Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


A Biblia ismerete kommentársorozat 2. - John F. Walwoord és Roy B. Zuck

John F. Walwoord és Roy B. Zuck

A Biblia ismerete kommentársorozat 2.

Bibliaolvasó Kalauz 2018. évre -

Bibliaolvasó Kalauz 2018. évre

Revideált Új Fordítású Biblia - Közepes, bőrkötéses, aranyszéllel -

Revideált Új Fordítású Biblia - Közepes, bőrkötéses, aranyszéllel

A Biblia növényei - Fráter Erzsébet

Fráter Erzsébet

A Biblia növényei

A Biblia alaptanításai I.  - Derek Prince

Derek Prince

A Biblia alaptanításai I.

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Példabeszédek könyve 9. fejezet


 

  <<< >>>  

  Példabeszédek 9:1 Bölcseség megépítette az ő házát, annak hét oszlopát kivágván.
  Példabeszédek 9:1 A bölcsesség házat épített magának, hét oszlopot faragott hozzá.
  Példabeszédek 9:1 Wisdom has made her house, putting up her seven pillars.
  Példabeszédek 9:2 Megölte vágnivalóit, kitöltötte borát, asztalát is elkészítette.
  Példabeszédek 9:2 Levágta vágómarháját, megfűszerezte borát, és megterítette asztalát.
  Példabeszédek 9:2 She has put her fat beasts to death; her wine is mixed, her table is ready.
  Példabeszédek 9:3 Elbocsátá az ő leányit, hivogat a város magas helyeinek tetein.
  Példabeszédek 9:3 Lányokat küldött ki, hogy így kiáltsanak a város magasan fekvő pontjain:
  Példabeszédek 9:3 She has sent out her women-servants; her voice goes out to the highest places of the town, saying,
  Példabeszédek 9:4 Ki tudatlan? térjen ide; az értelem nélkül valónak ezt mondja:
  Példabeszédek 9:4 Aki tapasztalatlan, térjen be ide! Az esztelennek pedig ezt mondja:
  Példabeszédek 9:4 Whoever is simple, let him come in here; and to him who has no sense, she says:
  Példabeszédek 9:5 Jőjjetek, éljetek az én étkemmel, és igyatok a borból, melyet töltöttem.
  Példabeszédek 9:5 Jöjjetek, egyetek a kenyeremből, és igyatok fűszerezett boromból!
  Példabeszédek 9:5 Come, take of my bread, and of my wine which is mixed.
  Példabeszédek 9:6 Hagyjátok el a bolondokat, hogy éljetek, járjatok az eszességnek útán.
  Példabeszédek 9:6 Hagyjátok el az együgyűséget, és éltek, járjatok az értelem útján!
  Példabeszédek 9:6 Give up the simple ones and have life, and go in the way of knowledge.
  Példabeszédek 9:7 A ki tanítja a csúfolót, nyer magának szidalmat: és a ki feddi a latrot, szégyenére lesz.
  Példabeszédek 9:7 Aki meginti a csúfolódót, maga fog pironkodni, aki megfeddi a bűnöst, magát szennyezi be.
  Példabeszédek 9:7 He who gives teaching to a man of pride gets shame for himself; he who says sharp words to a sinner gets a bad name.
  Példabeszédek 9:8 Ne fedd meg a csúfolót, hogy ne gyűlöljön téged; fedd meg a bölcset, és szeret téged.
  Példabeszédek 9:8 Ne fedd meg a csúfolódót, mert meggyűlöl téged, de fedd meg a bölcset, az szeretni fog téged!
  Példabeszédek 9:8 Do not say sharp words to a man of pride, or he will have hate for you; make them clear to a wise man, and you will be dear to him.
  Példabeszédek 9:9 Adj a bölcsnek, és még bölcsebb lesz; tanítsd az igazat, és öregbíti a tanulságot.
  Példabeszédek 9:9 Adj a bölcsnek, és még bölcsebb lesz, tanítsd az igazat, és ő gyarapítja tudását!
  Példabeszédek 9:9 Give teaching to a wise man, and he will become wiser; give training to an upright man, and his learning will be increased.
  Példabeszédek 9:10 A bölcseségnek kezdete az Úrnak félelme; és a Szentnek ismerete az eszesség.
  Példabeszédek 9:10 A bölcsesség kezdete az ÚRnak félelme, és a Szentnek a megismerése ad értelmet.
  Példabeszédek 9:10 The fear of the Lord is the start of wisdom, and the knowledge of the Holy One gives a wise mind
  Példabeszédek 9:11 Mert én általam sokasulnak meg a te napjaid, és meghosszabbítják néked életednek esztendeit.
  Példabeszédek 9:11 Mert általam sokasodnak meg napjaid, és gyarapodnak életed évei.
  Példabeszédek 9:11 For by me your days will be increased, and the years of your life will be long.
  Példabeszédek 9:12 Ha bölcs vagy, bölcs vagy te magadnak; ha pedig csúfoló vagy, magad vallod kárát.
  Példabeszédek 9:12 Ha bölcs vagy, magadnak vagy bölcs, ha csúfolódó vagy, magad vallod kárát.
  Példabeszédek 9:12 If you are wise, you are wise for yourself; if your heart is full of pride, you only will have the pain of it.
  Példabeszédek 9:13 Balgaság asszony fecsegő, bolond és semmit nem tud.
  Példabeszédek 9:13 A balgaság fecsegő asszony, együgyű, és semmit sem tud.
  Példabeszédek 9:13 The foolish woman is full of noise; she has no sense at all.
  Példabeszédek 9:14 És leült az ő házának ajtajába, székre a városnak magas helyein,
  Példabeszédek 9:14 Kiül háza ajtajába egy székre a város magaslatán.
  Példabeszédek 9:14 Seated at the door of her house, in the high places of the town,
  Példabeszédek 9:15 Hogy hívja az útonjárókat, a kik egyenesen mennek útjokon.
  Példabeszédek 9:15 Így szólítja meg az arra járókat, akik egyenes ösvényeken járnak:
  Példabeszédek 9:15 Crying out to those who go by, going straight on their way, she says:
  Példabeszédek 9:16 Ki együgyű? térjen ide, és valaki esztelen, annak ezt mondja:
  Példabeszédek 9:16 Aki tapasztalatlan, térjen be ide! Az esztelennek pedig ezt mondja:
  Példabeszédek 9:16 Whoever is simple, let him come in here: and to him who is without sense, she says:
  Példabeszédek 9:17 A lopott víz édes, és a titkon való étel gyönyörűséges!
  Példabeszédek 9:17 A lopott víz édes, az eldugott kenyér kedves.
  Példabeszédek 9:17 Drink taken without right is sweet, and food in secret is pleasing.
  Példabeszédek 9:18 És az nem tudja, hogy ott élet nélkül valók vannak; és a pokol mélyébe esnek az ő hivatalosai!
  Példabeszédek 9:18 De nem tudják, hogy az árnyak vannak ott, és vendégei a halál mélységeibe kerülnek.
  Példabeszédek 9:18 But he does not see that the dead are there, that her guests are in the deep places of the underworld.
  Példabeszédek könyve 8  |  Lap tetejére  |  Példabeszédek könyve 10  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Példabeszédek könyve 9. fejezet - Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia, Bible Basic English