Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Károli Biblia - közepes, piros -

Károli Biblia - közepes, piros

180 nap alatt a Biblián át - Philip Yancey és Tim Stafford

Philip Yancey és Tim Stafford

180 nap alatt a Biblián át

Mesélő Biblia -

Mesélő Biblia

Bibliaborító - Kézzel készített, kis méret -

Bibliaborító - Kézzel készített, kis méret

A Biblia ismerete kommentársorozat 3. - John F. Walwoord és Roy B. Zuck

John F. Walwoord és Roy B. Zuck

A Biblia ismerete kommentársorozat 3.

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Mózes II. könyve 1. fejezet


 

  <<< >>>  

  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 1:1 Ezek pedig Izráel fiainak nevei, a kik Jákóbbal Égyiptomba menének; kiki az ő házanépével méne:
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 1:1 Ezek pedig Izráel fiainak nevei, a kik Jákóbbal Égyiptomba menének; kiki az ő házanépével méne:
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 1:1 Név szerint ezek voltak Izráel fiai, akik Egyiptomba mentek Jákóbbal; mindegyik a maga háza népével ment:
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 1:2 Rúben, Simeon, Lévi és Júda;
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 1:2 Rúben, Simeon, Lévi és Júda;
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 1:2 Rúben, Simeon, Lévi és Júda,
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 1:3 Izsakhár, Zebulon és Benjámin;
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 1:3 Izsakhár, Zebulon és Benjámin;
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 1:3 Issakár, Zebulon és Benjámin,
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 1:4 Dán és Nafthali, Gád és Áser.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 1:4 Dán és Nafthali, Gád és Áser.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 1:4 Dán, Naftáli, Gád és Ásér.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 1:5 Mindazok a lelkek pedig, a kik Jákób ágyékából származtak vala, hetvenen valának. József pedig Égyiptomban vala.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 1:5 Mindazok a lelkek pedig, a kik Jákób ágyékából származtak vala, hetvenen valának. József pedig Égyiptomban vala.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 1:5 Összesen hetvenen voltak, akik Jákóbtól származtak. József pedig már Egyiptomban volt.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 1:6 És meghala József és minden ő atyjafia és az az egész nemzedék.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 1:6 És meghala József és minden ő atyjafia és az az egész nemzedék.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 1:6 Azután meghalt József és valamennyi testvére, meg az az egész nemzedék.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 1:7 Izráel fiai pedig szaporák valának, szaporodának és sokasodának és igen-igen elhatalmazának, úgy hogy megtelék velök az ország.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 1:7 Izráel fiai pedig szaporák valának, szaporodának és sokasodának és igen-igen elhatalmazának, úgy hogy megtelék velök az ország.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 1:7 Izráel fiai pedig szaporodtak, gyarapodtak, megsokasodtak, nagyon megerősödtek, és megtelt velük az ország.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 1:8 Azonközben új király támada Égyiptomban, a ki Józsefet nem ismerte vala.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 1:8 Azonközben új király támada Égyiptomban, a ki Józsefet nem ismerte vala.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 1:8 Új király került azonban Egyiptom élére, aki már nem ismerte Józsefet.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 1:9 És monda az ő népének: Ímé az Izráel fiainak népe több, és hatalmasabb nálunknál.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 1:9 És monda az ő népének: Ímé az Izráel fiainak népe több, és hatalmasabb nálunknál.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 1:9 Az pedig ezt mondta népének: Lám, az izráeli nép nagyobb és erősebb, mint mi.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 1:10 Nosza bánjunk okosan vele, hogy el ne sokasodjék és az ne legyen, hogy ha háború támad, ő is ellenségünkhöz adja magát és ellenünk harczoljon és az országból kimenjen.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 1:10 Nosza bánjunk okosan vele, hogy el ne sokasodjék és az ne legyen, hogy ha háború támad, ő is ellenségünkhöz adja magát és ellenünk harczoljon és az országból kimenjen.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 1:10 Bánjunk csak okosan vele, hogy még többen ne legyenek, mert ha háború támad, ő is ellenségeinkhez csatlakozik, ellenünk harcol, és kivonul az országból.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 1:11 Rendelének azért föléjök robotmestereket, hogy nehéz munkákkal sanyargassák őket. És építe a Faraónak gabonatartó városokat, Pithomot és Ramszeszt.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 1:11 Rendelének azért föléjök robotmestereket, hogy nehéz munkákkal sanyargassák őket. És építe a Faraónak gabonatartó városokat, Pithomot és Ramszeszt.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 1:11 Ezért munkafelügyelőket rendeltek föléjük, hogy kényszermunkával sanyargassák őket. Raktárvárosokat kellett építeniük a fáraó számára: Pitómot és Ramszeszt.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 1:12 De minél inkább sanyargatják vala őt, annál inkább sokasodik és annál inkább terjeszkedik vala, s félnek vala az Izráel fiaitól.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 1:12 De minél inkább sanyargatják vala őt, annál inkább sokasodik és annál inkább terjeszkedik vala, s félnek vala az Izráel fiaitól.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 1:12 De mennél jobban sanyargatták őket, annál inkább szaporodtak és terjeszkedtek, úgyhogy félni kezdtek Izráel fiaitól.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 1:13 Pedig kegyetlenűl dolgoztaták az égyiptomiak az Izráel fiait.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 1:13 Pedig kegyetlenűl dolgoztaták az égyiptomiak az Izráel fiait.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 1:13 Ezért kegyetlenül dolgoztatták az egyiptomiak Izráel fiait.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 1:14 És kemény munkával keseríték életöket, sárcsinálással, téglavetéssel és mindenféle mezei munkával, minden munkájokkal, melyeket kegyetlenűl dolgoztatnak vala velök.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 1:14 És kemény munkával keseríték életöket, sárcsinálással, téglavetéssel és mindenféle mezei munkával, minden munkájokkal, melyeket kegyetlenűl dolgoztatnak vala velök.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 1:14 Kemény munkával keserítették az életüket: sárkeveréssel, vályogvetéssel és mindenféle mezei munkával; sokféle munkával kegyetlenül dolgoztatták őket.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 1:15 És szóla Égyiptom királya a héber bábáknak, a kik közűl egyiknek Sifra, a másiknak Puá vala neve.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 1:15 És szóla Égyiptom királya a héber bábáknak, a kik közűl egyiknek Sifra, a másiknak Puá vala neve.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 1:15 Azután parancsot adott Egyiptom királya a héber bábáknak, akik közül az egyiknek Sifrá, a másiknak Púá volt a neve.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 1:16 És monda: Mikoron héber asszonyok körűl bábálkodtok, nézzetek a szűlőszékre: ha fiú az, azt öljétek meg, ha pedig leány az, hadd éljen.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 1:16 És monda: Mikoron héber asszonyok körűl bábálkodtok, nézzetek a szűlőszékre: ha fiú az, azt öljétek meg, ha pedig leány az, hadd éljen.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 1:16 Ezt mondta: Amikor a héber asszonyok szülésénél segédkeztek, figyeljétek a szülés lefolyását: ha fiú lesz, öljétek meg, ha leány, hagyjátok életben!
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 1:17 De a bábák félék az Istent és nem cselekedének úgy a mint Égyiptom királya parancsolta vala nékik, hanem életben hagyják vala a gyermekeket.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 1:17 De a bábák félék az Istent és nem cselekedének úgy a mint Égyiptom királya parancsolta vala nékik, hanem életben hagyják vala a gyermekeket.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 1:17 De a bábák félték az Istent, és nem cselekedtek úgy, ahogyan Egyiptom királya meghagyta nekik, hanem életben hagyták a fiúgyermekeket.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 1:18 Hívatá annakokáért Égyiptom királya a bábákat és mondá nékik: Miért míveltétek azt, hogy életben hagytátok a gyermekeket?
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 1:18 Hívatá annakokáért Égyiptom királya a bábákat és mondá nékik: Miért míveltétek azt, hogy életben hagytátok a gyermekeket?
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 1:18 Ezért Egyiptom királya magához hívatta a bábákat, és ezt mondta nekik: Miért teszitek ezt, miért hagyjátok életben a fiúgyermekeket?
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 1:19 A bábák pedig mondának a Faraónak: Mert a héber asszonyok nem olyanok, mint az Égyiptombeliek: mert azok élet-erősek; minekelőtte a bába hozzájok eljutna, már szűlnek.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 1:19 A bábák pedig mondának a Faraónak: Mert a héber asszonyok nem olyanok, mint az Égyiptombeliek: mert azok élet-erősek; minekelőtte a bába hozzájok eljutna, már szűlnek.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 1:19 A bábák pedig ezt felelték a fáraónak: Mert a héber asszonyok nem olyanok, mint az egyiptomiak, hanem életerősek. Mire a bába odaér hozzájuk, már meg is szültek.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 1:20 Annakokáért jól tőn Isten a bábákkal, a nép pedig sokasodék és igen elhatalmazék.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 1:20 Annakokáért jól tőn Isten a bábákkal, a nép pedig sokasodék és igen elhatalmazék.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 1:20 Ezért jót tett Isten a bábákkal. A nép pedig szaporodott, és igen megerősödött.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 1:21 És lőn, hogy mivel a bábák félék az Istent: megépíté az ő házukat.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 1:21 És lőn, hogy mivel a bábák félék az Istent: megépíté az ő házukat.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 1:21 És mivel a bábák félték az Istent, Ő tovább szaporította Izráel házát.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 1:22 Parancsola azért a Faraó minden ő népének, mondván: Minden fiút, a ki születik, vessetek a folyóvízbe, a leányt pedig hagyjátok mind életben.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 1:22 Parancsola azért a Faraó minden ő népének, mondván: Minden fiút, a ki születik, vessetek a folyóvízbe, a leányt pedig hagyjátok mind életben.
  Mózes 2. könyve, a kivonulásról 1:22 Ekkor megparancsolta a fáraó egész népének: Minden újszülött héber fiút dobjatok a Nílusba, csak a leányokat hagyjátok életben!
  Mózes I. könyve 50  |  Lap tetejére  |  Mózes II. könyve 2  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Mózes II. könyve 1. fejezet - Károli Biblia, Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia