Hitvallásunk

Kiadványok

Kiadói üzenet

Igehirdetések

Eseménynaptár

Kapcsolat

Linkek

Biblia

 

Támogatás


Keresés a Bibliában

Szórészlet(ek):


és:


és:


Karácsonyi Bibliai Böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Karácsonyi Bibliai Böngésző

Bibliai böngésző - Gill Guide

Gill Guide

Bibliai böngésző

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM -  Michael Berghof

Michael Berghof

AZ ÉN NAGY kukucskálós BIBLIÁM

Vidd magaddal BIBLIA - Karin és Torben Juhl

Karin és Torben Juhl

Vidd magaddal BIBLIA

Színes Bibliai történetek - Ben Alex

Ben Alex

Színes Bibliai történetek

Olvasd velem Biblia - Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Doris Rikkers - Jean E. Syswerda

Olvasd velem Biblia

Y Design

Bibliafordítások - Károli Biblia
Mózes I. könyve 50. fejezet


 

  <<< >>>  

  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 50:1 József pedig az ő atyja orczájára borúla és siránkozék felette és csókolgatá őt.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 50:1 József pedig az ő atyja orczájára borúla és siránkozék felette és csókolgatá őt.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 50:1 József apja arcára borult, siratta, és csókolgatta.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 50:2 És megparancsolá József az ő szolgáinak, az orvosoknak, hogy balzsamozzák be az ő atyját; és bebalzsamozák az orvosok Izráelt.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 50:2 És megparancsolá József az ő szolgáinak, az orvosoknak, hogy balzsamozzák be az ő atyját; és bebalzsamozák az orvosok Izráelt.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 50:2 Azután József megparancsolta szolgáinak, az orvosoknak, hogy balzsamozzák be az apját. Az orvosok be is balzsamozták Izráelt.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 50:3 Mikor negyven nap eltelék, mert akkorra telnek be a bebalzsamozás napjai, siraták őt az Égyiptombeliek hetven napig.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 50:3 Mikor negyven nap eltelék, mert akkorra telnek be a bebalzsamozás napjai, siraták őt az Égyiptombeliek hetven napig.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 50:3 Negyven nap telt el vele, mert ennyi ideig tart a bebalzsamozás. Az egyiptomiak pedig hetven napig siratták őt.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 50:4 És elmúlának az ő siratásának napjai, és szóla József a Faraó házanépéhez, mondván: Ha kedves vagyok előttetek, szóljatok kérlek a Faraónak, mondván:
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 50:4 És elmúlának az ő siratásának napjai, és szóla József a Faraó házanépéhez, mondván: Ha kedves vagyok előttetek, szóljatok kérlek a Faraónak, mondván:
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 50:4 Amikor elmúlt a siratás ideje, így szólt József a fáraó háza népéhez: Ha jóindulattal vagytok hozzám, beszéljétek el ezt a fáraónak:
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 50:5 Az én atyám engem megesketett, mondván: Ímé én meghalok; az én síromba, melyet Kanaán földén ástam magamnak, oda temess el engem. Most hát kérlek, hadd menjek el, és temessem el az én atyámat, azután visszatérek.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 50:5 Az én atyám engem megesketett, mondván: Ímé én meghalok; az én síromba, melyet Kanaán földén ástam magamnak, oda temess el engem. Most hát kérlek, hadd menjek el, és temessem el az én atyámat, azután visszatérek.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 50:5 Az én apám megesketett, és ezt mondta: Én most már meghalok, de az én síromba temess el, amelyet Kánaán földjén ástam magamnak. Most azért el kell mennem, hogy eltemessem apámat, és utána visszatérek.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 50:6 És monda a Faraó: Eredj el és temesd el a te atyádat, a mint megesketett téged.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 50:6 És monda a Faraó: Eredj el és temesd el a te atyádat, a mint megesketett téged.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 50:6 A fáraó ezt mondta: Menj el, temesd el apádat, ahogyan megesketett téged!
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 50:7 Elméne azért József, hogy az ő atyját eltemesse, és vele együtt felmenének mind a Faraó szolgái, az ő házának vénei és Égyiptom földének minden vénei.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 50:7 Elméne azért József, hogy az ő atyját eltemesse, és vele együtt felmenének mind a Faraó szolgái, az ő házának vénei és Égyiptom földének minden vénei.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 50:7 El is ment József, hogy apját eltemesse, és vele ment a fáraó minden szolgája, udvarának vénei és Egyiptom összes vénei,
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 50:8 Józsefnek is egész háznépe; és az ő bátyjai, és az ő atyjának háznépe; csak gyermekeiket, juhaikat és barmaikat hagyták a Gósen földén.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 50:8 Józsefnek is egész háznépe; és az ő bátyjai, és az ő atyjának háznépe; csak gyermekeiket, juhaikat és barmaikat hagyták a Gósen földén.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 50:8 meg József egész háza népe, testvérei és apjának a háza népe. Csak a gyermekeket, juhokat és marhákat hagyták Gósen földjén.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 50:9 Felmenének annakfelette ő vele szekerek is és lovagok, úgy hogy igen nagy sereg vala.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 50:9 Felmenének annakfelette ő vele szekerek is és lovagok, úgy hogy igen nagy sereg vala.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 50:9 Még harci kocsik és lovasok is mentek vele: igen hatalmas sereg volt az.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 50:10 Mikor eljutának Atád szérűjéhez, mely a Jordánon túl van, nagy és keserves sírással sírának ott. József pedig hét napig gyászolá az ő atyját.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 50:10 Mikor eljutának Atád szérűjéhez, mely a Jordánon túl van, nagy és keserves sírással sírának ott. József pedig hét napig gyászolá az ő atyját.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 50:10 Amikor eljutottak Góren-Háátádig, amely a Jordánon túl van, nagy és mélységes gyásszal gyászoltak ott; hét napig tartó gyászünnepet rendezett apjának József.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 50:11 És láták az ország lakosai, a Kanaán népe azt a gyászt Atád szérűjénél, és mondának: Keserves gyásza ez az Égyiptombelieknek. Azért nevezék azt a helyet Ábel Miczrajimnak, mely a Jordánon túl van.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 50:11 És láták az ország lakosai, a Kanaán népe azt a gyászt Atád szérűjénél, és mondának: Keserves gyásza ez az Égyiptombelieknek. Azért nevezék azt a helyet Ábel Miczrajimnak, mely a Jordánon túl van.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 50:11 Amikor az ország lakosai, a kánaániak látták ezt a gyászünnepet Góren-Háátádnál, ezt mondták: Mély gyásza van Egyiptomnak. Ezért nevezték el azt a helyet a Jordánon túl Ábél-Micraimnak.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 50:12 Aképen cselekedének azért Jákóbbal az ő fiai, a miképen megparancsolta vala nékik.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 50:12 Aképen cselekedének azért Jákóbbal az ő fiai, a miképen megparancsolta vala nékik.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 50:12 Úgy cselekedtek Jákóbbal a fiai, ahogyan megparancsolta nekik:
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 50:13 Elvivék ugyanis őt az ő fiai Kanaán földére és eltemeték őt a Makpelah mezőnek barlangjába, melyet vett vala Ábrahám a mezővel együtt temetésre való örökségnek a Khitteus Efrontól Mamrénak átellenében.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 50:13 Elvivék ugyanis őt az ő fiai Kanaán földére és eltemeték őt a Makpelah mezőnek barlangjába, melyet vett vala Ábrahám a mezővel együtt temetésre való örökségnek a Khitteus Efrontól Mamrénak átellenében.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 50:13 elvitték a fiai Kánaán földjére, és eltemették Mamréval szemben, a makpélai mezőn levő barlangba, amelyet Ábrahám a mezővel vásárolt sírhelynek való birtokul a hettita Efróntól.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 50:14 És visszatére József Égyiptomba, ő, és az ő atyjafiai, és mind azok, kik vele fölmentek vala az ő atyjának temetésére, minekutána eltemette az ő atyját.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 50:14 És visszatére József Égyiptomba, ő, és az ő atyjafiai, és mind azok, kik vele fölmentek vala az ő atyjának temetésére, minekutána eltemette az ő atyját.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 50:14 Miután József eltemette apját, visszatért Egyiptomba testvéreivel és mindazokkal együtt, akik elmentek vele apja temetésére.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 50:15 A mint láták József bátyjai, hogy az ő atyjok meghalt, ezt mondják vala: Hátha gyűlölni fog minket József, és visszaadja nékünk mindazt a gonoszt, a mit rajta elkövettünk.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 50:15 A mint láták József bátyjai, hogy az ő atyjok meghalt, ezt mondják vala: Hátha gyűlölni fog minket József, és visszaadja nékünk mindazt a gonoszt, a mit rajta elkövettünk.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 50:15 Amikor látták József bátyjai, hogy apjuk meghalt, ezt mondták: Hátha József bosszút forral ellenünk, és visszafizeti nekünk mindazt a rosszat, amit vele szemben elkövettünk!
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 50:16 Izenetet küldének azért Józsefhez, mondván: A te atyád megparancsolta nékünk az ő holta előtt, mondván:
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 50:16 Izenetet küldének azért Józsefhez, mondván: A te atyád megparancsolta nékünk az ő holta előtt, mondván:
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 50:16 Ezt üzenték tehát Józsefnek: Apád megparancsolta nekünk halála előtt:
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 50:17 Így szóljatok Józsefhez: Kérünk téged, bocsásd meg a te atyádfiainak vétkét és bűnöket, mert gonoszul cselekedtek te ellened. Most azért bocsásd meg azoknak vétkét, a kik a te atyád Istenét szolgálják. József pedig sír vala, mikor ezt mondák néki.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 50:17 Így szóljatok Józsefhez: Kérünk téged, bocsásd meg a te atyádfiainak vétkét és bűnöket, mert gonoszul cselekedtek te ellened. Most azért bocsásd meg azoknak vétkét, a kik a te atyád Istenét szolgálják. József pedig sír vala, mikor ezt mondák néki.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 50:17 Ezt mondjátok Józsefnek: Kérünk, bocsásd meg testvéreid hitszegését és vétkét, hogy rosszat követtek el ellened! Bocsásd meg hát azoknak a hitszegését, akik atyád Istenének a szolgái! József sírva fakadt, amikor ezt elmondták neki.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 50:18 Járulának pedig ő hozzá az ő testvérei is, és leborúlának előtte és mondának: Ímé mi a te szolgáid vagyunk.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 50:18 Járulának pedig ő hozzá az ő testvérei is, és leborúlának előtte és mondának: Ímé mi a te szolgáid vagyunk.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 50:18 Oda is mentek hozzá a testvérei, leborultak előtte és ezt mondták: Szolgáid vagyunk!
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 50:19 József pedig monda: Ne féljetek: avagy Isten gyanánt vagyok-é én?
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 50:19 József pedig monda: Ne féljetek: avagy Isten gyanánt vagyok-é én?
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 50:19 De József így szólt hozzájuk: Ne féljetek! Vajon Isten vagyok én?
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 50:20 Ti gonoszt gondoltatok én ellenem, de Isten azt jóra gondolta fordítani, hogy cselekedjék úgy a mint ma, hogy sok nép életét megtartsa.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 50:20 Ti gonoszt gondoltatok én ellenem, de Isten azt jóra gondolta fordítani, hogy cselekedjék úgy a mint ma, hogy sok nép életét megtartsa.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 50:20 Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt, hogy úgy cselekedjék, ahogyan az ma van, és sok nép életét megtartsa.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 50:21 Most annakokáért ne féljetek: Eltartalak én titeket és a ti gyermekeiteket. És megvígasztalá őket és szívökre beszéle.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 50:21 Most annakokáért ne féljetek: Eltartalak én titeket és a ti gyermekeiteket. És megvígasztalá őket és szívökre beszéle.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 50:21 Most hát ne féljetek, eltartalak én benneteket és gyermekeiteket! Így vígasztalta őket, és szívhez szólóan beszélt velük.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 50:22 József pedig Égyiptomban lakozék; mind ő, mind az ő atyjának házanépe. És éle József száz tíz esztendeig.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 50:22 József pedig Égyiptomban lakozék; mind ő, mind az ő atyjának házanépe. És éle József száz tíz esztendeig.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 50:22 József Egyiptomban lakott, mind ő, mind apjának a háza népe. Száztíz esztendeig élt József,
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 50:23 És látá József Efraimtól harmad ízben való fiait. Manasse fiának Mákhirnak is születtek József térdén gyermekei.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 50:23 És látá József Efraimtól harmad ízben való fiait. Manasse fiának Mákhirnak is születtek József térdén gyermekei.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 50:23 és megláthatta József Efraim fiait harmadíziglen. Manassé fiának, Mákirnak is születtek gyermekei, és térdére vette őket József.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 50:24 És monda József az ő testvéreinek: Én meghalok, de Isten bizonnyal meglátogat titeket és felvisz titeket e földről arra a földre, melyet esküvel ígért meg Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 50:24 És monda József az ő testvéreinek: Én meghalok, de Isten bizonnyal meglátogat titeket és felvisz titeket e földről arra a földre, melyet esküvel ígért meg Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 50:24 Azután József ezt mondta testvéreinek: Én meghalok, de Isten bizonyosan rátok tekint, és majd elvezet benneteket ebből az országból arra a földre, amelyet esküvel ígért meg Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 50:25 És megesketé József Izráel fiait, mondván: Mikor az Isten titeket bizonnyal meglátogat, vigyétek fel innen az én tetemeimet magatokkal.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 50:25 És megesketé József Izráel fiait, mondván: Mikor az Isten titeket bizonnyal meglátogat, vigyétek fel innen az én tetemeimet magatokkal.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 50:25 Meg is eskette József Izráel fiait, és azt mondta: Bizonyosan rátok tekint Isten, és akkor vigyétek el innen az én csontjaimat.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 50:26 És meghala József száz tíz esztendős korában, és bebalzsamozák, és koporsóba tevék Égyiptomban.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 50:26 És meghala József száz tíz esztendős korában, és bebalzsamozák, és koporsóba tevék Égyiptomban.
  Mózes 1. könyve, a teremtésrõl 50:26 Amikor József száztíz éves korában meghalt, bebalzsamozták és koporsóba tették Egyiptomban.
  Mózes I. könyve 49  |  Lap tetejére  |  Mózes II. könyve 1  

A Biblia, a teljes Szentírás, Istennek a Szent Szellem által inspirált, csalhatatlan kijelentése.
Biblia - Mózes I. könyve 50. fejezet - Károli Biblia, Károli Biblia - 'Szellem'-es, Új fordítású Biblia