Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Biblia, Revideált Új ford. (RUF) - kis méretű, bőrkötéses, arany széllel -

Biblia, Revideált Új ford. (RUF) - kis méretű, bőrkötéses, arany széllel

Mesélő Biblia -

Mesélő Biblia

A nő a Biblia tükrében - Gene A. Getz és Elaine A. Getz

Gene A. Getz és Elaine A. Getz

A nő a Biblia tükrében

Olvasd velem Biblia (lila) - Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Olvasd velem Biblia (lila)

Képes Biblia  -

Képes Biblia

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Példabeszédek könyve 14. fejezet


 

  <<< >>>  

  Példabeszédek 14:1 A bölcs asszony építi a maga házát; a bolond pedig önkezével rontja el azt.
  Példabeszédek 14:1 Az asszonyi bölcsesség építi a házat, a bolondság pedig a maga kezével rombolja le.
  Példabeszédek 14:1 Wisdom is building her house, but the foolish woman is pulling it down with her hands.
  Példabeszédek 14:2 A ki igazán jár, féli az Urat; a ki pedig elfordult az ő útaiban, megútálja őt.
  Példabeszédek 14:2 Aki egyenes úton jár, féli az URat, de aki letéved útjairól, az megveti őt.
  Példabeszédek 14:2 He who goes on his way in righteousness has before him the fear of the Lord; but he whose ways are twisted gives him no honour.
  Példabeszédek 14:3 A bolondnak szájában van kevélységnek pálczája; a bölcseknek pedig beszéde megtartja őket.
  Példabeszédek 14:3 A bolond szájából gőg sarjad, de a bölcseket megőrzi ajkuk.
  Példabeszédek 14:3 In the mouth of the foolish man is a rod for his back, but the lips of the wise will keep them safe.
  Példabeszédek 14:4 Mikor nincsenek ökrök: tiszta a jászol; a gabonának bősége pedig az ökörnek erejétől van.
  Példabeszédek 14:4 Ha nincsenek barmok, üres a jászol, de bő a termés, ha erős az ökör.
  Példabeszédek 14:4 Where there are no oxen, their food-place is clean; but much increase comes through the strength of the ox.
  Példabeszédek 14:5 A hűséges tanú nem hazud; a hamis tanú pedig hazugságot bocsát szájából.
  Példabeszédek 14:5 Az igaz tanú nem hazudik, de a hamis tanú hazugságot beszél.
  Példabeszédek 14:5 A true witness does not say what is false, but a false witness is breathing out deceit.
  Példabeszédek 14:6 A csúfoló keresi a bölcseséget, és nincs; a tudomány pedig az eszesnek könnyű.
  Példabeszédek 14:6 Hiába keresi a csúfolódó a bölcsességet, az értelmes embernek azonban könnyű a megismerés.
  Példabeszédek 14:6 The hater of authority, searching for wisdom, does not get it; but knowledge comes readily to the open-minded man.
  Példabeszédek 14:7 Menj el a bolond férfiú elől; és nem ismerted meg a tudománynak beszédét.
  Példabeszédek 14:7 Menj el az ostoba ember elől, mert nem szerzel ajkáról tudást!
  Példabeszédek 14:7 Go away from the foolish man, for you will not see the lips of knowledge.
  Példabeszédek 14:8 Az eszesnek bölcsesége az ő útának megértése; a bolondoknak pedig bolondsága csalás.
  Példabeszédek 14:8 Az okos azért bölcs, mert érti a dolgát, az ostobák pedig bolond módon becsapódnak.
  Példabeszédek 14:8 The wisdom of the man of good sense makes his way clear; but the unwise behaviour of the foolish is deceit.
  Példabeszédek 14:9 A bolondokat megcsúfolja a bűnért való áldozat; az igazak között pedig jóakarat van.
  Példabeszédek 14:9 A bolondokat csúffá teszi a vétek, de a becsületes emberek közt jóakarat van.
  Példabeszédek 14:9 In the tents of those hating authority there is error, but in the house of the upright man there is grace.
  Példabeszédek 14:10 A szív tudja az ő lelke keserűségét; és az ő örömében az idegen nem részes.
  Példabeszédek 14:10 A szív ismeri a maga keserűségét, és örömébe sem avatkozhat idegen.
  Példabeszédek 14:10 No one has knowledge of a man's grief but himself; and a strange person has no part in his joy.
  Példabeszédek 14:11 Az istenteleneknek háza elvész; de az igazaknak sátora megvirágzik.
  Példabeszédek 14:11 A bűnösök háza népe kipusztul, de a becsületesek sátrában lakók virulni fognak.
  Példabeszédek 14:11 The house of the sinner will be overturned, but the tent of the upright man will do well.
  Példabeszédek 14:12 Van olyan út, mely helyesnek látszik az ember előtt, és vége a halálra menő út.
  Példabeszédek 14:12 Van út, amely egyenesnek látszik az ember előtt, de végül a halálba vezet.
  Példabeszédek 14:12 There is a way which seems straight before a man, but its end is the ways of death.
  Példabeszédek 14:13 Nevetés közben is fáj a szív; és végre az öröm fordul szomorúságra.
  Példabeszédek 14:13 Nevetés közben is fájhat a szív, és az öröm vége is lehet bánat.
  Példabeszédek 14:13 Even while laughing the heart may be sad; and after joy comes sorrow.
  Példabeszédek 14:14 Az ő útaiból elégszik meg az elfordult elméjű; önmagából pedig jó férfiú.
  Példabeszédek 14:14 A romlott szívű a magaviselete szerint fog jóllakni, meg a jó is a magáé szerint.
  Példabeszédek 14:14 He whose heart is turned away will have the reward of his ways in full measure; but a good man will have the reward of his doings.
  Példabeszédek 14:15 Az együgyű hisz minden dolognak; az eszes pedig a maga járására vigyáz.
  Példabeszédek 14:15 A tapasztalatlan mindent elhisz, de az okos vigyáz a lépésére.
  Példabeszédek 14:15 The simple man has faith in every word, but the man of good sense gives thought to his footsteps.
  Példabeszédek 14:16 A bölcs félvén, eltávozik a gonosztól; a bolond pedig dühöngő és elbizakodott.
  Példabeszédek 14:16 A bölcs fél a rossztól, és elkerüli, az ostoba féktelen és elbizakodott.
  Példabeszédek 14:16 The wise man, fearing, keeps himself from evil; but the foolish man goes on in his pride, with no thought of danger.
  Példabeszédek 14:17 A hirtelen haragú bolondságot cselekszik, és a cselszövő férfi gyűlölséges lesz.
  Példabeszédek 14:17 A hirtelen haragú bolondságot követ el, és az alattomos embert gyűlölik.
  Példabeszédek 14:17 He who is quickly angry will do what is foolish, but the man of good sense will have quiet.
  Példabeszédek 14:18 Bírják az esztelenek a bolondságot örökség szerint; az eszesek pedig fonják a tudománynak koszorúját.
  Példabeszédek 14:18 Bolondságot örökölnek az együgyűek, az okosakat pedig tudás ékesíti.
  Példabeszédek 14:18 Foolish behaviour is the heritage of the simple, but men of good sense are crowned with knowledge.
  Példabeszédek 14:19 Meghajtják magokat a gonoszok a jók előtt, és a hamisak az igaznak kapujánál.
  Példabeszédek 14:19 Le fognak borulni a rosszak a jók előtt, és a bűnösök az igaz ember kapuja előtt.
  Példabeszédek 14:19 The knees of the evil are bent before the good; and sinners go down in the dust at the doors of the upright.
  Példabeszédek 14:20 Még az ő felebarátjánál is útálatos a szegény; a gazdagnak pedig sok a barátja.
  Példabeszédek 14:20 A szegényt még barátja is gyűlöli, de a gazdagot sokan szeretik.
  Példabeszédek 14:20 The poor man is hated even by his neighbour, but the man of wealth has numbers of friends.
  Példabeszédek 14:21 A ki megútálja az ő felebarátját, vétkezik; a ki pedig a szegényekkel kegyelmességet cselekszik, boldog az!
  Példabeszédek 14:21 Aki megveti felebarátját, vétkezik, de aki az alázatosokon könyörül, boldog lesz.
  Példabeszédek 14:21 He who has no respect for his neighbour is a sinner, but he who has pity for the poor is happy.
  Példabeszédek 14:22 Nemde tévelyegnek, a kik gonoszt szereznek? kegyelmesség pedig és igazság a jó szerzőknek.
  Példabeszédek 14:22 Tévelyegnek, akik rosszat akarnak, a szeretet és a hűség pedig jót akar.
  Példabeszédek 14:22 Will not the designers of evil come into error? But mercy and good faith are for the designers of good.
  Példabeszédek 14:23 Minden munkából nyereség lesz; de az ajkaknak beszédéből csak szűkölködés.
  Példabeszédek 14:23 Minden munkának megvan a maga haszna, de akinek csak a szája jár, az ínségbe jut.
  Példabeszédek 14:23 In all hard work there is profit, but talk only makes a man poor.
  Példabeszédek 14:24 A bölcseknek ékességök az ő gazdagságuk; a tudatlanok bolondsága pedig csak bolondság.
  Példabeszédek 14:24 A bölcseknek koronája a gazdagság, de az ostobák bolondsága csak bolondság.
  Példabeszédek 14:24 Their wisdom is a crown to the wise, but their foolish behaviour is round the head of the unwise.
  Példabeszédek 14:25 Lelkeket szabadít meg az igaz bizonyság; hazugságokat szól pedig az álnok.
  Példabeszédek 14:25 Életeket ment meg az igaz tanú, de aki hazugságot beszél, az csaló.
  Példabeszédek 14:25 A true witness is the saviour of lives; but he who says false things is a cause of deceit.
  Példabeszédek 14:26 Az Úrnak félelmében erős a bizodalom, és az ő fiainak lesz menedéke.
  Példabeszédek 14:26 Aki az URat féli, annak erős oltalma van, fiainak is menedéke lesz az.
  Példabeszédek 14:26 For him in whose heart is the fear of the Lord there is strong hope: and his children will have a safe place.
  Példabeszédek 14:27 Az Úrnak félelme az életnek kútfeje, a halál tőrének eltávoztatására.
  Példabeszédek 14:27 Az ÚRnak félelme az élet forrása a halál csapdáinak kikerülésére.
  Példabeszédek 14:27 The fear of the Lord is a fountain of life, by which one may be turned from the nets of death.
  Példabeszédek 14:28 A nép sokasága a király dicsősége; a nép elfogyása pedig az uralkodó romlása.
  Példabeszédek 14:28 Nagy nép ad a királynak méltóságot, de ha elfogy a nemzet, elvész az uralkodó is.
  Példabeszédek 14:28 A king's glory is in the number of his people: and for need of people a ruler may come to destruction.
  Példabeszédek 14:29 A haragra késedelmes bővelkedik értelemmel; a ki pedig elméjében (szellemében) hirtelenkedő, bolondságot szerez az.
  Példabeszédek 14:29 A türelmes ember nagyon értelmes, a türelmetlen pedig nagy bolondságot követ el.
  Példabeszédek 14:29 He who is slow to be angry has great good sense; but he whose spirit is over-quick gives support to what is foolish.
  Példabeszédek 14:30 A szelíd szív a testnek élete; az irígység pedig a csontoknak rothadása.
  Példabeszédek 14:30 A szelíd szív élteti a testet, az indulat viszont rothasztja a csontokat.
  Példabeszédek 14:30 A quiet mind is the life of the body, but envy is a disease in the bones.
  Példabeszédek 14:31 A ki elnyomja a szegényt, gyalázattal illeti annak teremtőjét; az pedig tiszteli, a ki könyörül a szűkölködőn.
  Példabeszédek 14:31 Aki elnyomja a nincstelent, gyalázza Alkotóját, aki pedig könyörül a szegényen, az dicsőíti.
  Példabeszédek 14:31 He who is hard on the poor puts shame on his Maker; but he who has mercy on those who are in need gives him honour.
  Példabeszédek 14:32 Az ő nyavalyájába ejti magát az istentelen; az igaznak pedig halála idején is reménysége van.
  Példabeszédek 14:32 A maga gonoszsága miatt bukik el a bűnös, de vigaszt kap az igaz, ha halálán van is.
  Példabeszédek 14:32 The sinner is overturned in his evil-doing, but the upright man has hope in his righteousness.
  Példabeszédek 14:33 Az eszesnek elméjében nyugszik a bölcseség; a mi pedig a tudatlanokban van, magát hamar megismerheti.
  Példabeszédek 14:33 Az értelmes ember szívében bölcsesség lakik, de az is kitudódik, hogy mi van az ostobákéban.
  Példabeszédek 14:33 Wisdom has her resting-place in the mind of the wise, but she is not seen among the foolish.
  Példabeszédek 14:34 Az igazság felmagasztalja a nemzetet; a bűn pedig gyalázatára van a népeknek.
  Példabeszédek 14:34 Az igazságosság felmagasztalja a népet, a bűn pedig gyalázatukra van a nemzeteknek.
  Példabeszédek 14:34 By righteousness a nation is lifted up, but sin is a cause of shame to the peoples.
  Példabeszédek 14:35 A királynak jóakaratja van az eszes szolgához; haragja pedig a megszégyenítőhöz.
  Példabeszédek 14:35 Jóindulattal van a király az értelmes szolga iránt, de haragja sújtja a haszontalant.
  Példabeszédek 14:35 The king has pleasure in a servant who does wisely, but his wrath is against him who is a cause of shame.
  Példabeszédek könyve 13  |  Lap tetejére  |  Példabeszédek könyve 15  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Példabeszédek könyve 14. fejezet - Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia, Bible Basic English