Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Olvasd velem Biblia (kék) - Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Olvasd velem Biblia (kék)

Olvasd velem Biblia (lila) - Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Olvasd velem Biblia (lila)

Üzleti titkok a Bibliából - Rabbi Daniel Lapin

Rabbi Daniel Lapin

Üzleti titkok a Bibliából

Karácsonyi Bibliai Böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Karácsonyi Bibliai Böngésző

Bibliai böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Bibliai böngésző

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM -  Michael Berghof

Michael Berghof

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Mózes III. könyve 1. fejezet


 

  <<< >>>  

  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 1:1 Szólítá Mózest és beszéle vele az Úr a gyülekezet sátorából, mondván:
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 1:1 Szólítá Mózest és beszéle vele az Úr a gyülekezet sátorából, mondván:
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 1:1 Szólította Mózest az ÚR, és így beszélt hozzá a kijelentés sátrából:
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 1:2 Szólj Izráel fiainak, és mondd meg nékik: Ha valaki közületek áldozni akar az Úrnak: barmokból, tulok- és juhfélékből áldozzatok.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 1:2 Szólj Izráel fiainak, és mondd meg nékik: Ha valaki közületek áldozni akar az Úrnak: barmokból, tulok- és juhfélékből áldozzatok.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 1:2 Beszélj Izráel fiaival, és mondd meg nekik: Ha egy ember közületek áldozatot akar bemutatni az ÚRnak, valamilyen állatot, marhát, vagy juhfélét, így mutassátok be az áldozatot:
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 1:3 Ha tulokféléből áldozik egészen égőáldozattal: hímmel és éppel áldozzék. A gyülekezet sátorának ajtajához vigye azt, hogy kedvessé legyen az Úr előtt.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 1:3 Ha tulokféléből áldozik egészen égőáldozattal: hímmel és éppel áldozzék. A gyülekezet sátorának ajtajához vigye azt, hogy kedvessé legyen az Úr előtt.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 1:3 Ha valaki marhát akar áldozni égőáldozatul, csak hibátlan hímet mutasson be. Vigye azt a kijelentés sátrának a bejáratához, hogy kedvesen fogadja tőle az ÚR.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 1:4 És tegye kezét az égőáldozat fejére, hogy kedves legyen ő érette, hogy engesztelést szerezzen az ő számára.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 1:4 És tegye kezét az égőáldozat fejére, hogy kedves legyen ő érette, hogy engesztelést szerezzen az ő számára.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 1:4 Tegye kezét az égőáldozat fejére, hogy az kedves legyen és engesztelést szerezzen.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 1:5 És ölje meg a tulkot az Úr előtt, az Áron fiai pedig, a papok, vigyék köröskörűl az oltárra, a mely a gyülekezet sátorának nyílásánál van.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 1:5 És ölje meg a tulkot az Úr előtt, az Áron fiai pedig, a papok, vigyék köröskörűl az oltárra, a mely a gyülekezet sátorának nyílásánál van.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 1:5 Majd vágja le a marhát az ÚR színe előtt. Áron fiai, a papok pedig mutassák be áldozatul a vért úgy, hogy hintsék a vért körös-körül az oltárra, amely a kijelentés sátrának a bejáratánál van.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 1:6 Azután vonja le az égőáldozat bőrét, azt pedig vagdalja el tagjaira.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 1:6 Azután vonja le az égőáldozat bőrét, azt pedig vagdalja el tagjaira.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 1:6 Azután nyúzza meg az égőáldozatot, és darabolja szét darabjaira.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 1:7 És az Áron pap fiai gerjeszszenek tüzet az oltáron, és rakjanak fát a tűzre.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 1:7 És az Áron pap fiai gerjeszszenek tüzet az oltáron, és rakjanak fát a tűzre.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 1:7 Áron pap fiai pedig gyújtsanak tüzet az oltáron, és rakjanak fát a tűzre.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 1:8 Azután rakják az Áron fiai, a papok, a tagokat: a fejet és a kövérjét a fára, a mely az oltáron lévő tűzön van.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 1:8 Azután rakják az Áron fiai, a papok, a tagokat: a fejet és a kövérjét a fára, a mely az oltáron lévő tűzön van.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 1:8 Azután Áron fiai, a papok, rakják oda sorjában a darabokat, a fejet és a hájat a fára, amely az oltár tüzén van.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 1:9 A belét pedig és lábszárait mossa meg vízben, és füstölögtesse el a pap az egészet az oltáron egészen égőáldozatul. Ez a tűzáldozat kedves illatú az Úrnak.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 1:9 A belét pedig és lábszárait mossa meg vízben, és füstölögtesse el a pap az egészet az oltáron egészen égőáldozatul. Ez a tűzáldozat kedves illatú az Úrnak.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 1:9 A belét és lábszárait azonban mossák meg vízben, és úgy füstölögtesse el a pap az egészet az oltáron. Égőáldozat ez, kedves illatú tűzáldozat az ÚRnak.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 1:10 Ha pedig a juhfélékből: bárányokból vagy kecskékből akar valaki áldozni égőáldozatul, hímmel és éppel áldozzék.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 1:10 Ha pedig a juhfélékből: bárányokból vagy kecskékből akar valaki áldozni égőáldozatul, hímmel és éppel áldozzék.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 1:10 Ha valaki juhfélét, bárányt vagy kecskét akar adni égőáldozatul, csak hibátlan hímet mutasson be.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 1:11 És ölje meg azt az oltár északi oldalánál az Úr előtt, az Áron fiai pedig, a papok, hintsék annak vérét az oltárra köröskörül.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 1:11 És ölje meg azt az oltár északi oldalánál az Úr előtt, az Áron fiai pedig, a papok, hintsék annak vérét az oltárra köröskörül.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 1:11 Vágja le az oltár északi oldalánál az ÚR színe előtt, Áron fiai, a papok pedig hintsék a vért körös-körül az oltárra.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 1:12 Azután vagdalja el azt tagjaira, a fejével és kövérjével együtt, a pap pedig rakja azokat a fára, a mely az oltáron lévő tűzön van.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 1:12 Azután vagdalja el azt tagjaira, a fejével és kövérjével együtt, a pap pedig rakja azokat a fára, a mely az oltáron lévő tűzön van.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 1:12 Azután darabolja szét darabjaira, és a fejével meg a hájával együtt rakja azokat a pap sorjában a fára, amely az oltár tüzén van.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 1:13 A belet és a lábszárakat mossa meg vízben, a pap pedig áldozza meg az egészet és füstölögtesse el az oltáron égőáldozatul. Ez a tűzáldozat kedves illatú az Úrnak.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 1:13 A belet és a lábszárakat mossa meg vízben, a pap pedig áldozza meg az egészet és füstölögtesse el az oltáron égőáldozatul. Ez a tűzáldozat kedves illatú az Úrnak.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 1:13 A belet és a lábszárakat azonban mossák meg vízben, a pap pedig mutassa be áldozatul az egészet, és füstölögtesse el az oltáron. Égőáldozat ez, kedves illatú tűzáldozat az ÚRnak.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 1:14 Ha pedig madárféléből akar áldozni égőáldozatul az Úrnak, gerliczékből vagy galambfiakból áldozzék.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 1:14 Ha pedig madárféléből akar áldozni égőáldozatul az Úrnak, gerliczékből vagy galambfiakból áldozzék.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 1:14 Ha pedig valaki madarat akar égőáldozatul bemutatni az ÚRnak, akkor gerlicét vagy galambfiókát mutasson be áldozatul.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 1:15 És vigye azt a pap az oltárhoz, és tekerje ki annak a fejét, és füstölögtesse el az oltáron, a vérét pedig bocsássa ki az oltár falára.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 1:15 És vigye azt a pap az oltárhoz, és tekerje ki annak a fejét, és füstölögtesse el az oltáron, a vérét pedig bocsássa ki az oltár falára.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 1:15 Vigye oda a pap az oltárhoz, és miután a nyakát kitekerte, füstölögtesse el az oltáron, a vérét pedig nyomja ki az oltár peremére.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 1:16 A begyét pedig rútságával egyben vegye ki, és vesse azt az oltár keleti oldalára, a hamu helyére.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 1:16 A begyét pedig rútságával egyben vegye ki, és vesse azt az oltár keleti oldalára, a hamu helyére.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 1:16 A begyét tartalmával együtt távolítsa el, és dobja az oltár keleti oldalára, a hamu gyűjtőhelyére.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 1:17 És hasítsa meg azt a szárnyain, de el ne szakaszsza egymástól, és füstölögtesse el azt a pap az oltáron a fán, a mely a tűzőn van, égőáldozatul. Tűzáldozat ez, kedves illatú az Úrnak.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 1:17 És hasítsa meg azt a szárnyain, de el ne szakaszsza egymástól, és füstölögtesse el azt a pap az oltáron a fán, a mely a tűzőn van, égőáldozatul. Tűzáldozat ez, kedves illatú az Úrnak.
  Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 1:17 Hasítsa be a szárnyait, de ne szakítsa le, és füstölögtesse el azt a pap az oltáron, a tűzre rakott fán. Égőáldozat ez, kedves illatú tűzáldozat az ÚRnak.
  Mózes II. könyve 40  |  Lap tetejére  |  Mózes III. könyve 2  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Mózes III. könyve 1. fejezet - Károli Biblia, Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia