Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Olvasd velem Biblia (kék) - Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Olvasd velem Biblia (kék)

Olvasd velem Biblia (lila) - Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Olvasd velem Biblia (lila)

Üzleti titkok a Bibliából - Rabbi Daniel Lapin

Rabbi Daniel Lapin

Üzleti titkok a Bibliából

Karácsonyi Bibliai Böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Karácsonyi Bibliai Böngésző

Bibliai böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Bibliai böngésző

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM -  Michael Berghof

Michael Berghof

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Példabeszédek könyve 4. fejezet


 

  <<< >>>  

  Példabeszédek 4:1 Halljátok meg, fiaim, atyátok erkölcsi tanítását, és figyelmezzetek az értelemnek megtudására.
  Példabeszédek 4:1 Hallgassatok, fiaim, az atyai intésre, és figyeljetek az okos tudományra!
  Példabeszédek 4:1 Give ear, my sons, to the teaching of a father; give attention so that you may have knowledge:
  Példabeszédek 4:2 Mert jó tanulságot adok néktek; az én tudományomat el ne hagyjátok.
  Példabeszédek 4:2 Mert jó tanulságot adok nektek, ne hagyjátok el tanításomat!
  Példabeszédek 4:2 For I give you good teaching; do not give up the knowledge you are getting from me.
  Példabeszédek 4:3 Mert én atyámnak fia voltam, gyenge és egyetlenegy az én anyám előtt.
  Példabeszédek 4:3 Mikor még mint gyermek apámnál voltam, mint kicsi és egyetlen, anyám mellett,
  Példabeszédek 4:3 For I was a son to my father, a gentle and an only one to my mother.
  Példabeszédek 4:4 Tehát tanított engem, és mondá nékem: tartsa meg az én beszédemet a te elméd, hogy megtartván az én parancsolatimat, élj;
  Példabeszédek 4:4 tanítgatott, és ezt mondta nekem: Támaszkodjék szavaimra szíved, tartsd meg parancsaimat, és élni fogsz!
  Példabeszédek 4:4 And he gave me teaching, saying to me, Keep my words in your heart; keep my rules so that you may have life:
  Példabeszédek 4:5 Szerezz bölcseséget, szerezz eszességet; ne felejtkezzél el, se el ne hajolj az én számnak beszéditől.
  Példabeszédek 4:5 Szerezz bölcsességet, szerezz értelmet, ne felejtsd el szavaimat, és ne térj el tőlük!
  Példabeszédek 4:5 Get wisdom, get true knowledge; keep it in memory, do not be turned away from the words of my mouth.
  Példabeszédek 4:6 Ne hagyd el azt, és megtart téged; szeresd azt, és megőriz téged.
  Példabeszédek 4:6 Ne hagyd el, és megőriznek téged, szeresd, és megoltalmaznak téged!
  Példabeszédek 4:6 Do not give her up, and she will keep you; give her your love, and she will make you safe.
  Példabeszédek 4:7 A bölcseség kezdete ez: szerezz bölcseséget, és minden keresményedből szerezz értelmet.
  Példabeszédek 4:7 A bölcsességnek ez a kezdete: Szerezz bölcsességet, és minden szerzeményeden szerezz értelmet!
  Példabeszédek 4:7 The first sign of wisdom is to get wisdom; go, give all you have to get true knowledge.
  Példabeszédek 4:8 Magasztald fel azt, és felmagasztal téged; tiszteltté tesz téged, ha hozzád öleled azt.
  Példabeszédek 4:8 Becsüld nagyra, és felmagasztal téged. Dicsőséget hoz rád, ha magadhoz öleled.
  Példabeszédek 4:8 Put her in a high place, and you will be lifted up by her; she will give you honour, when you give her your love.
  Példabeszédek 4:9 Ád a te fejednek kedvességnek koszorúját; igen szép ékes koronát ád néked.
  Példabeszédek 4:9 Ékes koszorút tesz a fejedre, díszes koronát ajándékoz neked.
  Példabeszédek 4:9 She will put a crown of grace on your head, giving you a head-dress of glory.
  Példabeszédek 4:10 Hallgasd, fiam, és vedd be az én beszédimet; így sokasulnak meg néked a te életednek esztendei.
  Példabeszédek 4:10 Hallgasd meg, fiam, és fogadd el mondásaimat, mert megsokasítják életed éveit.
  Példabeszédek 4:10 Give ear, O my son, and let your heart be open to my sayings; and long life will be yours.
  Példabeszédek 4:11 Bölcseségnek útára tanítottalak téged, vezettelek téged az igazságnak ösvényin.
  Példabeszédek 4:11 A bölcsesség útjára tanítottalak, helyes ösvényen vezettelek téged.
  Példabeszédek 4:11 I have given you teaching in the way of wisdom, guiding your steps in the straight way.
  Példabeszédek 4:12 Mikor jársz, semmi nem szorítja meg a te járásodat; és ha futsz, nem ütközöl meg.
  Példabeszédek 4:12 Jártodban semmi sem gátolja lépteidet, és ha futsz, nem botlasz el.
  Példabeszédek 4:12 When you go, your way will not be narrow, and in running you will not have a fall.
  Példabeszédek 4:13 Ragaszkodjál az erkölcsi tanításhoz, ne hagyd el; őrizd meg azt, mert az a te életed.
  Példabeszédek 4:13 Ragaszkodj az intelemhez, ne térj el tőle, vigyázz reá, mert ez a te életed!
  Példabeszédek 4:13 Take learning in your hands, do not let her go: keep her, for she is your life.
  Példabeszédek 4:14 A hitetleneknek útjára ne menj, se ne járj a gonoszok ösvényén.
  Példabeszédek 4:14 A bűnösök ösvényére ne lépj, ne járj a gonoszok útján!
  Példabeszédek 4:14 Do not go in the road of sinners, or be walking in the way of evil men.
  Példabeszédek 4:15 Hagyd el, át ne menj rajta; térj el tőle, és menj tovább.
  Példabeszédek 4:15 Ne törődj vele, ne menj arra, kerüld el azt, és menj másfelé!
  Példabeszédek 4:15 Keep far from it, do not go near; be turned from it, and go on your way.
  Példabeszédek 4:16 Mert nem alhatnak azok, ha gonoszt nem cselekesznek: és kimegy szemükből az álom, ha mást romlásra nem juttatnak.
  Példabeszédek 4:16 Mert azok aludni sem tudnak, ha rosszat nem tehetnek, és elrabolja álmukat, ha nem vethetnek gáncsot.
  Példabeszédek 4:16 For they take no rest till they have done evil; their sleep is taken away if they have not been the cause of someone's fall.
  Példabeszédek 4:17 Mert az istentelenségnek étkét eszik, és az erőszaktételnek borát iszszák.
  Példabeszédek 4:17 Bűnnel szerzett kenyeret esznek, és erőszakkal szerzett bort isznak.
  Példabeszédek 4:17 The bread of evil-doing is their food, the wine of violent acts their drink.
  Példabeszédek 4:18 Az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, mely minél tovább halad, annál világosabb lesz, a teljes délig.
  Példabeszédek 4:18 Az igazak ösvénye olyan, mint a felragyogó világosság, mely egyre világosabb lesz délig.
  Példabeszédek 4:18 But the way of the upright is like the light of early morning, getting brighter and brighter till the full day.
  Példabeszédek 4:19 Az istentelenek útja pedig olyan, mint a homály, nem tudják miben ütköznek meg.
  Példabeszédek 4:19 A bűnösök útja olyan, mint a sűrű homály; nem tudják, miben botlanak majd meg.
  Példabeszédek 4:19 The way of sinners is dark; they see not the cause of their fall.
  Példabeszédek 4:20 Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszédimre hajtsad füledet.
  Példabeszédek 4:20 Fiam, figyelj szavaimra, hajtsd füledet mondásaimra!
  Példabeszédek 4:20 My son, give attention to my words; let your ear be turned to my sayings.
  Példabeszédek 4:21 Ne távozzanak el a te szemeidtől, tartsd meg ezeket a te elmédben.
  Példabeszédek 4:21 Ne téveszd szemed elől, őrizd meg azokat szíved mélyén,
  Példabeszédek 4:21 Let them not go from your eyes; keep them deep in your heart.
  Példabeszédek 4:22 Mert életök ezek azoknak, a kik megnyerik, és egész testöknek egészség.
  Példabeszédek 4:22 mert életet adnak azoknak, akik megtalálják, és gyógyulást egész testüknek.
  Példabeszédek 4:22 For they are life to him who gets them, and strength to all his flesh.
  Példabeszédek 4:23 Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet.
  Példabeszédek 4:23 Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet!
  Példabeszédek 4:23 And keep watch over your heart with all care; so you will have life.
  Példabeszédek 4:24 Vesd el tőled a száj hamisságát, és az ajkak álnokságát távoztasd el magadtól.
  Példabeszédek 4:24 Tartsd távol szádtól a csalárdságot, és távolítsd el ajkadról a hamisságot!
  Példabeszédek 4:24 Put away from you an evil tongue, and let false lips be far from you.
  Példabeszédek 4:25 A te szemeid előre nézzenek, és szemöldökid egyenest magad elé irányuljanak.
  Példabeszédek 4:25 Szemed előre tekintsen, és egyenesen magad elé nézz!
  Példabeszédek 4:25 Keep your eyes on what is in front of you, looking straight before you.
  Példabeszédek 4:26 Egyengesd el lábaid ösvényit, s minden te útaid állhatatosak legyenek.
  Példabeszédek 4:26 Ügyelj, hogy merre tart a lábad, akkor minden utad biztos lesz.
  Példabeszédek 4:26 Keep a watch on your behaviour; let all your ways be rightly ordered.
  Példabeszédek 4:27 Ne térj jobbra, se balra, fordítsd el a te lábadat a gonosztól.
  Példabeszédek 4:27 Ne térj le se jobbra, se balra, tartsd távol lábadat a rossztól!
  Példabeszédek 4:27 Let there be no turning to the right or to the left, keep your feet from evil.
  Példabeszédek könyve 3  |  Lap tetejére  |  Példabeszédek könyve 5  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Példabeszédek könyve 4. fejezet - Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia, Bible Basic English