Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Karácsonyi Bibliai Böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Karácsonyi Bibliai Böngésző

Bibliai böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Bibliai böngésző

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM -  Michael Berghof

Michael Berghof

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM

Vidd magaddal BIBLIA - Karin és Torben Juhl

Karin és Torben Juhl

Vidd magaddal BIBLIA

Színes Bibliai történetek - Ben Alex

Ben Alex

Színes Bibliai történetek

Olvasd velem Biblia - Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Olvasd velem Biblia

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Példabeszédek könyve 31. fejezet


 

  <<< >>>  

  Példabeszédek 31:1 Lemuel király beszédei, próféczia, melylyel tanította vala őt az anyja.
  Példabeszédek 31:1 Lemuel király beszédei, próféczia, melylyel tanította vala őt az anyja.
  Példabeszédek 31:1 Lemúél masszái király beszéde, amelyre anyja tanította.
  Példabeszédek 31:2 Mit szóljak, fiam? mit, én méhem gyermeke? mit, én fogadásimnak gyermeke?
  Példabeszédek 31:2 Mit szóljak, fiam? mit, én méhem gyermeke? mit, én fogadásimnak gyermeke?
  Példabeszédek 31:2 Mit mondjak, fiam, méhemnek gyermeke, akiért fogadalmat tettem?
  Példabeszédek 31:3 Ne add asszonyoknak a te erődet, és a te útaidat a királyok eltörlőinek.
  Példabeszédek 31:3 Ne add asszonyoknak a te erődet, és a te útaidat a királyok eltörlőinek.
  Példabeszédek 31:3 Ne vesztegesd erődet nőkre, ne járj azokhoz, akik királyokat rontanak meg!
  Példabeszédek 31:4 Távol legyen a királyoktól, oh Lemuel, távol legyen a királyoktól a bornak itala; és az uralkodóktól a részegítő ital keresése.
  Példabeszédek 31:4 Távol legyen a királyoktól, oh Lemuel, távol legyen a királyoktól a bornak itala; és az uralkodóktól a részegítő ital keresése.
  Példabeszédek 31:4 Lemúél! Nem illik a királyokhoz a borivás, nem illik az a királyokhoz, sem a fejedelmekhez a szeszes ital kívánása.
  Példabeszédek 31:5 Hogy mikor iszik, el ne felejtkezzék a törvényről, és el ne fordítsa valamely nyomorultnak igazságát.
  Példabeszédek 31:5 Hogy mikor iszik, el ne felejtkezzék a törvényről, és el ne fordítsa valamely nyomorultnak igazságát.
  Példabeszédek 31:5 Mert ha iszik, elfeledkezik a rendeletekről, és helytelenül ítélkezik a nyomorultak ügyében.
  Példabeszédek 31:6 Adjátok a részegítő italt az elveszendőnek, és a bort a keseredett szívűeknek.
  Példabeszédek 31:6 Adjátok a részegítő italt az elveszendőnek, és a bort a keseredett szívűeknek.
  Példabeszédek 31:6 Adjatok szeszes italt a veszendőnek, és bort az elkeseredett embernek.
  Példabeszédek 31:7 Igyék, hogy felejtkezzék az ő szegénységéről, és az ő nyavalyájáról ne emlékezzék meg többé.
  Példabeszédek 31:7 Igyék, hogy felejtkezzék az ő szegénységéről, és az ő nyavalyájáról ne emlékezzék meg többé.
  Példabeszédek 31:7 Igyék, hogy megfeledkezzék szegénységéről, és ne gondoljon tovább nyomorúságára.
  Példabeszédek 31:8 Nyisd meg a te szádat a mellett, a ki néma, és azoknak dolgában, a kik adattak veszedelemre.
  Példabeszédek 31:8 Nyisd meg a te szádat a mellett, a ki néma, és azoknak dolgában, a kik adattak veszedelemre.
  Példabeszédek 31:8 Nyisd meg szádat a némáért, a mulandó emberek ügyéért!
  Példabeszédek 31:9 Nyisd meg a te szádat, ítélj igazságot; forgasd ügyét a szegénynek és a szűkölködőnek!
  Példabeszédek 31:9 Nyisd meg a te szádat, ítélj igazságot; forgasd ügyét a szegénynek és a szűkölködőnek!
  Példabeszédek 31:9 Nyisd meg szádat, ítélkezz igazságosan, ítéld meg a nyomorultnak és szegénynek a jogát!
  Példabeszédek 31:10 Derék asszonyt kicsoda találhat? Mert ennek ára sokkal felülhaladja az igazgyöngyöket.
  Példabeszédek 31:10 Derék asszonyt kicsoda találhat? Mert ennek ára sokkal felülhaladja az igazgyöngyöket.
  Példabeszédek 31:10 Derék asszonyt kicsoda találhat? Értéke sokkal drágább az igazgyöngynél.
  Példabeszédek 31:11 Bízik ahhoz az ő férjének lelke, és annak marhája el nem fogy.
  Példabeszédek 31:11 Bízik ahhoz az ő férjének lelke, és annak marhája el nem fogy.
  Példabeszédek 31:11 Ura szívből bízik benne, vagyona el nem fogy.
  Példabeszédek 31:12 Jóval illeti őt és nem gonosszal, az ő életének minden napjaiban.
  Példabeszédek 31:12 Jóval illeti őt és nem gonosszal, az ő életének minden napjaiban.
  Példabeszédek 31:12 Egész életén át javát munkálja urának, nem kárát.
  Példabeszédek 31:13 Keres gyapjat vagy lent, és megkészíti azokat kezeivel kedvvel.
  Példabeszédek 31:13 Keres gyapjat vagy lent, és megkészíti azokat kezeivel kedvvel.
  Példabeszédek 31:13 Szerez gyapjút és lent, és jókedvűen dolgozik kezével.
  Példabeszédek 31:14 Hasonló a kereskedő hajókhoz, nagy messziről behozza az ő eledelét.
  Példabeszédek 31:14 Hasonló a kereskedő hajókhoz, nagy messziről behozza az ő eledelét.
  Példabeszédek 31:14 Hasonló a kereskedők hajóihoz: távolból is hoz eledelt.
  Példabeszédek 31:15 Felkel még éjjel, eledelt ád az ő házának, és rendel ételt az ő szolgálóleányinak.
  Példabeszédek 31:15 Felkel még éjjel, eledelt ád az ő házának, és rendel ételt az ő szolgálóleányinak.
  Példabeszédek 31:15 Fölkel még éjjel, ételt ad háza népének, és rendelkezést szolgálóinak.
  Példabeszédek 31:16 Gondolkodik mező felől, és megveszi azt; az ő kezeinek munkájából szőlőt plántál.
  Példabeszédek 31:16 Gondolkodik mező felől, és megveszi azt; az ő kezeinek munkájából szőlőt plántál.
  Példabeszédek 31:16 Ha az a szándéka, mezőt vásárol, keze munkájával szőlőt telepít.
  Példabeszédek 31:17 Az ő derekát felövezi erővel, és megerősíti karjait.
  Példabeszédek 31:17 Az ő derekát felövezi erővel, és megerősíti karjait.
  Példabeszédek 31:17 Megkeményíti derekát, megfeszíti karjait.
  Példabeszédek 31:18 Látja, hogy hasznos az ő munkálkodása; éjjel sem alszik el az ő világa.
  Példabeszédek 31:18 Látja, hogy hasznos az ő munkálkodása; éjjel sem alszik el az ő világa.
  Példabeszédek 31:18 Érzi, milyen hasznos tevékenysége, éjjel sem alszik el mécsese.
  Példabeszédek 31:19 Kezeit veti a fonókerékre, és kezeivel fogja az orsót.
  Példabeszédek 31:19 Kezeit veti a fonókerékre, és kezeivel fogja az orsót.
  Példabeszédek 31:19 Ügyesen kezeli a guzsalyt, tenyerében tartja az orsót.
  Példabeszédek 31:20 Markát megnyitja a szegénynek, és kezeit nyújtja a szűkölködőnek.
  Példabeszédek 31:20 Markát megnyitja a szegénynek, és kezeit nyújtja a szűkölködőnek.
  Példabeszédek 31:20 Tenyere nyitva van a nyomorult előtt, kezét nyújtja a szegénynek.
  Példabeszédek 31:21 Nem félti az ő házanépét a hótól; mert egész házanépe karmazsinba öltözött.
  Példabeszédek 31:21 Nem félti az ő házanépét a hótól; mert egész házanépe karmazsinba öltözött.
  Példabeszédek 31:21 Nem félti háza népét a hóeséskor sem, mert egész háza népe meleg ruhába öltözött.
  Példabeszédek 31:22 Szőnyegeket csinál magának; patyolat és bíbor az ő öltözete.
  Példabeszédek 31:22 Szőnyegeket csinál magának; patyolat és bíbor az ő öltözete.
  Példabeszédek 31:22 Színes szőtteseket készít magának, lenvászon és bíbor az öltözete.
  Példabeszédek 31:23 Ismerik az ő férjét a kapukban, mikor ül a tartománynak véneivel.
  Példabeszédek 31:23 Ismerik az ő férjét a kapukban, mikor ül a tartománynak véneivel.
  Példabeszédek 31:23 Férjét jól ismerik a városkapukban, ahol az ország véneivel ül együtt.
  Példabeszédek 31:24 Gyolcsot sző, és eladja; és övet, melyet ád a kereskedőnek.
  Példabeszédek 31:24 Gyolcsot sző, és eladja; és övet, melyet ád a kereskedőnek.
  Példabeszédek 31:24 Finom inget készít, és eladja, övet is ad el a kalmárnak.
  Példabeszédek 31:25 Erő és ékesség az ő ruhája; és nevet a következő napnak.
  Példabeszédek 31:25 Erő és ékesség az ő ruhája; és nevet a következő napnak.
  Példabeszédek 31:25 Erő és méltóság árad róla, és nevetve néz a holnap elé.
  Példabeszédek 31:26 Az ő száját bölcsen nyitja meg, és kedves tanítás van nyelvén.
  Példabeszédek 31:26 Az ő száját bölcsen nyitja meg, és kedves tanítás van nyelvén.
  Példabeszédek 31:26 Szája bölcsességre nyílik, és nyelve szeretetre tanít.
  Példabeszédek 31:27 Vigyáz a házanépe dolgára, és restségnek étkét nem eszi.
  Példabeszédek 31:27 Vigyáz a házanépe dolgára, és restségnek étkét nem eszi.
  Példabeszédek 31:27 Ügyel háza népe dolgaira, nem kenyere a semmittevés.
  Példabeszédek 31:28 Felkelnek az ő fiai, és boldognak mondják őt; az ő férje, és dicséri őt:
  Példabeszédek 31:28 Felkelnek az ő fiai, és boldognak mondják őt; az ő férje, és dicséri őt:
  Példabeszédek 31:28 Fölkelnek előtte fiai, és boldognak mondják, ura pedig így dicséri:
  Példabeszédek 31:29 Sok leány munkálkodott serénységgel; de te meghaladod mindazokat!
  Példabeszédek 31:29 Sok leány munkálkodott serénységgel; de te meghaladod mindazokat!
  Példabeszédek 31:29 Sok nő végez derék munkát, de te felülmúlod mindegyiket!
  Példabeszédek 31:30 Csalárd a kedvesség, és hiábavaló a szépség; a mely asszony féli az Urat, az szerez dicséretet magának!
  Példabeszédek 31:30 Csalárd a kedvesség, és hiábavaló a szépség; a mely asszony féli az Urat, az szerez dicséretet magának!
  Példabeszédek 31:30 Csalóka a báj, mulandó a szépség, de az URat félő asszony dicséretre méltó.
  Példabeszédek 31:31 Adjatok ennek az ő keze munkájának gyümölcséből, és dicsérjék őt a kapukban az ő cselekedetei!
  Példabeszédek 31:31 Adjatok ennek az ő keze munkájának gyümölcséből, és dicsérjék őt a kapukban az ő cselekedetei!
  Példabeszédek 31:31 Hadd élvezze munkája gyümölcsét, dicsérjék tetteiért minden helyen!
  Példabeszédek könyve 30  |  Lap tetejére  |  Prédikátor könyve 1  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Példabeszédek könyve 31. fejezet - Károli Biblia, Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia