Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Találj örömöt a Bibliádban! - William MacDonald és Arthur Farstad

William MacDonald és Arthur Farstad

Találj örömöt a Bibliádban!

Újonnan revideált Károli-Biblia - kicsi -

Újonnan revideált Károli-Biblia - kicsi

Károli Biblia - nagybetűs -

Károli Biblia - nagybetűs

A Bibliai hit - Kenneth E. Hagin

Kenneth E. Hagin

A Bibliai hit

Történetmesélő Biblia-kvartett, Mózes útjai -

Történetmesélő Biblia-kvartett, Mózes útjai

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Mózes II. könyve 38. fejezet


 

  <<< >>>  

  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 38:1 És megcsinálá azután az egészen égőáldozat oltárát sittim-fából; öt sing a hossza, öt sing a szélessége; négyszögű és három sing magas.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 38:1 És megcsinálá azután az egészen égőáldozat oltárát sittim-fából; öt sing a hossza, öt sing a szélessége; négyszögű és három sing magas.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 38:1 Azután elkészítette az égőáldozati oltárt akácfából négyzet alakúra, öt könyök hosszúra és öt könyök szélesre, és három könyök volt a magassága.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 38:2 És csinála hozzá szarvakat is, a négy szegletére; ő magából voltak a szarvai, és beborítá azt rézzel.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 38:2 És csinála hozzá szarvakat is, a négy szegletére; ő magából voltak a szarvai, és beborítá azt rézzel.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 38:2 Készített szarvakat a négy sarkára, vele egy darabból voltak a szarvak, és bevonta rézzel.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 38:3 Azután minden edényét is megcsinálá: a fazekakat, a lapátokat, a medenczéket, a villákat és a szenes serpenyőket; minden edényeit rézből csinálá.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 38:3 Azután minden edényét is megcsinálá: a fazekakat, a lapátokat, a medenczéket, a villákat és a szenes serpenyőket; minden edényeit rézből csinálá.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 38:3 Azután elkészítette az oltár egész fölszerelését: a fazekakat, a lapátokat, hintőedényeket, villákat és szenesserpenyőket. Az egész fölszerelést rézből készítette el.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 38:4 Csinála az oltárhoz hálóforma rostélyt is rézből, annak párkányzata alá, alulról a közepéig.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 38:4 Csinála az oltárhoz hálóforma rostélyt is rézből, annak párkányzata alá, alulról a közepéig.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 38:4 Készített az oltárhoz hálószerű rézrácsozatot a perem alá, amely a közepéig ért le.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 38:5 Önte négy karikát is rézrostélynak négy szegletére, rúdtartókul.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 38:5 Önte négy karikát is rézrostélynak négy szegletére, rúdtartókul.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 38:5 Öntött négy karikát a rézrácsozat négy végére rúdtartókul.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 38:6 A rúdakat sittim-fából csinálá meg, és rézzel borítá be.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 38:6 A rúdakat sittim-fából csinálá meg, és rézzel borítá be.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 38:6 Elkészítette a rudakat akácfából, és bevonta rézzel.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 38:7 És a rúdakat betolá az oltár oldalain lévő karikákba, hogy azokon hordozhassák azt; deszkákból, üresre csinálá azt.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 38:7 És a rúdakat betolá az oltár oldalain lévő karikákba, hogy azokon hordozhassák azt; deszkákból, üresre csinálá azt.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 38:7 Bedugta a rudakat az oltár oldalain levő karikákba, hogy hordozható legyen. Deszkákból készítette azt, belül üresre.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 38:8 Megcsinálá a mosdómedenczét is rézből, és annak lábát is rézből, a szolgálattevő asszonyok tükreiből, a kik a gyülekezet sátorának nyílása elől szolgáltak.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 38:8 Megcsinálá a mosdómedenczét is rézből, és annak lábát is rézből, a szolgálattevő asszonyok tükreiből, a kik a gyülekezet sátorának nyílása elől szolgáltak.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 38:8 Elkészítette a rézmedencét is, amelynek az állványa is rézből volt, azoknak az asszonyoknak a fémtükreiből, akik a kijelentés sátrának bejáratánál szolgáltak.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 38:9 A pitvart is megcsinálá dél felől; a déli oldalon a pitvar szőnyege száz singnyi vala sodrott lenből.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 38:9 A pitvart is megcsinálá dél felől; a déli oldalon a pitvar szőnyege száz singnyi vala sodrott lenből.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 38:9 Elkészítette az udvart is a déli oldalon, dél felé. Az udvar szőnyegfalai száz könyöknyi sodrott lenfonálból készültek.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 38:10 Azoknak húsz oszlopa, és húsz talpa rézből vala; az oszlopok horgai, és azoknak általkötői ezüstből.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 38:10 Azoknak húsz oszlopa, és húsz talpa rézből vala; az oszlopok horgai, és azoknak általkötői ezüstből.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 38:10 Húsz oszlopa és húsz réztalpa volt, de az oszlopok kampói és összekötői ezüstből voltak.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 38:11 Észak felől is száz singnyi. Azoknak húsz oszlopa és húsz talpa rézből; az oszlopok horgai és általkötői ezüstből valának.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 38:11 Észak felől is száz singnyi. Azoknak húsz oszlopa és húsz talpa rézből; az oszlopok horgai és általkötői ezüstből valának.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 38:11 Az északi oldal is száz könyöknyi volt, húsz oszloppal és húsz réztalppal. Az oszlopok kampói és összekötői ezüstből voltak.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 38:12 Napnyugot felől pedig ötven sing szőnyeg vala. Azoknak tíz oszlopa és tíz talpa; az oszlopok horgai és általkötői ezüstből valának.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 38:12 Napnyugot felől pedig ötven sing szőnyeg vala. Azoknak tíz oszlopa és tíz talpa; az oszlopok horgai és általkötői ezüstből valának.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 38:12 A nyugati oldalon ötven könyöknyi szőnyegfal volt tíz oszloppal és tíz talppal. Az oszlopok kampói és összekötői ezüstből voltak.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 38:13 A napkeleti oldalon is ötven singnyi.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 38:13 A napkeleti oldalon is ötven singnyi.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 38:13 A keleti oldal ötven könyök volt.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 38:14 Egy felől tizenöt sing szőnyeg vala; három oszlopa és azoknak három talpa.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 38:14 Egy felől tizenöt sing szőnyeg vala; három oszlopa és azoknak három talpa.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 38:14 Tizenöt könyök szőnyegfal volt az egyik oldalon, és annak három oszlopa és három talpa volt.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 38:15 És a másik felől is: a pitvar kapujától jobbra is, balra is tizenöt sing szőnyeg, és azoknak három oszlopa, három talpa.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 38:15 És a másik felől is: a pitvar kapujától jobbra is, balra is tizenöt sing szőnyeg, és azoknak három oszlopa, három talpa.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 38:15 A másik oldalon, az udvar kapujától jobbra is, balra is tizenöt könyöknyi szőnyegfal volt. Ennek is három oszlopa és három talpa volt.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 38:16 A pitvarnak minden szőnyege köröskörül sodrott lenből vala.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 38:16 A pitvarnak minden szőnyege köröskörül sodrott lenből vala.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 38:16 Az udvar minden szőnyegfala körös-körül sodrott lenfonálból készült.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 38:17 Az oszlopok talpai rézből, az oszlopok horgai és általkötői pedig ezüstből valának, azoknak fejei ezüsttel beborítva. A pitvar oszlopait is mind ezüst általkötők övezték.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 38:17 Az oszlopok talpai rézből, az oszlopok horgai és általkötői pedig ezüstből valának, azoknak fejei ezüsttel beborítva. A pitvar oszlopait is mind ezüst általkötők övezték.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 38:17 Az oszlopok talpai rézből, az oszlopok kampói és összekötői pedig ezüstből voltak. Az oszlopfőket is ezüsttel borították be. Az udvar összes oszlopát ezüsthuzal kötötte össze.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 38:18 A pitvar kapujának leple hímzőmunka vala, aranyból, kék, és bíborpiros, és karmazsinszínű, és sodrott lenből; hossza húsz sing volt, magassága pedig szélességében öt sing, a pitvar szőnyegeinek megfelelőleg.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 38:18 A pitvar kapujának leple hímzőmunka vala, aranyból, kék, és bíborpiros, és karmazsinszínű, és sodrott lenből; hossza húsz sing volt, magassága pedig szélességében öt sing, a pitvar szőnyegeinek megfelelőleg.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 38:18 Az udvar kapujának a függönye művészi módon volt kihímezve kék és piros bíborból, karmazsin fonálból és sodrott lenfonálból. A hossza húsz könyök, a magassága, vagyis a szélessége öt könyök volt az udvar szőnyegfalainak megfelelően.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 38:19 Azoknak négy oszlopa és négy talpa rézből, horgai ezüstből valának; fejeiknek borítása, és általkötőik is ezüstből.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 38:19 Azoknak négy oszlopa és négy talpa rézből, horgai ezüstből valának; fejeiknek borítása, és általkötőik is ezüstből.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 38:19 Négy oszlopuk és négy réztalpuk volt. Ezüstből voltak a kampóik; az oszlopfők és összekötők is ezüstből voltak.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 38:20 A hajléknak és a pitvarnak szegei pedig köröskörűl mind rézből valának.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 38:20 A hajléknak és a pitvarnak szegei pedig köröskörűl mind rézből valának.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 38:20 A hajlék és az udvar összes cöveke körös-körül rézből volt.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 38:21 Ezek a hajléknak, a bizonyság hajlékának részei, a mint megszámláltattak a Mózes meghagyásából, a Léviták szolgálatára, Ithamár, az Áron pap fiai által.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 38:21 Ezek a hajléknak, a bizonyság hajlékának részei, a mint megszámláltattak a Mózes meghagyásából, a Léviták szolgálatára, Ithamár, az Áron pap fiai által.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 38:21 Így vették számba a hajlékhoz, a bizonyság hajlékához felhasznált dolgokat, amelyeket Mózes parancsára számba kellett venni. A léviták feladata volt ez, Ítámárnak, Áron főpap fiának vezetésével.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 38:22 Bésaléel a Húr fiának, Urinak fia a Júda nemzetségéből, csinálta mind azt, a mit az Úr parancsolt vala Mózesnek.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 38:22 Bésaléel a Húr fiának, Urinak fia a Júda nemzetségéből, csinálta mind azt, a mit az Úr parancsolt vala Mózesnek.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 38:22 Becalél, Húr fiának, Úrínak a fia Júda törzséből, elkészítette mindazt, amit Mózesnek parancsolt meg az ÚR.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 38:23 És vele együtt Aholiáb, Akhiszamák fia, Dán nemzetségéből a ki mester vala a faragásban, a kötő és hímzőmunkában, kék, és bíborpiros, és karmazsinszínű, és lenfonállal.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 38:23 És vele együtt Aholiáb, Akhiszamák fia, Dán nemzetségéből a ki mester vala a faragásban, a kötő és hímzőmunkában, kék, és bíborpiros, és karmazsinszínű, és lenfonállal.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 38:23 Vele együtt dolgozott a Dán törzséből való Oholíáb, Ahíszámák fia, aki mesteri tervező és művész volt a kék és piros bíbor, a karmazsin és lenfonál feldolgozásában.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 38:24 Mind az az arany, a mely a munkára, a szenthelynek összes munkáira feldolgoztaték, ez az áldozati arany: huszonkilencz talentom, és hétszáz harmincz siklus vala, a szent siklus szerint.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 38:24 Mind az az arany, a mely a munkára, a szenthelynek összes munkáira feldolgoztaték, ez az áldozati arany: huszonkilencz talentom, és hétszáz harmincz siklus vala, a szent siklus szerint.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 38:24 A munkálatokhoz, a szentély egész munkálatához felhasznált összes arany ajándékul hozott arany volt: huszonkilenc talentum és hétszázharminc sekel, a szent sekel szerint.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 38:25 Az ezüst pedig, a gyülekezet megszámlált tagjaitól, száz talentom, és ezer hétszáz hetvenöt siklus, a szent siklus szerint.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 38:25 Az ezüst pedig, a gyülekezet megszámlált tagjaitól, száz talentom, és ezer hétszáz hetvenöt siklus, a szent siklus szerint.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 38:25 Az ezüst pedig, amelyet a közösség számba vett tagjai adtak: száz talentum és ezerhétszázhetvenöt sekel volt, a szent sekel szerint.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 38:26 Fejenként egy beka, vagy is fél siklus, a szent siklus szerint, mindenkitől, a ki átesett a megszámláltatáson, húsz esztendőstől fölfelé, a kik hatszáz háromezeren és ötszázötvenen valának.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 38:26 Fejenként egy beka, vagy is fél siklus, a szent siklus szerint, mindenkitől, a ki átesett a megszámláltatáson, húsz esztendőstől fölfelé, a kik hatszáz háromezeren és ötszázötvenen valának.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 38:26 Fejenként egy beka vagyis fél sekel, a szent sekel szerint, mind a hatszázháromezer-ötszázötven személytől, akik átestek a számba vételen húszévestől fölfelé.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 38:27 A száz talentom ezüstből megönték a szent helyhez való talpakat, és a függöny oszlopainak talpait; száz talpat száz talentomból, egy talentomból egy talpat.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 38:27 A száz talentom ezüstből megönték a szent helyhez való talpakat, és a függöny oszlopainak talpait; száz talpat száz talentomból, egy talentomból egy talpat.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 38:27 A száz talentum ezüstből megöntötték a szentély és a kárpit talpait, száz talpat száz talentumból, vagyis egy talentumból egy talpat.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 38:28 Az ezer hétszáz hetvenöt siklusból csinálák az oszlopok horgait, és beboríták azoknak fejeit, és általfogák azokat.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 38:28 Az ezer hétszáz hetvenöt siklusból csinálák az oszlopok horgait, és beboríták azoknak fejeit, és általfogák azokat.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 38:28 Az ezerhétszázhetvenöt sekelből készítették el az oszlopok kampóit, beborították az oszlopfőket, és összekötötték azokat.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 38:29 Az áldozati réz pedig hetven talentom, és kétezer négyszáz siklus vala.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 38:29 Az áldozati réz pedig hetven talentom, és kétezer négyszáz siklus vala.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 38:29 Az ajándékul hozott réz hetven talentum és kétezer-négyszáz sekel volt.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 38:30 Abból csinálák a talpakat a gyülekezet sátorának nyílásához, és a réz oltárt, az ahhoz való réz rostélyt, és az oltérnak minden edényeit.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 38:30 Abból csinálák a talpakat a gyülekezet sátorának nyílásához, és a réz oltárt, az ahhoz való réz rostélyt, és az oltérnak minden edényeit.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 38:30 Ebből készítették a kijelentés sátra bejáratának talpait, a rézoltárt a hozzá való rézrácsozattal, és az oltár egész fölszerelését,
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 38:31 A pitvar talpait is köröskörül, és a pitvar kapujához való talpakat, meg a hajlék összes szegeit, és a pitvar összes szegeit köröskörül.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 38:31 A pitvar talpait is köröskörül, és a pitvar kapujához való talpakat, meg a hajlék összes szegeit, és a pitvar összes szegeit köröskörül.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 38:31 meg az udvar talpait körös-körül, az udvar kapujának talpait, a hajlék összes cövekét és az udvar összes cövekét körös-körül.
  Mózes II. könyve 37  |  Lap tetejére  |  Mózes II. könyve 39  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Mózes II. könyve 38. fejezet - Károli Biblia, Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia