Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Bibliai hősök kifestő - Eszter -

Bibliai hősök kifestő - Eszter

Találj örömöt a Bibliádban! - William MacDonald és Arthur Farstad

William MacDonald és Arthur Farstad

Találj örömöt a Bibliádban!

A Biblia miért Isten beszéde? - Roger Brind

Roger Brind

A Biblia miért Isten beszéde?

A legszebb bibliai történetek - Marion Thomas és Daniele Fabri

Marion Thomas és Daniele Fabri

A legszebb bibliai történetek

Biblia ,,Szellemes

Biblia ,,Szellemes", nagy betűs

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Mózes II. könyve 39. fejezet


 

  <<< >>>  

  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:1 A kék, és bíborpiros, és karmazsinszínű fonálból pedig csinálának szolgálati ruhákat a szenthelyen való szolgálatra. Áronnak is úgy készíték a szent ruhákat, a mint az Úr parancsolta vala Mózesnek.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:1 A kék, és bíborpiros, és karmazsinszínű fonálból pedig csinálának szolgálati ruhákat a szenthelyen való szolgálatra. Áronnak is úgy készíték a szent ruhákat, a mint az Úr parancsolta vala Mózesnek.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:1 Elkészítették a díszes ruhákat a szentélyben végzendő szolgálathoz kék és piros bíborból meg karmazsin fonálból. Elkészítették Áron szent ruháit is, ahogyan megparancsolta Mózesnek az ÚR.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:2 Az efódot csinálák aranyból, kék, és bíborpiros, és karmazsinszínű, sodrott lenből.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:2 Az efódot csinálák aranyból, kék, és bíborpiros, és karmazsinszínű, sodrott lenből.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:2 Elkészítették az éfódot aranyból, kék és piros bíborból, karmazsin fonálból és sodrott lenfonálból.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:3 És aranyból vékony lapokat verének, és azokat fonalakká metélék, hogy feldolgozzák a kék, és a bíborpiros, és a karmazsinszínű, és a lenfonál közé, mestermunkával.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:3 És aranyból vékony lapokat verének, és azokat fonalakká metélék, hogy feldolgozzák a kék, és a bíborpiros, és a karmazsinszínű, és a lenfonál közé, mestermunkával.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:3 Aranyból vékony lapokat vertek, és fonalakká metélték, hogy beledolgozhassák a kék és piros bíborba, a karmazsinba és lenbe, művészi munkával.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:4 Csinálának hozzá összekötött vállkötőket: a két végükön kapcsolák össze.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:4 Csinálának hozzá összekötött vállkötőket: a két végükön kapcsolák össze.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:4 Készítettek hozzá összekapcsolható vállrészeket, amelyek a két végükön kapcsolódtak össze.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:5 Az átkötő öv is, a mely rajta vala, abból való, ugyanolyan mívű vala, mint az efód: aranyból, kék, és bíborpiros, és karmazsinszínű, és sodrott lenből, a mint az Úr parancsolta Mózesnek.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:5 Az átkötő öv is, a mely rajta vala, abból való, ugyanolyan mívű vala, mint az efód: aranyból, kék, és bíborpiros, és karmazsinszínű, és sodrott lenből, a mint az Úr parancsolta Mózesnek.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:5 A rajta levő övet, amellyel megkötötték, ugyanúgy és ugyanabból készítették: aranyból, kék és piros bíborból, karmazsin fonálból és sodrott lenfonálból, ahogyan megparancsolta Mózesnek az ÚR.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:6 Megcsinálák azután az ónix köveket is, arany boglárokba foglalva, kimetszve pecsétmetszés módjára, az Izráel fiainak neveire.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:6 Megcsinálák azután az ónix köveket is, arany boglárokba foglalva, kimetszve pecsétmetszés módjára, az Izráel fiainak neveire.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:6 Azután megmunkálták az aranyfoglalatba való ónixköveket, és rávésték Izráel fiainak a nevét, ahogyan a pecsétgyűrűt vésik.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:7 És rátették azokat az efód vállkötőire, az Izráel fiaira való emlékeztetés kövei gyanánt, a mint az Úr parancsolta vala Mózesnek.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:7 És rátették azokat az efód vállkötőire, az Izráel fiaira való emlékeztetés kövei gyanánt, a mint az Úr parancsolta vala Mózesnek.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:7 És rátették azokat az éfód vállrészeire, Izráel fiaira emlékeztető kövekül, ahogyan megparancsolta Mózesnek az ÚR.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:8 Megcsinálák a hósent is mestermunkával, mint az efódot, aranyból, kék, és bíborpiros, és karmazsinszínű, és sodrott lenből.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:8 Megcsinálák a hósent is mestermunkával, mint az efódot, aranyból, kék, és bíborpiros, és karmazsinszínű, és sodrott lenből.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:8 Azután elkészítették a hósent művészi munkával, ahogyan az éfódot készítették: aranyból, kék és piros bíborból, karmazsin fonálból és sodrott lenfonálból.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:9 Négyszögű vala a hósen, és kétrétűre készíték azt; egy arasz vala hossza, egy arasz a szélessége is két rétben.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:9 Négyszögű vala a hósen, és kétrétűre készíték azt; egy arasz vala hossza, egy arasz a szélessége is két rétben.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:9 Négyzet alakú volt, és kétrét hajtva készítették a hósent. Egy arasz hosszú és egy arasz széles volt kétrét hajtva.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:10 És négy sor követ foglalának abba, ily sorban: szárdiusz, topáz, smaragd; az első sor.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:10 És négy sor követ foglalának abba, ily sorban: szárdiusz, topáz, smaragd; az első sor.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:10 És négy sor követ foglaltak bele ebben a sorrendben: rubin, topáz és smaragd; ez volt az első sor.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:11 A második sor: karbunkulus, zafir és gyémánt.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:11 A második sor: karbunkulus, zafir és gyémánt.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:11 A második sor: karbunkulus, zafír és jáspis.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:12 A A harmadik sor: jáczint, agát és amethiszt.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:12 A A harmadik sor: jáczint, agát és amethiszt.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:12 A harmadik sor: opál, agát és ametiszt. 13 A negyedik sor: krizolit, ónix és nefrit. Bele voltak erősítve aranyfoglalatokba.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:13 A negyedik sor: krizolith, ónix és jáspis, a melyek mind arany boglárokba foglaltattak a magok helyén.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:13 A negyedik sor: krizolith, ónix és jáspis, a melyek mind arany boglárokba foglaltattak a magok helyén.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:13 A negyedik sor: krizolit, ónix és nefrit. Bele voltak erősítve aranyfoglalatokba.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:14 A kövek pedig Izráel fiainak nevei szerint valának, tizenkettő vala az ő nevök szerint, és pecsét módjára metszve, mindenik a reá való névvel, a tizenkét nemzetség szerint.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:14 A kövek pedig Izráel fiainak nevei szerint valának, tizenkettő vala az ő nevök szerint, és pecsét módjára metszve, mindenik a reá való névvel, a tizenkét nemzetség szerint.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:14 A köveken Izráel fiainak a nevei voltak, a tizenkét névnek megfelelően. A pecsétgyűrűhöz hasonlóan voltak vésve, és mind a tizenkét törzsnek a neve rajta volt.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:15 És csinálának a hósenre sodrott mívű fonatékot is tiszta aranyból.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:15 És csinálának a hósenre sodrott mívű fonatékot is tiszta aranyból.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:15 Készítettek a hósenra zsinór módjára font láncokat színaranyból.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:16 Azután csinálának két arany boglárt, és két arany karikát; és a két arany karikát rá tevék a hósen két szegletére.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:16 Azután csinálának két arany boglárt, és két arany karikát; és a két arany karikát rá tevék a hósen két szegletére.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:16 Azután készítettek két aranyfoglalatot és két aranykarikát, és ráillesztették a két karikát a hósen két végére.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:17 A két arany fonatékot pedig a hósen két szegletén levő két karikába fűzték.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:17 A két arany fonatékot pedig a hósen két szegletén levő két karikába fűzték.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:17 A két aranyzsinórt belefűzték a két karikába a hósen két végén.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:18 És a két fonaték másik két végét oda foglalák a két boglárhoz, és azokat az efód vállkötőihez tűzék, annak előrészére.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:18 És a két fonaték másik két végét oda foglalák a két boglárhoz, és azokat az efód vállkötőihez tűzék, annak előrészére.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:18 A két zsinór két végét ráerősítették a két foglalatra, és ráerősítették az éfód vállrészének az elejére.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:19 Csinálának más két arany karikát is, és oda tevék azokat a hósen két szegletére, azon a szélén, a mely befelé vala az efód felől.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:19 Csinálának más két arany karikát is, és oda tevék azokat a hósen két szegletére, azon a szélén, a mely befelé vala az efód felől.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:19 Készítettek két aranykarikát is, és ráerősítették azokat a hósen két végére, azon a szélén, amely az éfód felé eső részen belül volt.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:20 És csinálának még két arany karikát, és azokat az efód két vállkötőjére tevék, alól, annak előrésze felől, az összefoglalás mellett, az efód övén felül.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:20 És csinálának még két arany karikát, és azokat az efód két vállkötőjére tevék, alól, annak előrésze felől, az összefoglalás mellett, az efód övén felül.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:20 Készítettek még két aranykarikát, és ráillesztették az éfód két vállrészére, elöl kissé lejjebb, közel az összefűzéshez az éfód öve felett.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:21 És a hósent az ő karikáinál fogva odacsatolák az efód karikáihoz, kék zsinórral, hogy az efódnak öve felett legyen, és el ne váljék a hósen az efódtól; a mint az Úr parancsolta vala Mózesnek.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:21 És a hósent az ő karikáinál fogva odacsatolák az efód karikáihoz, kék zsinórral, hogy az efódnak öve felett legyen, és el ne váljék a hósen az efódtól; a mint az Úr parancsolta vala Mózesnek.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:21 Kék bíborzsinórral csatolták a hósent karikáinál fogva az éfód karikáihoz, úgyhogy az éfód öve felett volt, és nem csúszott el a hósen az éfódról. Így parancsolta meg az ÚR Mózesnek.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:22 És megcsinálák az efód palástját takácsmunkával, egészen kék lenből.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:22 És megcsinálák az efód palástját takácsmunkával, egészen kék lenből.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:22 Elkészítették az éfód palástját is, az egészet kék bíborból, takácsmunkával.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:23 És a palást közepén levő nyílás olyan vala, mint a pánczélnak nyílása; szegése vala a nyílásnak köröskörül, hogy el ne szakadjon.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:23 És a palást közepén levő nyílás olyan vala, mint a pánczélnak nyílása; szegése vala a nyílásnak köröskörül, hogy el ne szakadjon.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:23 A palást nyakkivágása középen volt, mint a mellvért nyakkivágása. A kivágáson körös-körül szegély volt, hogy be ne szakadjon.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:24 És a palást alsó peremére csinálának gránátalmákat, kék, és bíborpiros, és karmazsinszinű, és sodrott fonálból.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:24 És a palást alsó peremére csinálának gránátalmákat, kék, és bíborpiros, és karmazsinszinű, és sodrott fonálból.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:24 A palást szegélyére gránátalmákat készítettek kék és piros bíborból és sodrott karmazsin fonálból.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:25 Csinálának csengettyűket is tiszta aranyból, és tevék a csengettyűket a gránátalmák közé, a palást peremére köröskörül a gránátalmák közé.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:25 Csinálának csengettyűket is tiszta aranyból, és tevék a csengettyűket a gránátalmák közé, a palást peremére köröskörül a gránátalmák közé.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:25 Készítettek csengettyűket színaranyból, és odaerősítették a csengettyűket a gránátalmák közé a palást szegélyére körös-körül, vagyis a gránátalmák közé.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:26 Csengettyű meg gránátalma, csengettyű meg gránátalma a palást peremén köröskörül, hogy abban szolgáljanak, a mint az Úr parancsolta vala Mózesnek.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:26 Csengettyű meg gránátalma, csengettyű meg gránátalma a palást peremén köröskörül, hogy abban szolgáljanak, a mint az Úr parancsolta vala Mózesnek.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:26 Csengettyű meg gránátalma váltakozott a palást szegélyén körös-körül. Ebben szolgált a főpap, ahogyan megparancsolta az ÚR Mózesnek.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:27 Megcsinálák a a len köntösöket is takácsmunkával, Áronnak és az ő fiainak.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:27 Megcsinálák a a len köntösöket is takácsmunkával, Áronnak és az ő fiainak.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:27 Elkészítették Áronnak és fiainak a köntöseit lenből, takácsmunkával.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:28 A len süveget is a süveg ékességeit is lenből, és a gyolcs lábravalókat sodrott lenből.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:28 A len süveget is a süveg ékességeit is lenből, és a gyolcs lábravalókat sodrott lenből.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:28 A főpapi süveget és a papi süvegek kendőit lenből készítették, a gyolcsnadrágot pedig sodrott lenfonálból.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:29 Az övet is sodrott lenből, és kék, és bíborpiros, és karmazsinszínű fonálból hímzőmunkával, a mint az Úr parancsolta vala Mózesnek.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:29 Az övet is sodrott lenből, és kék, és bíborpiros, és karmazsinszínű fonálból hímzőmunkával, a mint az Úr parancsolta vala Mózesnek.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:29 Az övet is sodrott lenfonálból, kék és piros bíborból meg karmazsin fonálból készítették művészi hímzéssel, ahogyan megparancsolta az ÚR Mózesnek.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:30 A szent koronához való lapot is megcsinálák tiszta aranyból, és felírák rá a pecsétmetsző módjára: Szentség az Úrnak.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:30 A szent koronához való lapot is megcsinálák tiszta aranyból, és felírák rá a pecsétmetsző módjára: Szentség az Úrnak.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:30 Azután a homlokdíszt készítették el, a szent fejdíszt színaranyból, és felírták rá pecsétgyűrű vésésének a módján: Az ÚRnak szentelt!
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:31 És kötének reá kék zsinort, hogy felkössék azzal a süvegre, a mint az Úr parancsolta vala Mózesnek.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:31 És kötének reá kék zsinort, hogy felkössék azzal a süvegre, a mint az Úr parancsolta vala Mózesnek.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:31 Ezt kék bíbor zsinórra fűzték, és rákötötték a süveg elejére, ahogyan megparancsolta Mózesnek az ÚR.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:32 Így végezteték el a gyülekezet sátora hajlékának egész munkája; és az Izráel fiai egészen úgy csinálák, a mint az Úr parancsolta vala Mózesnek, úgy csinálták.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:32 Így végezteték el a gyülekezet sátora hajlékának egész munkája; és az Izráel fiai egészen úgy csinálák, a mint az Úr parancsolta vala Mózesnek, úgy csinálták.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:32 Így végezték el a hajléknak, a kijelentés sátrának összes munkálatait. Egészen úgy készítették el Izráel fiai, ahogyan megparancsolta az ÚR Mózesnek, úgy készítették el.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:33 És vivék a hajlékot Mózeshez: a sátort és annak minden eszközét, horgait, deszkáit, reteszrúdait, oszlopait, és talpait.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:33 És vivék a hajlékot Mózeshez: a sátort és annak minden eszközét, horgait, deszkáit, reteszrúdait, oszlopait, és talpait.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:33 És bemutatták Mózesnek a hajlékot, a sátrat és egész fölszerelését: a kapcsokat, deszkákat és reteszeket, az oszlopokat és talpakat,
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:34 A veresre festett kosbőrökből készült takarót is, és a borzbőrökből készült takarót, és a takarófüggönyt.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:34 A veresre festett kosbőrökből készült takarót is, és a borzbőrökből készült takarót, és a takarófüggönyt.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:34 a vörösre festett kosbőrtakarót és a delfinbőr takarót, a kárpitot és a függönyt,
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:35 A bizonyság ládáját, annak rúdait, és a fedelet.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:35 A bizonyság ládáját, annak rúdait, és a fedelet.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:35 a bizonyság ládáját, annak rúdjait és fedelét,
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:36 Az asztalt és annak minden edényét, és a szent kenyeret.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:36 Az asztalt és annak minden edényét, és a szent kenyeret.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:36 az asztalt, annak egész fölszerelését és a szent kenyereket,
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:37 A tiszta gyertyatartót: annak mécseit, a felszereléshez való mécseket s minden hozzávalót, a világító olajjal együtt.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:37 A tiszta gyertyatartót: annak mécseit, a felszereléshez való mécseket s minden hozzávalót, a világító olajjal együtt.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:37 a színarany lámpatartót mécseseivel, a mécseseket sorjában, a teljes fölszerelést, meg a lámpaolajat,
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:38 Az arany oltárt, a kenetnek olaját, a fűszerekből való füstölőt, és a sátor nyílására való leplet.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:38 Az arany oltárt, a kenetnek olaját, a fűszerekből való füstölőt, és a sátor nyílására való leplet.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:38 az aranyoltárt, a felkenéshez való olajat, a jó illatú füstölőszereket és a sátor bejáratának függönyét,
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:39 A réz oltárt és annak réz rostélyát, rúdait és minden edényeit, a mosdómedenczét és annak lábát.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:39 A réz oltárt és annak réz rostélyát, rúdait és minden edényeit, a mosdómedenczét és annak lábát.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:39 a rézoltárt, annak rézrácsozatát, rúdjait és egész fölszerelését, a medencét és állványát,
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:40 A pitvar szőnyegeit, oszlopait, talpait: és a pitvar kapujára való leplet, annak köteleit, szegeit, és a hajlék szolgálatjára való minden eszközt a gyülekezet sátoránál.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:40 A pitvar szőnyegeit, oszlopait, talpait: és a pitvar kapujára való leplet, annak köteleit, szegeit, és a hajlék szolgálatjára való minden eszközt a gyülekezet sátoránál.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:40 az udvar szőnyegfalait, oszlopait és talpait, az udvar kapujára való függönyt, annak köteleit és cövekeit, a hajléknak, vagyis a kijelentés sátrának egész istentiszteleti fölszerelését,
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:41 A szolgálati ruhákat, a szenthelyen való szolgálatra, a szent ruhákat Áron papnak, és fiainak ruháit a papi tisztre.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:41 A szolgálati ruhákat, a szenthelyen való szolgálatra, a szent ruhákat Áron papnak, és fiainak ruháit a papi tisztre.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:41 a díszes ruhákat a szentélyben végzendő szolgálathoz, Áron főpap szent ruháit és fiainak papi ruháit.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:42 A mint parancsolta vala az Úr Mózesnek, egészen úgy csinálának Izráel fiai minden munkát.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:42 A mint parancsolta vala az Úr Mózesnek, egészen úgy csinálának Izráel fiai minden munkát.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:42 Úgy készítettek el minden munkálatot Izráel fiai, ahogyan megparancsolta az ÚR Mózesnek.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:43 És megtekinte Mózes minden munkát, és ímé elkészítik azt, úgy készíték el, a mint az Úr parancsolta vala, és megáldá őket Mózes.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:43 És megtekinte Mózes minden munkát, és ímé elkészítik azt, úgy készíték el, a mint az Úr parancsolta vala, és megáldá őket Mózes.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 39:43 Mózes megtekintette az egész munkálatot, és megállapította, hogy elkészült; egészen úgy készítették el, ahogyan az ÚR megparancsolta. És megáldotta őket Mózes.
  Mózes II. könyve 38  |  Lap tetejére  |  Mózes II. könyve 40  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Mózes II. könyve 39. fejezet - Károli Biblia, Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia