Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Karácsonyi Bibliai Böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Karácsonyi Bibliai Böngésző

Bibliai böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Bibliai böngésző

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM -  Michael Berghof

Michael Berghof

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM

Vidd magaddal BIBLIA - Karin és Torben Juhl

Karin és Torben Juhl

Vidd magaddal BIBLIA

Színes Bibliai történetek - Ben Alex

Ben Alex

Színes Bibliai történetek

Olvasd velem Biblia - Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Olvasd velem Biblia

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Ésaiás próféta könyve 2. fejezet


 

  <<< >>>  

  Ésaiás próféta könyve 2:1 Ésaiásnak, Ámós fiának beszéde, a melyet látott Júda és Jeruzsálem felől.
  Ésaiás próféta könyve 2:1 Ésaiásnak, Ámós fiának beszéde, a melyet látott Júda és Jeruzsálem felől.
  Ésaiás próféta könyve 2:1 Ezt az igét kapta látomásban Ézsaiás, Ámóc fia Júdáról és Jeruzsálemről:
  Ésaiás próféta könyve 2:2 Lészen az utolsó időkben, hogy erősen fog állani az Úr házának hegye, hegyeknek felette, és magasabb lészen a halmoknál, és özönleni fognak hozzá minden pogányok;
  Ésaiás próféta könyve 2:2 Lészen az utolsó időkben, hogy erősen fog állani az Úr házának hegye, hegyeknek felette, és magasabb lészen a halmoknál, és özönleni fognak hozzá minden pogányok;
  Ésaiás próféta könyve 2:2 Az utolsó napokban szilárdan fog állni az ÚR házának hegye a hegyek tetején. Kimagaslik a halmok közül, és özönlik hozzá valamennyi nép.
  Ésaiás próféta könyve 2:3 És eljönnek sok népek, mondván: Jertek menjünk fel az Úr hegyére, Jákób Istenének házához, hogy megtanítson minket az ő útaira, és mi járjunk az ő ösvényein, mert tanítás Sionból jő, és Jeruzsálemből az Úrnak beszéde;
  Ésaiás próféta könyve 2:3 És eljönnek sok népek, mondván: Jertek menjünk fel az Úr hegyére, Jákób Istenének házához, hogy megtanítson minket az Ő útaira, és mi járjunk az Ő ösvényein, mert tanítás Sionból jő, és Jeruzsálemből az Úrnak beszéde;
  Ésaiás próféta könyve 2:3 Eljön a sok nép, és ezt mondják: Jöjjetek, menjünk föl az ÚR hegyére, Jákób Istenének házához! Tanítson minket utaira, hogy az ő ösvényein járjunk. Mert a Sionról jön a tanítás, és az ÚR igéje Jeruzsálemből.
  Ésaiás próféta könyve 2:4 Ki ítéletet tesz a pogányok között, és bíráskodik sok nép felett; és csinálnak fegyvereikből kapákat, és dárdáikból metszőkéseket, és nép népre kardot nem emel, és hadakozást többé nem tanul.
  Ésaiás próféta könyve 2:4 Ki ítéletet tesz a pogányok között, és bíráskodik sok nép felett; és csinálnak fegyvereikből kapákat, és dárdáikból metszőkéseket, és nép népre kardot nem emel, és hadakozást többé nem tanul.
  Ésaiás próféta könyve 2:4 Ítéletet tart a nemzetek fölött, megfenyíti a sok népet. Kardjaikból kapákat kovácsolnak, lándzsáikból metszőkéseket. Nép a népre kardot nem emel, hadakozást többé nem tanul.
  Ésaiás próféta könyve 2:5 Jákóbnak háza! jertek járjunk az Úrnak világosságában!
  Ésaiás próféta könyve 2:5 Jákóbnak háza! jertek járjunk az Úrnak világosságában!
  Ésaiás próféta könyve 2:5 Jákób háza, jöjjetek, járjunk az ÚR világosságában!
  Ésaiás próféta könyve 2:6 Mert elhagytad, Uram, a Te népedet, Jákób házát; mivel telvék napkeleti erkölcsökkel, és szemfényvesztők, mint a Filiszteusok, és idegenek fiaival kötnek szövetséget;
  Ésaiás próféta könyve 2:6 Mert elhagytad, Uram, a Te népedet, Jákób házát; mivel telvék napkeleti erkölcsökkel, és szemfényvesztők, mint a Filiszteusok, és idegenek fiaival kötnek szövetséget;
  Ésaiás próféta könyve 2:6 Eltaszítottad népedet, Jákób házát, mert tele vannak keleti szokásokkal, jelmagyarázókkal, mint a filiszteusok, és idegenekkel barátkoznak.
  Ésaiás próféta könyve 2:7 És betelt földje ezüsttel és aranynyal, és nincs szere-száma kincseinek; betelt földje lovakkal, és nincs szere-száma szekereinek;
  Ésaiás próféta könyve 2:7 És betelt földje ezüsttel és aranynyal, és nincs szere-száma kincseinek; betelt földje lovakkal, és nincs szere-száma szekereinek;
  Ésaiás próféta könyve 2:7 Tele van az ország ezüsttel, arannyal, kincseinek se szeri, se száma. Tele van az ország lovakkal, harci kocsijainak se szeri, se száma.
  Ésaiás próféta könyve 2:8 És betelt földje bálványokkal, és kezeik csinálmányának hajolnak meg, mit ujjaik csináltak.
  Ésaiás próféta könyve 2:8 És betelt földje bálványokkal, és kezeik csinálmányának hajolnak meg, mit ujjaik csináltak.
  Ésaiás próféta könyve 2:8 Tele van az ország bálványokkal, kezeik csinálmánya előtt borulnak le, amit ujjaikkal csináltak.
  Ésaiás próféta könyve 2:9 Ezért porba hajtatik a közember, és megaláztatik a főember, és meg nem bocsátsz nékik.
  Ésaiás próféta könyve 2:9 Ezért porba hajtatik a közember, és megaláztatik a főember, és meg nem bocsátsz nékik.
  Ésaiás próféta könyve 2:9 Ezért meg kell hajolnia az embernek, meg kell alázkodnia a halandónak, és te nem bocsátasz meg nekik.
  Ésaiás próféta könyve 2:10 Menj be a kősziklába, és rejtőzzél el a porba az Úr félelme elől, és az ő nagyságának dicsősége előtt.
  Ésaiás próféta könyve 2:10 Menj be a kősziklába, és rejtőzzél el a porba az Úr félelme elől, és az Ő nagyságának dicsősége előtt.
  Ésaiás próféta könyve 2:10 Menj a sziklák közé, rejtőzz a porba az ÚR félelmes fensége és méltósága elől!
  Ésaiás próféta könyve 2:11 A kevély szemű közember megaláztatik, és a főemberek magassága porba hajtatik, és csak az Úr magasztaltatik fel ama napon.
  Ésaiás próféta könyve 2:11 A kevély szemű közember megaláztatik, és a főemberek magassága porba hajtatik, és csak az Úr magasztaltatik fel ama napon.
  Ésaiás próféta könyve 2:11 Megalázza a kevély tekintetű embert, a halandók nagyságát porba hajtja. Csak az ÚR magasztaltatik föl azon a napon.
  Ésaiás próféta könyve 2:12 Mert a seregek Urának napja eljő minden kevély és magas ellen, és minden felemelkedett ellen, és az megaláztatik.
  Ésaiás próféta könyve 2:12 Mert a seregek Urának napja eljő minden kevély és magas ellen, és minden felemelkedett ellen, és az megaláztatik.
  Ésaiás próféta könyve 2:12 Mert jön a Seregek URának napja minden kevély és magas ellen, mindenki ellen, aki nagyra tartja magát, de majd megalázott lesz;
  Ésaiás próféta könyve 2:13 És Libánon minden czédrusai ellen, a melyek magasak és felemelkedettek, s Básánnak minden tölgyfái ellen;
  Ésaiás próféta könyve 2:13 És Libánon minden czédrusai ellen, a melyek magasak és felemelkedettek, s Básánnak minden tölgyfái ellen;
  Ésaiás próféta könyve 2:13 a Libánon minden cédrusa ellen, amelyek magasra emelkednek, Básán minden tölgyfája ellen;
  Ésaiás próféta könyve 2:14 Minden magas hegyek ellen, és minden felemelkedett halmok ellen;
  Ésaiás próféta könyve 2:14 Minden magas hegyek ellen, és minden felemelkedett halmok ellen;
  Ésaiás próféta könyve 2:14 minden magas hegy ellen és minden kiemelkedő halom ellen,
  Ésaiás próféta könyve 2:15 Minden magas torony ellen, és minden erős kőfal ellen;
  Ésaiás próféta könyve 2:15 Minden magas torony ellen, és minden erős kőfal ellen;
  Ésaiás próféta könyve 2:15 minden büszke torony ellen és minden erős vár ellen,
  Ésaiás próféta könyve 2:16 És Társisnak minden hajói ellen, és minden gyönyörűséges drágaságok ellen.
  Ésaiás próféta könyve 2:16 És Társisnak minden hajói ellen, és minden gyönyörűséges drágaságok ellen.
  Ésaiás próféta könyve 2:16 minden Tarsís-hajó ellen és minden gyönyörű gálya ellen.
  Ésaiás próféta könyve 2:17 És porba hajtatik a közember kevélysége, és megaláztatik a főemberek magassága, és egyedül az Úr magasztaltatik fel ama napon.
  Ésaiás próféta könyve 2:17 És porba hajtatik a közember kevélysége, és megaláztatik a főemberek magassága, és egyedül az Úr magasztaltatik fel ama napon.
  Ésaiás próféta könyve 2:17 Porba hajtja az ember büszkeségét, és megalázza a halandók nagyságát. Csak az ÚR magasztaltatik föl azon a napon.
  Ésaiás próféta könyve 2:18 És a bálványokat teljességgel elveszti.
  Ésaiás próféta könyve 2:18 És a bálványokat teljességgel elveszti.
  Ésaiás próféta könyve 2:18 A bálványok pedig semmivé lesznek egészen.
  Ésaiás próféta könyve 2:19 És bemennek a sziklák barlangjaiba és a föld hasadékaiba, az Úr félelme elől és nagyságának dicsősége előtt, mikor felkél, hogy megrettentse a földet.
  Ésaiás próféta könyve 2:19 És bemennek a sziklák barlangjaiba és a föld hasadékaiba, az Úr félelme elől és nagyságának dicsősége előtt, mikor felkél, hogy megrettentse a földet.
  Ésaiás próféta könyve 2:19 Bebújnak majd a sziklabarlangokba és a föld repedéseibe az ÚR félelmes fensége és méltósága elől, amikor fölkel, hogy megrémítse a földet.
  Ésaiás próféta könyve 2:20 Ama napon odadobja az ember ezüst bálványait és arany bálványait, miket magának csinált, hogy azok előtt meghajoljon, a vakondokoknak és denevéreknek,
  Ésaiás próféta könyve 2:20 Ama napon odadobja az ember ezüst bálványait és arany bálványait, miket magának csinált, hogy azok előtt meghajoljon, a vakondokoknak és denevéreknek,
  Ésaiás próféta könyve 2:20 Azon a napon odadobja az ember a vakondoknak és denevéreknek ezüst és arany bálványait, amelyeket azért csinált, hogy leboruljon előttük.
  Ésaiás próféta könyve 2:21 Hogy elmenjen a sziklák lyukaiba és a hegyek hasadékiba, az Úr félelme elől és az ő nagyságának dicsősége előtt, mikor felkél, hogy megrettentse a földet.
  Ésaiás próféta könyve 2:21 Hogy elmenjen a sziklák lyukaiba és a hegyek hasadékiba, az Úr félelme elől és az Ő nagyságának dicsősége előtt, mikor felkél, hogy megrettentse a földet.
  Ésaiás próféta könyve 2:21 Bebújnak a sziklák szakadékaiba és a kőszálak hasadékaiba az ÚR félelmes fensége és méltósága elől, amikor fölkel, hogy megrémítse a földet.
  Ésaiás próféta könyve 2:22 Oh szünjetek meg hát az emberben bízni, a kinek egy lehellet van orrában, mert hát ugyan mire becsülhető ő?
  Ésaiás próféta könyve 2:22 Oh szünjetek meg hát az emberben bízni, a kinek egy lehellet van orrában, mert hát ugyan mire becsülhető ő?
  Ésaiás próféta könyve 2:22 Ne bízzatok az emberben, hiszen csak lehelet van az orrában: mire lehet hát becsülni?
  Ésaiás próféta könyve 1  |  Lap tetejére  |  Ésaiás próféta könyve 3  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Ésaiás próféta könyve 2. fejezet - Károli Biblia, Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia