár jó, akár hitvány, és a mennyire a pap becsüli azt, úgy maradjon.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 27:14 Ha valaki a házát szenteli oda szent ajándékul az ÚRnak, akkor a pap becsülje meg, hogy jó-e vagy rossz-e, és a pap által megállapított becsértéket kell számítani.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 27:15 Ha pedig az, a ki odaszentelte, megváltja az ő házát: akkor adja ahhoz a te becslésed szerint való árnak ötödrészét, és legyen az övé.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 27:15 Ha pedig az, a ki odaszentelte, megváltja az ő házát: akkor adja ahhoz a te becslésed szerint való árnak ötödrészét, és legyen az övé.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 27:15 Ha pedig az, aki odaszentelte, meg akarja váltani a házát, akkor tegye hozzá a becsértékének még egy ötödét, és úgy maradjon az övé.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 27:16 És ha valaki az ő mezei birtokából szentel valamit az Úrnak, akkor a mag szerint becsüld meg, a mely abba megy: egy hómer árpa-mag után ötven ezüst siklusra.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 27:16 És ha valaki az ő mezei birtokából szentel valamit az Úrnak, akkor a mag szerint becsüld meg, a mely abba megy: egy hómer árpa-mag után ötven ezüst siklusra.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 27:16 Ha valaki ősi birtokából szentel oda valamit az ÚRnak, akkor a vetőmagja szerint kell megbecsülni; egy hómer árpa vetőmag ötven ezüstsekelt ér.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 27:17 Ha a kürtölésnek esztendejétől szenteli oda az ő mezejét, a mint becsülted, úgy maradjon.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 27:17 Ha a kürtölésnek esztendejétől szenteli oda az ő mezejét, a mint becsülted, úgy maradjon.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 27:17 Ha az örömünnep évétől fogva szenteli oda valaki a mezejét, akkor a teljes becsértéket kell számítani.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 27:18 Ha pedig a kürtölés esztendeje után szenteli oda az ő mezejét, a pap számítsa fel néki az árt az esztendők száma szerint, a melyek hátra vannak a kürtölés esztendejéig, és szállíttassék le a te becslésed.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 27:18 Ha pedig a kürtölés esztendeje után szenteli oda az ő mezejét, a pap számítsa fel néki az árt az esztendők száma szerint, a melyek hátra vannak a kürtölés esztendejéig, és szállíttassék le a te becslésed.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 27:18 De ha az örömünnep után szenteli oda valaki a mezejét, akkor számítsa ki a pap a következő örömünnepig még hátra levő évek számának megfelelő pénzt, és azt vonják le a becsértékből.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 27:19 És ha meg akarja váltani a mezőt az, a ki odaszentelte, akkor adja ahhoz az általad becsült árnak ötödrészét, és maradjon az övé.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 27:19 És ha meg akarja váltani a mezőt az, a ki odaszentelte, akkor adja ahhoz az általad becsült árnak ötödrészét, és maradjon az övé.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 27:19 De ha mindenképpen meg akarja váltani a mezejét az, aki odaszentelte, akkor tegye hozzá becsárának még egy ötödét, és úgy maradjon az övé.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 27:20 Ha pedig nem váltja meg azt a mezőt, és ha eladja azt a mezőt más valakinek, többé meg nem válthatja azt.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 27:20 Ha pedig nem váltja meg azt a mezőt, és ha eladja azt a mezőt más valakinek, többé meg nem válthatja azt.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 27:20 Ha pedig nem váltja meg a mezőt, hanem eladja azt a mezőt más valakinek, akkor nem váltható meg többé.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 27:21 És az a föld, mikor a kürtölésnek esztendejében felszabadul, az Úrnak szenteltessék, mint valamely néki szentelt mező, papok birtokává legyen az.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 27:21 És az a föld, mikor a kürtölésnek esztendejében felszabadul, az Úrnak szenteltessék, mint valamely néki szentelt mező, papok birtokává legyen az.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 27:21 Ha az örömünnepen felszabadul a mező, legyen az ÚR szent tulajdona, mint esküvel odaszentelt mező: a pap birtoka legyen.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 27:22 Ha pedig pénzen vett mezejét, a mi nem az ő birtokának mezejéből való, valaki az Úrnak szenteli:
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 27:22 Ha pedig pénzen vett mezejét, a mi nem az ő birtokának mezejéből való, valaki az Úrnak szenteli:
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 27:22 Ha pedig valaki vásárolt mezőt szentel oda az ÚRnak, amely nem ősi birtoka,
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 27:23 Akkor számolja fel néki a pap a te becslésed szerint való összeget a kürtölés esztendejéig, és adja oda azt, a mire te becsülted, azon a napon szentségül az Úrnak.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 27:23 Akkor számolja fel néki a pap a te becslésed szerint való összeget a kürtölés esztendejéig, és adja oda azt, a mire te becsülted, azon a napon szentségül az Úrnak.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 27:23 akkor számítsa ki a pap a becsérték összegét az örömünnep évéig, és a becsértéket még azon a napon oda kell adni az ÚRnak szent ajándékul.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 27:24 A kürtölésnek esztendejében visszaszáll a mező arra, a kitől vette azt, a kinek birtoka volt az a föld.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 27:24 A kürtölésnek esztendejében visszaszáll a mező arra, a kitől vette azt, a kinek birtoka volt az a föld.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 27:24 Az örömünnep évében visszaszáll a mező arra, akitől vették, akinek ősi birtoka volt az a föld.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 27:25 Minden becslésed pedig a szent siklus szerint legyen; húsz géra legyen a siklus.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 27:25 Minden becslésed pedig a szent siklus szerint legyen; húsz géra legyen a siklus.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 27:25 Mindent a szent sekel szerint becsüljetek fel! Húsz géra ez a pénzegység.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 27:26 Csak elsőszülöttet, a mely elsőszülött úgyis az Úré, azt ne szenteljen a baromféléből senki; akár borjú akár bárány, az Úré az.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 27:26 Csak elsőszülöttet, a mely elsőszülött úgyis az Úré, azt ne szenteljen a baromféléből senki; akár borjú akár bárány, az Úré az.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 27:26 Az állat elsőszülöttjét nem kell senkinek sem odaszentelni, mert az mint elsőszülött úgyis az ÚRé, akár szarvasmarha, akár juh, az ÚRé az.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 27:27 Ha pedig tisztátalan baromból való az, váltsa meg a te becslésed szerint, és adja hozzá annak ötödrészét; ha pedig nem váltják meg, adassék el a te becslésed szerint.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 27:27 Ha pedig tisztátalan baromból való az, váltsa meg a te becslésed szerint, és adja hozzá annak ötödrészét; ha pedig nem váltják meg, adassék el a te becslésed szerint.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 27:27 Ha azonban áldozatra alkalmatlan az az állat, akkor meg kell váltani becsértéke szerint, hozzáadva még annak egy ötödét. Ha pedig nem váltják meg, akkor adják el becsára szerint.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 27:28 De semmi, a mit valaki teljesen az Úrnak szentelt, mind abból a mije van, akár ember vagy barom, akár mezei birtokából való, el ne adassék, és meg se váltassék; minden, a mi teljesen néki szenteltetett, igen szentséges az Úrnak.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 27:28 De semmi, a mit valaki teljesen az Úrnak szentelt, mind abból a mije van, akár ember vagy barom, akár mezei birtokából való, el ne adassék, és meg se váltassék; minden, a mi teljesen néki szenteltetett, igen szentséges az Úrnak.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 27:28 De amit esküvel szentelt valaki tulajdonából az ÚRnak, akár ember, akár állat, akár ősi birtok az, azt nem adhatja el, és nem válthatja meg. Minden esküvel odaszentelt dolog igen szent tulajdona az ÚRnak.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 27:29 Senki, a ki teljesen az Úrnak szenteltetett az emberek közül, meg ne váltassék, hanem halálra adassék bizonynyal.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 27:29 Senki, a ki teljesen az Úrnak szenteltetett az emberek közül, meg ne váltassék, hanem halálra adassék bizonynyal.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 27:29 Nem lehet megváltani az olyan embert, aki átok miatt került az esküvel odaszenteltek közé, annak meg kell halnia.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 27:30 A földnek minden tizede, a föld vetéséből, a fa gyümölcséből az Úré; szentség az az Úrnak.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 27:30 A földnek minden tizede, a föld vetéséből, a fa gyümölcséből az Úré; szentség az az Úrnak.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 27:30 A föld minden tizede az ÚRé, a földnek a szemes terméséből és a fa gyümölcséből; az ÚR szent tulajdona az.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 27:31 És ha valaki meg akar valamit váltani az ő tizedéből: adja hozzá annak ötödrészét.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 27:31 És ha valaki meg akar valamit váltani az ő tizedéből: adja hozzá annak ötödrészét.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 27:31 De ha valaki mindenképpen meg akar valamit váltani a tizedéből, tegye még hozzá egyötödét.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 27:32 És minden tizede a baromnak és juhnak, mindabból, a mi a vessző alatt átmegy, a tizedik az Úrnak legyen szentelve.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 27:32 És minden tizede a baromnak és juhnak, mindabból, a mi a vessző alatt átmegy, a tizedik az Úrnak legyen szentelve.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 27:32 A marháknak és juhoknak a tizede is, minden tizedik, amely átmegy a pásztorbot alatt, az ÚR szent tulajdona legyen.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 27:33 Ne tudakozódjék, ha jó-e vagy hitvány, és el se cserélje azt; de ha mégis elcseréli azt, akkor az, és a mit cserébe adott azért, szent legyen, és meg se váltassék.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 27:33 Ne tudakozódjék, ha jó-e vagy hitvány, és el se cserélje azt; de ha mégis elcseréli azt, akkor az, és a mit cserébe adott azért, szent legyen, és meg se váltassék.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 27:33 Nem szabad válogatni a jó és a rossz között, sem kicserélni azt. Ha valaki mégis kicseréli, akkor az is, meg a csereállat is szent lesz, nem váltható meg.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 27:34 Ezek azok a parancsolatok, a melyeket Mózes által parancsolt az Úr Izráel fiainak a Sinai hegyen.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 27:34 Ezek azok a parancsolatok, a melyeket Mózes által parancsolt az Úr Izráel fiainak a Sinai hegyen.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 27:34 Ezek azok a parancsolatok, amelyeket az ÚR parancsolt Mózes által Izráel fiainak a Sínai-hegyen.
  Mózes III. könyve 26  |  Lap tetejére  |  Mózes IV. könyve 1  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Mózes III. könyve 27. fejezet - Károli Biblia, Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia