Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Biblia, Bőr, Károli, Standard -

Biblia, Bőr, Károli, Standard

A Biblia négy vezetési alapelve - Martina és Volker Kessler

Martina és Volker Kessler

A Biblia négy vezetési alapelve

Biblia ,,Szellemes

Biblia ,,Szellemes", nagy családi

A Bibliai héber nyelv tankönyve - Egeresi László Sándor

Egeresi László Sándor

A Bibliai héber nyelv tankönyve

Bibliai sikerkalauz - John Hagee

John Hagee

Bibliai sikerkalauz

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Mózes II. könyve 12. fejezet


 

  <<< >>>  

  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:1 Szólott vala pedig az Úr Mózesnek és Áronnak Égyiptom földén, mondván:
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:1 Szólott vala pedig az Úr Mózesnek és Áronnak Égyiptom földén, mondván:
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:1 Azután ezt mondta az ÚR Mózesnek és Áronnak Egyiptom földjén:
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:2 Ez a hónap legyen néktek a hónapok elseje; első legyen ez néktek az esztendő hónapjai között.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:2 Ez a hónap legyen néktek a hónapok elseje; első legyen ez néktek az esztendő hónapjai között.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:2 Ez a hónap lesz az első hónapotok. Ez lesz az első az év hónapjai között.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:3 Szóljatok Izráel egész gyűlekezetének, mondván: E hónap tizedikén mindenki vegyen magának egy bárányt az atyáknak háza szerint, házanként egy bárányt.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:3 Szóljatok Izráel egész gyűlekezetének, mondván: E hónap tizedikén mindenki vegyen magának egy bárányt az atyáknak háza szerint, házanként egy bárányt.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:3 Mondjátok meg Izráel egész közösségének: Ennek a hónapnak a tizedikén vegyen magának mindenki egy bárányt, családonként és házanként egy bárányt.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:4 Hogyha a háznép kevés a bárányhoz, akkor a házához közel való szomszédjával együtt vegyen a lelkek száma szerint; kit-kit ételéhez képest számítsatok a bárányhoz.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:4 Hogyha a háznép kevés a bárányhoz, akkor a házához közel való szomszédjával együtt vegyen a lelkek száma szerint; kit-kit ételéhez képest számítsatok a bárányhoz.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:4 Ha kevés a ház népe az egy bárányhoz, akkor a legközelebbi szomszédjával együtt vegyen a lélekszámnak megfelelően. Vegyétek számításba, hogy ki mennyit tud megenni a bárányból.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:5 A bárány ép, hím, egy esztendős legyen; a juhok közűl vagy a kecskék közűl vegyétek.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:5 A bárány ép, hím, egy esztendős legyen; a juhok közűl vagy a kecskék közűl vegyétek.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:5 Legyen a bárány hibátlan, hím és egyéves. Juhot vegyetek, de vehettek kecskét is.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:6 És legyen nálatok őrizet alatt e hónap tizennegyedik napjáig, és ölje meg Izráel községének egész gyülekezete estennen.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:6 És legyen nálatok őrizet alatt e hónap tizennegyedik napjáig, és ölje meg Izráel községének egész gyülekezete estennen.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:6 Ennek a hónapnak a tizennegyedik napjáig tartsátok magatoknál, azután estefelé vágja le Izráel egész gyülekezeti közössége.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:7 És vegyenek a vérből, és azokban a házakban, a hol azt megeszik, hintsenek a két ajtófélre és a szemöldökfára.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:7 És vegyenek a vérből, és azokban a házakban, a hol azt megeszik, hintsenek a két ajtófélre és a szemöldökfára.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:7 Vegyenek a vérből, és kenjék a két ajtófélfára és a szemöldökfára azokban a házakban, ahol megeszik.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:8 A húst pedig egyék meg azon éjjel, tűzön sütve, kovásztalan kenyérrel és keserű fűvekkel egyék meg azt.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:8 A húst pedig egyék meg azon éjjel, tűzön sütve, kovásztalan kenyérrel és keserű fűvekkel egyék meg azt.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:8 Ugyanazon az éjszakán egyék meg a tűzön sült húst, és egyenek hozzá kovásztalan kenyeret keserű füvekkel.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:9 Ne egyetek abból nyersen, vagy vízben főtten, hanem tűzön sütve, a fejét, lábszáraival és belsejével együtt.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:9 Ne egyetek abból nyersen, vagy vízben főtten, hanem tűzön sütve, a fejét, lábszáraival és belsejével együtt.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:9 Ne egyétek nyersen, se vízben főzve, csak tűzön megsütve, és a feje, a lábszárai és a belső részei együtt legyenek.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:10 És ne hagyjatok belőle reggelre, vagy a mi megmarad belőle reggelre, tűzzel égessétek meg.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:10 És ne hagyjatok belőle reggelre, vagy a mi megmarad belőle reggelre, tűzzel égessétek meg.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:10 Ne hagyjatok belőle reggelre. Ha mégis marad belőle reggelre, azt égessétek el.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:11 És ilyen módon egyétek azt meg: Derekaitokat felövezve, saruitok lábaitokon és pálczáitok kezetekben, és nagy sietséggel egyétek azt; mert az Úr páskhája az.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:11 És ilyen módon egyétek azt meg: Derekaitokat felövezve, saruitok lábaitokon és pálczáitok kezetekben, és nagy sietséggel egyétek azt; mert az Úr páskhája az.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:11 Így egyétek meg: legyen a derekatok felövezve, sarutok a lábatokon, bototok a kezetekben, és sietve egyétek: az ÚR páskája ez.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:12 Mert általmégyek Égyiptom földén ezen éjszakán és megölök minden elsőszülöttet Égyiptom földén, az embertől kezdve a baromig, és Égyiptom minden istene felett ítéletet tartok, én, az Úr.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:12 Mert általmégyek Égyiptom földén ezen éjszakán és megölök minden elsőszülöttet Égyiptom földén, az embertől kezdve a baromig, és Égyiptom minden istene felett ítéletet tartok, én, az Úr.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:12 Mert átvonulok ezen az éjszakán Egyiptom földjén, és megölök minden elsőszülöttet Egyiptom földjén, akár ember, akár állat az. Ítéletet tartok Egyiptom minden istene fölött - én, az ÚR.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:13 És a vér jelül lesz néktek a házakon, a melyekben ti lesztek, s meglátom a vért és elmegyek mellettetek és nem lesz rajtatok a csapás veszedelmetekre, mikor megverem Égyiptom földét.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:13 És a vér jelül lesz néktek a házakon, a melyekben ti lesztek, s meglátom a vért és elmegyek mellettetek és nem lesz rajtatok a csapás veszedelmetekre, mikor megverem Égyiptom földét.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:13 De az a vér jel lesz házaitokon, amelyekben ti laktok. Ha meglátom a vért, akkor kihagylak benneteket, és tirajtatok nem lesz pusztító csapás, amikor megverem Egyiptom földjét.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:14 És legyen ez a nap néktek emlékezetül, és innepnek szenteljétek azt az Úrnak nemzetségről nemzetségre; örök rendtartás szerint ünnepeljétek azt.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:14 És legyen ez a nap néktek emlékezetül, és innepnek szenteljétek azt az Úrnak nemzetségről nemzetségre; örök rendtartás szerint ünnepeljétek azt.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:14 Tartsátok emlékezetben ezt a napot, és ünnepeljétek meg az ÚRnak nemzedékről nemzedékre. Örök rendelkezés ez, hogy megünnepeljétek!
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:15 Hét napig egyetek kovásztalan kenyeret; még az első napon takarítsátok el a kovászt házaitokból, mert valaki kovászost ejéndik az első naptól fogva a hetedik napig, az olyan lélek irtassék ki Izráelből.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:15 Hét napig egyetek kovásztalan kenyeret; még az első napon takarítsátok el a kovászt házaitokból, mert valaki kovászost ejéndik az első naptól fogva a hetedik napig, az olyan lélek irtassék ki Izráelből.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:15 Hét napig kovásztalan kenyeret egyetek. Még az első napon távolítsátok el a kovászt a házatokból! Ki kell irtani Izráelből mindenkit, aki kovászosat eszik az első naptól a hetedik napig.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:16 Az első napon pedig szent gyűléstek legyen és a hetedik napon is szent gyűléstek legyen; azokon semmi munkát ne tegyetek, egyedül csak a mi eledelére való minden embernek, azt el lehet készítenetek.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:16 Az első napon pedig szent gyűléstek legyen és a hetedik napon is szent gyűléstek legyen; azokon semmi munkát ne tegyetek, egyedül csak a mi eledelére való minden embernek, azt el lehet készítenetek.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:16 Az első napon tartsatok szent gyülekezést, és a hetedik napon is tartsatok szent gyülekezést. Semmiféle munkát ne végezzetek azokon; mindenkinek csak annyi munkát szabad végeznie, amennyi az étkezéshez szükséges.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:17 Megtartsátok a kovásztalan kenyér innepét; mert azon a napon hoztam ki a ti seregeiteket Égyiptom földéről; tartsátok meg hát e napot nemzetségről nemzetségre, örök rendtartás szerint.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:17 Megtartsátok a kovásztalan kenyér innepét; mert azon a napon hoztam ki a ti seregeiteket Égyiptom földéről; tartsátok meg hát e napot nemzetségről nemzetségre, örök rendtartás szerint.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:17 Tartsátok meg a kovásztalan kenyér ünnepét, mert éppen ezen a napon hoztam ki seregeiteket Egyiptomból. Tartsátok meg tehát ezt a napot nemzedékről nemzedékre örök rendelkezés szerint.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:18 Az első hónapban, a hónapnak tizennegyedik napján estve egyetek kovásztalan kenyeret, a hónap huszonegyedik napjának estvéjéig.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:18 Az első hónapban, a hónapnak tizennegyedik napján estve egyetek kovásztalan kenyeret, a hónap huszonegyedik napjának estvéjéig.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:18 Az első hónap tizennegyedik napjának estéjétől kezdve egyetek kovásztalan kenyeret a hónap huszonegyedik napjának estéjéig.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:19 Hét napon át ne találtassék kovász a ti házaitokban; mert valaki kovászost ejéndik, az a lélek kiirtatik Izráel gyülekezetéből, akár jövevény, akár az ország szülöttje legyen.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:19 Hét napon át ne találtassék kovász a ti házaitokban; mert valaki kovászost ejéndik, az a lélek kiirtatik Izráel gyülekezetéből, akár jövevény, akár az ország szülöttje legyen.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:19 Hét napon át ne lehessen kovászt találni a házatokban; ki kell irtani Izráel közösségéből mindenkit, akár jövevény, akár az ország szülötte, aki kovászosat eszik.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:20 Semmi kovászost ne egyetek, minden lakóhelyeteken kovásztalan kenyeret egyetek.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:20 Semmi kovászost ne egyetek, minden lakóhelyeteken kovásztalan kenyeret egyetek.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:20 Semmiféle kovászosat ne egyetek. Kovásztalan kenyeret egyetek bárhol laktok!
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:21 Előhívá tehát Mózes Izráel minden véneit és monda nékik: Fogjatok és vegyetek magatoknak bárányt családaitok szerint és öljétek meg a páskhát.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:21 Előhívá tehát Mózes Izráel minden véneit és monda nékik: Fogjatok és vegyetek magatoknak bárányt családaitok szerint és öljétek meg a páskhát.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:21 Azután összehívta Mózes Izráel összes véneit, és azt mondta nekik: Fogjatok hozzá, vegyetek magatoknak juhokat nemzetségenként, és vágjátok le a páskát.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:22 És vegyetek egy kötés izsópot és mártsátok a vérbe, a mely az edényben van, és hintsétek meg a szemöldökfát és a két ajtófelet abból a vérből, a mely az edényben van; ti közűletek pedig senki se menjen ki az ő házának ajtaján reggelig.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:22 És vegyetek egy kötés izsópot és mártsátok a vérbe, a mely az edényben van, és hintsétek meg a szemöldökfát és a két ajtófelet abból a vérből, a mely az edényben van; ti közűletek pedig senki se menjen ki az ő házának ajtaján reggelig.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:22 Vegyetek egy köteg izsópot, és mártsátok az edényben levő vérbe, azután érintsétek meg az edényben levő vérrel a szemöldökfát és a két ajtófélfát. Senki se menjen ki közületek reggelig a háza ajtaján.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:23 Mikor általmegy az Úr, hogy megverje az Égyiptombelieket és meglátja a vért a szemöldökfán és a két ajtófélen: elmegy az Úr az ajtó mellett és nem engedi, hogy a pusztító bemenjen öldökölni a ti házaitokba.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:23 Mikor általmegy az Úr, hogy megverje az Égyiptombelieket és meglátja a vért a szemöldökfán és a két ajtófélen: elmegy az Úr az ajtó mellett és nem engedi, hogy a pusztító bemenjen öldökölni a ti házaitokba.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:23 Amikor átvonul az ÚR, hogy megverje Egyiptomot, és meglátja a vért a szemöldökfán és a két ajtófélfán, akkor kihagyja az ÚR azt az ajtót, és nem engedi, hogy bemenjen a pusztító a ti házatokba, és titeket is csapással sújtson.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:24 Megtartsátok azért ezt a dolgot, rendtartás gyanánt, magadnak és fiaidnak mindörökre.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:24 Megtartsátok azért ezt a dolgot, rendtartás gyanánt, magadnak és fiaidnak mindörökre.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:24 Őrizzétek meg ezt az igét. Örökre szóló rendelkezés ez nektek és fiaitoknak.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:25 És mikor bementek a földre, melyet az Úr ád néktek, a mint megmondotta vala: akkor tartsátok meg ezt a szertartást.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:25 És mikor bementek a földre, melyet az Úr ád néktek, a mint megmondotta vala: akkor tartsátok meg ezt a szertartást.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:25 Amikor bementek arra a földre, amelyet az ÚR ad nektek, ahogyan megígérte, akkor is tartsátok meg ezt a szertartást.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:26 Mikor pedig a ti fiaitok mondandjának néktek: Micsoda ez a ti szertartástok?
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:26 Mikor pedig a ti fiaitok mondandjának néktek: Micsoda ez a ti szertartástok?
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:26 És ha majd megkérdezik tőletek a fiaitok, hogy mit jelent ez a szertartás,
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:27 Akkor mondjátok: Páskha-áldozat ez az Úrnak, a ki elment az Izráel fiainak házai mellett Égyiptomban, mikor megverte az Égyiptombelieket, a mi házainkat pedig megoltalmazta. És a nép meghajtá magát és leborula.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:27 Akkor mondjátok: Páskha-áldozat ez az Úrnak, a ki elment az Izráel fiainak házai mellett Égyiptomban, mikor megverte az Égyiptombelieket, a mi házainkat pedig megoltalmazta. És a nép meghajtá magát és leborula.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:27 akkor így feleljetek: Az ÚR páskaáldozata ez, mert kihagyta Izráel fiainak a házait Egyiptomban, amikor megverte Egyiptomot, de a mi házainkat megkímélte. Ekkor mélyen meghajolt a nép, és leborult.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:28 És menének és úgy cselekedének az Izráel fiai, a mint megparancsolta vala az Úr Mózesnek és Áronnak; úgy cselekedének.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:28 És menének és úgy cselekedének az Izráel fiai, a mint megparancsolta vala az Úr Mózesnek és Áronnak; úgy cselekedének.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:28 Azután elmentek, és úgy cselekedtek Izráel fiai, ahogyan az ÚR parancsolta Mózesnek és Áronnak: úgy jártak el.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:29 Lőn pedig éjfélkor, hogy megöle az Úr minden elsőszülöttet Égyiptomnak földén, a Faraónak elsőszülöttétől fogva, a ki az ő királyi székiben űl vala, a tömlöczbeli fogolynak elsőszülöttéig és a baromnak is minden első fajzását.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:29 Lőn pedig éjfélkor, hogy megöle az Úr minden elsőszülöttet Égyiptomnak földén, a Faraónak elsőszülöttétől fogva, a ki az ő királyi székiben űl vala, a tömlöczbeli fogolynak elsőszülöttéig és a baromnak is minden első fajzását.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:29 Történt azután éjfélkor, hogy megölt az ÚR minden elsőszülöttet Egyiptom földjén, a trónján ülő fáraó elsőszülöttjét csakúgy, mint a tömlöcben levő foglyok elsőszülöttjét, és az állatok minden elsőszülöttjét.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:30 És fölkele a Faraó azon az éjszakán és mind az ő szolgái és egész Égyiptom, és lőn nagy jajgatás Égyiptomban; mert egy ház sem vala, melyben halott ne lett volna.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:30 És fölkele a Faraó azon az éjszakán és mind az ő szolgái és egész Égyiptom, és lőn nagy jajgatás Égyiptomban; mert egy ház sem vala, melyben halott ne lett volna.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:30 Azon az éjszakán fölkelt a fáraó és összes szolgája, meg valamennyi egyiptomi, és nagy jajveszékelés támadt Egyiptomban, hiszen nem volt ház, ahol ne lett volna halott.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:31 És hívatá Mózest és Áront éjszaka és monda: Keljetek fel, menjetek ki az én népem közűl, mind ti, mind Izráel fiai és menjetek, szolgáljatok az Úrnak, a mint mondátok.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:31 És hívatá Mózest és Áront éjszaka és monda: Keljetek fel, menjetek ki az én népem közűl, mind ti, mind Izráel fiai és menjetek, szolgáljatok az Úrnak, a mint mondátok.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:31 A fáraó még éjszaka hívatta Mózest és Áront, és ezt mondta: Induljatok, menjetek ki az én népem közül Izráel fiaival együtt, menjetek és tiszteljétek az URat, ahogyan kívántátok.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:32 Juhaitokat is, barmaitokat is vegyétek, a mint mondátok és menjetek el és áldjatok engem is.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:32 Juhaitokat is, barmaitokat is vegyétek, a mint mondátok és menjetek el és áldjatok engem is.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:32 Vigyétek juhaitokat és marháitokat is, ahogyan kívántátok, csak menjetek! Kérjetek áldást rám is!
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:33 És az Égyiptombeliek erősen rajta valának, hogy a népet mentül hamarább kiküldhessék az országból; mert azt mondják vala: mindnyájan meghalunk.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:33 És az Égyiptombeliek erősen rajta valának, hogy a népet mentül hamarább kiküldhessék az országból; mert azt mondják vala: mindnyájan meghalunk.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:33 Az egyiptomiak is erőltették, hogy sürgősen bocsássa el a népet az országból, mert ezt mondták: Így mindnyájan meghalunk!
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:34 És a nép az ő tésztáját, minekelőtte megkelt volna, sütőteknőivel együtt ruhájába kötve, vállára veté.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:34 És a nép az ő tésztáját, minekelőtte megkelt volna, sütőteknőivel együtt ruhájába kötve, vállára veté.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:34 A nép köntösébe kötve, teknőstül vette vállára a kovásztalan tésztát,
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:35 Az Izráel fiai pedig Mózes beszéde szerint cselekedének és kérének az Égyiptombeliektől ezüst edényeket és arany edényeket, meg ruhákat.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:35 Az Izráel fiai pedig Mózes beszéde szerint cselekedének és kérének az Égyiptombeliektől ezüst edényeket és arany edényeket, meg ruhákat.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:35 és Izráel fiai Mózes beszéde szerint cselekedtek, mert ezüst és arany ékszereket, meg ruhákat is kértek az egyiptomiaktól.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:36 Az Úr pedig kedvessé tette vala a népet az Égyiptombeliek előtt, hogy kérésökre hajlának és kifoszták az Égyiptombelieket.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:36 Az Úr pedig kedvessé tette vala a népet az Égyiptombeliek előtt, hogy kérésökre hajlának és kifoszták az Égyiptombelieket.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:36 Az ÚR ugyanis jóindulatot támasztott a nép iránt az egyiptomiakban, s ezért hajlottak a kérésre. Így menekültek el Egyiptomból.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:37 És elindulának Izráel fiai Rameszeszből Szukhóthba, mintegy hatszáz ezeren gyalog, csupán férfiak a gyermekeken kívül.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:37 És elindulának Izráel fiai Rameszeszből Szukhóthba, mintegy hatszáz ezeren gyalog, csupán férfiak a gyermekeken kívül.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:37 Útnak indultak tehát Izráel fiai Ramszeszből Szukkót felé, mintegy hatszázezer gyalogos férfi a családtagokon kívül.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:38 Sok elegy nép is méne fel velök; juh is, szarvasmarha is, felette sok barom.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:38 Sok elegy nép is méne fel velök; juh is, szarvasmarha is, felette sok barom.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:38 Sok keverék nép is ment velük, meg juhok, marhák, igen nagyszámú jószág.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:39 És sütének a tésztából, melyet Égyiptomból hoztak vala, kovásztalan pogácsákat, mert meg nem kelhet vala mivelhogy kiűzetének Égyiptomból és nem késhetének s még eleséget sem készítének magoknak.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:39 És sütének a tésztából, melyet Égyiptomból hoztak vala, kovásztalan pogácsákat, mert meg nem kelhet vala mivelhogy kiűzetének Égyiptomból és nem késhetének s még eleséget sem készítének magoknak.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:39 Az Egyiptomból magukkal hozott tésztából kovásztalan lepényeket sütöttek, hiszen nem volt benne kovász, mivel az egyiptomiak kergették őket. Nem késlekedhettek tehát, és útravalót sem tudtak készíteni maguknak.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:40 Az Izráel fiainak lakása pedig, a míg Égyiptomban laknak, négyszáz harmincz esztendő vala.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:40 Az Izráel fiainak lakása pedig, a míg Égyiptomban laknak, négyszáz harmincz esztendő vala.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:40 Izráel fiai négyszázharminc esztendeig laktak Egyiptomban.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:41 És lőn a négyszáz harmincz esztendő végén, lőn pedig ugyanazon napon, hogy az Úrnak minden serege kijöve Égyiptomnak földéről.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:41 És lőn a négyszáz harmincz esztendő végén, lőn pedig ugyanazon napon, hogy az Úrnak minden serege kijöve Égyiptomnak földéről.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:41 A négyszázharmincadik esztendő végén, éppen ezen a napon vonult ki az ÚR egész serege Egyiptomból.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:42 Az Úr tiszteletére rendelt éjszaka ez, a melyen kihozta őket Égyiptom földéről; az Úr tiszteletére rendelt éjszaka Izráel minden fiai előtt nemzetségről nemzetségre.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:42 Az Úr tiszteletére rendelt éjszaka ez, a melyen kihozta őket Égyiptom földéről; az Úr tiszteletére rendelt éjszaka Izráel minden fiai előtt nemzetségről nemzetségre.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:42 Virrasztott az ÚR azon az éjszakán, amikor kihozta őket Egyiptomból. Ez az éjszaka az ÚRé volt. Virrasszon ezen Izráel minden fia nemzedékről nemzedékre!
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:43 És monda az Úr Mózesnek és Áronnak: Ez a Páskha rendtartása: Egy idegen származású se egyék abból.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:43 És monda az Úr Mózesnek és Áronnak: Ez a Páskha rendtartása: Egy idegen származású se egyék abból.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:43 Ezt mondta az ÚR Mózesnek és Áronnak: Ez a páskára vonatkozó rendelkezés: Az idegenek közül senki sem ehet belőle.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:44 Akárkinek is pénzen vett szolgája akkor egyék abból, ha körűlmetélted.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:44 Akárkinek is pénzen vett szolgája akkor egyék abból, ha körűlmetélted.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:44 De bárki pénzen vásárolt szolgája ehet abból, ha körülmetélték.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:45 A zsellér és a béres ne egyék abból.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:45 A zsellér és a béres ne egyék abból.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:45 Zsellér és napszámos nem ehet belőle.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:46 Egy házban egyék meg; a házból ki ne vígy a húsból, és csontot se törjetek össze abban.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:46 Egy házban egyék meg; a házból ki ne vígy a húsból, és csontot se törjetek össze abban.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:46 Abban a házban kell megenni, a házból nem szabad kivinni a húst, és a csontját sem szabad eltörni.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:47 Izráel egész gyülekezete készítse azt.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:47 Izráel egész gyülekezete készítse azt.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:47 Izráel egész közössége készítse el ezt.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:48 És ha jövevény tartózkodik nálad, és páskhát akarna készíteni az Úrnak: metéltessék körűl minden férfia, és úgy foghat annak készítéséhez, és legyen olyan, mint az országnak szülötte. Egy körűlmetéletlen se egyék abból.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:48 És ha jövevény tartózkodik nálad, és páskhát akarna készíteni az Úrnak: metéltessék körűl minden férfia, és úgy foghat annak készítéséhez, és legyen olyan, mint az országnak szülötte. Egy körűlmetéletlen se egyék abból.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:48 Ha jövevény tartózkodik nálad, és el akarja készíteni az ÚR páskáját, metéltesse körül magát minden férfi, és csak akkor foghat hozzá annak elkészítéséhez. Így olyan lesz, mint az ország szülöttje. A körülmetéletlenek közül azonban senki sem ehet belőle.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:49 Egy törvénye legyen az ott születettnek és a jövevénynek, a ki közöttetek tartózkodik.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:49 Egy törvénye legyen az ott születettnek és a jövevénynek, a ki közöttetek tartózkodik.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:49 Izráel fiai mindnyájan úgy cselekedtek, ahogyan megparancsolta az ÚR Mózesnek és Áronnak: úgy jártak el.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:50 És Izráel fiai mindnyájan megcselekedék; a mint parancsolta vala az Úr Mózesnek és Áronnak, úgy cselekedének.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:50 És Izráel fiai mindnyájan megcselekedék; a mint parancsolta vala az Úr Mózesnek és Áronnak, úgy cselekedének.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:50 Ugyanazon a napon ki is hozta az ÚR Egyiptom földjéről Izráel fiait seregestől.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:51 Ugyanazon napon hozá ki az Úr az Izráel fiait Égyiptomnak földéről, az ő seregeik szerint.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:51 Ugyanazon napon hozá ki az Úr az Izráel fiait Égyiptomnak földéről, az ő seregeik szerint.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 12:51 Azután így beszélt az ÚR Mózeshez:
  Mózes II. könyve 11  |  Lap tetejére  |  Mózes II. könyve 13  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Mózes II. könyve 12. fejezet - Károli Biblia, Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia