Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Mesélő Biblia -

Mesélő Biblia

Bibliaborító -

Bibliaborító

A Biblia alaptanításai III.  - Derek Prince

Derek Prince

A Biblia alaptanításai III.

A Biblia alaptanításai I.  - Derek Prince

Derek Prince

A Biblia alaptanításai I.

Bibliai állatok -

Bibliai állatok

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Példabeszédek könyve 8. fejezet


 

  <<< >>>  

  Példabeszédek 8:1 Avagy a bölcsesség nem kiált-é, és az értelem nem bocsátja-é ki az ő szavát?
  Példabeszédek 8:1 Nem kiált-e a bölcsesség, nem hallatja-e szavát az értelem?
  Példabeszédek 8:1 Is not wisdom crying out, and the voice of knowledge sounding?
  Példabeszédek 8:2 A magas helyeknek tetein az úton, sok ösvény összetalálkozásánál áll meg.
  Példabeszédek 8:2 Kiáll a magaslatok ormára, az útra, a keresztutakra.
  Példabeszédek 8:2 At the top of the highways, at the meeting of the roads, she takes her place;
  Példabeszédek 8:3 A kapuk mellett a városnak bemenetelin, az ajtók bemenetelinél zeng.
  Példabeszédek 8:3 A városba vivő kapuknál, a bejáratoknál hangosan kiált.]
  Példabeszédek 8:3 Where the roads go into the town her cry goes out, at the doorways her voice is loud:
  Példabeszédek 8:4 Tinéktek kiáltok, férfiak; és az én szóm az emberek fiaihoz van!
  Példabeszédek 8:4 Hozzátok kiáltok, férfiak, szavam az emberekhez szól.
  Példabeszédek 8:4 I am crying out to you, O men; my voice comes to the sons of men.
  Példabeszédek 8:5 Értsétek meg ti együgyűek az eszességet, és ti balgatagok vegyétek eszetekbe az értelmet.
  Példabeszédek 8:5 Legyetek okosak, ti együgyűek, legyetek értelmesek, ti ostobák!
  Példabeszédek 8:5 Become expert in reason, O you simple ones; you foolish ones, take training to heart.
  Példabeszédek 8:6 Halljátok meg; mert jeles dolgokat szólok és az én számnak felnyitása igazság.
  Példabeszédek 8:6 Hallgassatok rám, mert fontos dolgokat mondok, ha felnyitom ajkamat, helyes, amit mondok.
  Példabeszédek 8:6 Give ear, for my words are true, and my lips are open to give out what is upright.
  Példabeszédek 8:7 Mert igazságot mond ki az én ínyem, és útálat az én ajkaimnak a gonoszság.
  Példabeszédek 8:7 Mert szám igazságot szól, ajkam utálja a gonoszt.
  Példabeszédek 8:7 For good faith goes out of my mouth, and false lips are disgusting to me.
  Példabeszédek 8:8 Igaz én számnak minden beszéde, semmi sincs ezekben hamis, vagy elfordult dolog.
  Példabeszédek 8:8 Számnak minden szava igaz, nincs bennük csalárdság vagy hamisság.
  Példabeszédek 8:8 All the words of my mouth are righteousness; there is nothing false or twisted in them.
  Példabeszédek 8:9 Mind egyenesek az értelmesnek, és igazak azoknak, kik megnyerték a tudományt.
  Példabeszédek 8:9 Mind világosak az értelmeseknek, és az ismeretre vágyóknak érthetők.
  Példabeszédek 8:9 They are all true to him whose mind is awake, and straightforward to those who get knowledge.
  Példabeszédek 8:10 Vegyétek az én tanításomat, és nem a pénzt; és a tudományt inkább, mint a választott aranyat.
  Példabeszédek 8:10 Intésemet fogadjátok el, ne az ezüstöt, inkább a tudást, mint a színaranyat!
  Példabeszédek 8:10 Take my teaching, and not silver; get knowledge in place of the best gold.
  Példabeszédek 8:11 Mert jobb a bölcseség a drágagyöngyöknél; és semmi gyönyörűségek ehhez egyenlők nem lehetnek.
  Példabeszédek 8:11 Mert értékesebb a bölcsesség az igazgyöngynél, és nem fogható hozzá semmiféle drágaság.
  Példabeszédek 8:11 For wisdom is better than jewels, and all things which may be desired are nothing in comparison with her.
  Példabeszédek 8:12 Én bölcsesség lakozom az eszességben, és a megfontolás tudományát megnyerem.
  Példabeszédek 8:12 Én, a bölcsesség, együtt lakom az okossággal, és nálam van a megfontolt tudás.
  Példabeszédek 8:12 I, wisdom, have made wise behaviour my near relation; I am seen to be the special friend of wise purposes.
  Példabeszédek 8:13 Az Úrnak félelme a gonosznak gyűlölése; a kevélységet és felfuvalkodást és a gonosz útat, és az álnok szájat gyűlölöm.
  Példabeszédek 8:13 Aki féli az URat, gyűlöli a rosszat. A kevélyt és a kevélységet, a helytelen utat meg az álnok beszédet gyűlölöm.
  Példabeszédek 8:13 The fear of the Lord is seen in hating evil: pride, a high opinion of oneself, the evil way, and the false tongue, are unpleasing to me.
  Példabeszédek 8:14 Enyém a tanács és a valóság, én vagyok az eszesség, enyém az erő.
  Példabeszédek 8:14 Enyém a tanács és a jutalom, én vagyok az értelem, enyém a hatalom.
  Példabeszédek 8:14 Wise design and good sense are mine; reason and strength are mine.
  Példabeszédek 8:15 Én általam uralkodnak a királyok, és az uralkodók végeznek igazságot.
  Példabeszédek 8:15 Általam uralkodnak a királyok, és rendelkeznek igazságosan a fejedelmek.
  Példabeszédek 8:15 Through me kings have their power, and rulers give right decisions.
  Példabeszédek 8:16 Én általam viselnek a fejedelmek fejedelemséget, és a nemesek, a földnek minden birái.
  Példabeszédek 8:16 Általam vezetnek a vezérek, és ítélkeznek igazságosan az elöljárók.
  Példabeszédek 8:16 Through me chiefs have authority, and the noble ones are judging in righteousness.
  Példabeszédek 8:17 Én az engem szeretőket szeretem, és a kik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak.
  Példabeszédek 8:17 Szeretem azokat, akik engem szeretnek, megtalálnak engem, akik keresnek.
  Példabeszédek 8:17 Those who have given me their love are loved by me, and those who make search for me with care will get me.
  Példabeszédek 8:18 Gazdagság és tisztesség van nálam, megmaradandó jó és igazság.
  Példabeszédek 8:18 Gazdagság és megbecsülés van nálam, maradandó vagyon és igazság.
  Példabeszédek 8:18 Wealth and honour are in my hands, even wealth without equal and righteousness.
  Példabeszédek 8:19 Jobb az én gyümölcsöm a tiszta aranynál és színaranynál, és az én hasznom a válogatott ezüstnél.
  Példabeszédek 8:19 Gyümölcsöm drágább az aranynál, a színaranynál is, és jövedelmem a színezüstnél.
  Példabeszédek 8:19 My fruit is better than gold, even than the best gold; and my increase is more to be desired than silver.
  Példabeszédek 8:20 Az igazságnak útán járok, és az igazság ösvényének közepén.
  Példabeszédek 8:20 Az igazság ösvényén járok és a törvénynek az útjain,
  Példabeszédek 8:20 I go in the road of righteousness, in the way of right judging:
  Példabeszédek 8:21 Hogy az engem szeretőknek valami valóságost adjak örökségül, és erszényeiket megtöltsem.
  Példabeszédek 8:21 hogy örökséget adjak az engem szeretőknek, és megtöltsem kincstárukat.
  Példabeszédek 8:21 So that I may give my lovers wealth for their heritage, making their store-houses full.
  Példabeszédek 8:22 Az Úr az ő útának kezdetéül szerzett engem; az ő munkái előtt régen.
  Példabeszédek 8:22 Az ÚR útjának kezdetén alkotott engem, művei előtt réges-régen.
  Példabeszédek 8:22 The Lord made me as the start of his way, the first of his works in the past.
  Példabeszédek 8:23 Örök időktől fogva felkenettem, kezdettől, a föld kezdetétől fogva.
  Példabeszédek 8:23 Az ősidőkben formált engem, kezdetben, a föld keletkezése előtt.
  Példabeszédek 8:23 From eternal days I was given my place, from the birth of time, before the earth was.
  Példabeszédek 8:24 Még mikor semmi mélységek nem voltak, születtem vala; még mikor semmmi források, vízzel teljesek nem voltak.
  Példabeszédek 8:24 Mikor még nem voltak mélységek, megszülettem, mikor még nem voltak tele a források vízzel.
  Példabeszédek 8:24 When there was no deep I was given birth, when there were no fountains flowing with water.
  Példabeszédek 8:25 Minekelőtte a hegyek leülepedtek volna, a halmoknak előtte születtem.
  Példabeszédek 8:25 Mielőtt a hegyek helyükre kerültek, a halmok létrejötte előtt megszülettem;
  Példabeszédek 8:25 Before the mountains were put in their places, before the hills was my birth:
  Példabeszédek 8:26 Mikor még nem csinálta vala a földet és a mezőket, és a világ porának kezdetét.
  Példabeszédek 8:26 amikor még nem alkotta meg a földet, a rónákat, még a világ legelső porszemét sem.
  Példabeszédek 8:26 When he had not made the earth or the fields or the dust of the world.
  Példabeszédek 8:27 Mikor készíté az eget, ott valék; mikor felveté a mélységek színén a kerekséget;
  Példabeszédek 8:27 Ott voltam, amikor megszilárdította az eget, amikor kimérte a látóhatárt a mélység fölött.
  Példabeszédek 8:27 When he made ready the heavens I was there: when he put an arch over the face of the deep:
  Példabeszédek 8:28 Mikor megerősíté a felhőket ott fenn, mikor erősekké lőnek a mélységeknek forrásai;
  Példabeszédek 8:28 Amikor megerősítette odafönt a fellegeket, amikor felbuzogtak a mélység forrásai,
  Példabeszédek 8:28 When he made strong the skies overhead: when the fountains of the deep were fixed:
  Példabeszédek 8:29 Mikor felveté a tengernek határit, hogy a vizek át ne hágják az ő parancsolatját, mikor megállapítá e földnek fundamentomait:
  Példabeszédek 8:29 amikor határt szabott a tengernek, hogy a víz át ne léphesse partját, amikor kimérte a föld alapjait,
  Példabeszédek 8:29 When he put a limit to the sea, so that the waters might not go against his word: when he put in position the bases of the earth:
  Példabeszédek 8:30 Mellette valék mint kézmíves, és gyönyörűsége valék mindennap, játszva ő előtte minden időben.
  Példabeszédek 8:30 én már mellette voltam, mint kedvence, és gyönyörűsége voltam minden nap, színe előtt játszadozva mindenkor.
  Példabeszédek 8:30 Then I was by his side, as a master workman: and I was his delight from day to day, playing before him at all times;
  Példabeszédek 8:31 Játszva az ő földének kerekségén, és gyönyörűségemet lelve az emberek fiaiban.
  Példabeszédek 8:31 Játszadoztam földje kerekségén, és gyönyörködtem az emberekben.
  Példabeszédek 8:31 Playing in his earth; and my delight was with the sons of men.
  Példabeszédek 8:32 És most fiaim, hallgassatok engemet, és boldogok, a kik az én útaimat megtartják.
  Példabeszédek 8:32 Ezért, fiaim, hallgassatok rám, mert boldogok, akik megőrzik útjaimat!
  Példabeszédek 8:32 Give ear to me then, my sons: for happy are those who keep my ways.
  Példabeszédek 8:33 Hallgassátok a tudományt és legyetek bölcsek, és magatokat el ne vonjátok!
  Példabeszédek 8:33 Hallgassatok az intésre, hogy bölcsek legyetek, és ne hanyagoljátok el azt!
  Példabeszédek 8:33 Take my teaching and be wise; do not let it go.
  Példabeszédek 8:34 Boldog ember, a ki hallgat engem, az én ajtóm előtt virrasztván minden nap, az én ajtóim félfáit őrizvén.
  Példabeszédek 8:34 Boldog ember az, aki hallgat rám, ajtóm előtt vigyázva minden nap, ajtófélfáimat őrizve.
  Példabeszédek 8:34 Happy is the man who gives ear to me, watching at my doors day by day, keeping his place by the pillars of my house.
  Példabeszédek 8:35 Mert a ki megnyer engem, nyert életet, és szerzett az Úrtól jóakaratot.
  Példabeszédek 8:35 Mert aki engem megtalál, az életet találja meg, és kegyelmet nyer az ÚRtól.
  Példabeszédek 8:35 For whoever gets me gets life, and grace from the Lord will come to him.
  Példabeszédek 8:36 De a ki vétkezik ellenem, erőszakot cselekszik az ő lelkén; minden, valaki engem gyűlöl, szereti a halált!
  Példabeszédek 8:36 De aki vétkezik ellenem, magának árt, gyűlölőim mind a halált szeretik.
  Példabeszédek 8:36 But he who does evil to me, does wrong to his soul: all my haters are in love with death.
  Példabeszédek könyve 7  |  Lap tetejére  |  Példabeszédek könyve 9  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Példabeszédek könyve 8. fejezet - Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia, Bible Basic English