Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Magyarázatos Biblia -

Magyarázatos Biblia

REVIDEÁLT ÚJ FORDÍTÁSÚ BIBLIA -

REVIDEÁLT ÚJ FORDÍTÁSÚ BIBLIA

Gyermek Bibliaiskola munkafüzet 4. rész -

Gyermek Bibliaiskola munkafüzet 4. rész

A Biblia miért Isten beszéde? - Roger Brind

Roger Brind

A Biblia miért Isten beszéde?

A Biblia története - Stephen M. Miller - Robert V. Huber

Stephen M. Miller - Robert V. Huber

A Biblia története

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Énekek Éneke 1. fejezet


 

  <<< >>>  

  Énekek éneke 1:1 Énekek éneke, mely Salamoné.
  Énekek éneke 1:1 Énekek éneke, mely Salamoné.
  Énekek éneke 1:1 Énekek éneke. Salamoné.
  Énekek éneke 1:2 Csókoljon meg engem az ő szájának csókjaival; mert a te szerelmeid jobbak a bornál.
  Énekek éneke 1:2 Csókoljon meg engem az ő szájának csókjaival; mert a te szerelmeid jobbak a bornál.
  Énekek éneke 1:2 Csókoljon meg engem szája csókjaival! Szerelmed jobb a bornál,
  Énekek éneke 1:3 A te drága kenetid jók illatozásra; a te neved kiöntött drága kenet; azért szeretnek téged a leányok.
  Énekek éneke 1:3 A te drága kenetid jók illatozásra; a te neved kiöntött drága kenet; azért szeretnek téged a leányok.
  Énekek éneke 1:3 jó illata van olajodnak, neved, mint a kiöntött olaj; ezért szeretnek téged a leányok.
  Énekek éneke 1:4 Vonj engemet te uánad, hadd fussunk! Bevitt engem a király az ő ágyasházába; örvendezünk és vígadunk te benned, előszámláljuk a te szerelmeidet, melyek jobbak a bornál, méltán szeretnek téged.
  Énekek éneke 1:4 Vonj engemet te uánad, hadd fussunk! Bevitt engem a király az ő ágyasházába; örvendezünk és vígadunk te benned, előszámláljuk a te szerelmeidet, melyek jobbak a bornál, méltán szeretnek téged.
  Énekek éneke 1:4 Vigyél engem magaddal, fussunk, vezess a szobádba, királyom! Ujjongva örüljünk veled, emlegessük bornál is jobb szerelmedet, méltán szeretnek téged!
  Énekek éneke 1:5 Fekete vagyok, de szép, Jeruzsálem leányai; mint Kédár sátrai és Salamon szőnyegei.
  Énekek éneke 1:5 Fekete vagyok, de szép, Jeruzsálem leányai; mint Kédár sátrai és Salamon szőnyegei.
  Énekek éneke 1:5 Jeruzsálem leányai! Én barna vagyok, de szép, olyan, mint Kédár sátrai és mint Salamon szőnyegei.
  Énekek éneke 1:6 Ne nézzetek engem, hogy én fekete vagyok, hogy a nap lesütött engem; az én anyámnak fiai ellenem megharagudtak, a szőlőknek őrizőjévé tettek engem, - a magam szőlőjét nem őriztem.
  Énekek éneke 1:6 Ne nézzetek engem, hogy én fekete vagyok, hogy a nap lesütött engem; az én anyámnak fiai ellenem megharagudtak, a szőlőknek őrizőjévé tettek engem, - a magam szőlőjét nem őriztem.
  Énekek éneke 1:6 Ne nézzétek, hogy milyen barna vagyok, a nap sütött le engem. Anyám fiai haragudtak rám, szőlőt őriztettek velem; a magam szőlőjét nem őriztem.
  Énekek éneke 1:7 Mondd meg nékem, te, a kit az én lelkem szeret, hol legeltetsz, hol deleltetsz délben; mert miért legyek én olyan, mint a ki elfátyolozza magát, társaid nyájainál?
  Énekek éneke 1:7 Mondd meg nékem, te, a kit az én lelkem szeret, hol legeltetsz, hol deleltetsz délben; mert miért legyek én olyan, mint a ki elfátyolozza magát, társaid nyájainál?
  Énekek éneke 1:7 Mondd meg nekem te, kit lelkemből szeretek, hol legeltetsz, délben hol deleltetsz? Miért keresgéljelek társaid nyájainál?
  Énekek éneke 1:8 Mivelhogy nem tudod, oh asszonyok között legszebb! jőjj ki a nyájnak nyomdokain, és őrizd a te kecskéidet a pásztoroknak sátorai körül.
  Énekek éneke 1:8 Mivelhogy nem tudod, oh asszonyok között legszebb! jőjj ki a nyájnak nyomdokain, és őrizd a te kecskéidet a pásztoroknak sátorai körül.
  Énekek éneke 1:8 Ha nem tudod, ó asszonyok szépe, indulj el nyájam nyomán, és legeltesd kecskéidet a pásztorok tanyáinál!
  Énekek éneke 1:9 A Faraó szekereiben való paripákhoz hasonlítlak téged, én mátkám.
  Énekek éneke 1:9 A Faraó szekereiben való paripákhoz hasonlítlak téged, én mátkám.
  Énekek éneke 1:9 A fáraó kocsijába fogott paripákhoz hasonlítalak, kedvesem!
  Énekek éneke 1:10 Szépek a te orczáid a halántékra való lánczokban, a te nyakad a gyöngysorokban.
  Énekek éneke 1:10 Szépek a te orczáid a halántékra való lánczokban, a te nyakad a gyöngysorokban.
  Énekek éneke 1:10 Két orcád bájos a láncocskák közt, nyakad a gyöngysorokban.
  Énekek éneke 1:11 Arany lánczokat csinálunk néked, ezüstből csinált gyöngyökkel.
  Énekek éneke 1:11 Arany lánczokat csinálunk néked, ezüstből csinált gyöngyökkel.
  Énekek éneke 1:11 Aranyláncokat készítünk neked ezüstgolyócskákkal.
  Énekek éneke 1:12 Mikor a király az ő asztalánál ül, nárdusnak jóillatja származik én tőlem.
  Énekek éneke 1:12 Mikor a király az ő asztalánál ül, nárdusnak jóillatja származik én tőlem.
  Énekek éneke 1:12 Ha a király az asztalnál ül, nárdusom árasztja illatát.
  Énekek éneke 1:13 Olyan az én szerelmesem nékem, mint egy kötés mirha, mely az én kebeleim között hál.
  Énekek éneke 1:13 Olyan az én szerelmesem nékem, mint egy kötés mirha, mely az én kebeleim között hál.
  Énekek éneke 1:13 Mint egy köteg mirha, mely keblemen nyugszik, olyan az én szerelmesem.
  Énekek éneke 1:14 Mint az Engedi szőlőiben a cziprusfürt, olyan nékem az én szerelmesem.
  Énekek éneke 1:14 Mint az Engedi szőlőiben a cziprusfürt, olyan nékem az én szerelmesem.
  Énekek éneke 1:14 Mint a ciprusfürt Éngedi szőlőiben, olyan az én szerelmesem.
  Énekek éneke 1:15 Ímé, szép vagy én mátkám, ímé, szép vagy, a te szemeid olyanok, mint a galambok.
  Énekek éneke 1:15 Ímé, szép vagy én mátkám, ímé, szép vagy, a te szemeid olyanok, mint a galambok.
  Énekek éneke 1:15 De szép vagy, kedvesem, de szép vagy! Szemeid galambok.
  Énekek éneke 1:16 Ímé, te is szép vagy én szerelmesem, gyönyörűséges, és a mi nyoszolyánk zöldellő.
  Énekek éneke 1:16 Ímé, te is szép vagy én szerelmesem, gyönyörűséges, és a mi nyoszolyánk zöldellő.
  Énekek éneke 1:16 Szép vagy te is, szerelmesem, gyönyörű vagy! Fekvőhelyünk üde zöld.
  Énekek éneke 1:17 A mi házainknak gerendái czédrusfák, és a mi mennyezetünk cziprusfa.
  Énekek éneke 1:17 A mi házainknak gerendái czédrusfák, és a mi mennyezetünk cziprusfa.
  Énekek éneke 1:17 Cédrusok házunk gerendái, mennyezete ciprusfa.
  Prédikátor könyve 12  |  Lap tetejére  |  Énekek Éneke 2  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Énekek Éneke 1. fejezet - Károli Biblia, Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia