Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Üzleti titkok a Bibliából - Rabbi Daniel Lapin

Rabbi Daniel Lapin

Üzleti titkok a Bibliából

Karácsonyi Bibliai Böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Karácsonyi Bibliai Böngésző

Bibliai böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Bibliai böngésző

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM -  Michael Berghof

Michael Berghof

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM

Vidd magaddal BIBLIA - Karin és Torben Juhl

Karin és Torben Juhl

Vidd magaddal BIBLIA

Színes Bibliai történetek - Ben Alex

Ben Alex

Színes Bibliai történetek

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Királyok I. könyve 4. fejezet


 

  <<< >>>  

  Királyok 1. könyve 4:1 És lőn Salamon király az egész Izráel felett királylyá.
  Királyok 1. könyve 4:1 És lőn Salamon király az egész Izráel felett királylyá.
  Királyok 1. könyve 4:1 Salamon király egész Izráel királya volt.
  Királyok 1. könyve 4:2 Ezek valának pedig az ő főemberei: Azária, Sádók papnak fia.
  Királyok 1. könyve 4:2 Ezek valának pedig az ő főemberei: Azária, Sádók papnak fia.
  Királyok 1. könyve 4:2 Legfőbb tisztviselői ezek voltak: Azarjáhú, Cádók fia volt a főpap,
  Királyok 1. könyve 4:3 Elihóref és Ahija, Sisának fiai íródeákok, Jósafát, az Ahilud fia, emlékíró vala.
  Királyok 1. könyve 4:3 Elihóref és Ahija, Sisának fiai íródeákok, Jósafát, az Ahilud fia, emlékíró vala.
  Királyok 1. könyve 4:3 Elihóref és Ahijjá, Sisá fiai a kancellárok, Jehósáfát, Ahilúd fia pedig a főtanácsadó.
  Királyok 1. könyve 4:4 És Benája, a Jójada fia, a sereg hadnagya; Sádók pedig és Abjátár papok.
  Királyok 1. könyve 4:4 És Benája, a Jójada fia, a sereg hadnagya; Sádók pedig és Abjátár papok.
  Királyok 1. könyve 4:4 Benájá, Jójádá fia állt a hadsereg élén, Cádók és Ebjátár pedig papok voltak.
  Királyok 1. könyve 4:5 És Azáriás, a Nátán fia, a tiszttartók előljárója; és Zábud, a Nátán fia, főtanácsos és a király barátja.
  Királyok 1. könyve 4:5 És Azáriás, a Nátán fia, a tiszttartók előljárója; és Zábud, a Nátán fia, főtanácsos és a király barátja.
  Királyok 1. könyve 4:5 Azarjáhú, Nátán fia állt a helytartók élén, Zábúd pap, Nátán fia volt a király bizalmasa,
  Királyok 1. könyve 4:6 És Ahisár udvarbíró; Adónirám pedig, az Abda fia, kincstartó.
  Királyok 1. könyve 4:6 És Ahisár udvarbíró; Adónirám pedig, az Abda fia, kincstartó.
  Királyok 1. könyve 4:6 Ahisár volt a háznagy, Adónirám, Abdá fia pedig a kényszermunkák felügyelője.
  Királyok 1. könyve 4:7 Vala pedig Salamonnak tizenkét tiszttartója az egész Izráelen, a kik ellátták a királyt és az ő háznépét: esztendőnként mindeniknek egy hónapig kellett az ellátásról gondot viselnie.
  Királyok 1. könyve 4:7 Vala pedig Salamonnak tizenkét tiszttartója az egész Izráelen, a kik ellátták a királyt és az ő háznépét: esztendőnként mindeniknek egy hónapig kellett az ellátásról gondot viselnie.
  Királyok 1. könyve 4:7 Volt Salamonnak tizenkét helytartója is, egész Izráelben, akik ellátták a királyt és udvarát. Mindegyiknek az esztendő egy hónapjában kellett az ellátásról gondoskodnia.
  Királyok 1. könyve 4:8 És ezek azoknak neveik: Húrnak fia az Efraim hegyén.
  Királyok 1. könyve 4:8 És ezek azoknak neveik: Húrnak fia az Efraim hegyén.
  Királyok 1. könyve 4:8 Név szerint ezek voltak: Húr fia az Efraim hegyvidékén,
  Királyok 1. könyve 4:9 Dékernek fia Mákásban, Sahálbimban, Béth-Semesben és Elonban és Béth-Hanánban.
  Királyok 1. könyve 4:9 Dékernek fia Mákásban, Sahálbimban, Béth-Semesben és Elonban és Béth-Hanánban.
  Királyok 1. könyve 4:9 Deker fia Mákacban, Saalbimban, Bétsemesben, Élónban és Bét-Hánánban,
  Királyok 1. könyve 4:10 Hésednek fia Arúbothban, ő hozzá tartozott Szókó és Héfer egész földe.
  Királyok 1. könyve 4:10 Hésednek fia Arúbothban, ő hozzá tartozott Szókó és Héfer egész földe.
  Királyok 1. könyve 4:10 Heszed fia Arubbótban, hozzá tartozott Szókó és Héfer egész vidéke.
  Királyok 1. könyve 4:11 Abinádáb fiaié volt Dór egész határa. A Salamon leánya, Táfát, vala néki felesége.
  Királyok 1. könyve 4:11 Abinádáb fiaié volt Dór egész határa. A Salamon leánya, Táfát, vala néki felesége.
  Királyok 1. könyve 4:11 Abinádáb fiáé volt Dór egész dombvidéke. Az ő felesége lett Salamon leánya, Táfat.
  Királyok 1. könyve 4:12 Bahana, az Ahilud fia, bírja vala Taanákot és Megiddót és egész Béth-Seánt, mely Sartána mellett vala Jezréel alatt, Béth-Seántól fogva mind Abela Méholáig és mind Jokméámon túl.
  Királyok 1. könyve 4:12 Bahana, az Ahilud fia, bírja vala Taanákot és Megiddót és egész Béth-Seánt, mely Sartána mellett vala Jezréel alatt, Béth-Seántól fogva mind Abela Méholáig és mind Jokméámon túl.
  Királyok 1. könyve 4:12 Baanához, Ahilúd fiához tartozott Taanak, Megiddó és egész Bétseán, amely Cáretán mellett van Jezréel alatt, és Bétseántól egész Ábél-Mehóláig, sőt Jokmoámon túl is.
  Királyok 1. könyve 4:13 Gébernek fia, Rámóth Gileádban: övé valának Jáirnak, a Manasse fiának falui, melyek Gileádban valának; az övé volt az Argób tartománya, mely Básánban vala, hatvan nagy város kőfallal és érczzárakkal megerősítve.
  Királyok 1. könyve 4:13 Gébernek fia, Rámóth Gileádban: övé valának Jáirnak, a Manasse fiának falui, melyek Gileádban valának; az övé volt az Argób tartománya, mely Básánban vala, hatvan nagy város kőfallal és érczzárakkal megerősítve.
  Királyok 1. könyve 4:13 Geber fia a gileádi Rámótban volt helytartó. Hozzá tartoztak Jáirnak, Manassé fiának sátorfalvai Gileádban, továbbá Argób körzete Básánban: hatvan nagy, várfallal és érczárakkal megerősített város.
  Királyok 1. könyve 4:14 Ahinádáb, Iddó fia Mahanáimban.
  Királyok 1. könyve 4:14 Ahinádáb, Iddó fia Mahanáimban.
  Királyok 1. könyve 4:14 Ahinádáb, Iddó fia Mahanaimban,
  Királyok 1. könyve 4:15 Ahimaás Nafthaliban; a Salamon leányát, Bosmátát vevé magának feleségül ő is.
  Királyok 1. könyve 4:15 Ahimaás Nafthaliban; a Salamon leányát, Bosmátát vevé magának feleségül ő is.
  Királyok 1. könyve 4:15 Ahimaac pedig Naftáliban kormányzott. Ő is Salamon egyik leányát, Boszmatot vette feleségül.
  Királyok 1. könyve 4:16 Bahana, Khúsai fia, Áserben és Alóthban.
  Királyok 1. könyve 4:16 Bahana, Khúsai fia, Áserben és Alóthban.
  Királyok 1. könyve 4:16 Baaná, Húsaj fia Ásérban és Álótban,
  Királyok 1. könyve 4:17 Jósafát, Paruákh fia, Issakhárban.
  Királyok 1. könyve 4:17 Jósafát, Paruákh fia, Issakhárban.
  Királyok 1. könyve 4:17 Jehósáfát, Párúah fia Issakárban,
  Királyok 1. könyve 4:18 Simei, Éla fia, Benjáminban.
  Királyok 1. könyve 4:18 Simei, Éla fia, Benjáminban.
  Királyok 1. könyve 4:18 Simei, Élá fia Benjáminban kormányzott,
  Királyok 1. könyve 4:19 Géber, Uri fia, a Gileád földében, Sihonnak, az Emoreus királyának földében, és Ógnak, a Básánbeli királynak földében; és ez egy tiszttartó bírja vala azt a földet.
  Királyok 1. könyve 4:19 Géber, Uri fia, a Gileád földében, Sihonnak, az Emoreus királyának földében, és Ógnak, a Básánbeli királynak földében; és ez egy tiszttartó bírja vala azt a földet.
  Királyok 1. könyve 4:19 Geber, Uri fia pedig Gileád földjén, amely Szihónnak, az emóriak királyának és Ógnak, Básán királyának az országa volt. Azonkívül volt egy országos helytartó is.
  Királyok 1. könyve 4:20 És Júda és Izráel megsokasodott, olyan sok volt, mint a tenger mellett való föveny, és ettek, ittak és vigadtak.
  Királyok 1. könyve 4:20 És Júda és Izráel megsokasodott, olyan sok volt, mint a tenger mellett való föveny, és ettek, ittak és vigadtak.
  Királyok 1. könyve 4:20 Júdának és Izráelnek sok lakosa volt, olyan sok, mint a tenger partján a homok: ettek, ittak és örültek.
  Királyok 1. könyve 4:21 Salamon pedig uralkodék minden országokon a folyóvíztől fogva egész a Filiszteusok földéig és Égyiptomnak határáig, és ajándékokat hoznak vala, és szolgálnak vala Salamonnak, életének minden idejében.
  Királyok 1. könyve 4:21 Salamon pedig uralkodék minden országokon a folyóvíztől fogva egész a Filiszteusok földéig és Égyiptomnak határáig, és ajándékokat hoznak vala, és szolgálnak vala Salamonnak, életének minden idejében.
  Királyok 1. könyve 4:21 (5:1) Salamon uralkodott mindazokon az országokon, amelyek az Eufrátesztől a filiszteusok földjéig és az egyiptomi határig terültek el. Ezek adót fizettek, és szolgáltak Salamonnak egész életében.
  Királyok 1. könyve 4:22 És Salamon eledele naponként ez vala: harmincz véka zsemlyeliszt és hatvan véka közönséges liszt;
  Királyok 1. könyve 4:22 És Salamon eledele naponként ez vala: harmincz véka zsemlyeliszt és hatvan véka közönséges liszt;
  Királyok 1. könyve 4:22 (5:2) Salamon udvarának ennyi élelemre volt szüksége naponként: harminc kór finomlisztre és hatvan kór kenyérlisztre,
  Királyok 1. könyve 4:23 Tíz hízlalt ökör, húsz füvön járt ökör és száz juh; a szarvasokon, őzeken, bivalokon és hízlalt madarakon kivül.
  Királyok 1. könyve 4:23 Tíz hízlalt ökör, húsz füvön járt ökör és száz juh; a szarvasokon, őzeken, bivalokon és hízlalt madarakon kivül.
  Királyok 1. könyve 4:23 (5:3) tíz hizlalt marhára, húsz sovány marhára és száz juhra, a szarvasokon, gazellákon, őzeken és hizlalt szárnyasokon kívül.
  Királyok 1. könyve 4:24 Mert ő uralkodék minden helyeken a folyóvizen túl Thifsától fogva egész Gázáig; minden királyokon, a kik a folyóvizen túl valának; és békessége volt néki minden alattvalóitól köröskörül.
  Királyok 1. könyve 4:24 Mert ő uralkodék minden helyeken a folyóvizen túl Thifsától fogva egész Gázáig; minden királyokon, a kik a folyóvizen túl valának; és békessége volt néki minden alattvalóitól köröskörül.
  Királyok 1. könyve 4:24 (5:4) Mivel ő uralkodott mindenütt az Eufráteszen innen Tifszahtól Gázáig, minden királyon az Eufráteszen innen, ezért mindenfelől békesség volt körülötte.
  Királyok 1. könyve 4:25 És lakozék Júda és Izráel bátorsággal, kiki mind az ő szőlőtője és fügefája alatt. Dántól fogva Bersebáig; Salamonnak minden idejében.
  Királyok 1. könyve 4:25 És lakozék Júda és Izráel bátorsággal, kiki mind az ő szőlőtője és fügefája alatt. Dántól fogva Bersebáig; Salamonnak minden idejében.
  Királyok 1. könyve 4:25 (5:5) Júda és Izráel biztonságban lakott, mindenki a maga szőlője és fügefája alatt, Dántól Beér-Sebáig, Salamon egész életében.
  Királyok 1. könyve 4:26 És Salamonnak volt negyvenezer szekérbe való lova az istállókban, és tizenkétezer lovagja.
  Királyok 1. könyve 4:26 És Salamonnak volt negyvenezer szekérbe való lova az istállókban, és tizenkétezer lovagja.
  Királyok 1. könyve 4:26 (5:6) Salamonnak volt negyvenezer harci kocsihoz való lova az istállókban, és volt tizenkétezer lovasa.
  Királyok 1. könyve 4:27 És ezek a tiszttartók ellátták Salamon királyt és mindazokat, a kik a Salamon király asztalánál valának, kiki az ő hónapján, minden fogyatkozás nélkül.
  Királyok 1. könyve 4:27 És ezek a tiszttartók ellátták Salamon királyt és mindazokat, a kik a Salamon király asztalánál valának, kiki az ő hónapján, minden fogyatkozás nélkül.
  Királyok 1. könyve 4:27 (5:7) A helytartók, ki-ki a maga hónapjában, ellátták Salamon királyt és mindazokat, akik Salamon király asztalához jártak; nem volt hiány semmiben.
  Királyok 1. könyve 4:28 Azután árpát és szalmát is hoztak a lovaknak és a paripáknak arra a helyre, a hol a király volt, kiki az ő rendelete szerint.
  Királyok 1. könyve 4:28 Azután árpát és szalmát is hoztak a lovaknak és a paripáknak arra a helyre, a hol a király volt, kiki az ő rendelete szerint.
  Királyok 1. könyve 4:28 (5:8) Árpát és szalmát is szállított mindegyik a lovak és paripák számára, arra a helyre, ahová kellett, előírás szerint.
  Királyok 1. könyve 4:29 És az Isten adott bölcseséget Salamonnak és igen nagy értelmet és mély szívet, mint a fövény, mely a tenger partján van.
  Királyok 1. könyve 4:29 És az Isten adott bölcseséget Salamonnak és igen nagy értelmet és mély szívet, mint a fövény, mely a tenger partján van.
  Királyok 1. könyve 4:29 (5:9) Isten adott Salamonnak igen nagy bölcsességet és értelmet. Olyan sok bölcs gondolata volt, mint a tenger partján a homok.
  Királyok 1. könyve 4:30 Úgy hogy a Salamon bölcsesége nagyobb volt, mint a napkelet minden fiainak bölcsesége és Égyiptomnak egész bölcsesége.
  Királyok 1. könyve 4:30 Úgy hogy a Salamon bölcsesége nagyobb volt, mint a napkelet minden fiainak bölcsesége és Égyiptomnak egész bölcsesége.
  Királyok 1. könyve 4:30 (5:10) Nagyobb volt Salamon bölcsessége a keleten lakó emberek bölcsességénél és az egyiptomiak minden bölcsességénél.
  Királyok 1. könyve 4:31 Sőt bölcsebb volt minden embereknél, még az Ezráhita Ethánnál is és Hémánnál, Kálkólnál és Dardánál, a Máhol fiainál; és híre neve vala minden nemzetségek között köröskörül.
  Királyok 1. könyve 4:31 Sőt bölcsebb volt minden embereknél, még az Ezráhita Ethánnál is és Hémánnál, Kálkólnál és Dardánál, a Máhol fiainál; és híre neve vala minden nemzetségek között köröskörül.
  Királyok 1. könyve 4:31 (5:11) Bölcsebb volt Salamon minden embernél, az ezráhi Étánnál, Hémánnál, Kalkólnál és Dardánál, Máhól fiainál is, úgyhogy híres lett valamennyi nép körében.
  Királyok 1. könyve 4:32 És szerze háromezer példabeszédet, és az ő énekeinek száma ezer és öt volt.
  Királyok 1. könyve 4:32 És szerze háromezer példabeszédet, és az ő énekeinek száma ezer és öt volt.
  Királyok 1. könyve 4:32 (5:12) Háromezer példabeszédet mondott és ezeröt éneket szerzett.
  Királyok 1. könyve 4:33 Szólott a fákról is, a Libánon czédrusfájától az izsópig, a mely a falból nevekedik ki; és szólott a barmokról, a madarakról, a csúszó-mászó állatokról és a halakról is.
  Királyok 1. könyve 4:33 Szólott a fákról is, a Libánon czédrusfájától az izsópig, a mely a falból nevekedik ki; és szólott a barmokról, a madarakról, a csúszó-mászó állatokról és a halakról is.
  Királyok 1. könyve 4:33 (5:13) Beszélt a fákról, a libánoni cédrustól kezdve a falból kinövő izsópig, és beszélt az állatokról, a madarakról, a csúszómászókról és a halakról.
  Királyok 1. könyve 4:34 És jőnek vala minden népek közül, hogy hallgassák a Salamon bölcseségét; a földnek minden királyaitól, a kik hallották vala az ő bölcseségét.
  Királyok 1. könyve 4:34 És jőnek vala minden népek közül, hogy hallgassák a Salamon bölcseségét; a földnek minden királyaitól, a kik hallották vala az ő bölcseségét.
  Királyok 1. könyve 4:34 (5:14) Jöttek is az emberek minden nép közül, hogy hallgassák Salamon bölcsességét, sőt a föld királyai közül is mindazok, akik hallottak bölcsességéről.
  Királyok I. könyve 3  |  Lap tetejére  |  Királyok I. könyve 5  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Királyok I. könyve 4. fejezet - Károli Biblia, Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia