Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Üzleti titkok a Bibliából - Rabbi Daniel Lapin

Rabbi Daniel Lapin

Üzleti titkok a Bibliából

Karácsonyi Bibliai Böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Karácsonyi Bibliai Böngésző

Bibliai böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Bibliai böngésző

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM -  Michael Berghof

Michael Berghof

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM

Vidd magaddal BIBLIA - Karin és Torben Juhl

Karin és Torben Juhl

Vidd magaddal BIBLIA

Színes Bibliai történetek - Ben Alex

Ben Alex

Színes Bibliai történetek

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Mózes II. könyve 40. fejezet


 

  <<< >>>  

  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 40:1 És szóla az Úr Mózesnek, mondván:
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 40:1 És szóla az Úr Mózesnek, mondván:
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 40:1 Ekkor így szólt az ÚR Mózeshez:
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 40:2 Az első hónapban, a hónap első napján, állítsd fel a gyülekezet sátorának hajlékát.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 40:2 Az első hónapban, a hónap első napján, állítsd fel a gyülekezet sátorának hajlékát.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 40:2 Az első hónap első napján állítsd fel a hajlékot, a kijelentés sátrát!
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 40:3 És tedd oda a bizonyság ládáját, és fedd be a ládát a fedéllel.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 40:3 És tedd oda a bizonyság ládáját, és fedd be a ládát a fedéllel.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 40:3 Helyezd el benne a bizonyság ládáját, és fedd be a ládát födéllel!
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 40:4 Azután vidd be az asztalt, és hozd azt rendbe a reávalókkal. Vidd be a gyertyatartót is, és gyújtsd meg annak mécseit.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 40:4 Azután vidd be az asztalt, és hozd azt rendbe a reávalókkal. Vidd be a gyertyatartót is, és gyújtsd meg annak mécseit.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 40:4 Vidd be az asztalt, és rakd rá, ami rá való! Vidd be a lámpatartót, és rakd rá a mécseseket!
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 40:5 És helyheztesd a füstölő áldozat arany oltárát a bizonyság ládája elé, tedd fel a leplet a hajlék nyílására.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 40:5 És helyheztesd a füstölő áldozat arany oltárát a bizonyság ládája elé, tedd fel a leplet a hajlék nyílására.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 40:5 Tedd az illatáldozatra való aranyoltárt a bizonyság ládája elé, és tedd föl a függönyt a hajlék bejáratára!
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 40:6 Azután helyheztesd az egészen égőáldozat oltárát a gyülekezet sátora hajlékának nyílása elé.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 40:6 Azután helyheztesd az egészen égőáldozat oltárát a gyülekezet sátora hajlékának nyílása elé.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 40:6 Helyezd az égőáldozati oltárt a hajléknak, a kijelentés sátrának bejárata elé!
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 40:7 A mosdómedenczét pedig helyheztesd a gyülekezet sátora közé és az oltár közé, és önts belé vizet.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 40:7 A mosdómedenczét pedig helyheztesd a gyülekezet sátora közé és az oltár közé, és önts belé vizet.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 40:7 A mosdómedencét tedd a kijelentés sátra és az oltár közé, és töltsd meg vízzel!
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 40:8 Azután állítsd fel köröskörül a pitvart, és a pitvar kapujára tedd rá a leplet.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 40:8 Azután állítsd fel köröskörül a pitvart, és a pitvar kapujára tedd rá a leplet.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 40:8 Azután rendezd el az udvart körös-körül, és tedd föl a függönyt az udvar kapujára!
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 40:9 Azután vedd a kenetnek olaját, és kend meg a hajlékot és mind azt a mi benne van: így szenteld meg azt, és minden edényét, hogy szent legyen.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 40:9 Azután vedd a kenetnek olaját, és kend meg a hajlékot és mind azt a mi benne van: így szenteld meg azt, és minden edényét, hogy szent legyen.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 40:9 Vedd a felkenéshez való olajat, kend meg a hajlékot és mindazt, ami benne van! Így szenteld föl azt és egész fölszerelését, hogy szent legyen!
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 40:10 Kend meg az egészen égőáldozat oltárát is és annak minden edényét; így szenteld meg az oltárt, hogy az oltár legyen szentséges.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 40:10 Kend meg az egészen égőáldozat oltárát is és annak minden edényét; így szenteld meg az oltárt, hogy az oltár legyen szentséges.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 40:10 Kend meg az égőáldozati oltárt is és egész fölszerelését; így szenteld föl az oltárt, hogy igen szent legyen az oltár!
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 40:11 A mosdómedenczét és lábát is kend meg; így szenteld meg azt.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 40:11 A mosdómedenczét és lábát is kend meg; így szenteld meg azt.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 40:11 A mosdómedencét és annak állványát is kend meg! Így szenteld föl azt!
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 40:12 Azután állítsd Áront és az ő fiait a gyülekezet sátorának nyílásához, és mosd meg őket vízzel.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 40:12 Azután állítsd Áront és az ő fiait a gyülekezet sátorának nyílásához, és mosd meg őket vízzel.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 40:12 Azután vezesd Áront és fiait a kijelentés sátrának bejáratához, és mosdasd meg őket!
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 40:13 És öltöztesd fel Áront a szent ruhákba, és kend fel őt; így szenteld fel, és legyen papom.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 40:13 És öltöztesd fel Áront a szent ruhákba, és kend fel őt; így szenteld fel, és legyen papom.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 40:13 Öltöztesd föl Áront a szent ruhákba, és kend fel, és szenteld fel, hogy a papom legyen!
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 40:14 Fiait is állítsd elő és öltöztesd fel őket köntösökbe;
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 40:14 Fiait is állítsd elő és öltöztesd fel őket köntösökbe;
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 40:14 Fiait is vezesd oda, és öltöztesd fel őket köntösükbe!
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 40:15 És kend fel őket, a mint az ő atyjokat felkenéd, hogy legyenek papjaim, és lészen az ő megkenetésök nékik örökös papság, az ő nemzetségökben.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 40:15 És kend fel őket, a mint az ő atyjokat felkenéd, hogy legyenek papjaim, és lészen az ő megkenetésök nékik örökös papság, az ő nemzetségökben.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 40:15 Kend fel őket, ahogyan apjukat felkented, hogy papjaim legyenek! Ez a felkenés teszi őket örökre papokká nemzedékről nemzedékre.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 40:16 És egészen úgy cselekedék Mózes, a mint az Úr parancsolta néki, úgy cselekedék.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 40:16 És egészen úgy cselekedék Mózes, a mint az Úr parancsolta néki, úgy cselekedék.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 40:16 Mózes pontosan úgy járt el mindenben, ahogyan megparancsolta neki az ÚR.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 40:17 Lőn azért a második év első hónapjában, a hónap első napján, hogy felállíták a hajlékot.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 40:17 Lőn azért a második év első hónapjában, a hónap első napján, hogy felállíták a hajlékot.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 40:17 A második év első hónapjának első napján felállították a hajlékot.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 40:18 Mózes tehát felállítá a hajlékot, és letevé annak talpait, a deszkáit is felállítá, beilleszté a reteszrúdakat, és felállítá annak oszlopait.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 40:18 Mózes tehát felállítá a hajlékot, és letevé annak talpait, a deszkáit is felállítá, beilleszté a reteszrúdakat, és felállítá annak oszlopait.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 40:18 Felállíttatta Mózes a hajlékot, lerakták a talpait, felállították deszkáit, ráillesztették a reteszeket, és felállították az oszlopokat.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 40:19 Azután kifeszíté a hajlékra a sátort, és a sátor takaróját is reá teríté felülről, a mint parancsolta vala az Úr Mózesnek.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 40:19 Azután kifeszíté a hajlékra a sátort, és a sátor takaróját is reá teríté felülről, a mint parancsolta vala az Úr Mózesnek.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 40:19 Azután kifeszítették a hajlékra a sátrat, fölterítették a sátorra a takarót, ahogyan megparancsolta az ÚR Mózesnek.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 40:20 És vevé és betevé a bizonyságot is a ládába, a rúdakat pedig ládára tevé, és a ládára felül helyezteté a fedelet.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 40:20 És vevé és betevé a bizonyságot is a ládába, a rúdakat pedig ládára tevé, és a ládára felül helyezteté a fedelet.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 40:20 Majd fogta a bizonyságot, és beletette a ládába. A rudakat ráillesztették a ládára, és a födelet rátették a ládára.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 40:21 Azután bevivé a ládát a hajlékba, és feltevé a takaró függönyt, és elfedezé a bizonyság ládáját, a mint az Úr parancsolta vala Mózesnek.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 40:21 Azután bevivé a ládát a hajlékba, és feltevé a takaró függönyt, és elfedezé a bizonyság ládáját, a mint az Úr parancsolta vala Mózesnek.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 40:21 Azután bevitték a ládát a hajlékba, és föltették a függőkárpitot, hogy eltakarja a bizonyság ládáját, ahogyan megparancsolta az ÚR Mózesnek.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 40:22 Az asztalt is bevivé a gyülekezet sátorába, a hajléknak északi oldalába, a függönyön kivül.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 40:22 Az asztalt is bevivé a gyülekezet sátorába, a hajléknak északi oldalába, a függönyön kivül.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 40:22 Elhelyezték az asztalt is a kijelentés sátrában a hajlék északi oldalán, a kárpiton kívül.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 40:23 És rakott arra kenyereket sorban az Úr előtt, a mint az Úr parancsolta vala Mózesnek.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 40:23 És rakott arra kenyereket sorban az Úr előtt, a mint az Úr parancsolta vala Mózesnek.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 40:23 Majd kenyereket raktak rá sorban az ÚR elé, ahogyan megparancsolta az ÚR Mózesnek.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 40:24 És a gyertyatartót helyhezteté a gyülekezet sátorába az asztal ellenébe, a hajléknak déli oldalán.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 40:24 És a gyertyatartót helyhezteté a gyülekezet sátorába az asztal ellenébe, a hajléknak déli oldalán.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 40:24 Felállította a lámpatartót a kijelentés sátrában az asztallal szemben, a hajlék déli oldalán.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 40:25 És meggyújtá a mécseket az Úr előtt, a mint az Úr parancsolta vala Mózesnek.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 40:25 És meggyújtá a mécseket az Úr előtt, a mint az Úr parancsolta vala Mózesnek.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 40:25 Fölrakta a mécseseket az ÚR elé, ahogyan megparancsolta az ÚR Mózesnek.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 40:26 Az arany oltárt pedig helyhezteté a gyülekezet sátorába a függöny elébe.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 40:26 Az arany oltárt pedig helyhezteté a gyülekezet sátorába a függöny elébe.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 40:26 Az aranyoltárt pedig a kárpit elé helyezte a kijelentés sátrában,
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 40:27 És füstölögtete rajta fűszerekből való füstölőt, a mint az Úr parancsolta vala Mózesnek.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 40:27 És füstölögtete rajta fűszerekből való füstölőt, a mint az Úr parancsolta vala Mózesnek.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 40:27 és jó illatú áldozatot mutatott be rajta, ahogyan megparancsolta az ÚR Mózesnek.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 40:28 A hajlék nyílására a leplet is felvoná.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 40:28 A hajlék nyílására a leplet is felvoná.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 40:28 És föltette a függönyt a hajlék bejáratára.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 40:29 Az egészen égőáldozat oltárát pedig helyhezteté a gyülekezet sátora hajlékának nyílása elé, és áldozék azon egészen égőáldozattal és ételáldozattal, a mint parancsolta vala az Úr Mózesnek.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 40:29 Az egészen égőáldozat oltárát pedig helyhezteté a gyülekezet sátora hajlékának nyílása elé, és áldozék azon egészen égőáldozattal és ételáldozattal, a mint parancsolta vala az Úr Mózesnek.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 40:29 Az égőáldozati oltárt pedig a hajléknak, kijelentés sátrának bejáratánál helyezte el, és égőáldozatot meg ételáldozatot mutatott be rajta, ahogyan megparancsolta az ÚR Mózesnek.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 40:30 A mosdómedenczét pedig helyhezteté a gyülekezet sátora közé és az oltár közé, és önte abba vizet a mosdásra.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 40:30 A mosdómedenczét pedig helyhezteté a gyülekezet sátora közé és az oltár közé, és önte abba vizet a mosdásra.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 40:30 A mosdómedencét a kijelentés sátra és az oltár között helyezte el, vizet töltött bele a mosakodáshoz.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 40:31 És megmosák abból Mózes és Áron és az ő fiai kezeiket és lábaikat.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 40:31 És megmosák abból Mózes és Áron és az ő fiai kezeiket és lábaikat.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 40:31 Ebben mosták meg Mózes, Áron és fiai a kezüket és a lábukat.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 40:32 Mikor a gyülekezet sátorába menének, és mikor az oltárhoz járulának, megmosdának, a mint az Úr parancsolta vala Mózesnek.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 40:32 Mikor a gyülekezet sátorába menének, és mikor az oltárhoz járulának, megmosdának, a mint az Úr parancsolta vala Mózesnek.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 40:32 Valahányszor bementek a kijelentés sátrába, és az oltár elé léptek, megmosakodtak, ahogyan megparancsolta az ÚR Mózesnek.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 40:33 Azután felállítá a pitvart a hajlék és az oltár körül, és a pitvar kapujára feltevé a leplet. Így végezé el Mózes a munkát.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 40:33 Azután felállítá a pitvart a hajlék és az oltár körül, és a pitvar kapujára feltevé a leplet. Így végezé el Mózes a munkát.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 40:33 Azután elrendezte az udvart a hajlék és az oltár körül, és rátette a függönyt az udvar kapujára. Így végezte el Mózes a munkát.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 40:34 És a felhő befedezé a gyülekezet sátorát, és az Úrnak dicsősége betölté a hajlékot.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 40:34 És a felhő befedezé a gyülekezet sátorát, és az Úrnak dicsősége betölté a hajlékot.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 40:34 Ekkor beborította a felhő a kijelentés sátrát, és az ÚR dicsősége betöltötte a hajlékot.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 40:35 És Mózes nem mehete be a gyülekezet sátorába, mert a felhő rajta nyugovék, és az Úrnak dicsősége tölté be a hajlékot.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 40:35 És Mózes nem mehete be a gyülekezet sátorába, mert a felhő rajta nyugovék, és az Úrnak dicsősége tölté be a hajlékot.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 40:35 És Mózes nem tudott bemenni a kijelentés sátrába, mert rajta nyugodott a felhő, és az ÚR dicsősége betöltötte a hajlékot.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 40:36 És mikor a felhő felszáll vala a hajlékról, az Izráel fiai elindulának; így lőn egész utazásuk alatt.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 40:36 És mikor a felhő felszáll vala a hajlékról, az Izráel fiai elindulának; így lőn egész utazásuk alatt.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 40:36 Valahányszor fölszállt a felhő a hajlékról, útnak indultak Izráel fiai egész vándorlásuk alatt.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 40:37 Ha pedig a felhő nem szálla fel, ők sem indulának el, míg csak fel nem szálla.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 40:37 Ha pedig a felhő nem szálla fel, ők sem indulának el, míg csak fel nem szálla.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 40:37 Ha nem szállt föl a felhő, nem indultak el ők se, amíg föl nem szállt.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 40:38 Mert az Úrnak felhője vala a hajlékon nappal, éjjel pedig tűz vala azon, az Izráel egész háznépének láttára, egész utazásuk alatt.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 40:38 Mert az Úrnak felhője vala a hajlékon nappal, éjjel pedig tűz vala azon, az Izráel egész háznépének láttára, egész utazásuk alatt.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 40:38 Mert nappal az ÚR felhője volt a hajlékon, éjjel pedig tűz volt rajta. Izráel egész háza látta ezt vándorlása egész idején.
  Mózes II. könyve 39  |  Lap tetejére  |  Mózes III. könyve 1  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Mózes II. könyve 40. fejezet - Károli Biblia, Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia