Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Bibliai nevek és fogalmak - Vohmann Péter (Szerk.)

Vohmann Péter (Szerk.)

Bibliai nevek és fogalmak

VEZETÉS a Biblia tükrében - Balázs István

Balázs István

VEZETÉS a Biblia tükrében

PÉNZÜGYEK a Biblia tükrében - Balázs István

Balázs István

PÉNZÜGYEK a Biblia tükrében

Nagy családi gyermekbiblia - Marijke ten Cate

Marijke ten Cate

Nagy családi gyermekbiblia

Gyermekek Bibliája - L. M. Alex

L. M. Alex

Gyermekek Bibliája

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Sámuel II. könyve 22. fejezet


 

  <<< >>>  

  Sámuel 2. könyve 22:1 Dávid pedig ezt az éneket mondotta az Úrnak azon a napon, mikor az Úr megszabadítá őt minden ellenségeinek kezéből, és a Saul kezéből.
  Sámuel 2. könyve 22:1 Dávid pedig ezt az éneket mondotta az Úrnak azon a napon, mikor az Úr megszabadítá őt minden ellenségeinek kezéből, és a Saul kezéből.
  Sámuel 2. könyve 22:1 Dávid ennek az éneknek a szavait mondta el az ÚRnak, amikor az ÚR kimentette őt minden ellenségének és Saulnak a kezéből.
  Sámuel 2. könyve 22:2 És monda: Az Úr az én kősziklám és kőváram, és szabadítóm nékem.
  Sámuel 2. könyve 22:2 És monda: Az Úr az én kősziklám és kőváram, és szabadítóm nékem.
  Sámuel 2. könyve 22:2 Így mondta: Az ÚR az én kőszálam, váram és megmentőm,
  Sámuel 2. könyve 22:3 Az Isten az én erősségem, ő benne bízom én. Paizsom nékem ő s idvességemnek szarva, erősségem és oltalmam. Az én idvezítőm, ki megszabadítasz az erőszakosságtól.
  Sámuel 2. könyve 22:3 Az Isten az én erősségem, ő benne bízom én. Paizsom nékem ő s idvességemnek szarva, erősségem és oltalmam. Az én idvezítőm, ki megszabadítasz az erőszakosságtól.
  Sámuel 2. könyve 22:3 Istenem, kősziklám, nála keresek oltalmat. Pajzsom, hatalmas szabadítóm és fellegváram, menedékem és szabadítóm, megszabadítasz az erőszaktól.
  Sámuel 2. könyve 22:4 Az Úrhoz kiáltok, a ki dícséretreméltó; És megszabadulok ellenségeimtől.
  Sámuel 2. könyve 22:4 Az Úrhoz kiáltok, a ki dícséretreméltó; És megszabadulok ellenségeimtől.
  Sámuel 2. könyve 22:4 Az ÚRhoz kiáltok, aki dicséretre méltó, és megszabadulok ellenségeimtől.
  Sámuel 2. könyve 22:5 Mert halál hullámai vettek engem körül, Az istentelenség árjai rettentettek engem;
  Sámuel 2. könyve 22:5 Mert halál hullámai vettek engem körül, Az istentelenség árjai rettentettek engem;
  Sámuel 2. könyve 22:5 Mert körülvettek a halál örvényei, pusztító áradat rettent engem.
  Sámuel 2. könyve 22:6 A pokol kötelei vettek körül, S a halál tőrei estek reám.
  Sámuel 2. könyve 22:6 A pokol kötelei vettek körül, S a halál tőrei estek reám.
  Sámuel 2. könyve 22:6 A sír kötelei fonódtak körém, a halál csapdái meredtek rám.
  Sámuel 2. könyve 22:7 Szükségemben az Urat hívtam, S az én Istenemhez kiáltottam: És meghallá lakóhelyéről szavamat, S kiáltásom eljutott füleibe.
  Sámuel 2. könyve 22:7 Szükségemben az Urat hívtam, S az én Istenemhez kiáltottam: És meghallá lakóhelyéről szavamat, S kiáltásom eljutott füleibe.
  Sámuel 2. könyve 22:7 Nyomorúságomban az ÚRhoz kiáltottam, kiáltottam az én Istenemhez. Meghallotta hangomat templomában, kiáltásom fülébe jutott.
  Sámuel 2. könyve 22:8 Akkor rengett és remegett a föld, Az égnek fundamentumai inogtak, És megrendülének, mert haragudott ő.
  Sámuel 2. könyve 22:8 Akkor rengett és remegett a föld, Az égnek fundamentumai inogtak, És megrendülének, mert haragudott Ő.
  Sámuel 2. könyve 22:8 Megrendült és rengett a föld, az egek alapjai megremegtek, megrendültek, mert haragra gyúlt.
  Sámuel 2. könyve 22:9 Füst szállt fel orrából, És emésztő tűz szájából, Izzószén gerjedt belőle.
  Sámuel 2. könyve 22:9 Füst szállt fel orrából, És emésztő tűz szájából, Izzószén gerjedt belőle.
  Sámuel 2. könyve 22:9 Füst jött ki orrából, szájából emésztő tűz, parázs izzott benne.
  Sámuel 2. könyve 22:10 Lehajtá az eget és leszállt, És homály volt lábai alatt.
  Sámuel 2. könyve 22:10 Lehajtá az eget és leszállt, És homály volt lábai alatt.
  Sámuel 2. könyve 22:10 Lehajlította az eget és leszállt, homály volt lába alatt.
  Sámuel 2. könyve 22:11 A Khérubon ment és röpült, És a szelek szárnyain tünt fel.
  Sámuel 2. könyve 22:11 A Khérubon ment és röpült, És a szelek szárnyain tünt fel.
  Sámuel 2. könyve 22:11 Kerúbon ülve repült, szelek szárnyán jelent meg.
  Sámuel 2. könyve 22:12 Sötétségből maga körül sátrakat emelt, Esőhullást, sürű felhőket.
  Sámuel 2. könyve 22:12 Sötétségből maga körül sátrakat emelt, Esőhullást, sürű felhőket.
  Sámuel 2. könyve 22:12 Sötétségből vont sátrat magának, víztömegből, gomolygó fellegekből.
  Sámuel 2. könyve 22:13 Az előtte levő fényességből Izzó szenek gerjedének.
  Sámuel 2. könyve 22:13 Az előtte levő fényességből Izzó szenek gerjedének.
  Sámuel 2. könyve 22:13 Fényözön jár előtte, parázsló tűz izzik.
  Sámuel 2. könyve 22:14 És dörgött az égből az Úr, És a Magasságos hangot adott.
  Sámuel 2. könyve 22:14 És dörgött az égből az Úr, És a Magasságos hangot adott.
  Sámuel 2. könyve 22:14 Dörög az ÚR az égben, mennydörög a Felséges.
  Sámuel 2. könyve 22:15 Ellövé nyilait és szétszórta azokat, Villámot, és összekeverte azokat.
  Sámuel 2. könyve 22:15 Ellövé nyilait és szétszórta azokat, Villámot, és összekeverte azokat.
  Sámuel 2. könyve 22:15 Kilőtte nyilait és szétszórta, kiröpítette villámait.
  Sámuel 2. könyve 22:16 És meglátszottak a tenger örvényei, S a világ fundamentumai felszínre kerültek, Az Úrnak feddésétől, Orra leheletének fúvásától.
  Sámuel 2. könyve 22:16 És meglátszottak a tenger örvényei, S a világ fundamentumai felszínre kerültek, Az Úrnak feddésétől, Orra leheletének fúvásától.
  Sámuel 2. könyve 22:16 Láthatóvá vált a tengernek a medre, föltárultak a világ alapjai az ÚR dorgálásától, haragos szele fúvásától.
  Sámuel 2. könyve 22:17 Lenyúlt a magasságból és felvett engem, S a mélységes vizekből kihúzott engem.
  Sámuel 2. könyve 22:17 Lenyúlt a magasságból és felvett engem, S a mélységes vizekből kihúzott engem.
  Sámuel 2. könyve 22:17 Lenyúlt a magasból és fölvett, a nagy vizekből kihúzott engem.
  Sámuel 2. könyve 22:18 Hatalmas ellenségimtől megszabadított engem; Gyűlölőimtől, kik hatalmasabbak valának nálam.
  Sámuel 2. könyve 22:18 Hatalmas ellenségimtől megszabadított engem; Gyűlölőimtől, kik hatalmasabbak valának nálam.
  Sámuel 2. könyve 22:18 Megmentett engem erős ellenségemtől, gyűlölőimtől, bár erősebbek voltak nálam.
  Sámuel 2. könyve 22:19 Reámtörtek nyomorúságom napján, De az Úr gyámolóm volt nékem.
  Sámuel 2. könyve 22:19 Reámtörtek nyomorúságom napján, De az Úr gyámolóm volt nékem.
  Sámuel 2. könyve 22:19 Rám törhetnek a veszedelem napján, de az ÚR az én támaszom.
  Sámuel 2. könyve 22:20 Tágas helyre vitt ki engem, Kiragadott, mert jóakaróm nékem.
  Sámuel 2. könyve 22:20 Tágas helyre vitt ki engem, Kiragadott, mert jóakaróm nékem.
  Sámuel 2. könyve 22:20 Tágas térre vitt ki engem, megmentett, mert gyönyörködik bennem.
  Sámuel 2. könyve 22:21 Az Úr megfizetett nékem igazságom szerint, Kezeimnek tisztasága szerint fizetett meg nékem.
  Sámuel 2. könyve 22:21 Az Úr megfizetett nékem igazságom szerint, Kezeimnek tisztasága szerint fizetett meg nékem.
  Sámuel 2. könyve 22:21 Igazságom szerint bánt velem az ÚR, kezem tisztasága szerint jutalmazott engem.
  Sámuel 2. könyve 22:22 Mert megőriztem az Úrnak utait, S gonoszul nem szakadtam el Istenemtől.
  Sámuel 2. könyve 22:22 Mert megőriztem az Úrnak utait, S gonoszul nem szakadtam el Istenemtől.
  Sámuel 2. könyve 22:22 Hiszen vigyáztam az ÚR útjára, és nem hagytam el hűtlenül az Istent.
  Sámuel 2. könyve 22:23 Mert ítéletei mind előttem vannak, S rendeléseitől nem távoztam el.
  Sámuel 2. könyve 22:23 Mert ítéletei mind előttem vannak, S rendeléseitől nem távoztam el.
  Sámuel 2. könyve 22:23 Minden törvényére ügyeltem, rendelkezéseitől nem tértem el.
  Sámuel 2. könyve 22:24 Tökéletes voltam előtte, s őrizkedtem rosszaságomtól.
  Sámuel 2. könyve 22:24 Tökéletes voltam előtte, s őrizkedtem rosszaságomtól.
  Sámuel 2. könyve 22:24 Feddhetetlen voltam előtte, és őrizkedtem a bűntől.
  Sámuel 2. könyve 22:25 Ezért megfizet nékem az Úr igazságom szerint, Szemei előtt való tisztaságom szerint.
  Sámuel 2. könyve 22:25 Ezért megfizet nékem az Úr igazságom szerint, Szemei előtt való tisztaságom szerint.
  Sámuel 2. könyve 22:25 Igazságom szerint jutalmazott meg az ÚR, tisztaságom szerint, amit jól lát.
  Sámuel 2. könyve 22:26 Az irgalmashoz irgalmas vagy, A tökéletes vitézhez tökéletes vagy.
  Sámuel 2. könyve 22:26 Az irgalmashoz irgalmas vagy, A tökéletes vitézhez tökéletes vagy.
  Sámuel 2. könyve 22:26 A hűségeshez hűséges vagy, a feddhetetlen emberhez feddhetetlen vagy.
  Sámuel 2. könyve 22:27 A tisztához tiszta vagy, A visszáshoz pedig visszás.
  Sámuel 2. könyve 22:27 A tisztához tiszta vagy, A visszáshoz pedig visszás.
  Sámuel 2. könyve 22:27 A tisztához tiszta vagy, de a hamisnak ellenállsz.
  Sámuel 2. könyve 22:28 Segítesz a nyomorult népen, Szemeiddel pedig megalázod a felfuvalkodottakat.
  Sámuel 2. könyve 22:28 Segítesz a nyomorult népen, Szemeiddel pedig megalázod a felfuvalkodottakat.
  Sámuel 2. könyve 22:28 A nyomorult népet megsegíted, de a kevélyeket látod, és megalázod.
  Sámuel 2. könyve 22:29 Mert te vagy az én szövétnekem, Uram, S az Úr megvilágosítja az én sötétségemet.
  Sámuel 2. könyve 22:29 Mert te vagy az én szövétnekem, Uram, S az Úr megvilágosítja az én sötétségemet.
  Sámuel 2. könyve 22:29 Te vagy, URam, a mécsesem, az ÚR fénysugarat ad nekem a sötétségben.
  Sámuel 2. könyve 22:30 Mert veled harczi seregen is átfutok, Az én Istenemmel kőfalon is átugrom.
  Sámuel 2. könyve 22:30 Mert veled harczi seregen is átfutok, Az én Istenemmel kőfalon is átugrom.
  Sámuel 2. könyve 22:30 Veled a rablóknak is nekirontok, ha Isten segít, a falon is átugrom.
  Sámuel 2. könyve 22:31 Az Istennek útja tökéletes; Az Úrnak beszéde tiszta; Paizsa ő mindeneknek, a kik ő benne bíznak.
  Sámuel 2. könyve 22:31 Az Istennek útja tökéletes; Az Úrnak beszéde tiszta; Paizsa ő mindeneknek, a kik ő benne bíznak.
  Sámuel 2. könyve 22:31 Az Isten útja tökéletes, az ÚR beszéde színigaz. Pajzsa ő mindazoknak, akik hozzá menekülnek.
  Sámuel 2. könyve 22:32 Mert kicsoda volna Isten az Úron kivül? S kicsoda kőszikla a mi Istenünkön kivül?
  Sámuel 2. könyve 22:32 Mert kicsoda volna Isten az Úron kivül? S kicsoda kőszikla a mi Istenünkön kivül?
  Sámuel 2. könyve 22:32 Van-e Isten az ÚRon kívül, és van-e kőszikla Istenünkön kívül?
  Sámuel 2. könyve 22:33 Isten az én erős kőváram, Ki vezérli az igaznak útját.
  Sámuel 2. könyve 22:33 Isten az én erős kőváram, Ki vezérli az igaznak útját.
  Sámuel 2. könyve 22:33 Isten az én erős menedékem, ő vezeti útján a feddhetetlent.
  Sámuel 2. könyve 22:34 Lábait olyanná teszi, mint a szarvasé, S magas helyekre állít engem.
  Sámuel 2. könyve 22:34 Lábait olyanná teszi, mint a szarvasé, S magas helyekre állít engem.
  Sámuel 2. könyve 22:34 Olyanná teszi lábamat, mint a szarvasoké, magaslatokra állít engem.
  Sámuel 2. könyve 22:35 Kezeimet harczra tanítja, Hogy az érczív karjaim által törik el.
  Sámuel 2. könyve 22:35 Kezeimet harczra tanítja, Hogy az érczív karjaim által törik el.
  Sámuel 2. könyve 22:35 Ő tanítja kezemet a harcra, karjaim ércíjat feszítenek.
  Sámuel 2. könyve 22:36 Idvességednek paizsát adtad nékem, S kegyelmed nagygyá tett engem.
  Sámuel 2. könyve 22:36 Idvességednek paizsát adtad nékem, S kegyelmed nagygyá tett engem.
  Sámuel 2. könyve 22:36 Oltalmazó pajzsodat adtad nekem, és sokszor meghallgattál engem.
  Sámuel 2. könyve 22:37 Lépéseimet kiszélesítetted alattam. És bokáim meg nem tántorodtak.
  Sámuel 2. könyve 22:37 Lépéseimet kiszélesítetted alattam. És bokáim meg nem tántorodtak.
  Sámuel 2. könyve 22:37 Biztossá teszed lépteimet, nem inognak bokáim.
  Sámuel 2. könyve 22:38 Üldözöm ellenségeimet és elpusztítom őket, Nem térek vissza, míg meg nem semmisítem őket.
  Sámuel 2. könyve 22:38 Üldözöm ellenségeimet és elpusztítom őket, Nem térek vissza, míg meg nem semmisítem őket.
  Sámuel 2. könyve 22:38 Üldözöm és elpusztítom ellenségeimet, nem térek vissza, míg nem végzek velük.
  Sámuel 2. könyve 22:39 Megsemmisítem, eltiprom őket, hogy fel nem kelhetnek, Lábaim alatt hullanak el.
  Sámuel 2. könyve 22:39 Megsemmisítem, eltiprom őket, hogy fel nem kelhetnek, Lábaim alatt hullanak el.
  Sámuel 2. könyve 22:39 Végeztem velük, szétzúztam őket, nem kelnek föl, lábam elé hullottak.
  Sámuel 2. könyve 22:40 Mert te erővel öveztél fel engem a harczra, Lenyomtad azokat, kik ellenem támadtak.
  Sámuel 2. könyve 22:40 Mert te erővel öveztél fel engem a harczra, Lenyomtad azokat, kik ellenem támadtak.
  Sámuel 2. könyve 22:40 Felruháztál erővel a harcra, térdre kényszerítetted támadóimat.
  Sámuel 2. könyve 22:41 Megadtad, hogy ellenségeim hátat fordítottak nékem, Gyülölőim, a kiket elpusztítottam én,
  Sámuel 2. könyve 22:41 Megadtad, hogy ellenségeim hátat fordítottak nékem, Gyülölőim, a kiket elpusztítottam én,
  Sámuel 2. könyve 22:41 Megfutamítottad ellenségeimet, gyűlölőimet elpusztíthattam.
  Sámuel 2. könyve 22:42 Felnéztek, de nem volt, ki megszabadítsa, Az Úrhoz, de nem felelt nékik.
  Sámuel 2. könyve 22:42 Felnéztek, de nem volt, ki megszabadítsa, Az Úrhoz, de nem felelt nékik.
  Sámuel 2. könyve 22:42 Néznek széjjel, de nincs szabadító, az ÚRra néznek, de nem válaszol.
  Sámuel 2. könyve 22:43 Szétmorzsolom őket, mint a föld porát, Összezúzom, mint az utcza sarát, széttaposom őket.
  Sámuel 2. könyve 22:43 Szétmorzsolom őket, mint a föld porát, Összezúzom, mint az utcza sarát, széttaposom őket.
  Sámuel 2. könyve 22:43 Összezúztam őket, mint a föld porát, összetiprom, széttaposom, mint az utca sarát.
  Sámuel 2. könyve 22:44 Megmentettél népemnek pártoskodásaitól, Népeknek fejéül tartasz fenn engemet, Oly nép szolgál nékem, melyet nem ismertem.
  Sámuel 2. könyve 22:44 Megmentettél népemnek pártoskodásaitól, Népeknek fejéül tartasz fenn engemet, Oly nép szolgál nékem, melyet nem ismertem.
  Sámuel 2. könyve 22:44 Megmentettél lázadó népemtől, megőrzöl, népek fejévé teszel, oly nép szolgál nekem, melyhez nem volt közöm.
  Sámuel 2. könyve 22:45 Idegen fiak hizelkednek nékem, S egy hallásra engedelmeskednek,
  Sámuel 2. könyve 22:45 Idegen fiak hizelkednek nékem, S egy hallásra engedelmeskednek,
  Sámuel 2. könyve 22:45 Idegenek hízelegnek nekem, engedelmesen hallgatnak rám,
  Sámuel 2. könyve 22:46 Idegen fiak elcsüggednek, S váraikból reszketve jőnek elő.
  Sámuel 2. könyve 22:46 Idegen fiak elcsüggednek, S váraikból reszketve jőnek elő.
  Sámuel 2. könyve 22:46 mert elepednek az idegenek, reszketve jönnek elő rejtekükből.
  Sámuel 2. könyve 22:47 Él az Úr és áldott az én kősziklám. Magasztaltassék az Isten, idvességem kősziklája.
  Sámuel 2. könyve 22:47 Él az Úr és áldott az én kősziklám. Magasztaltassék az Isten, idvességem kősziklája.
  Sámuel 2. könyve 22:47 Él az ÚR, áldott az én kősziklám, magasztaltassék Isten, szabadító kősziklám!
  Sámuel 2. könyve 22:48 Isten az, ki bosszút áll értem, S alám hajtja a népeket.
  Sámuel 2. könyve 22:48 Isten az, ki bosszút áll értem, S alám hajtja a népeket.
  Sámuel 2. könyve 22:48 Bosszút áll értem az Isten, és népeket vet alám.
  Sámuel 2. könyve 22:49 Ki megment engem ellenségeimtől, Te magasztalsz fel engem az ellenem támadók fölött, S az erőszakos embertől megszabadítasz engem.
  Sámuel 2. könyve 22:49 Ki megment engem ellenségeimtől, Te magasztalsz fel engem az ellenem támadók fölött, S az erőszakos embertől megszabadítasz engem.
  Sámuel 2. könyve 22:49 Kiszabadítasz ellenségeim közül, támadóim fölé emelsz, megmentesz az erőszakosoktól.
  Sámuel 2. könyve 22:50 Dícsérlek azért téged, Uram, a pogányok között, S nevednek dícséretet éneklek.
  Sámuel 2. könyve 22:50 Dícsérlek azért téged, Uram, a pogányok között, S nevednek dícséretet éneklek.
  Sámuel 2. könyve 22:50 Ezért magasztallak, URam, a népek között, zsoltárt éneklek nevednek.
  Sámuel 2. könyve 22:51 Nagy segítséget ad az ő királyának, Irgalmasságot cselekszik felkentjével, Dáviddal és az ő magvával mindörökké!
  Sámuel 2. könyve 22:51 Nagy segítséget ad az ő királyának, Irgalmasságot cselekszik felkentjével, Dáviddal és az ő magvával mindörökké!
  Sámuel 2. könyve 22:51 Nagy győzelmet ad királyának az ÚR, hűséges marad fölkentjéhez, Dávidhoz és utódaihoz örökké.
  Sámuel II. könyve 21  |  Lap tetejére  |  Sámuel II. könyve 23  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Sámuel II. könyve 22. fejezet - Károli Biblia, Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia