Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Üzleti titkok a Bibliából - Rabbi Daniel Lapin

Rabbi Daniel Lapin

Üzleti titkok a Bibliából

Karácsonyi Bibliai Böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Karácsonyi Bibliai Böngésző

Bibliai böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Bibliai böngésző

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM -  Michael Berghof

Michael Berghof

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM

Vidd magaddal BIBLIA - Karin és Torben Juhl

Karin és Torben Juhl

Vidd magaddal BIBLIA

Színes Bibliai történetek - Ben Alex

Ben Alex

Színes Bibliai történetek

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Sámuel II. könyve 23. fejezet


 

  <<< >>>  

  Sámuel 2. könyve 23:1 Ezek Dávidnak utolsó beszédei. Dávidnak, Isai fiának szózata, annak a férfiúnak szózata, a ki igen felmagasztaltaték, Jákób Istenének felkentje és Izráel dalainak kedvencze.
  Sámuel 2. könyve 23:1 Ezek Dávidnak utolsó beszédei. Dávidnak, Isai fiának szózata, annak a férfiúnak szózata, a ki igen felmagasztaltaték, Jákób Istenének felkentje és Izráel dalainak kedvencze.
  Sámuel 2. könyve 23:1 Ezek voltak Dávid utolsó szavai: Így szól Dávid, Isai fia, így szól a magasra emelt férfi, Jákób Istenének felkentje, Izráel énekeinek kedveltje:
  Sámuel 2. könyve 23:2 Az Úrnak lelke szólott, én bennem, és az ő beszéde az én nyelvem által.
  Sámuel 2. könyve 23:2 Az Úrnak szelleme szólott, én bennem, és az ő beszéde az én nyelvem által.
  Sámuel 2. könyve 23:2 Az ÚR lelke beszélt általam, az ő szava volt nyelvemen.
  Sámuel 2. könyve 23:3 Izráelnek Istene szólott, Izráelnek kősziklája mondá nékem: A ki igazságosan uralkodik az emberek felett, a ki Isten félelmével uralkodik:
  Sámuel 2. könyve 23:3 Izráelnek Istene szólott, Izráelnek kősziklája mondá nékem: A ki igazságosan uralkodik az emberek felett, a ki Isten félelmével uralkodik:
  Sámuel 2. könyve 23:3 Izráel Istene mondotta, Izráel kősziklája így szólt hozzám: Az emberek igaz uralkodója, az istenfélő uralkodó
  Sámuel 2. könyve 23:4 Olyan az, mint a reggeli világosság, mikor a nap feljő, mint a felhőtlen reggel; napsugártól, esőtől sarjadzik a fű a földből.
  Sámuel 2. könyve 23:4 Olyan az, mint a reggeli világosság, mikor a nap feljő, mint a felhőtlen reggel; napsugártól, esőtől sarjadzik a fű a földből.
  Sámuel 2. könyve 23:4 olyan, mint a fölkelő nap reggeli fénye, mint a felhőtlen reggel, melynek sugarától eső után fű zöldül a földön.
  Sámuel 2. könyve 23:5 Avagy nem ilyen-é az én házam Isten előtt? Mert örökkévaló szövetséget kötött velem, mindennel ellátva és állandót. Mert az én teljes idvességemet és minden kivánságomat nem sarjadoztatja-é?
  Sámuel 2. könyve 23:5 Avagy nem ilyen-é az én házam Isten előtt? Mert örökkévaló szövetséget kötött velem, mindennel ellátva és állandót. Mert az én teljes idvességemet és minden kivánságomat nem sarjadoztatja-é?
  Sámuel 2. könyve 23:5 Nem ilyen-e házam az Isten előtt? Hisz örök szövetséget szerzett velem, benne elrendezett és biztosított mindent. Minden javam, minden örömem belőle sarjad.
  Sámuel 2. könyve 23:6 De az istentelenek mindnyájan olyanok, mint a kitépett tövis, melyhez kézzel nem nyúlnak;
  Sámuel 2. könyve 23:6 De az istentelenek mindnyájan olyanok, mint a kitépett tövis, melyhez kézzel nem nyúlnak;
  Sámuel 2. könyve 23:6 De az elvetemültek mind olyanok, mint a szélhordta tövis, melyet nem fognak meg kézzel.
  Sámuel 2. könyve 23:7 Hanem a ki hozzá akar nyúlni is, fejszét és rudat vesz hozzá, hogy ugyanazon helyen tűzzel égettessék meg.
  Sámuel 2. könyve 23:7 Hanem a ki hozzá akar nyúlni is, fejszét és rudat vesz hozzá, hogy ugyanazon helyen tűzzel égettessék meg.
  Sámuel 2. könyve 23:7 Aki hozzájuk akar nyúlni, vasat ragad, lándzsanyelet; égő tűzzel égetik meg ott, ahol csak találják.
  Sámuel 2. könyve 23:8 Ezek pedig a Dávid erős vitézeinek nevei: Joseb-Bassebet, a Tahkemonita, a ki a testőrök vezére; ő dárdáját forgatván, egy ízben nyolczszázat sebesített meg.
  Sámuel 2. könyve 23:8 Ezek pedig a Dávid erős vitézeinek nevei: Joseb-Bassebet, a Tahkemonita, a ki a testőrök vezére; ő dárdáját forgatván, egy ízben nyolczszázat sebesített meg.
  Sámuel 2. könyve 23:8 Ezek voltak név szerint Dávid vitézei: a tahkemóni Jóséb-Basebet, egy főtiszt, aki úgy forgatta lándzsáját, hogy egy alkalommal nyolcszáz embert döfött le.
  Sámuel 2. könyve 23:9 ő utána volt Eleázár, Dódónak fia, ki Ahóhi fia vala; ő egyike a három hősnek, a kik Dáviddal valának, mikor a Filiszteusok által kigúnyoltatának, összegyülekezvén ott a harczra, és az Izráeliták megfutamodtak volt.
  Sámuel 2. könyve 23:9 Ő utána volt Eleázár, Dódónak fia, ki Ahóhi fia vala; ő egyike a három hősnek, a kik Dáviddal valának, mikor a Filiszteusok által kigúnyoltatának, összegyülekezvén ott a harczra, és az Izráeliták megfutamodtak volt.
  Sámuel 2. könyve 23:9 Azután Eleázár, Ahóhi fiának, Dódónak a fia, egyike annak a három vitéznek, akik Dávid mellett voltak, amikor csúffá tették a harcra gyülekezett filiszteusokat. Az izráeliek már visszavonultak,
  Sámuel 2. könyve 23:10 ő megállván, vágta a Filiszteusokat mindaddig, míg a keze elfáradt, és a keze a fegyverhez ragadt. És nagy szabadulást szerze az Úr azon a napon, a nép pedig visszatére ő utána, de csak a fosztogatásra.
  Sámuel 2. könyve 23:10 Ő megállván, vágta a Filiszteusokat mindaddig, míg a keze elfáradt, és a keze a fegyverhez ragadt. És nagy szabadulást szerze az Úr azon a napon, a nép pedig visszatére ő utána, de csak a fosztogatásra.
  Sámuel 2. könyve 23:10 de ő ott maradt, és vágta a filiszteusokat, míg csak bele nem fáradt, és hozzá nem ragadt a keze a kardhoz. Nagy győzelmet adott az ÚR azon a napon. Azután a hadinép is visszatért hozzá, de csak fosztogatni.
  Sámuel 2. könyve 23:11 ő utána volt Samma, a Harárból való Agénak fia. És összegyűlének a Filiszteusok egy seregbe ott, a hol egy darab szántóföld volt tele lencsével, a nép pedig elfutott a Filiszteusok elől:
  Sámuel 2. könyve 23:11 Ő utána volt Samma, a Harárból való Agénak fia. És összegyűlének a Filiszteusok egy seregbe ott, a hol egy darab szántóföld volt tele lencsével, a nép pedig elfutott a Filiszteusok elől:
  Sámuel 2. könyve 23:11 A következő volt Sammá, a hárári Ágé fia. Amikor összegyűltek a filiszteusok Lehinél, ahol a mező egy darabja lencsével volt bevetve, a hadinép már megfutamodott a filiszteusok előtt,
  Sámuel 2. könyve 23:12 Akkor ő megálla annak a darab földnek közepén, és megoltalmazá azt, és megveré a Filiszteusokat, és az Úr nagy szabadítást szerze.
  Sámuel 2. könyve 23:12 Akkor ő megálla annak a darab földnek közepén, és megoltalmazá azt, és megveré a Filiszteusokat, és az Úr nagy szabadítást szerze.
  Sámuel 2. könyve 23:12 de ő megállt annak a darab földnek a közepén, megvédte azt, és megverte a filiszteusokat. Így adott az ÚR nagy győzelmet.
  Sámuel 2. könyve 23:13 A harmincz vezér közül is hárman lementek, és elérkezének aratáskor Dávidhoz az Adullám barlangjába, mikor a Filiszteusok táborban valának a Réfaim völgyében.
  Sámuel 2. könyve 23:13 A harmincz vezér közül is hárman lementek, és elérkezének aratáskor Dávidhoz az Adullám barlangjába, mikor a Filiszteusok táborban valának a Réfaim völgyében.
  Sámuel 2. könyve 23:13 Egyszer a harminc vezér közül hárman elmentek Dávidhoz, és aratáskor érkeztek meg Adullám barlangjába, amikor a filiszteusok serege a Refáim-völgyben táborozott.
  Sámuel 2. könyve 23:14 Dávid akkor a sziklavárban volt, a Filiszteusok őrsége pedig Bethlehemnél.
  Sámuel 2. könyve 23:14 Dávid akkor a sziklavárban volt, a Filiszteusok őrsége pedig Bethlehemnél.
  Sámuel 2. könyve 23:14 Dávid akkor a sziklavárban volt, a filiszteusok előőrse pedig ugyanakkor Betlehemnél volt.
  Sámuel 2. könyve 23:15 Vizet kivánt vala pedig Dávid, és monda: Kicsoda hozna nékem vizet innom a bethlehemi kútból, mely a kapu előtt van?
  Sámuel 2. könyve 23:15 Vizet kivánt vala pedig Dávid, és monda: Kicsoda hozna nékem vizet innom a bethlehemi kútból, mely a kapu előtt van?
  Sámuel 2. könyve 23:15 Dávid eltikkadt, és ezt mondta: Ki hoz nekem ivóvizet a betlehemi kútból, amely a kapunál van?
  Sámuel 2. könyve 23:16 Akkor a három vitéz keresztül tört a Filiszteusok táborán, és merítének vizet a bethlehemi kútból, mely a kapu előtt van, és elhozván, vivék Dávidnak. ő azonban nem akará meginni, hanem kiönté azt az Úrnak.
  Sámuel 2. könyve 23:16 Akkor a három vitéz keresztül tört a Filiszteusok táborán, és merítének vizet a bethlehemi kútból, mely a kapu előtt van, és elhozván, vivék Dávidnak. Ő azonban nem akará meginni, hanem kiönté azt az Úrnak.
  Sámuel 2. könyve 23:16 Erre a három vitéz áttört a filiszteus táboron, vizet merített a betlehemi kútból, amely a kapunál volt, elhozták, és odavitték Dávidnak. De ő nem akarta meginni, hanem kiöntötte áldozatul az ÚRnak,
  Sámuel 2. könyve 23:17 És monda: Távol legyen tőlem, Uram, hogy én ezt míveljem: avagy azoknak az embereknek vérét igyam-é meg, kik életöket halálra adva mentek el a vízért? És nem akará azt meginni. Ezt mívelte a három hős.
  Sámuel 2. könyve 23:17 És monda: Távol legyen tőlem, Uram, hogy én ezt míveljem: avagy azoknak az embereknek vérét igyam-é meg, kik életöket halálra adva mentek el a vízért? És nem akará azt meginni. Ezt mívelte a három hős.
  Sámuel 2. könyve 23:17 és ezt mondta: Az ÚR mentsen meg attól, hogy ilyet tegyek! Hiszen azoknak az embereknek a vére ez, akik kockára tették az életüket! Ezért nem akarta meginni. Ilyeneket vitt véghez ez a három vitéz.
  Sámuel 2. könyve 23:18 Továbbá Abisai, Joábnak atyjafia, Sérujának fia, a ki e háromnak feje volt, a ki háromszáz ellen felemelvén dárdáját, megölé azokat; és néki nagy híre vala a három között.
  Sámuel 2. könyve 23:18 Továbbá Abisai, Joábnak atyjafia, Sérujának fia, a ki e háromnak feje volt, a ki háromszáz ellen felemelvén dárdáját, megölé azokat; és néki nagy híre vala a három között.
  Sámuel 2. könyve 23:18 Abisaj, Jóáb testvére, Cerújá fia volt ennek a háromnak a vezetője. Ő úgy forgatta a lándzsáját, hogy háromszáz embert döfött le. Ő volt a leghíresebb a három között.
  Sámuel 2. könyve 23:19 A három között bizonyára híres volt és azoknak vezére vala, mindazáltal ama hárommal nem ért fel.
  Sámuel 2. könyve 23:19 A három között bizonyára híres volt és azoknak vezére vala, mindazáltal ama hárommal nem ért fel.
  Sámuel 2. könyve 23:19 A három között a legtekintélyesebb volt, ezért lett a parancsnokuk, de a hárommal nem ért föl.
  Sámuel 2. könyve 23:20 Benája is, Jójadának fia, vitéz ember, nagytehetségű, a ki Kabséelből való vala; ez ölé meg a Moábitáknak két fővitézét. Ugyanő elmenvén, az oroszlánt is megölé a veremben, télen.
  Sámuel 2. könyve 23:20 Benája is, Jójadának fia, vitéz ember, nagytehetségű, a ki Kabséelből való vala; ez ölé meg a Moábitáknak két fővitézét. Ugyanő elmenvén, az oroszlánt is megölé a veremben, télen.
  Sámuel 2. könyve 23:20 A Kabceélból való Benájá, Jójádá fia is kiváló ember volt, és nagy tetteket vitt véghez. Ő vágta le Móáb két bajnokát. Ő ment le egy verembe, és megölt egy oroszlánt, amikor egyszer hó esett.
  Sámuel 2. könyve 23:21 Ugyanő ölt meg egy Égyiptomból való tekintélyes embert. Az égyiptomi kezében dárda vala, és ő csak egy pálczával méne reá; és kivevé az égyiptomi kezéből a dárdát, és megölé őt a maga dárdájával.
  Sámuel 2. könyve 23:21 Ugyanő ölt meg egy Égyiptomból való tekintélyes embert. Az égyiptomi kezében dárda vala, és ő csak egy pálczával méne reá; és kivevé az égyiptomi kezéből a dárdát, és megölé őt a maga dárdájával.
  Sámuel 2. könyve 23:21 Ugyanő vágott le egy nagy termetű egyiptomi embert, bár az egyiptomi kezében lándzsa volt, ő meg csak bottal ment rá. De kiragadta az egyiptomi kezéből a lándzsát, és a saját lándzsájával ölte meg.
  Sámuel 2. könyve 23:22 Ezeket cselekedé Benája, Jójadának fia, és néki is jó híre vala a három erős vitéz között.
  Sámuel 2. könyve 23:22 Ezeket cselekedé Benája, Jójadának fia, és néki is jó híre vala a három erős vitéz között.
  Sámuel 2. könyve 23:22 Ilyeneket vitt véghez Benájá, Jójádá fia. Ő is nevezetes volt, mint az a három vitéz.
  Sámuel 2. könyve 23:23 Híres volt ő a harmincz között, mindazáltal ama hárommal nem ért fel. És előljáróvá tevé őt Dávid a tanácsosok között.
  Sámuel 2. könyve 23:23 Híres volt ő a harmincz között, mindazáltal ama hárommal nem ért fel. És előljáróvá tevé őt Dávid a tanácsosok között.
  Sámuel 2. könyve 23:23 Tekintélyes volt a harminc között, de a hárommal nem ért föl. Dávid a testőrök vezetőjévé tette.
  Sámuel 2. könyve 23:24 Asáel is, Joáb atyjafia, e harmincz közül való, kik ezek: Elkhanán, a bethlehemi Dódónak fia.
  Sámuel 2. könyve 23:24 Asáel is, Joáb atyjafia, e harmincz közül való, kik ezek: Elkhanán, a bethlehemi Dódónak fia.
  Sámuel 2. könyve 23:24 Aszáél, Jóáb testvére is kivált a harminc közül, akik a következők voltak: Elhánán, a betlehemi Dódó fia,
  Sámuel 2. könyve 23:25 Haród városbeli Samma; azon Haródból való Elika.
  Sámuel 2. könyve 23:25 Haród városbeli Samma; azon Haródból való Elika.
  Sámuel 2. könyve 23:25 a haródi Sammá, a haródi Eliká,
  Sámuel 2. könyve 23:26 Héles, Páltiból való; Híra, a Thékoából való Ikkes fia.
  Sámuel 2. könyve 23:26 Héles, Páltiból való; Híra, a Thékoából való Ikkes fia.
  Sámuel 2. könyve 23:26 a peleti Helec, a tekóai Írá, Ikkés fia,
  Sámuel 2. könyve 23:27 Abiézer, Anathóthból; Mébunnai, Húsáthból való.
  Sámuel 2. könyve 23:27 Abiézer, Anathóthból; Mébunnai, Húsáthból való.
  Sámuel 2. könyve 23:27 az anatóti Abiezer, a húsái Mebunnaj,
  Sámuel 2. könyve 23:28 Sálmon, Ahóhitból való; Maharai, Nétofátból.
  Sámuel 2. könyve 23:28 Sálmon, Ahóhitból való; Maharai, Nétofátból.
  Sámuel 2. könyve 23:28 az ahóhi Calmón, a netófái Mahraj,
  Sámuel 2. könyve 23:29 Héleb, Bahanának fia, Nétofátból való; Ittai, Ribainak fia, Gibeából való, mely Benjámin fiaié.
  Sámuel 2. könyve 23:29 Héleb, Bahanának fia, Nétofátból való; Ittai, Ribainak fia, Gibeából való, mely Benjámin fiaié.
  Sámuel 2. könyve 23:29 a netófái Héleb, Baaná fia, a benjámini Gibeából való Ittaj, Ríbaj fia,
  Sámuel 2. könyve 23:30 Benája, Piráthonból való; Hiddai, a patak mellett való Gáhasbeli.
  Sámuel 2. könyve 23:30 Benája, Piráthonból való; Hiddai, a patak mellett való Gáhasbeli.
  Sámuel 2. könyve 23:30 a pirátóni Benájá, a nahalé-gaasi Hiddaj,
  Sámuel 2. könyve 23:31 Abiálbon, Árbátból való; Azmávet, Bárhumból való.
  Sámuel 2. könyve 23:31 Abiálbon, Árbátból való; Azmávet, Bárhumból való.
  Sámuel 2. könyve 23:31 az arbái Abialbón, a bahúrimi Azmávet,
  Sámuel 2. könyve 23:32 Eljáhba, Sahalbomból való; Jásen fia, Jonathán.
  Sámuel 2. könyve 23:32 Eljáhba, Sahalbomból való; Jásen fia, Jonathán.
  Sámuel 2. könyve 23:32 a saalbóni Eljahbá, Jónátán, Jásén fia,
  Sámuel 2. könyve 23:33 Samma, Harárból való; Ahiám, Arárból való Sarárnak fia.
  Sámuel 2. könyve 23:33 Samma, Harárból való; Ahiám, Arárból való Sarárnak fia.
  Sámuel 2. könyve 23:33 a harári Sammá, az arári Ahiám, Sárár fia,
  Sámuel 2. könyve 23:34 Elifélet, Ahásbainak fia, Maakátból való; Eliám, Gilóbeli Akhitófelnek fia.
  Sámuel 2. könyve 23:34 Elifélet, Ahásbainak fia, Maakátból való; Eliám, Gilóbeli Akhitófelnek fia.
  Sámuel 2. könyve 23:34 a maakái Elifelet, Ahaszbaj fia, a gilói Eliám, Ahitófel fia,
  Sámuel 2. könyve 23:35 Hesrai, Kármelből való; Paharai, Arbiból való.
  Sámuel 2. könyve 23:35 Hesrai, Kármelből való; Paharai, Arbiból való.
  Sámuel 2. könyve 23:35 a karmeli Hecró, az arbái Paaraj,
  Sámuel 2. könyve 23:36 Jigeál, Sobabeli Nátánnak fia; Báni, Gádból való.
  Sámuel 2. könyve 23:36 Jigeál, Sobabeli Nátánnak fia; Báni, Gádból való.
  Sámuel 2. könyve 23:36 a cóbai Jigál, Nátán fia, a gádi Báni,
  Sámuel 2. könyve 23:37 Sélek, Ammonita; Naharai Beerótból való, Joábnak, a Séruja fiának fegyverhordozója.
  Sámuel 2. könyve 23:37 Sélek, Ammonita; Naharai Beerótból való, Joábnak, a Séruja fiának fegyverhordozója.
  Sámuel 2. könyve 23:37 az ammóni Celek, meg a beéróti Nahraj, Jóábnak, Cerújá fiának a fegyverhordozója,
  Sámuel 2. könyve 23:38 Ira, Jithriből való; Gáreb, Jithriből való.
  Sámuel 2. könyve 23:38 Ira, Jithriből való; Gáreb, Jithriből való.
  Sámuel 2. könyve 23:38 a jeteri Írá, a jeteri Gáréb
  Sámuel 2. könyve 23:39 Hitteus Uriás. Mindössze harminczheten.
  Sámuel 2. könyve 23:39 Hitteus Uriás. Mindössze harminczheten.
  Sámuel 2. könyve 23:39 és a hettita Úriás; összesen harmincheten.
  Sámuel II. könyve 22  |  Lap tetejére  |  Sámuel II. könyve 24  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Sámuel II. könyve 23. fejezet - Károli Biblia, Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia